Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

GS kém cấp 6 Nguyễn Lân Việt – “GS.TS” – Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam – UVHĐHH ngành Y – Em ruột GS dỏm cấp 3 và phản cảm Nguyễn Lân Dũng (có nghi vấn chống lại hoạt động cải tổ KHVN của Qũy NAFOSTED – cản trở khoa học phát triển, chưa hiểu thế nào là một công trình ISI)

Posted by giaosudom trên Tháng Tám 8, 2010

* Danh dỏm: GS.TS

* Công bố ISI: 6 (2010-08-8, not MA nor CA of at least one!)

* Danh thật: GS kém cấp 6

* Submitted by Editor inhainha

* Recommended by Editor-in-Chief

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới.

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review.

********************************************************************************************************

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors

********************************************************************************************************

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV:

https://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/

https://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page để tránh comments bị xoá.

********************************************************************************************************

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process:
********************************************************************************************************

inhainha says:

– Tên đầy đủ: Nguyễn Lân Việt

– Chuyên môn: Tim mạch

– Chức danh:GS.TS

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):5
1. Title: Pulmonary valvuloplasty in adults using the Inoue balloon catheter
Author(s): Pham HUNG, Nguyen LH, Nguyen MH, et al.
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 27 Pages: 873-873 Supplement: Suppl. 1 Published: AUG 2006
Times Cited: 0
Context Sensitive Links
2. Title: Percutaneous mitral valvuloplasty during pregnancy
Author(s): Pham H, Nguyen LH, Nguyen NQ, et al.
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 27 Pages: 900-900 Supplement: Suppl. 1 Published: AUG 2006
Times Cited: 0
Context Sensitive Links
3. Title: Percutaneous balloon mitral valvuloplasty in patients
Author(s): Nguyen QT, Pham MH, Nguyen QT, et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 92 Issue: 6A Pages: 165L-165L Supplement: Suppl. S Published: SEP 15 2003
Times Cited: 0
Context Sensitive Links
4. Title: Treatment of mitral regurgitation by percutaneous mitral valvuloplasty: Facts or fallacies?
Author(s): Nguyen QT, Nguyen LH, Pham MH, et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 90 Issue: 6A Pages: 39H-39H Supplement: Suppl. S Meeting Abstract: TCT86 Published: SEP 24 2002
Times Cited: 0
Context Sensitive Links
5. Title: Percutancous mitral valvuloplasty does not change natural disease progression in patients with rheumatic mitral stenosis.
Author(s): Pham MH, Nguyen QT, Nguyen LH, et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 90 Issue: 6A Pages: 138H-139H Supplement: Suppl. S Meeting Abstract: TCT356 Published: SEP 24 2002
Times Cited: 0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: Em GS dỏm Nguyễn Lân Dũng

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Y

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=546…
suckhoedoisong.vn/2009121810535448p0c61/phong-chong-benh-…

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
vtm@fpt.vn
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

JIPV@: ISI = 6, not MA nor CA of at least one = under average = accept.

Prevalence of underweight, overweight and obesity in urban Hanoi, Vietnam

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information
more options
Author(s): Walls HL (Walls, Helen L.)1, Peeters A (Peeters, Anna)1, Pham TS (Pham Thai Son)2, Nguyen NQ (Nguyen Ngoc Quang)2, Nguyen TTH (Nguyen Thi Thu Hoai)2, Do DL (Do Doan Loi)2, Nguyen LV (Nguyen Lan Viet)2, Pham GK (Pham Gia Khai)2, Reid CM (Reid, Christopher M.)1
Source: ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION Volume: 18 Issue: 2 Pages: 234-239 Published: 2009
Times Cited: 0 References: 12 Citation MapCitation Map

