Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Đức Hinh – “PGS.TS” – Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội

Posted by giaosudom3 trên Tháng Tám 6, 2010

view photostream

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 3 (2010-07-19, TOP but not MA nor CA)

* Danh thật: PGS dỏm cấp 3

* Submitted by Editor Anti-In-Prof

* Reviewed by 2nd Managing Editor

* Recommended by 1st Managing Editor

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới.

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review.

********************************************************************************************************

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors

********************************************************************************************************

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process:

********************************************************************************************************

Anti-In-Prof says:

Tôi xin đề cử PGS dỏm:
Tên đầy đủ: Nguyễn Đức Hinh

– Chuyên môn: Y Khoa

– Chức danh: PGS. TS

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0?

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐH Y KHOA HÀ NỘI
– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
daihocyhn@hmu.edu.vn
Ảnh ở đây:
www.hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=1139

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

JIPV@: under review

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2nd ME@: ISI = 1 +1+1 = 3, 2 TOP 10. Let the Board decide, since the candidate is not the MA of these TOPs. I have no idea.

Amniotic fluid index measurements in normal pregnancy after 28 gestational weeks

View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information
more options
Author(s): Hinh ND, Ladinsky JL
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volume: 91 Issue: 2 Pages: 132-136 Published: NOV 2005
Times Cited: 5 References: 17 Citation MapCitation Map

Comparison of vaginal and sublingual misoprostol for second trimester abortion: randomized controlled equivalence trial

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information
more options
Author(s): von Hertzen H (von Hertzen, Helena)1, Piaggio G (Piaggio, Gilda)1, Wojdyla D (Wojdyla, Daniel)2, Huong NTM (Huong, Nguyen Thi My)1, Marions L (Marions, Lena)3, Okoev G (Okoev, Georgy)4, Khomassuridze A (Khomassuridze, Archil)5, Kereszturi A (Kereszturi, Attila)6, Mittal S (Mittal, Suneeta)7, Nair R (Nair, Rajasekharan)8, Daver R (Daver, Rekha)9,10, Pretnar-Darovec A (Pretnar-Darovec, Alenka)11, Dickson K (Dickson, Kim)12, Hinh ND (Hinh, Nguyen Duc)13, Bao NH (Nguyen Huy Bao)14, Tuyet HTD (Hoang Thi Diem Tuyet)15, Peregoudov A (Alexandre Peregoudov)1
Group Author(s): WHO Res Grp Post Ovulatory Methods
Source: HUMAN REPRODUCTION Volume: 24 Issue: 1 Pages: 106-112 Published: JAN 2009
Times Cited: 3 References: 15 Citation MapCitation Map

Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08

View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information
more options
Author(s): Lumbiganon P (Lumbiganon, Pisake)2, Laopaiboon M (Laopaiboon, Malinee)3, Gulmezoglu AM (Guelmezoglu, A. Metin)1, Souza JP (Souza, Joao Paulo), Taneepanichskul S (Taneepanichskul, Surasak)4, Pang RY (Pang Ruyan)5, Attygalle DE (Attygalle, Deepika Eranjanie)6, Shrestha N (Shrestha, Naveen)7, Mori R (Mori, Rintaro)8, Hinh ND (Hinh, Nguyen Duc)9, Bang HT (Bang, Hoang Thi)10, Rathavy T (Rathavy, Tung)11, Kang CY (Kang Chuyun)5, Cheang K (Cheang, Kannitha)12, Festin M (Festin, Mario)13, Udomprasertgul V (Udomprasertgul, Venus)4, Germar MJV (Germar, Maria Julieta V.)13, Gao YQ (Gao Yanqiu)5, Roy M (Roy, Malabika)14, Carroli G (Carroli, Guillermo)15, Ba-Thike K (Ba-Thike, Katherine), Filatova E (Filatova, Ekaterina), Villar J (Villar, Jose)
Group Author(s): World Hlth Org Global Survey
Source: LANCET Volume: 375 Issue: 9713 Pages: 490-499 Published: FEB 6 2010
Times Cited: 3 References: 15 Citation MapCitation Map
+++++++++++++++++++

Welcome and Main Menu Help 2009 JCR Science Edition
Journal Summary List
Journal Title Changes
Journals from: subject categories OBSTETRICS & GYNECOLOGY View Category Summary List
Sorted by:
Journals 1 – 20 (of 70)
First Page (Inactive) Previous 10 Pages (Inactive) Previous Page (Inactive) [ 1 | 2 | 3 | 4 ] Next Page Next 10 Pages (Inactive) Last Page
Page 1 of 4
Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index Articles Cited
Half-life EigenfactorTM
Score Article InfluenceTM
Score
1 HUM REPROD UPDATE 1355-4786 4121 7.042 8.261 1.289 45 6.0 0.01210 2.406
2 OBSTET GYNECOL 0029-7844 23769 4.357 4.735 0.871 326 8.7 0.05860 1.616
3 FERTIL STERIL 0015-0282 24036 3.970 3.961 0.654 712 7.2 0.04733 0.932
4 HUM REPROD 0268-1161 23668 3.859 3.969 0.772 381 7.3 0.04713 0.979
5 GYNECOL ONCOL 0090-8258 17567 3.733 3.402 1.043 371 6.1 0.04152 0.814
6 BJOG-INT J OBSTET GY 1470-0328 11368 3.437 3.106 0.944 233 8.8 0.02656 1.011
7 AM J OBSTET GYNECOL 0002-9378 32468 3.278 3.519 0.606 454 9.8 0.06545 1.117
8 ULTRASOUND OBST GYN 0960-7692 6609 3.154 2.963 0.764 208 6.1 0.01670 0.767
9 OBSTET GYNECOL SURV 0029-7828 1997 3.097 3.109 0.071 56 9.2 0.00365 0.950
10 MENOPAUSE 1072-3714 2746 3.082 3.516 0.967 151 3.8 0.00909 0.812

