Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Viện thông tin hội đồng (nhờ bác admin chuyển sang nơi thích hợp)

Posted by giaosudom4 trên Tháng Tám 10, 2010

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Motivation: Editor inhainha có đề nghị JIPV lập danh sách công bố khoa học của các Hội đồng học hàm. Nay JIPV thành lập “Phòng ISI của các Hội đồng và các chủ đề tài Nafosted” nhằm cung cấp thông tin về công bố ISI của các Hội đồng khoa học, các chủ đề tài Nafosted.

Nhân sự: Editor inhainha (Viện Trưởng).

Lưu ý: Trưởng phòng thống kê công bố ISI của các Hội đồng học hàm, các chủ đề tài Nafosted phải đều hành hoạt động của phòng đúng theo Quy định của JIPV. Trưởng phòng phải sử dụng số liệu thông kê do JIPV (toàn thể Editors) thống nhất, và chịu trách nhiệm trước JIPV về mọi hoạt động của phòng này.

Originally posted at 10:41AM, 3 July 2010 PDT ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

LỜI BÌNH:

Thưa độc giả,

Nếu các bạn có theo dõi tình hình khoa học và giáo dục nước nhà nhiều năm qua, các bạn cũng có thể biết được thông tin rằng số lượng các nhà khoa học có trình độ GS/PGS và TS ở nước ta đứng hàng đầu khu vực nhưng số công trình khoa học công bố quốc tế nghiêm túc lại đứng hàng bét. Tại sao lại như vậy? Chúng tôi không biết, chúng tôi không thể sử dụng một công cụ nào để có thể giải đáp được câu hỏi này vì vậy chúng tôi đành phải nhờ cậy ISI để tìm hiểu những vị đầu ngành, những vị có đặc quyền ban, phong học hàm cho đội ngũ các nhà khoa học để từ đó có thể phần nào giúp chúng tôi trả lời câu hỏi trên.

Đáng lý ra, đây là công việc của những cơ quan có thẩm quyền (bộ GD ĐT, các trường ĐH, các viện nghiên cứu) chứ không phải là việc của chúng tôi, nhưng vì cái tình trạng cha chung không ai khóc, việc chung chẳng ai lo nên chúng tôi đành phải làm cái công việc “vác tù và hàng tổng” này với niềm tin rằng công việc của chúng tôi giúp hé lộ phần nào thực trạng nền khoa học nước nhà và định hướng cho những bạn trẻ đang và sắp đi theo con đường nghiên cứu khoa học trong việc hiểu thế nào là khoa học nghiêm túc đồng thời giúp họ chọn cho mình người thầy xứng đáng.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 days ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH CƠ HỌC NHIỆM KỲ 2009-2014:

1. GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4405469125/

2. GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnh, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4494154111/

3. GS.TS. Trần Ích Thịnh, Uỷ viên.
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4507737224/

4. GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

5. GS.TSKH. Nguyễn Đức Cương, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4514995911/

6. GS.TS. Lê Xuân Huỳnh, Uỷ viên.
đang xét
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4761489842/

7. GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm, Uỷ viên.
Rejected (tiêu chuẩn 1.1)

8. GS.TS. Nguyễn Quang Phích, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4515047235/

9. GS.TS. Ngô Thành Phong, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4633095914/
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TSKH. Hà Huy Khoái, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI > 9 (chuẩn GS)

2. GS.TSKH. Trần Văn Nhung, Uỷ viên
ISI = 1 ————> dỏm cấp 4 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4396652327/

3. GS.TSKH. Đào Trọng Thi, Uỷ viên
ISI = 6————-> kém cấp 6 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/

4. GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Uỷ viên
ISI > 9 (chuẩn GS)

5. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Uỷ viên
chưa xét

6. GS.TSKH. Phan Quốc Khánh, Uỷ viên
ISI > 9 (chuẩn GS)

7. GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, Uỷ viên
ISI > 9 (chuẩn GS)

8. GS.TSKH. Đỗ Đức Thái, Uỷ viên
ISI >9 (chuẩn GS)

9. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư. Uỷ viên
ISI >9 (chuẩn GS)

10. GS.TS. Dương Minh Đức, Uỷ viên
ISI > 9 (chuẩn GS)

11. GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, Uỷ viên
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4479563973/
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH DƯỢC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS. TS. Võ Xuân Minh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694675668/

2. GS.TS. Lê Quan Nghiệm, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711695512/

3. GS.TS. Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

4. GS.TS. Phạm Xuân Sinh, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711698430/

5. GS.TS. Phạm Thanh Kỳ, Uỷ viên.
ISI = 6 ————> kém cấp 6 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711700628/

6. GS.TS. Nguyễn Minh Đức, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

7. PGS.TS. Lê Viết Hùng, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711060529/

8. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

9. PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC – GIÁO DỤC HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Vũ Dũng, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4740358274/