Pulmonary valvuloplasty in adults using the Inoue balloon catheter

more options
Author(s): Pham HUNG (Pham, H. U. N. G.), Nguyen LH (Nguyen, L. H.), Nguyen MH (Nguyen, M. H.), Nguyen NQ (Nguyen, N. Q.), Do DL (Do, D. L.), Nguyen LV (Nguyen, L. V.), Pham KG (Pham, K. G.)
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 27 Pages: 873-873 Supplement: Suppl. 1 Published: AUG 2006
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map
Document Type: Meeting Abstract
Language: English
Addresses:
1. Vietnam Heart Inst, Hanoi, Vietnam
Publisher: OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems
IDS Number: 086JA
ISSN: 0195-668X

3

Percutaneous mitral valvuloplasty during pregnancy

more options
Author(s): Pham H (Pham, H.), Nguyen LH (Nguyen, L. H.), Nguyen NQ (Nguyen, N. Q.), Do DL (Do, D. L.), Nguyen LV (Nguyen, L. V.), Pham GK (Pham, G. K.)
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 27 Pages: 900-900 Supplement: Suppl. 1 Published: AUG 2006
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map
Document Type: Meeting Abstract
Language: English
Addresses:
1. Vietnam Heart Inst, Hanoi, Vietnam
Publisher: OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems
IDS Number: 086JA
ISSN: 0195-668X

4

Percutaneous balloon mitral valvuloplasty in patients

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Nguyen QT, Pham MH, Nguyen QT, Nguyen LV, Pham GK
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 92 Issue: 6A Pages: 165L-165L Supplement: Suppl. S Published: SEP 15 2003
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map
Document Type: Meeting Abstract
Language: English
Addresses:
1. Vietnam Natl Heart Inst, Hanoi, Vietnam
Publisher: EXCERPTA MEDICA INC, 650 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10011 USA
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems
IDS Number: 722PQ
ISSN: 0002-9149

5

Treatment of mitral regurgitation by percutaneous mitral valvuloplasty: Facts or fallacies?

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Nguyen QT, Nguyen LH, Pham MH, Tran V, Nguyen QT, To TL, Nguyen NQ, Trinh XH, Do DL, Nguyen LV, Nguyen NT, Tran DT, Jui SH, Nguyen T, Kim MH, Pham GK
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 90 Issue: 6A Pages: 39H-39H Supplement: Suppl. S Meeting Abstract: TCT86 Published: SEP 24 2002
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map
Document Type: Meeting Abstract
Language: English
Addresses:
1. Bachmai Hosp, Vietnam Heart Inst, Hanoi, Vietnam
2. China Med Coll Hosp, Dept Internal Med, Taichung, Taiwan
3. St Marys Hosp, Hobart, IN USA
4. Dong A Med Ctr, Pusan, South Korea
Publisher: EXCERPTA MEDICA INC, 650 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10011 USA
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems
IDS Number: 594XH
ISSN: 0002-9149

6

Percutancous mitral valvuloplasty does not change natural disease progression in patients with rheumatic mitral stenosis.

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Pham MH, Nguyen QT, Nguyen LH, Tran VD, Nguyen QT, To TL, Nguyen NQ, Trinh XH, Do DL, Nguyen LV, Nguyen NT, Tran DT, Jui SH, Nguyen T, Pham GK
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 90 Issue: 6A Pages: 138H-139H Supplement: Suppl. S Meeting Abstract: TCT356 Published: SEP 24 2002
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map
Document Type: Meeting Abstract
Language: English
Addresses:
1. Bachmai Hosp, Vietnam Heart Inst, Hanoi, Vietnam
2. China Med Coll Hosp, Dept Internal Med, Taichung, Taiwan
3. St Mary Hosp, Hobart, IN USA
Publisher: EXCERPTA MEDICA INC, 650 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10011 USA
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems
IDS Number: 594XH
ISSN: 0002-9149

9 phản hồi to “GS kém cấp 6 Nguyễn Lân Việt – “GS.TS” – Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam – UVHĐHH ngành Y – Em ruột GS dỏm cấp 3 và phản cảm Nguyễn Lân Dũng (có nghi vấn chống lại hoạt động cải tổ KHVN của Qũy NAFOSTED – cản trở khoa học phát triển, chưa hiểu thế nào là một công trình ISI)”