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Journal Summary List
Journal Title Changes
Journals from: subject categories MEDICINE, GENERAL & INTERNAL View Category Summary List
Sorted by:
Journals 1 – 20 (of 132)
First Page (Inactive) Previous 10 Pages (Inactive) Previous Page (Inactive) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] Next Page Next 10 Pages (Inactive) Last Page
Page 1 of 7
Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index Articles Cited
Half-life EigenfactorTM
Score Article InfluenceTM
Score
1 NEW ENGL J MED 0028-4793 216752 47.050 51.410 14.557 352 7.5 0.67401 19.870
2 LANCET 0140-6736 152843 30.758 29.443 10.211 280 8.5 0.38036 10.911
3 JAMA-J AM MED ASSOC 0098-7484 117090 28.899 27.753 7.038 234 7.9 0.33271 11.432
4 ANN INTERN MED 0003-4819 45184 16.225 16.552 4.098 174 9.0 0.12046 6.777
5 BRIT MED J 0959-535X 71175 13.660 11.284 5.116 345 9.4 0.15045 4.227
6 PLOS MED 1549-1277 8425 13.050 14.023 3.468 94 3.0 0.07174 5.981
7 ANNU REV MED 0066-4219 4257 9.940 10.609 2.556 36 7.3 0.01390 4.137
8 ARCH INTERN MED 0003-9926 35977 9.813 9.828 2.650 203 7.4 0.11378 3.855
9 CAN MED ASSOC J 0820-3946 10024 7.271 7.665 4.367 98 6.9 0.02933 2.693
10 J INTERN MED 0954-6820 7470 5.942 5.882 1.448 105 6.1 0.02634 2.094
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1st ME@: The candidate is not the main author of those papers. So I recommend this case to be published in JIPV. Accept (updated 2010-07-19).

Advertisements

16 phản hồi to “PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Đức Hinh – “PGS.TS” – Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội”

 1. minh vu said

  ông này chuyên môn tốt có đạo đức.là thầy rất nhiều bác sỹ.Tại sao lại đưa lên là giáo sư do?m.có bị gì không vậy
  ————
  Giaosudom@: bị thiếu bài ISI, bác vui lòng đọc thêm thông tin về JIPV thì sẽ rõ. Cảm ơn.

 2. 2dom said

  Tôi đề cử:
  PGS.TS. Lê Văn Thiện

 3. THANG said

  CONG NHAN TRANG WEB HAY TUY NHIEN KHONG BIET LA CAC GS HAY PGS O VIETNAM CO DOC KHONG NHI? DE NGHI KIEM TRA HO PGS. TS NGUYEN TRAN HIEN (VIEN VE SINH DICH TE-HANOI), VI THEO LUAT SAU KHI CO BANG PhD phai 3 nam sau moi lam PGS ma vi nay chi co 2 nam thi phai? Cam on cac ban.

 4. gsthiet said

  http://www.diendanphapluat.vn/4rum/showthread.php?t=17811

  Tình cờ đọc dược cái này trên mạng, ko biết thế nào ?

 5. Hong said

  đề xuất phó giáo sư dỏm:

  PGS.Trần An – Phó giám đốc BV Mắt TW
  Ứng viên TS Nguyễn Chí Dũng – Trưởng phòng CĐT BV Mắt TW
  PGS. Hà Huy Tai – trưởng phòng Huấn luyện BV Mắt TW

 6. Nguyen Thu Huong said

  Ông Nguyễn Đức Hinh – nguyên Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản TW, nguyên Phó trưởng khoa sản Đại học y Hà nội. Hiện nay ông Hinh là Hiệu trưởng Đại học y Hà nội đang bị kiện cáo là vi phạm y đức, y môn – cố ý hãm hại bệnh nhân.
  Nếu các bạn quan tâm xin mời vào Google tìm các bài sau :

  – Công lý đang ở đâu. Vào mạng phamdinhtan ( có thêm tài liệu ) hoặc mạng Làng báo đọc bài viết đầy đủ nội dung.
  – Đơn khiếu nại của cô Nguyễn Thị Hoài Bắc. Vào Diễn đàn Vietnam Exodus.
  – Lời kêu cứu – Bác sỹ Nguyễn Đức Hinh cố ý hãm hại bệnh nhân. Vào Diễn đàn Vietnam Exodus.
  – Phỏng vẫn nạn nhân y tế Vietnam _ chị Nguyễn Thị Hoài Bắc ( Tố Uyên )

  • Linh said

   Mình là bệnh nhân của BS Hinh, về chuyên môn mình chả dám bàn chỉ biết là mình được giới thiệu BS Hinh là một trong những BS giỏi nhất về sản phụ khoa, là người đầu tiên ở VN có thể phẫu thuật tạo hình ăm đạo, nối vòi dẫn trứng. Còn về y đức thì nói thật, đấy là BS VN duy nhất từ xưa đến nay mình tiếp xúc mà có cảm tình nhiều đến vậy. Giải thích cặn kẽ bệnh tật, biết bảo biết, không biết thì bảo vẫn đề này tôi không biết, tinh tế, nhẹ nhàng,

   Thật ko hiểu vì sao đưa vào đây????????????