2. GS.TS. Nguyễn Thanh Hùng, Uỷ viên.
Không xét (ngữ văn)

3. GS.TS. Đào Tam, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4660039900/

4. GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4742284888/

5. GS.TS. Đỗ Đình Tống, Uỷ viên.
Không xét (ngữ văn)

6. GS.TS. Nguyễn Hữu Châu, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4760970403/

7. GS.TS. Đỗ Long, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4760987173/

8. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

9. GS.TS. Lê Phương Nga, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

10. PGS.TS. Trần Quốc Thành, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

11. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

12. PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4740378720/

13. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4773798161/
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TSKH. Bành Tiến Long, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4474339510/

2. GS.TS. Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên.

3. GS.TS. Trần Văn Địch, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

4. GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4473587367/

5. GS.TSKH. Phạm Văn Lang, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4666386602/

6. GS.TS. Lê Danh Liên, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

7. GS.TSKH. Đặng Quốc Phú, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

8. GS. TS. Đỗ Đức Tuấn, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4672566237/

9. GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4672584731/

10. PGS.TS. Phạm Huy Chương, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

11. PGS.TSKH. Đặng Văn Uy, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4673224230/
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y – THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Từ Quang Hiển, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 0—————-> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4430975531/

2. GS.TS. Đặng Vũ Bình, Uỷ viên.
ISI = 1————-> dỏm cấp 1 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4431761248/

3. GS.TS. Trần Thị Luyến, Uỷ viên.

4. GS.TS. Vũ Duy Giảng, Uỷ viên.

5. GS.TSKH. Bùi Đình Chung, Uỷ viên.

6. GS.TS. Hồ Đình Chúc, Uỷ viên.

7. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên.

8. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuân, Uỷ viên.

9. PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu, Uỷ viên.
ISI = 1—————-> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4431022915/
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HOÁ NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4786779649/

2. GS.TSKH. Nguyễn Sĩ Mão, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4774457504/

3. GS.TSKH. Cao Tiến Huỳnh, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

4. GS.TSKH. Đỗ Trung Tá, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4774464586/

5. GS.TSKH. Phan Quang Xưng, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4773833595/

6. GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

7. GS.TS. Nguyễn Bình, Uỷ viên.
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

8. GS.TS. Lã Văn Út, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4774479484/

9. GS.TS. Hoàng Bá Chư, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4774487830/

10. PGS.TSKH. Hồ Đắc Lộc, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4774494992/

11. PGS.TS. Lê Hoài Quốc, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4773864305/
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 2 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH HOÁ HỌC-CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TS. Phạm Hùng Việt, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

3. GS.TS. Châu Văn Minh, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

4. GS.TS. Hoàng Đình Hoà, Uỷ viên.

5. GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê, Uỷ viên.

6. GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Uỷ viên.
Rejected (tiêu chuẩn 1.1)

7. GS.TS. Phạm Văn Thiêm, Uỷ viên.

8. GS.TSKH. Ngô Thị Thuận, Uỷ viên.

9. GS.TSKH. Trần Văn Sung, Uỷ viên.

10. GS.TS. Đặng Kim Chi, Uỷ viên.

11. GS.TSKH. Lê Văn Hoàng, Uỷ viên.

12. PGS.TS. Phan Thanh Bình, Uỷ viên.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TS. Nguyễn Quang Thạch, Uỷ viên.

3. GS.TS. Bùi Chí Bửu, Uỷ viên.

4. GS.TSKH. Trần Duy Quý, Uỷ viên.

5. GS.TS. Ngô Hữu Tình, Uỷ viên.

6. GS.TS. Vũ Tiến Hinh, Uỷ viên.

7. GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm, Uỷ viên.

8. GS.TS. Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên.

9. PGS.TS. Trần văn Minh, Uỷ viên.

10. PGS.TS. Trần Đức Viên, Uỷ viên.

11. PGS. TS. Đặng Kim Vui, Uỷ viên.

12. PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng, Uỷ viên.
ISI = 0 —————-> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4480342190/
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4665832149/

2. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, Uỷ viên.
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4479645501/

3. GS.TS. Bùi Công Quế, Uỷ viên.

4. GS.TS. Đỗ Minh Đức, Uỷ viên.

5. GS.TS. Lê Văn Thông, Uỷ viên.

6. GS.TS. Trần Nghi, Uỷ viên.

7. GS.TS. Đinh Văn Ưu, Uỷ viên.

8. GS.TS. Võ Trọng Hùng, Uỷ viên.

9. GS.TS. Trần Tân Tiến, Uỷ viên.

10. GS.TS. Trương Quang Hải, Uỷ viên.

11. GS.TSKH. Bùi Học, Uỷ viên.

12. GS.TSKH. Phạm Năng Vũ, Uỷ viên.

13. GS. TS. Nguyễn Cao Huần, Uỷ viên.

14. GS.TS. Nhữ Văn Bách, Uỷ viên.

15. PGS.TS. Lê Văn Thăng, Uỷ viên.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH KINH TẾ HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TS. Phạm Vũ Luận, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711709938/

3. GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ, Uỷ viên.

4. GS.TS. Đặng Thị Loan, Uỷ viên.

5. GS.TS. Nguyễn Bách Khoa, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711065855/

6. GS.TS. Hoàng Văn Châu, Uỷ viên.

7. GS.TS. Ngô Thế Chi, Uỷ viên.

8. GS.TS. Dương Thị Bình Minh, Uỷ viên.

9. GS.TS. Hồ Đức Hùng, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4675748315/

10. GS.TS. Đỗ Kim Chung, Uỷ viên.

11. GS.TS. Đinh Văn Tiến, Uỷ viên.

12. GS.TS. Chu Văn Cấp, Uỷ viên.

13. GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4585930318/

14. GS.TS. Nguyễn Đình Hương, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4603740479/

15. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH LUYỆN KIM NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4411328497/

2. GS.TSKH. Nguyễn Văn Thái, Uỷ viên.

3. GS.TSKH. Nguyễn Đức Hùng, Uỷ viên.

4. GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp, Uỷ viên.

5. GS.TS. Nguyễn Khắc Xương, Uỷ viên.

6. GS.TSKH. Bùi Văn Mưu, Uỷ viên.

7. GS.TSKH. Đinh Phạm Thái, Uỷ viên.

8. GS.TS. Nguyễn Hoành Sơn, Uỷ viên.

9. GS.TS. Đặng Mậu Chiến, Uỷ viên.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH SINH HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TSKH. Vũ Quang Côn, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 0 ————-> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806252292/

2. GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt, Uỷ viên.
ISI = 7? ————>GS kém cấp 7(chưa có hình nên chưa được public review)

3. GS.TS. Đặng Đình Kim, Uỷ viên.
ISI = 0 ————-> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4805645965/

4. GS.TSKH. Nguyễn Tài Lương, Uỷ viên.
ISI = 0 ————-> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806283240/

5. GS.TSKH. Lê Huy Bá, Uỷ viên.
ISI = 0 ————-> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806303680/

6. GS.TS. Hà Quang Hùng, Uỷ viên.
ISI = 1 ————>GS dỏm cấp 1 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806317824/

7. GS.TSKH. Trương Quang Học, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

8. GS.TS. Đỗ Ngọc Liên, Uỷ viên.
ISI = 2? ————>GS dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

9. GS.TS. Nguyễn Mộng Hùng, Uỷ viên.
Rejected (đã mất)

10. GS.TS. Đặng Thị Thu, Uỷ viên.

11. GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn, Uỷ viên.

12. PGS.TS. Chu Hoàng Mậu, Uỷ viên.
ISI = 0 ————-> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4507124321/

13. PGS.TS. Trần Văn Ba, Uỷ viên.

14. PGS.TS. Trương Nam Hải, Uỷ viên.
rejected (tiêu chuẩn 1.2)

15. PGS.TS. Ngô Đắc Chứng, Uỷ viên.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 2 days ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Uỷ viên.

3. GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Uỷ viên.

4. GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ, Uỷ viên.

5. GS.TS. Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên.

6. GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Uỷ viên.

7. GS.TS. Ngô Văn Lệ, Uỷ viên.

8. GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Uỷ viên.

9. GS.TS. Mạch Quang Thắng, Uỷ viên.

10. PGS.TS. Tống Trung Tín, Uỷ viên.

11. PGS.TS. Trần Đức Cường, Uỷ viên.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH THỦY LỢI HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Đào Xuân Học, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên.

3. GS.TS. Lê Sâm, Uỷ viên.

4. GS.TS. Trần Đình Hợi, Uỷ viên.

5. GS.TS. Nguyễn Tất Đắc, Uỷ viên.

6. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Uỷ viên.

7. GS.TS. Hà Văn Khối, Uỷ viên.

8. GS.TS. Nguyễn Văn Mạo, Uỷ viên.

9. GS.TS. Phạm Ngọc Quý, Uỷ viên.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH TIN HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4406164250/

2. GS.TS. Nguyễn Thúc Hải, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4774509538/

3. GS.TSKH. Đinh Dũng, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

4. GS.TSKH. Bạch Hưng Khang, Uỷ viên.
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4787436614/

5. GS.TS. Trần Mạnh Tuấn, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4787447178/

6. GS.TSKH. Phạm Thế Long, Uỷ viên.
ISI = 3 ————> dỏm cấp 3 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4561393935/

7. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Anh, Uỷ viên.
Rejected (tiêu chuẩn 1.1, có bài trên Annals of Mathematics)

8. GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

9. GS.TSKH. Đỗ Long Vân, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

10. GS.TSKH. Ngô Đắc Tân, Uỷ viên.
ISI = 8? ————>GS yếu (chưa có hình nên chưa được public review)

11. PGS.TS. Vũ Đức Thi, Uỷ viên.
ISI>5 (chuẩn PGS)

12. PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806227988/

13. PGS.TS. Phan Thị Tươi, Uỷ viên.
ISI = 0 ————> rất dỏm www.flickr.com/photos/47624590@N04/4805618933/

14. PGS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ, Uỷ viên.
ISI = 1? ————>GS dỏm (chưa có hình nên chưa được public review)

15. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Uỷ viên.
ISI>5 (chuẩn PGS)
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 2 days ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH VẬT LÝ NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Bạch Thành Công, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
ISI > 9 (chuẩn GS)

2. GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt, Uỷ viên.
ISI > 9 (chuẩn GS)

3. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên.
ISI > 9 (chuẩn GS)

4. GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Uỷ viên.
ISI > 9 (chuẩn GS)

5. GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, Uỷ viên.
ISI > 9 (chuẩn GS)

6. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Uỷ viên.
ISI > 9 (chuẩn GS)

7. GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, Uỷ viên.
ISI > 9 (chuẩn GS)

8. GS.TSKH. Nguyễn Viễn Thọ, Uỷ viên.
ISI = 4 ————–> dỏm cấp 4 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4773810069/

9. GS.TS. Trần Đức Thiệp, Uỷ viên.
Rejected (theo tiêu chí 1.1)

10. GS.TS. Vũ Văn Hùng, Uỷ viên.
Rejected (theo tiêu chí 1.1)

11. GS.TS. Đặng Văn Soa, Uỷ viên.
ISI > 9 (chuẩn GS)
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 2 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH XÂY DỰNG-KIẾN TRÚC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên.

3. GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Thu, Uỷ viên.

4. GS.TS. Nguyễn Việt Châu, Uỷ viên.

5. GS.TS. Hoàng Đạo Cung, Uỷ viên.

6. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hợi, Uỷ viên.

7. GS.TS. Đỗ Như Tráng, Uỷ viên.

8. GS.TS. Lâm Minh Triết, Uỷ viên.
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4682777020/

9. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên.

10. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, Uỷ viên.

11. PGS.TS. Cao Duy Tiến, Uỷ viên.

12. PGS.TSKH. Bạch Đình Thiên, Uỷ viên.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH Y HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014:

1. GS.TS. Phạm Gia Khánh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TS. Đặng Vạn Phước, Uỷ viên

3. GS.TS. Lê Bách Quang, Uỷ viên.

4. GS.TSKH. Vũ Minh Thục, Uỷ viên.

5. GS.TS. Trương Việt Dũng, Uỷ viên.

6. GS.TS. Nguyễn Lân Việt, Uỷ viên.

7. GS.TS. Lê Quang Nghĩa, Uỷ viên.

8. GS.TS. Hoàng Trọng Kim, Uỷ viên.

9. GS.TS. Hà Văn Quyết, Uỷ viên.

10. GS.TS. Hoàng Tử Hùng, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

11. GS.TS. Trần Văn Sáng, Uỷ viên.

12. GS.TS. Nguyễn Bá Đức, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)

13. GS.TS. Lê Năm, Uỷ viên.

14. GS.TS. Phùng Đắc Cam, Uỷ viên.
ISI > 9 (chuẩn GS)

15. GS.TS. Tôn Thất Kim Thanh, Uỷ viên.
ISI>9 (chuẩn GS)
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 5 days ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED NGÀNH TOÁN

GS.TSKH Phan Quốc Khánh Đại học Quốc tế Tp. HCM
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Nguyễn Đông Yên – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Phạm Hữu Sách – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS. TS Nguyễn Hữu Dư – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà nội
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Vũ Ngọc Phát – Viện toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Đỗ Đức Thái – Đại học Sư phạm Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

GS Hoàng Tụy – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Lê Thị Thanh Nhàn – Đại học Khoa học Thái Nguyên
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TSKH Ngô Việt Trung – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Nguyễn Tự Cường – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng – Viện Toán học
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS.TSKH Phùng Hồ Hải – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng – Đại học Sư phạm Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TSKH Nguyễn Minh Chương – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Lê Tuấn Hoa – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TSKH Đinh Nho Hào – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Nguyễn Văn Quảng – Đại học Vinh
ISI = 2 ————> PGS kém cấp 4 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4805719603/

GS.TSKH Nguyễn Hữu Công – Đại học Quốc gia Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Hoàng Quốc Toàn – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TSKH Nguyễn Đình Công – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Lê Dũng Mưu – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Nguyễn Chánh Tú – Đại học Sư phạm, Đại học Huế
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693153530/

GS.TSKH Phạm Kỳ Anh – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

GS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn – Viện Toán Học

PGS.TSKH Hà Huy Vui – Viện Toán học
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS.TS Nguyễn Minh Trí – Viện Toán học
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TSKH Hà Huy Khoái – Viện Toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Lê Mậu Hải – Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS Đỗ Văn Lưu – Viện Toán học

PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo – Đại học Thủy lợi
ISI = 3 ————> PGS dỏm cấp 3 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4808640894/

GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp – Viện Toán học
ISI = 7 ————> kém cấp 7 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553/

GS.TSKH Hà Huy Bảng – Viện toán học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
ISI = 5 ————> dỏm cấp 5 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4658898549/
ISI (2004-2009) = 0 ———–> có nghi vấn chạy đề tài Nafosted

GS.TS Lê Văn Thuyết – Đại học Huế
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4619891750/
ISI (2004-2009) = 0 ———–> có nghi vấn chạy đề tài Nafosted

PGS.TS Đoàn Thế Hiếu – Đại học Sư phạm, Đại học Huế
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4476113619/

TS Nguyễn Quang Huy – Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TS Bùi Trọng Kiên – Đại học Xây Dựng

TS Tạ Thị Hoài An – Viện Toán học

TS Đinh Thanh Đức – Đại học Quy Nhơn

TS Vũ Thế Khôi – Viện Toán học

TS Nguyễn Chu Gia Vượng – Viện Toán học

TS Nguyễn Phương Anh – Đại học Bách khoa Hà nội
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 2 days ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED NGÀNH KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH

PGS.TS Từ Minh Phương – Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông

PGS.TS Đặng Quang Á – Viện công nghệ thông tin

PGS.TS Trần Đình Khang – Đại học Bách Khoa Hà Nội

GS.TS Ngô Đắc Tân – Viện Toán học
ISI = 8? ————>GS yếu (chưa có hình nên chưa được public review)

GS.TSKH Đinh Dũng – Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TSKH Hồ Tú Bảo – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Đinh Điền – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

TS Phan Thị Hà Dương – Viện Toán học

TS Trương Thị Diệu Linh – Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS Nguyễn Hoài Sơn – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Nguyễn Nhật Quang – Đại học Bách khoa Hà Nội

TS Vũ Như Lân – Viện Công nghệ thông tin

TS – Nguyễn Văn Đức – Đại học Bách khoa Hà Nội

TS Nguyễn Linh Trung – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Nguyễn Đức Dũng – Viện công nghệ thông tin

TS Lê Sỹ Vinh – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Phạm Thọ Hoàn – Đại học Sư phạm Hà Nội

TS Trần Xuân Nam – Học viện Kỹ thuật quân sự
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED NGÀNH VẬT LÝ

PGS.TS Võ Văn Hoàng – Trường ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Nguyễn Bá Ân – Viện Vật lý, Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Lê Văn Hồng – Viện Khoa học Vật liệu
ISI >5 (chuẩn PGS)

PGS.TS Nguyễn Văn Khiêm – Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TS Hoàng Ngọc Long – Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
ISI>9 (chuẩn GS)

GS. TSKH Nguyễn Hoàng Lương – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TS Nguyễn Hữu Đức – ĐH QG Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

GS. TSKH Nguyễn Văn Liễn – Viện Vật lý
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Đào Tiến Khoa – Viện Khoa Học & Kỹ Thuật Hạt Nhân, Viện năng lượng nguyên tử Việt nam
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Đại học Sư phạm Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TS Vũ Văn Hùng – Đại học Sư phạm Hà Nội
Rejected (theo tiêu chí 1.1)

PGS. TS Hoàng Nam Nhật – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS. TS Đoàn Nhật Quang – Viện Vật lý
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Phạm Khắc Hùng – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TS Đặng Văn Soa – Đại học Sư phạm Hà nội
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Phan Ngọc Minh – Viện Khoa học Vật liệu
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS. TS Trần Minh Tiến – Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS.TS Nguyễn Huyền Tụng – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS. TS Lê Hồng Khiêm – Viện Vật lý – Viện KH&CN Việt Nam
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS. TSKH Trần Hữu Phát – Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
ISI>9 (chuẩn GS)

GS. TS Bạch Thành Công – Khoa Vật lý , ĐHKHTNHN
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Vũ Ngọc Tước – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TS Trần Thoại Duy Bảo – Viện Vật lý TP. HCM
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Trần Công Phong – Trường ĐHSP- ĐH Huế
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS. TSKH Nguyễn Ái Việt – Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Nguyễn Xuân Nghĩa – Viện Khoa học Vật liệu
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TS Nguyễn Văn Đỗ – Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Phạm Thành Huy – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS.TS Ngô Quang Huy – ĐH Công nghiệp TPHCM
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS. TS Nguyễn Quốc Khánh – Đai học KHTN, ĐHQG TP HCM
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS. TS Trần Đức Thiệp – Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam
Rejected (theo tiêu chí 1.1)

PGS. TS Phạm Thu Nga – Viện Khoa học Vật liệu
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS. TS Lê Văn Vũ – Trung tâm Khoa học vật liệu