 1. banquyen said

  Thông tin quan trong:

  Vào 8:30 ngày 9/11/2011 , trên VTV6, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có nói “Luận văn” không có cái mới thì không được công nhận là Tiến sĩ.
  Trong một cuộc nói chuyện riêng, giáo sư Hoàng Trọng Phiến đã nói với một giảng viên ĐHQGHN rằng: Luân án “Nghiên cứu từ đa nghĩa từ vựng tiếng Việt… “ không có gì mới. Nhưng trong buổi chấm Luận án, ông đã bỏ phiếu cho luận án này là xuất sắc.
  Vậy Ban phụ trách Khoa ngôn ngữ Học viện Khoa học xã hội có ý kiến gì về sự tình này?

  Ghi chú:
  1. Câu hỏi này sẽ đuợc gửi đến Bộ giáo dục và Đào tạo để báo cáo.
  2. “Luận văn” đuợc hiểu theo nghĩa “Luận án” (xin đọc Luật Giáo dục của CHXHCNVN và Quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  3. Học viện khoa học xã hội, chối từ không nhận thư từ anninhkhoahọc@yahoo.com, do đó xin đề nghị báo cáo thông tin quan trọng này cho các giáo sư để theo dõi và đánh giá lại .

 2. lê HÀ said

  Dỏm hay không,không quan trọng..Mấy ông làm được rất nhiều cho đất nước.

  • songlap said

   Câu trả lời của Lê Hà là câu trả lời thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu luận cứ.
   Đó không phải là tiếng nói của một tri thức chân chính.
   Đó là tiếng nói của một ngừời bất khả tri trong sự đánh giá vào bề sâu của đạo đức khoa học

 3. lê HÀ said

  Nhìn danh sách ghi mấy Gs,PGS dỏm,toàn những người nổi tiếng..Họ đã cống hiến cho đất nước rất nhiều.Mà thầy Nguyễn Lân Việt là hiệu trưởng Y Hà NỘI,Đh Y uy tín nhất Việt Nam..

 4. Nguoi Dan said

  Không biết đã “dỏm” thì công hiến như thế nào? Nói thật những việc này không cần GS hay TS gì thì người ta cũng làm được… Chỉ có ở VN mình mới xuất hiện GS hay TS loại này.

 5. Onlooker said

  Nhất trí với Nguoi Dan. Tôi nghĩ thế này. Bác Nguyễn Lân Việt hay những người có chức quyền tương tự có thể đóng góp cho đất nước về mặt đào tạo hay gì đó. Nhưng “đóng góp” gì? Anh hãy lượng hóa đóng góp cho người ta xem chứ nói chung chung như thế thì không chấp nhận được.

  Phải phân biệt giữa đóng góp và học thuật. Người làm chính trị cũng có thể đóng góp tốt nhưng họ không phải là giáo sư. Chức danh giáo sư là một chức danh cao quý của những người có đóng góp cho học thuật. Người ta có tiêu chuẩn cho giáo sư đàng hoàng. Đâu ai có tiêu chuẩn cho “đóng góp”. Không nên để những người cơ hội dùng chức danh này để được cả hai.

  Nhìn qua danh sách bài báo do bác inhainha đưa ra thì bác NLV đúng là không xứng đáng giáo sư thật. Tôi nghĩ rất nhiều “giáo sư” trong ngành y là dỏm. Nhưng làm sao có thể đánh giá hết cả ngàn người đây?

 6. NEw mem said

  Ông này dỏm nhưng ISI=6 cũng tạm được vẫn hơn nhiều người, coi như có cống hiên, hạ cấp xuống PGS

 7. Hama said

  m k đồng ý với trường hợp của thầy Nguyễn Lân Việt và Nguyễn Lân Dũng, 2 người đều rất giỏi và cống hiến nhiều cho đất nước.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s