 7. Hien said

  Trường Đại học Y đang có nhiều đơn kiện về ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng, trưởng bộ môn Y Đức.
  Một đơn kiện về việc Ông Hinh bổ nhiệm một phó trưởng bộ môn Y Đức và Y xã hội học là Ông Lê Minh Giang, khi bổ nhiệm ông này mới chỉ là cán bộ hợp đồng, với mác Tiến sỹ. Nhưng sau một thời gian quần chúng phát hiện ông Lê Minh Giang chưa bằng Tiến sĩ, mà đã hướng dẫn Bác sỹ, Thạc sĩ, bác sỹ chuyên khoa I, các luận án còn lưu lại ở thư viện trường, đều có chữ kí đề là Ts Lê Minh Giang và lời cảm ơn của học viên đều cảm ơn Thầy Ts lê Minh Giang. Sau khi bị phát hiện Ông Nguyễn Đức Hinh đã cùng lãnh đạo trường, phòng tổ chức cán bộ xuống thông báo với cán bộ của đơn vị là việc này không lớn chỉ nhắc nhở thôi và sau đó đã kí quyết định để cho Ông Lê Minh Giang đi học 3 tháng ở Mỹ để lấy bằng Ts.
  Như vậy Ông Nguyễn Đức Hinh Hiệu trưởng đã coi việc cán bộ gian dối bằng cấp là chuyện bình thường và nhất là lại ở vị trí Phó trưởng bộ môn Y Đức và Xã hội học một trường Đại học có uy tin nữa. Ông cũng coi thường nguyên tắc tổ chức về việc cử cán bộ đi học khi đang có khuyết điẻm gian dối. Ông cũng vi phạm việc tuyển dụng cán bộ có gian dối lý lịch làm cán bộ giảng dạy của trường, bổ nhiệm cán bộ không theo nguyên tắc nào cả. Điều này có phải chăng ông coi thường công tác cán bộ của các cấp từ Bộ môn.
  Bạn có thể kiểm tra thông tin này từ những người sau họ đang kiện nhiều tội nữa: Bà Kếp ở Văn phòng công đoàn số điện thoại 0953606345, Bà Đặn Thi Thơ phòng công tác sinh viên, Ông Lâm văn Tản Phòng Công tác học sinh sinh viên 0904412409, hoặc tốt nhất là từ Ông Nguyễn Minh Sơn chánh thanh tra trường Đại học Y Hà Nội số điện thoại 0913318196.
  Tôi thấy hiện nay họ đang kiện nhiều khuyết điểm của mấy ông lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội, mà các đơn kiện đã gửi nhiều nơi mà họ chưa giải quyết mặc dù đã công nhận các đơn kiện hoàn toàn đúng. Hy vọng từ việc này bạn giúp đưa lên công luận để các cơ quan công quyền phải giải quyết nhiều việc trong đó có việc của bạn kiện.
  Cám ơn

 8. Hien said

  Dung roi

 9. Tuan said

  Sao lai vay

  • Nguyen Thu Huong said

   Xin mời các bạn vào Facebook đọc bài viết về ông Nguyễn Đức Hinh trong trang cá nhân của Touyen Nguyen
   ————————–

   Công lý đang ở đâu ?
   by Touyen Nguyen on Saturday, November 5, 2011 at 3:09pm

   Kính nhờ Quý Cơ Quan Truyền Thông giúp lên tiếng.

   Kính thưa Quý vị độc giả.

   Quý vị thường nghe dân oan Việt nam khiếu kiện kéo dài không phải vì người dân thích kiện cáo mà bởi vì các cơ quan công quyền lờ đi không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng cho dân. Vì vậy, tại Việt Nam còn rất nhiều những trường hợp mà công lý dường như chưa bao giờ đến được.

   Tôi tên là : Nguyễn Thị Hoài Bắc. Điện thoại số : 0975.887.168. Email :Touyen2929@yahoo.com. Lá thơ này xin gởi đến quý vị trường hợp của tôi, một người đã bị bác sỹ Nguyễn Đức Hinh – nguyên Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương ở Hà nội, hiện nay ông Hinh là Hiệu trưởng kiêm Bí thư đảng ủy trường Đại học y Hà nội – ông Hinh đã cố ý hãm hại tôi cướp đi thiên chức làm mẹ, sinh con của tôi. Tôi đã khiếu kiện hành động dã man, vô đạo đức, vô lương tâm này của ông Hinh đã hơn 3 năm nay nhưng các cơ quan có thẩm quyền họ bao che cho ông Hinh nên họ đã lờ đi không giải quyết khiếu nại của tôi. Tôi xin trình bày sự việc như sau :

   Tôi bị mắc bệnh u nang buồng trứng 2 bên. Trước khi tôi đến khám bệnh và mổ tại Bệnh viện phụ sản Trung ương – Hà nội, tôi đã đi khám bệnh ở 5 cơ sở y tế có uy tín ở Hà nội, cả 5 cơ sở y tế này đều chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 2 bên.

   Ngày 23/12/2006 tôi đến khám bệnh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, bác sỹ Nguyễn Đức Hinh khám lâm sàng cho tôi và chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 1 bên – bên phải. Bác sỹ Hinh ghi vào sổ y bạ của tôi chỉ định mổ nội soi để bóc tách khối u. Sau đó bác sỹ Hinh chỉ định cho tôi đi siêu âm buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương. Kết quả siêu âm tại đây cũng là u nang 2 bên buồng trứng. Đây là điều sai phạm đầu tiên của ông Hinh. Ông đã chẩn đoán sai bệnh tình bệnh nhân.