TSKH Hoàng Ngọc Cầm – Viện Vật lý
ISI>5

PGS. TS Phạm Hồng Quang – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS. TS Phạm Văn Hội – Viện Khoa học vật liệu
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TS Nguyễn Năng Định – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Trần Hồng Nhung – Viện Vật lý, Viện KH&CN VN
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng – Trường ĐH khoa học tự nhiên, Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TS Nguyễn Quang Báu – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Nguyễn Hồng Quang – Viện Vật lý

PGS. TS Phí Hòa Bình – Viện Khoa học Vật liệu

PGS. TS Hoàng Anh Tuấn – Viện Vật lý, Viện KHCNVN
ISI>5 (chuẩn PGS)

GS.TS Nguyễn Đại Hưng – Viện Vật lý – Viện KHCNVN
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS.TS Đặng Lê Minh – Trường ĐH KHTN ĐHQG HN

GS. TSKH Nguyễn Viễn Thọ – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
ISI = 4 ————> dỏm cấp 4 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4773810069/

PGS.TS Trần Hoàng Hải – Viện Vật lý TP Hồ Chí Minh

PGS.TS Phạm Văn Nho – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

GS.TS Đào Trần Cao – Viện Khoa học Vật liệu

PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn – Viện Khoa học Vật liệu

PGS. TS Dương Ngọc Huyền – Viện Vật lý Kỹ thuật

GS. TSKH Vũ Xuân Quang – Viện Khoa học vật liệu

PGS.TS Đặng Mậu Chiến – Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Nano (PTN CNN) –ĐHQG TP. HCM

PGS.TS Lê Quốc Minh – Viện Khoa học Vật liệu

GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc – Viện Khoa học Vật liệu
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS. TS Nguyễn Quang Liêm – Viện Khoa học Vật liệu

TS.Nguyễn Huy Dân – Viện Khoa học Vật liệu

TS.Lê Anh Tuấn – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS Nguyễn Phúc Dương – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS Nguyễn Hoàng Hải – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

TS Nguyễn Thanh Bình – Viện Vật lý-Viện KHCNVN

TS.Đỗ Vân Nam – Viện tiên tiến khoa học và công nghệ (HAST)

TS Ngô Thu Hương – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

TS Nguyễn Hữu Lâm – Đại học Bách khoa Hà Nội

TS Nguyễn Anh Tuấn – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS Phạm Đức Thắng – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Nguyễn Huy Bằng – Trường Đại học Vinh

TS.Đỗ Quang Hoà – Viện Vật lý

TS.Nguyễn Anh Tuấn – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

TS.Nguyễn Vũ – Viện Khoa học Vật liệu

TS.Mai Anh Tuấn – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS.Bùi Huy – Viện Khoa học vật liệu

TS Phạm Hồng Dương – Viện Khoa học Vật liệu

TS Lê Thế Vinh – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

TS Phạm Duy Long – Viện Khoa học Vật liệu

TS.Vũ Đình Lãm – Viện Khoa học Vật liệu

TS Nguyễn Quỳnh Lan – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

TS Cao Huy Thiện – Viện vật lý TP. HCM

TS Phạm Văn Vĩnh – Đại Học Sư Phạm Hà Nội

TS Trương Văn Chương – Đại học Khoa học Huế

TS Trần Thu Hương – Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS Nguyễn Văn Hiếu – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 2 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED NGÀNH HÓA HỌC

GS. TS Châu Văn Minh – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN
ISI>9 (chuẩn GS)

PGS TS Nguyễn Văn Hùng – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

PGS. TS Phan Minh Giang – Trường ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội

GS TSKH Trần Văn Sung – Viện Hoá học – Viện KHCNVN

GS TS Nguyễn Hữu Đĩnh – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS TS Nguyễn Quyết Chiến – Viện Hoá học – Viện KHCNVN

PGS.TS Phạm Quốc Long – Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN

PGS TS Lưu Đức Huy – Viện Hoá học – Viện KHCNVN

PGS.TS Trần Thu Hương – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS TS Trần Thị Đà – Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS TS Trần Thành Huế – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS TS Cao Thế Hà – TTNC công nghệ MT & phát triển BV

PGS TS Nguyễn Thị Phương Thoa – Trường ĐHKHTN- ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

PGS TS Nguyễn Viết Huệ – Viện Khoa học Vật liệu – Viện KHCNVN

PGS TS Nguyễn Đức Nghĩa – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

PGS.TS. Phạm Hữu Lý – Viện Hoá học – Viện KHCNVN

PGS TS Trần Trung – Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

PGS.TS Phan Thị Bình – Viện Hoá học – Viện KHCNVN

PGS TS Lê Thanh Sơn – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội

PGS TS Nguyễn Thị Dung – Viện Công Nghệ Hóa học – Viện KHCNVN

GS TSKH Đỗ Ngọc Khuê – Phân viện CNM-BVMT/ Viện KH-CNQS/ Bộ Quốc phòng

PGS TS Nguyễn Văn Nội – Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

PGS TS Trần Văn Chung – Viện Hóa học-Vật liệu – Viện KH&CN QS

TS Phan Văn Kiệm – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN
ISI>9 (chuẩn GS)