   Sai phạm thứ hai là việc bác sỹ Hinh làm khống Biên bản hội chẩn trước ca mổ của tôi. Buổi tối trước ca mổ, tất cả các bệnh nhân đều phải đi hội chẩn, chỉ riêng một mình tôi không được hội chẩn trước ca mổ vì ông Hinh không cho người gọi tôi đi hội chẩn. Ông Hinh đã làm khống Biên bản hội chẩn của tôi, vì vậy tất cả các y bác sỹ trong bệnh viện không ai biết việc ông Hinh đã cố ý làm sai lệch hồ sơ bệnh án của tôi.

   Sai phạm thứ ba của bác sỹ Hinh là trong ca mổ cho tôi ngày 04/ 01/ 2007, bác sỹ Hinh không tiến hành mổ nội soi bóc tách khối u như đã chỉ định mổ trong sổ y bạ của tôi. Bác sỹ Hinh chưa đem mẫu bệnh phẩm của tôi đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết để biết được khối u lành tính hay ác tính (ung thư), bác sỹ Hinh vội vàng tiến hành mổ phanh và cắt luôn 2 bên buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi. Hậu quả là tôi mất đi khả năng sinh con. Quý vị đều biết đối với người phụ nữ, thiên chức làm mẹ, sinh con là điều quan trọng và thiêng liêng nhất. Như vậy ông Hinh đã không thực hiện đúng Quy trình mổ u nang buồng trứng.

   Tôi xin phép được trình bày rõ hơn về ca mổ của tôi. Trong ca mổ, lúc tôi đã bị hôn mê, bác sỹ Hinh tiến hành soi ổ bụng và ông ta cho rằng đã phát hiện ra tôi bị u nang buồng trứng 2 bên. Bác sỹ Hinh nói với các bác sỹ cùng ca mổ rằng : “Hôm đầu tiên tôi đến khám bệnh chỗ ông ta, tôi bị u nang buồng trứng 1 bên, đáng lẽ tôi mổ sớm hơn nhưng vì tôi bị hành kinh nên ông ta hoãn lại không mổ cho tôi. Vậy mà chỉ sau 1 tuần hoãn mổ khối u của tôi đã phát triển thành u 2 bên buồng trứng và rất to nên ông Hinh nghi ngờ tôi bị u buồng trứng ác tính.” ( Như tôi đã trình bày ở trên đã có 5 cơ sở y tế chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 2 bên.)

   Tôi được biết bác sỹ Hinh đã cho dừng ca mổ lại và cho gọi bác sỹ giải phẫu bệnh lên làm xét nghiệm nhanh ngay tại phòng mổ. Chỉ trong khoảng 30 phút và xét nghiệm trong phòng mổ không có các thiết bị máy móc làm xét nghiệm, chủ yếu chỉ dựa trên lời nói của bác sỹ Hinh và bằng quan sát trên kính hiển vi – bác sỹ làm xét nghiệm đã kết luận sai cho rằng “K biểu mô có độ ác tính cao.”

   Dựa trên kết quả xét nghiệm sai, bác sỹ Hinh đã cùng các bác sỹ Hội chẩn ngay tại phòng mổ và họ đã đưa ra quyết định cắt hoàn toàn tử cung, 2 buồng trứng và mạc nối lớn của tôi trước khi đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết.

   Theo tôi nghĩ, việc làm này của ông Hinh chính là màn kịch lừa đảo do ông Hinh đạo diễn để hãm hại tôi. Trong lần đầu tiên tôi đến khám bệnh bác sỹ Hinh, tôi có nói với bác sỹ Hinh rằng : “Tôi sắp xây dựng gia đình và chưa sinh con lần nào.” Việc bác sỹ Hinh cắt bỏ 2 bên buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi trước khi đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm có khác gì việc một ông quan tòa xử án tội phạm: “Đem chặt đầu phạm nhân trước, sau đó mới hỏi cung thẩm vấn.”

   Trước khi phẫu thuật tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, mẫu xét nghiệm máu CA 12.5 của tôi ghi rõ tôi không có tế bào ung thư. Phần chẩn đoán trước mổ ghi là: U buồng trứng (có nghĩa là u lành tính. Nếu trong máu đã có tế bào ung thư thì phải ghi là : K buồng trứng.)

   Mọi quy trình làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết hoàn toàn bằng máy móc phải đủ thời gian là 7 ngày mới kết luận được là khối u lành tính hay ác tính. Không phải chỉ trong vòng 30 phút như bác sỹ Hinh và bác sỹ giải phẫu bệnh đã làm.

   Căn cứ vào Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết của tôi, cả phần nhận xét đại thể lẫn phần nhận xét vi thể không tìm thấy tế bào ung thư trong mẫu bệnh phẩm. Nhưng vì bác sỹ Hinh đã cắt 2 buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi nên Bệnh viện phụ sản Trung ương đã ghi vào phần Kết luận của Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết này là : “Ung thư biểu mô tuyến dạng nội mạc 2 bên buồng trứng “ để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án.