TS Nguyễn Tiến Đạt – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN

TS Nguyễn Hải Nam – Đại học Dược Hà Nội

TS Phạm Văn Cường – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

TS.Nguyễn Văn Tuyến – Viện Hoá học – Viện KHCNVN

TS.Trần Thành Đạo – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

TS.Đoàn Thị Mai Hương – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

TS Trịnh Thị Thuỷ – Viện Hoá học – Viện KHCNVN

TS Trần Khắc Vũ – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS.Tô Thị Xuân Hằng – Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện KHCNVN

TS Bùi Minh Lý – Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

TS.Nguyễn Thị Hoàng Anh – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

TS Lưu Văn Chính – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN

TS Trần Thị Thu Thủy – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

TS Huỳnh Đăng Chính – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS Mai Thanh Tùng – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS Hoàng Thị Kiều Nguyên – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS Lê Thị Hồng Liên – Viện Khoa học Vật liệu – Viện KHCNVN

TS Võ Viễn – Trường Đại học Quy Nhơn

TS Phạm Hồng Phong – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

TS Trịnh Anh Đức – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

TS Lê Trường Giang – Viện Hóa học – Viện KHCNVN

TS Vũ Thị Thu Hà – Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam

TS Ngô Trịnh Tùng – Viện Hoá học – Viện KHCNVN

TS Nguyễn Vũ Giang – Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện KHCNVN

TS.Trịnh Xuân Anh – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS Nguyễn Thanh Bình – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội

TS Dương Tuấn Quang – ĐH Sư phạm – ĐH Huế

TS Trần Thị Ngọc Lan – Đại học KHTN – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

TS Đỗ Phúc Quân – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội

TS.Thái Khắc Minh – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

TS Văn Đình Sơn Thọ – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS Cổ Thanh Thiện – Viện Khoa học vật liệu ứng dụng – Viện KHCNVN

TS.Nguyễn Thị Thanh Mai – Trường ĐHKHTN- ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 4 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

PGS. TS Đinh Văn Toàn – Viện Địa chất

PGS-TS Nguyễn Văn Vượng – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

GS.TS Trần Nghi – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

GS.TSKH Tống Duy Thanh – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

GS.TSKH Mai Thanh Tân – Đại học Mỏ – Địa chất

PGS.TS Phạm Quý Nhân – Đại học Mỏ – Địa chất

PGS.TS Nguyễn Văn Phổ – Viện Địa chất

PGS.TS Phan Trọng Trịnh – Viện Địa chất

PGS.TS Phạm Văn Cự – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

PGS.TS Tạ Hòa Phương – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

GS.TS Phạm Hùng Việt – Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TS Nguyễn Đình Xuyên – Viện Vật lý địa cầu

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Đại học Quốc gia Hà Nội
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4665832149/

PGS.TS Hà Duyên Châu – Viện Vật lý địa cầu

PGS.TSKH Trần Quốc Hùng – Viện Địa chất

PGS.TS Hoàng Xuân Cơ – Đai học KHTN, ĐHQG Hà Nội

TS Lê Huy Minh – Viện Vật lý địa cầu

TS Vũ Văn Tích – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

TS Nguyễn Thị Bích Thủy – Viện KH Địa chất và Khoáng sản

TS Nguyễn Quang Hải – Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa

TS Hoàng Thị Minh Thảo – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

TS Cung Thượng Chí – Viện Địa chất

TS Nguyễn Như Trung – Viện Địa chất và Địa Vật Lý Biển

TS Lê Tử Sơn – Viện Vật lý địa cầu

TS Nguyễn Hoàng – Viện Địa Chất

TS Đặng Xuân Phong – Viện Địa lý

TS Trần Tuấn Anh – Viện Địa chất

TS Trần Thanh Hải – Đại học Mỏ – Địa chất

TS Doãn Đình Lâm – Viện Địa chất, Viện KH&CNVN

TS Vũ Văn Vấn – Viện Địa chất

TS Đỗ Minh Đức – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

TS Lê Thị Phương Quỳnh – Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

TS Hoàng Thị Thanh Thủy – Viện Môi trường và Tài nguyên

TS Phạm Xuân Thành – Viện Vật lý Địa cầu

TS Lê Quốc Hùng – Viện Địa chất và Khoáng sản

TS Trần Ngọc Anh – ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 4 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED NGÀNH KHOA HỌC SỰ SỐNG

PGS.TS Nguyễn Văn Cường – Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS Ngô Đình Bính – Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS Quyền Đình Thi – Viện Công nghệ sinh học
ISI>5 (chuẩn PGS)

PGS.TS Trần Minh Hợi – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

PGS. TSKH Phạm Thược – Trung tâm Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ, Nguồn lợi Thuỷ sinh và môi trường (ACTTARE)