   Khi tôi bị kết luận sai trái là ung thư buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi xin chuyển sang Bệnh viện K Trung ương điều trị hóa chất. Trước khi truyền hóa chất cho tôi, Bệnh viện K cho tôi đi làm xét nghiệm máu cũng không tìm thấy tế bào ung thư trong máu của tôi, điều này thể hiện trong phần ghi chẩn đoán lúc bắt đầu vào Bệnh viện K của tôi như sau :”K buồng trứng sau phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện phụ sản.“

   Tuy thế, Bệnh viện K Trung ương lại không nói thật cho tôi biết là tôi không bị ung thư buồng trứng vì họ sợ tôi kiện Bệnh viện phụ sản Trung ương như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nên họ vẫn chỉ định cho tôi truyền hóa chất như một bệnh nhân ung thư. Hóa chất là một loại thuốc rất nặng, rất độc và nguy hiểm, thuốc lẽ ra để tiêu diệt tế bào ác tính (mà tôi không có), lại tiêu diệt tế bào lành tính như vậy rất tổn hại đến sức khỏe của tôi. Sau khi truyền hóa chất xong, tôi thấy đau đớn khắp toàn thân, tôi vật vã mấy ngày trời không ăn, không ngủ được, lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn nên cứ ăn vào lại nôn ra hết.

   Sau khi điều trị hóa chất xong tại Bệnh viện K, tôi bị suy sụp rất lớn về sức khỏe, tinh thần nên hơn một năm trời tôi ốm đau hết bệnh này sang bệnh khác và tôi đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền của vào việc điều trị bệnh. Sau đó, tôi bị mắc bệnh bướu cổ do rối loạn nội tiết, hiện nay bệnh bướu cổ của tôi vẫn chưa điều trị khỏi. Những ngày tháng tôi mổ u buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương rồi sau đó truyền hóa chất ở Bệnh viện K là những tháng ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã sống trong sự đau khổ, tuyệt vọng và tôi đã bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hiện nay, sức khỏe của tôi giảm sút rất nhiều so với trước khi mổ u buồng trứng và điều trị hóa chất.

   Về trường hợp tôi bị truyền hóa chất mặc dù không hề bị ung thư, theo suy nghĩ của tôi, có lẽ trong ngành y tế ở Việt nam họ có luật bất thành văn: Nếu anh chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân sai, tôi không nói ra, ngược lại nếu tôi chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân sai anh cũng không nói ra. Bệnh nhân đọc bệnh án họ không hiểu gì cả, nếu không ai nói ra thì bệnh nhân sẽ không thể biết được, điều này được thể hiện rõ nhất trong trường hợp của tôi.

   Sai phạm nghiêm trọng và rõ nhất là bác sỹ Hinh là bác sỹ phụ sản nhưng ông ta lại can thiệp vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư buồng trứng cho tôi. Như vậy là ông Hinh đã vượt quá phạm vi trách nhiệm và trình độ chuyên môn của một bác sỹ phụ sản. Hơn thế nữa, Bệnh viện phụ sản Trung ương là bệnh viện không có chức năng điều trị ung thư.

   Nghiêm trọng hơn nữa là quy trình phẫu thuật mà ông Hinh áp dụng trong ca mổ của tôi không đúng với phác đồ điều trị bệnh ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa ung thư đầu ngành tại Việt nam.

   Phác đồ điều trị ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K được tiến hành như sau: Mổ nội soi để bóc tách khối u, sau đó mang mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết. Nếu kết quả xét nghiệm là khối u ác tính thì bác sỹ của Bệnh viện K sẽ chỉ định cho bệnh nhân truyền hóa chất. Hóa chất được truyền trực tiếp vào mạch máu sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư nhanh và hiệu quả, đồng thời ngăn chặn tế bào ung thư di căn sang các cơ quan khác của cơ thể. Sau khi truyền 6 đợt hóa chất xong, nếu xét nghiệm máu của bệnh nhân ổn định thì bác sỹ của Bệnh viện K lại chỉ định cho bệnh nhân đi tia xạ. Quá trình tia xạ sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư triệt để hơn. Sau quá trình tia xạ, nếu xét nghiệm máu của bệnh nhân tốt thì bác sỹ của Bệnh viện K sẽ cho bệnh nhân nghỉ một thời gian để bồi dưỡng sức khỏe sau đó cho tiến hành mổ lại để cắt bỏ 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của bệnh nhân đi để tránh cho tế bào ung thư phát triển trở lại. Việc mổ lại này Bệnh viện K gọi là phương pháp mổ an toàn trước khi cho bệnh nhân xuất viện. Việc mổ cắt bỏ 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của bệnh nhân tại Bệnh viện K là công việc cuối cùng của quá trình điều trị bệnh ung thư buồng trứng.

   Trái ngược với phác đồ điều trị bệnh ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K, Bệnh viện phụ sản Trung ương là bệnh viện không có chức năng điều trị ung thư, bác sỹ Hinh không phải là bác sỹ chuyên khoa ung thư, ông Hinh đã tiến hành cắt 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của tôi ngay từ lần mổ đầu tiên khi chưa đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm để biết được khối u lành tính hay ác tính. Cách thức phẫu thuật mà ông Hinh áp dụng trong ca mổ của tôi là không thực hiện đúng quy trình mổ u nang buồng trứng.

   Việc ông Hinh mổ cho tôi như vậy, tôi không hề được thông báo trước ca mổ, gia đình tôi cũng không yêu cầu ông Hinh mổ cho tôi như vậy. Tôi cho rằng việc làm như trên của ông Hinh là hành động có chủ ý – đây là một sự lừa đảo về y học. Tôi xin nói rõ hơn rằng : Trước khi mổ tôi không quen biết ông Hinh nên việc ông ta hãm hại tôi không phải vì thù oán cá nhân mà vì ông Hinh là một con người độc ác, dã man, vô đạo đức, vô lương tâm … Ông Hinh đã vi phạm vào y đức, y môn của người thầy thuốc một cách nghiêm trọng. Hành động này của ông Hinh cần phải bị dư luận xã hội lên án và phải bị pháp luật trừng trị thích đáng để ngăn chặn những hành động như vậy xảy ra đối với các bệnh nhân khác.

   Tôi đã gửi đơn kiện ông Hinh đến Thanh tra Bộ Y Tế nhưng Thanh tra Bộ y tế đã bao che cho ông HinhBệnh viện phụ sản Trung ương nên họ đã sửa chữa, làm khống, làm giả mạo hồ sơ bệnh án của tôi lưu tại Bệnh viện. Sau đó họ gửi cho tôi bản Kết luận thanh tra với nội dung là ông Hinh đã chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật cho tôi là đúng. Bằng chứng là hồ sơ bệnh án gốc mà tôi đang giữ và hồ sơ bệnh án giả của tôi lưu tại Bệnh viện hiện nay rất nhiều chỗ không khớp nhau.

   Tôi đã gửi Đơn khiếu nại của tôi tới Đại biểu Quốc hội thành phố Hà nội 2 lần. Đại biểu Quốc hội họ không có biện pháp gì can thiệp giải quyết cho tôi mà họ chỉ gửi cho tôi 2 Phiếu chuyển đơn khiếu nại của tôi tới ông Bộ trưởng Bộ Y tế. Cho đến hiện nay, tôi không nhận được văn bản trả lời nào của ông Bộ trưởng Bộ y tế về việc trả lời 2 đơn thư mà Đại biểu Quốc hội họ đã chuyển tới.

   Vì tôi có đầy đủ bằng chứng về những việc làm sai trái của ông Hinh nên ông ta giở mọi thủ đoạn để hãm hại thân thể và đe dọa tính mạng của tôi. Ông Hinh tìm mọi cách để thủ tiêu bằng chứng, thủ tiêu nhân chứng để ông ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ông Hinh thuê bọn sát thủ nhiều lần đâm ô tô, xe máy vào tôi nhưng không thành. Ông Hinh có âm mưu lừa tôi đến những chỗ vắng vẻ hoặc đến Bệnh viện để bắt cóc, đầu độc, tiêm thuốc độc hãm hại tôi nhằm mục đích: “ giết người, diệt khẩu “ hoặc biến tôi thành người mắc bệnh về thần kinh để tôi không kiện được ông ta nữa.

   Tôi đang kiện ông Hinh, ông ta tìm mọi cách ngăn cản tôi để tôi không kiện được ông ta. Ông Hinh còn thuê lưu manh lấy cắp hồ sơ y tế của tôi để thủ tiêu bằng chứng nhưng rất may là không lấy được bản gốc. Ông Hinh thấy rằng việc đầu độc, đâm xe, tiêm thuốc độc để biến tôi thành người mắc bệnh về thần kinh, lấy cắp hồ sơ y tế đều không thành, ông ta cho người đến đe dọa tôi sẽ phóng hỏa, đốt nhà tôi để thủ tiêu bằng chứng, thủ tiêu nhân chứng. Không chỉ có thế, ông Hinh còn cho người đến gặp tôi và nói rằng :Bọn bệnh viện Phụ sản TW nó mổ đẻ chết cả hai mẹ con trên bàn mổ mà không bị làm sao cả. Hơn nữa,ông Hinh có chức, có quyền, tôi không làm gì được ông ta đâu. Đồng nghiệp của ông ta sẽ làm mọi việc để bảo vệ danh dự cho ông ta. Nếu tôi kiện ông Hinh ra tòa thì ông ta sẽ thắng kiện và vẫn có chức, có quyền như cũ còn tôi sẽ không được bồi thường một xu nào cả. Những câu nói này chứng tỏ ông Hinh cậy mình có chức, có quyền nên coi thường pháp luật, cố ý vi phạm pháp luật. Ông Hinh tin chắc rằng với chức vụ của ông ta sẽ không có ai dám làm gì ông ta – chính vì suy nghĩ này nên ông Hinh mới dám làm những việc thất đức như vậy.

   Ông Hinh chưa lấy cắp được hồ sơ y tế của tôi mà đã cho người đe dọa tôi trên mạng Diễn đàn pháp luật Việt nam là ông ta sẽ kiện tôi vì tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự của ông ta. Nếu ông Hinh lấy cắp được hồ sơ y tế của tôi và thủ tiêu hết bằng chứng thì ông ta sẽ khép tôi vào tội danh gì nữa ? Xem ra làm một người dân lương thiện sống trong một “ nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân “ tại Việt nam thật là không sống nổi. Tôi không làm gì vi phạm vào luật pháp của Việt nam, vậy mà cuộc sống của tôi hiện nay không bằng một người tù bị quản chế. Tôi bị mất nhân quyền. Thậm chí, quyền sống đơn giản, tối thiểu nhất của một con người tôi cũng không có được. Từ lúc bắt đầu kiện ông Hinh đến nay đã hơn 3 năm tôi không dám đi làm kiếm tiền sinh sống vì sợ bị ông Hinh hãm hại tôi, ngay cả khi tôi đi bộ ra đường nhiều lần còn suýt bị xe đâm. Hơn một năm trời điều trị bệnh không đúng do ông Hinh cố ý hãm hại tôi, tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền của vậy mà bây giờ tôi lại không đi làm kiếm sống được nên cuộc sống của tôi hiện nay rất khó khăn. Tôi đến nhờ các cơ quan chức năng bảo vệ nhưng họ không có biện pháp nào can thiệp giúp tôi.

   Pháp luật ở Việt nam không giống như ở các nước khác trên thế giới : Một người dân thấp cổ, bé họng đi kiện một cơ quan quyền lực hay một người có chức, có quyền – nếu như người dân oan có đầy đủ bằng chứng cho đơn kiện của mình thì thường xảy ra kết cục là đơn kiện của người dân oan này bị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết họ lờ đi không giải quyết đơn kiện – ví dụ như vụ việc của tôi, tôi kiện ông Hinh đã hơn 3 năm nay nhưng chưa có một cơ quan nào giải quyết vụ việc của tôi.

   Không phải chỉ có một mình trường hợp của tôi như vậy – khi tôi đi đến các cửa công quyền kiện ông Hinh, tôi đã chứng kiến có rất nhiều người dân oan cũng bị các cơ quan công quyền lờ đi không giải quyết đơn kiện của họ, nhiều người khác đơn khiếu kiện kéo dài rất nhiều năm mà vẫn không được giải quyết.

   Nhưng ngược lại, khi người dân vi phạm vào pháp luật – nếu có đầy đủ chứng cứ cấu thành tội phạm thì sẽ bị các cơ quan công quyền họ căn cứ vào điều này, luật kia và ngay lập tức bị xét xử rất nghiêm khắc. Tôi rất hoài nghi không rõ pháp luật tại Việt nam có đúng là pháp luật của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân không hay pháp luật này chỉ bảo vệ sự đặc quyền, đặc lợi của nhà cầm quyền ? Tôi chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi đang đi tìm công lý nhưng không biết công lý đang ở đâu trên đất nước Việt nam xã hội chủ nghĩa này.

   Tôi cảm thấy mình rất cô đơn và đơn độc trong cuộc đấu tranh đòi công bằng và công lý cho mình. Tôi là một người phụ nữ ốm yếu, bệnh tật phải đơn độc đấu tranh với ông Nguyễn Đức Hinh và đồng bọn của ông ta là những người có tiền và thế lực, họ dùng mọi thủ đoạn để hãm hại thân thể và đe dọa tính mạng tôi để :” giết người, diệt khẩu”. Tôi nhờ công luận ủng hộ tôi để tôi đấu tranh đòi công lý cho tôi và để ngăn chặn tội ác này xảy ra với những người khác.

   Tôi đã gửi khoảng 30 đơn thư khiếu nại về những việc làm sai trái của bác sỹ Nguyễn Đức Hinh tới 19 cơ quan chính quyền, pháp luật, thông tấn báo chí đã hơn 3 năm nay ( có cơ quan tôi gửi đơn thư đến 2 – 3 lần ) và tôi đã gửi đơn thư qua mạng Internet tới hơn 20 báo điện tử trong Quốc nội ( có nơi tôi gửi 2 – 3 lần ) nhưng cho tới hiện nay không một cơ quan nào đứng ra giải quyết vụ việc này cho tôi và không một cơ quan nào lên tiếng bảo vệ lẽ phải, công lý, bảo vệ sự an toàn tính mạng và thân thể cho tôi.

   Tôi cũng đã gửi Đơn khiếu nại của tôi tới Thanh tra Chính phủ ngày 20 / 02 / 2009 và gửi Đơn khiếu nại tới Bộ nội vụ ngày 24 / 02 / 2009 nhưng cho đến hiện nay tôi không nhận được văn bản trả lời nào của 2 cơ quan này.

   Tôi không thể nào hiểu nổi, ông Hinh chỉ là Phó giám đốc của một bệnh viện, ông ta không thể lấy một tay mà che hết cả bầu trời như vậy được. Ông Hinh không thể thao túng được tất cả các cơ quan công quyền, báo chí, luật sư và tòa án … như vậy được. Có lẽ có một người nào đó rất có thế lực đứng đằng sau ông ta và bao che che cho ông ta. Ông Hinh mắc sai phạm không những ông ta không bị khiển trách, kỷ luật gì mà ông ta còn được thăng quan tiến chức. Tôi bắt đầu kiện ông Hinh ngày 23/7/2008, khi đó ông ta mới là Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương, phó khoa sản Đại học y Hà nội vậy mà 5 tháng sau ông Hinh đã ngồi vào bệ phóng vũ trụ và leo lên ghế Hiệu trưởng kiêm Bí Thư đảng ủy Đại học y Hà nội. Để tìm hiểu rõ hơn về ông Nguyễn Đức Hinh – mời các Quý vị vào Google tìm bài : PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Đức Hinh – ” PGS.TS ” – Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội. Bài viết này được đăng trên Tạp chí GS dỏm Việt nam.

   Qua vụ việc của tôi đã nêu ở trên, tôi nhận ra một sự thật rất cay đắng và phũ phàng rằng : Pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam chỉ dùng để cai trị những người dân thấp cổ bé họng như tôi còn đối với những người có chức, có quyền như ông Hinh thì chuyện lớn sẽ biến thành chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ sẽ thành không có. Những người có chức, có quyền họ được giao trọng trách thực thi pháp luật để bảo vệ nhà nước Việt nam XHCN nhưng chính bản thân họ lại cố ý vi phạm pháp luật nhưng họ vẫn bình an vô sự, lại còn được thăng quan, tiến chức….. Còn người bị hại như tôi đi hết cửa công quyền này đến cửa công quyền khác kêu oan nhưng tất cả các cơ quan công quyền họ đều im lặng, không trả lời và cũng không có biện pháp nào can thiệp hoặc giúp đỡ tôi. Vì vậy, pháp luật của nhà nước Việt nam không thực sự nghiêm minh và không công bằng với mọi người dân. Tôi theo dõi rất nhiều chương trình trên các báo, đài họ nói về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân nhưng thực tế họ có giải quyết cho dân không hay họ chỉ nói một đằng, làm một nẻo ? Tôi đi tìm công lý đã hơn 3 năm nay nhưng tôi không tìm thấy công lý trên đất nước Việt nam xã hội chủ nghĩa này.

   Tôi đưa thông tin về vụ việc này của tôi lên mạng Internet, đây như là – Lời kêu cứu của tôi gửi tới các cơ quan chính quyền, pháp luật, thông tấn báo chí và các Quí vị đọc giả trên mạng Internet – Tôi nhờ công luận giúp đỡ tôi lên tiếng bảo vệ lẽ phải, công lý, bảo vệ sự an toàn tính mạng và thân thể cho tôi và yêu cầu các cơ quan chức năng của Việt nam giải quyết vụ việc tôi khiếu nại những việc làm sai trái của bác sỹ Nguyễn Đức Hinh một cách công bằng và đúng pháp luật.

   Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm.

   Hà nội, ngày 5 tháng 11 năm 2011

   Nguyễn Thị Hoài Bắc

   Ghi chú : Nếu Quý vị cần xem hồ sơ y tế để kiểm chứng, xin vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại : 0975.887.168.

   http://www.facebook.com/notes/touyen-nguyen/c%C3%B4ng-l%C3%BD-%C4%91ang-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-/106053142841815

 10. ngoalong said

  http://www.hmu.edu.vn/forum/forum_posts.asp?TID=3406 <== anh em xemi nay hay hon ne he he bs ymang danh y ha noi do day la nhung loi tam su cua sv dhy ha noi tai thanh hoa po tay

 11. Trường Đại học Y Hà Nội và bằng cấp said

  Trường Đại học Y Hà Nội vừa qua cũng có trường hợp Ông Lê Minh Giang được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Y Đức và Y xã hội học khi còn đang giai đoạn hợp đồng vì ông vừa đi học ở Mỹ về với bằng Ts theo ông ta khai. Ông này cũng đã hướng dẫn luận văn bác sĩ, bác sỹ chuyên khoa I, luận văn Thạc sỹ đều đề ông ấy là Ts trong các luận văn nộp lưu chiểu ở các thư viện học viên cám ơn thầy Ts Lê Minh Giang và ông ấy cũng đãcó chữ kí người hướng dẫn ở đó.
  Sau khi bị phát hiện không có bằng, Ông Hiệu trưởng cùng ban giam hiệu xuống làm việc với đơn vị và thông báo, việc đó không lớn, chỉ nhắc nhở thôi và sau đó Ông Hiệu trưởng đã kí quyết định để ông Lê Minh Giang đi Mỹ 3 tháng để lấy bằng Tiến sĩ. Sau 3 tháng rồi ông Lê Minh Giang về lại chưa có băng Ts.
  Như vậy ông Hiệu trưởng trường Y coi việc gian dối về bằng cấp không là già cả, một trường đại học lớn mà còn bao che sự gian dối như vậy thì những nơi khác coi việc ấy cũng không là gì cả
  Một đơn thư gửi về Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Y tế việc này cũng không giải quyết, chắc vì ông Thứ trưởng Cao Minh Quang cũng cho việc gian dối bằng cấp là bình thường cơ mà.

 12. Huan said

  Trường Đại học Y Hà Nội đã có nhiều vi phạm về việc xây dựng trong đó có việc phá bỏ hàng rào của trường để xây dựng thư quán.
  Ban lãnh đạo nhà trường ông Nguyễn Đức Hinh và Đoàn Ngọc Xuân đã bất chấp những yêu cầu tối thiểu về qui tắc xây dựng và vệ sinh. Ho đã cho xây dựng thư quán bịt hết cửa các phòng ở của sinh viên. Một phòng gần chụ học viên, sinh viên ở mà họ bịt hết cửa sổ, vi phạm qui tắc tối thiểu về vệ sinh. Miệng nói của các vị lãnh đạo này luôn nói thương yêu sinh viên và vì nhà trường, cảnh quan của nhà trường nhưng họ chỉ làm mọi việc vì tiền.
  Nhà ở của sinh viên nhà E5 họ cũng lấy để làm chỗ khám chữa bệnh thu tiền, sân trường
  họ lấy lí do làm đẹp để lấy chỗ cho thuê để xe ô tô thu tiền, sinh viên khi đối thoại hỏi việc này thì ông PGD dịch vụ tổng hợp trường trả lời sinh viên thông cảm nhà trường còn qui hoạch. Nước cấp của sinh viên có giun và không đủ khi trả lời đối thoại với sinh viên họ lại lấy ví dụ là học tập người lính trên đảo Trường Sa tắm và cười Hi Hi.
  Những việc làm vô trách nhiệm của Ban giám hiệu trường đại học Y Hà Nội hiện nay là không thể chấp nhận được và không xứng dáng với cách ứng xử của người thầy với sinh viên và môi trường đào tạo hiện nay.
  Tôi đê nghị báo Sức khỏe đời sống hãy về ngay trường đại học Y Hà Nội để xem xét tình trạng này và giúp lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá đúng thực chất hoạt động không hiệu quả, ứng xử yếu kém trong hoạt động của trường, làm mất uy tính của trường đối với sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ công nhân viên.
  Xin cảm ơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s