PGS.TS Nguyễn Xuân Đặng – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

PGS.TS Khuất Đăng Long – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

PGS.TS Vũ Nguyên Thành – Viện Công nghiệp Thực phẩm

PGS.TS Đặng Đức Anh – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDT)

PGS.TS Lê Mai Hương – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

GS.TS Phạm Văn Ty – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm – Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS Phan Kế Lộc – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

PGS.TSKH Nguyễn Vũ Thanh – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

PGS.TS Tạ Huy Thịnh – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

PGS.TS Đàm Văn Tiện – Đại học Nông Lâm Huế

PGS.TS Vũ Quang Mạnh – Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Văn Đề – Đại học Y Hà Nội

TS Ngô Thị Tường Châu – Đại học Khoa học Huế

TS Đặng Diễm Hồng – Viện Công nghệ sinh học

TS Nguyễn Thị Mai Phương – Viện Công nghệ sinh học

TS Đinh Thị Phòng – Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

TS Phạm Xuân Kỳ – Viện Hải dương học

TS Nguyễn Trung Thành – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Hồ Thị Thu Giang – Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

TS Phạm Văn Lực – Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

TS Đỗ Công Thung – Viện Tài nguyên và Môi trường biển

TS Nguyễn Văn Vịnh – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Phạm Thị Hồng Nhung – Đại học Y Hà Nội

TS Hồ Phú Hà – Viện CNSH và CNTP, Đại học Bách khoa Hà Nội

TS Trần Huy Thái – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

TS Phan Kế Long – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

TS Nguyễn Trọng Ngữ – Đại học Cần Thơ

TS Nguyễn Thị Thu Liên – Đại học Khoa học Huế

TS Nguyễn Tiến Hiệp – Trung tâm Bảo tồn Thực vật

TS Trần Thế Bách – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

TS Phạm Văn Cường – Đại học Nông nghiệp Hà Nội

TS Nguyễn Văn Dư – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

TS Bùi Tuấn Việt – Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

TS Phạm Ngọc Doanh – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

TS Trần Hữu Dũng – Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế

TS Cao Thị Kim Thu – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

TS Võ Thị Kim Thanh – Đại học Nông Lâm Huế

TS Nguyễn Ngọc Lâm – Viện Hải dương học

TS Bùi Xuân Nguyên – Viện Công nghệ sinh học

TS Dương Tấn Nhựt – Viện Sinh học Tây Nguyên

TS Trần Vân Khánh – Đại học Y Hà Nội

TS Trần Đăng Hòa – Đại học Nông Lâm Huế

TS Nguyễn Ngọc Giao – Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ

TS Nguyễn Thị Phương Thảo – Đại học Nông nghiệp Hà Nội

TS Đặng Thị Phương Thảo – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

TS Phương Thiện Thương – Viện Dược liệu

TS Bùi Thị Nhung – Viện Dinh dưỡng Quốc gia

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy – Viện Di truyền nông nghiệp

TS Lê Thu Hà – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Lê Đình Hùng – Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha trang

TS Lê Văn Đông – Học viện Quân y
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED NGÀNH CƠ HỌC

PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lương – Đại học Bách khoa TPHCM
ISI =1? ————> dỏm cấp 1 (chưa có hình nên chưa được public review)

GS.TS Phạm Lợi Vũ – Viện Cơ học
ISI = 9?

GS.TSKH Nguyễn Văn Khang – Đại học Bách khoa Hà Nôi
ISI = 3 ————> dỏm cấp 3 (chưa có hình nên chưa được public review)

GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm – Viện Cơ học
Rejected (tiêu chuẩn 1.1)

PGS.TS Nguyễn Dũng – Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 (chưa có hình nên chưa được public review)

GS.TSKH Nguyễn Đông Anh – Viện Cơ học
ISI>9 (chuẩn GS)

GS.TS Trần Ích Thịnh – Đại học Bách khoa Hà Nội
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4507737224/

TS Phạm Hồng Phúc – Đại học Bách Khoa Hà Nội
ISI = 0 ?————> có nghi vấn chạy đề tài Nafosted

TS Phạm Huy Hoàng – Đại học Bách khoa TPHCM
ISI = 2?

TS Lê Minh Quý – Đại Học Bách Khoa Hà Nội
ISI = 6?

TS Trần Văn Tùng – Đại học Bách khoa TPHCM
ISI = 3?

TS Bùi Hùng Cường – Đại học Xây dựng
ISI = 2?

TS Đỗ Văn Trường – Đại học Bách Khoa Hà Nội
ISI = 3?

TS Trần Hữu Nam – Đại học Bách khoa Hà Nội
ISI = 2?

TS Đặng Hữu Chung – Viện Cơ học
ISI = 3?

TS Nguyễn Anh Thi – Đại học Bách khoa TPHCM
ISI = 3?

TS Đinh Văn Thuật – Đại học Xây dựng
ISI = 0 ?————> có nghi vấn chạy đề tài Nafosted

TS Nguyễn Đình Kiên – Viện Cơ học
ISI = 1?
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 weeks ago.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: