Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

GS dỏm cấp 5 Đặng Hùng Thắng – ĐHKHTN Hà Nội: Trưởng Bộ Môn, có nghi vấn liên quan đề tài NAFOSTED 2009

Posted by giaosudom4 trên Tháng Tám 11, 2010

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

* Danh dỏm: GS. TSKH

* Công bố ISI: 5 (xem phía dưới)

* Danh thật: under public review

* Submitted by Editor Tiên Sư

* Recommended by 4th Managing Editor

============================================ =========
Bài gởi của Editor:

Đính kèm phía dưới.

============================================ =========

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review.

============================================ =========

******************************************** ******************************
******************************************** ******************************
******************************************** ******************************

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã thông qua

Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors

******************************************** ******************************
******************************************** ******************************
******************************************** ******************************

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

******************************************** ******************************
******************************************** ******************************
******************************************** ******************************

Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV:

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ
trang này để tránh comments bị xoá)

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete)

******************************************** ******************************
******************************************** ******************************
******************************************** ******************************

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình

Bài gửi của Editor Tiên Sư, discussions của the Board:
******************************************** ******************************
******************************************** ******************************
******************************************** ******************************

Xin JIPV xét đăng bài sau:

– Tên đầy đủ: Đặng Hùng Thắng
– Chuyên môn: Toán
– Chức danh: GS.TSKH, NGƯT
– Công bố ISI (số lượng và tên bài): 5 (các bác kiểm tra lại cho kỹ)

1. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM INTEGRALS
Author(s): DANG HT
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 415-423 Published: 1992
Times Cited: 0

2. Title: ON THE CONVERGENCE OF VECTOR RANDOM MEASURES
Author(s): THANG DH
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 88 Issue: 1 Pages: 1-16 Published: 1991
Times Cited: 4

3. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 525-535 Published: 1983
Times Cited: 0

4. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF BANACH-SPACES
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 379-385 Published: 1981
Times Cited: 0

5. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY)
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 118-127 Published: 1980
Times Cited: 1

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Trưởng bộ môn Xác suất thông kê, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà nội.

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, 1996
* Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2001-2002
* Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2002-2003
* Danh hiệu thi đua: Cấn bộ Giảng dạy giỏi cấp ĐHQG, 2001-2002
* Huy chương” Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”, 2003
* Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, 2004
* Kỷ niệm chương “ Vì Thế hệ Trẻ” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, 2004

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):

mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ…

Thông tin thêm: Ông Đặng Hùng Thắng là một trong những người có đề tài ngành Toán học thuộc quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ NAFOSTED: www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid= 63. Tên của đề tài của ông nghe rất … “Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên”.

Ông Đặng Hùng Thắng là chuyên gia luyện học sinh giỏi toán cấp 3. Ông chạy sô khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tiền nhiều như nước sông. Sở dĩ ông được mời nhiều vì ông nằm trong ban ra đề thi học sinh giỏi và chọn học sinh đi thi quốc tế. Theo quan điểm cá nhân tôi, trò chạy sô luyện thi HSG này rất….

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): hungthang.dang@gmail.com, phuonglh@gmail.com.

Với thông tin đầy đủ, đúng yêu cầu của Journal of Incompetent Professors in Vietnam, kính mong JIPV sớm xem xét bài gởi của tôi.

Trân trọng,
Tiên Sư.
============================================ ==========

JIPV@: Under review. Bài viết tốt. Tuy nhiên, Editor vui lòng edit lại cụm từ “vô đạo đức”. Các đánh giá liên quan đến ISI, đề tài thì đã rõ; đề nghị Managing Editors review các thông tin khác.

============================================ ==========

Sông Hồng says:

Tôi khuyên Tiên Sư và JIPV nên hết sức thận trọng với đề cử này.

Tra Web of Science, Thang DH & Dang HT = 23 kết quả,
trong đó ít nhất 5 bài sau đây là của Đặng Hùng Thắng:

19. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM INTEGRALS
Author(s): DANG HT
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 415-423 Published: 1992
Times Cited: 0

20. Title: ON THE CONVERGENCE OF VECTOR RANDOM MEASURES
Author(s): THANG DH
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 88 Issue: 1 Pages: 1-16 Published: 1991
Times Cited: 4

21. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 525-535 Published: 1983
Times Cited: 0

22. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF BANACH-SPACES
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 379-385 Published: 1981
Times Cited: 0

23. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY)
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 118-127 Published: 1980
Times Cited: 1

Ngoài ra, trên MathSciNet có 2 bài sau đây, không hiển thi trên Web of Science, dù Kyushu J Math và Lecture Notes in Math là SCIE. (KHÔNG RÕ LÝ DO)

MR2117247 (2005i:47064) Thang, Dang Hung; Thinh, Nguyen Random bounded operators and their extension. Kyushu J. Math. 58 (2004), no. 2, 257–276. (Reviewer: Surjit Singh Khurana)

MR0611731 (82f:60018) Đ\brevudot ang Hùng Th\brevac ang; Nguyen Zui Tien On symmetric stable measures with discrete spectral measure on Banach spaces. Probability theory on vector spaces, II (Proc. Second Internat. Conf., Bƚażejewko, 1979), pp. 286–301, Lecture Notes in Math., 828, Springer, Berlin, 1980. (Reviewer: J.-T. Lapresté)

Thêm 3 bài sau đây trên Teor. Veroyatnost. i Primenen,. là một tạp chí rất tốt của LX cũ.

MR0673921 (84b:60006) Nguy\cftil en Duy Ti\cfac en; Đ\brevudot ang Hùng Th\brevac ang Mappings of stable cylindrical measures in Banach space. Teor. Veroyatnost. i Primenen. 27 (1982), no. 3, 492–501. (Reviewer: Thomas Kühn)

MR0616630 (82m:60006) Đ\brevudot ang Hùng Th\brevac ang; Nguen Zuĭ Tien On the convergence of martingales and geometric properties of Banach spaces. (Russian) Teor. Veroyatnost. i Primenen. 26 (1981), no. 2, 385–391. (Reviewer: W. A. Woyczyński)

MR0560062 (81f:60008) Đ\brevudot ang Hùng Th\brevac ang; Nguen Zuĭ Tien On symmetric stable measures on spaces $l_{p}$ $(1\leq p<+\infty )$. Teor. Veroyatnost. i Primenen. 25 (1980), no. 1, 119–128. (Reviewer: Albert Tortrat) 60B11 (28C20)
============================================ ==========

JIPV@: Đang under review bác à. Các thông đã rõ thì chưa có nghĩa là đúng. JIPV đã yêu cầu Managing Editors xem xét. Cảm ơn Editor đã thể hiện tinh thần khoa học. Tuy nhiên, Editor không nên “khuyên”, phản biện trên JIPV là đặc quyền tối cao của các Editors. Do đó Editors có quyền phản bác những thông tin sai và bảo vệ quan điểm khoa học của mình, không cần khuyên.
============================================ ==========

Sông Hồng says:

Sở dĩ tôi có lời khuyên như thế là vì các kết quả tra cứu của Editor TS sai nghiêm trọng quá. (Trong trường hợp này, các tổ hợp Thang DH & Dang HT là hoàn toàn tự nhiên, không có gì đặc biệt hay lắt léo cả.)

Tôi đề nghị mỗi khi kết nạp Editor mới JIPV nên đề nghị người này tra thử một vài trường hợp xem thế nào. Cũng nên kiểm tra lại khả năng của những Editors cũ. Ai không đủ khả năng thì nên loại bỏ.
============================================ ==========
inhainha says:

Em tra bằng phần mềm Harzing Publish or Perish thì ra tả pí lù các tạp chí cả ISI và non-ISI. Trong đó em lọc một số các tạp chí và kiểm tra xem nó có thuộc ISI không thì em nhận thấy rằng:

THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS thuộc ISI kể từ năm 1996, những bài bác liệt kê ở trên thì trước năm này nên không thuộc ISI
www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=27401& tip=sid&a…

Kyushu journal of Mathematics chỉ thuộc ISI kể từ năm 2006, bài của ông Thắng được đăng năm 2004 nên không thuộc ISI
RANDOM BOUNDED OPERATORS AND THEIR EXTENSION
DH Thang, N Thinh – Kyushu Journal of Mathematics, 2004
www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=7500153 108&tip=…

Lecture Notes in Math không phải là tạp chí mà là tuyển tập sách về Toán, tạp chí của bài mà bác nêu chính là tạp chí: Probability Theory on Vector Spaces II. Tạp chí này không thuộc ISI

Ông Thắng có 1 bài SCIE thuộc hạng cuối đó là tạp chí Memoirs of Faculty of Science, Kyushy University.
Sample paths of random linear operators in Banach spaces
DH Thang – Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University. …, 1992 – J-STAGE
joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/kyushumfs/46.287 ?from=Google
www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12995& tip=sid&a…

Nhưng may mắn cho bác Thắng nhà ta, em vừa phát hiện 1 bài của bác ấy thuộc tạp chí TOP:
On the convergence of vector random measures
DH Thang – Probability Theory and Related Fields, 1991 – Springer
Cited by 5
www.springerlink.com/index/X14V677W79W63572.p df
———–> tạp chí này đứng hạng TOP (5) trong chuyên ngành Analysis
www.scimagojr.com/journalrank.php?category=26 03

Bác thấy đấy, với “thành tích” như thế này thì các editors bỏ sót nếu không kiểm tra kỹ lưỡng thì đó cũng là chuyện bình thường (bác cũng sót bài em vừa tìm ra đấy thôi)

Ông Thắng do có 1 bài thuộc TOP nên có lẽ sẽ bị loại theo tiêu chí của JIPV nhưng cá nhân em thấy ông này từ lâu đã không còn nghiên cứu khoa học nghiêm túc rồi
============================================ ==========
Tiên Sư says:

Xin lỗi các bác. Sở dĩ có sự nhầm lẫn trong “bài báo” của tôi vì tôi đã chọn “subject area” của GS Đặng Hùng Thắng theo “Mathematics”, area chính xác của ông là “Statistics & Probability”. Chân thành cảm ơn 2 bác Sông Hồng và Inhainha đã sữa sai.

Sau khi kiểm tra lại, kết quả đầy đủ của Đặng Hùng Thắng như thế naỳ:

1. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM INTEGRALS
Author(s): DANG HT
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 415-423 Published: 1992
Times Cited: 0

2. Title: ON THE CONVERGENCE OF VECTOR RANDOM MEASURES
Author(s): THANG DH
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 88 Issue: 1 Pages: 1-16 Published: 1991
Times Cited: 4

3. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 525-535 Published: 1983
Times Cited: 0

4. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF BANACH-SPACES
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 379-385 Published: 1981
Times Cited: 0

5. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY)
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 118-127 Published: 1980
Times Cited: 1

Những bài này đều quá 18 tuổi. Như vậy nhận định của tôi về việc Đặng Hùng Thắng đang nhận tiền cuả NAFOSTED là chính xác.
============================================ ==========

============================================ ==========
4th Managing Editor@:

ĐHT’s ISI papers:

1. Title: ON THE CONVERGENCE OF VECTOR RANDOM MEASURES
Author(s): THANG DH
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 88 Issue: 1 Pages: 1-16 Published: 1991
Times Cited: 4
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
2. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 525-535 Published: 1983
Times Cited: 0
3. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF BANACH-SPACES
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 379-385 Published: 1981
Times Cited: 0
4. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY)
Author(s): THANG DH, TIEN ND
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 118-127 Published: 1980
Times Cited: 1

1. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM INTEGRALS
Author(s): DANG HT
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 415-423 Published: 1992
Times Cited: 0

TOP-10 journals in STATISTICS & PROBABILITY:

1 ECONOMETRICA 0012-9682 17091 3.865 4.943 0.255 47 >10.0 0.04527 7.243
2 BIOSTATISTICS 1465-4644 1625 3.394 5.253 0.643 56 5.1 0.01528 3.011
3 J R STAT SOC B 1369-7412 9514 2.835 3.943 0.551 49 >10.0 0.01756 3.476
4 ANN APPL STAT 1932-6157 97 2.448 2.483 0.403 62 0.00104 1.615
5 J AM STAT ASSOC 0162-1459 18522 2.394 3.462 0.187 139 >10.0 0.03673 3.013
6 ANN STAT 0090-5364 9434 2.307 3.094 0.614 101 >10.0 0.03110 2.998
7 STAT METHODS MED RES 0962-2802 1517 2.177 2.600 0.421 38 9.1 0.00449 1.397
8 STAT SCI 0883-4237 2252 2.135 3.144 0.222 18 >10.0 0.00800 2.471
9 STAT MED 0277-6715 11113 2.111 2.315 0.438 388 8.8 0.03359 1.128
10 BIOMETRICS 0006-341X 12772 1.970 2.352 0.324 136 >10.0 0.02157 1.564

Overview: ISI = 5 – no top 10 = incompetent. Recommendation: accepted. Congratulations.

============================================ ==========

JIPV@: To appear.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo Sư Tồi says:

Danh mục đề tài ngành Toán học

STTMã số đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tài Tên tổ chức chủ trì thực hiện đề tài
Chức danh khoa họcHọ và tên
1

101.03.53.09

Một số nghiên cứu định tính về tồn tại, ổn định và điều kiện tối ưu

GS.TSKH

Phan Quốc Khánh

Đại học Quốc tế Tp. HCM
2

101.02.39.09

Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết tối ưu vector

TS

Nguyễn Quang Huy

Đại học Sư phạm Hà Nội 2
3

101.02.25.09

Dưới vi phân bậc nhất, bậc hai, và ứng dụng trong lý thuyết tối ưu

GS.TSKH

Nguyễn Đông Yên

Viện Toán học
4

101.01.09.09

Lý thuyết các bài toán cân bằng và tối ưu trong các hệ thống đa trị

GS.TSKH

Phạm Hữu Sách

Viện Toán học
5

101.02.63.09

Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường

GS. TS

Nguyễn Hữu Dư

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà nội
6

101.01.34.09

Một số nghiên cứu định tính cho các phương trình suy rộng và các bài toán tối ưu phi tuyến

TS

Bùi Trọng Kiên

Đại học Xây Dựng
7

101.01.20.09

Ổn định các hệ phương trình vi phân phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

GS.TSKH

Vũ Ngọc Phát

Viện toán học
8

101.01.38.09

Hình học phức và hình học đại số

GS.TSKH

Đỗ Đức Thái

Đại họcSư phạm Hà Nội
9

101.02.57.09

Tối ưu d.c mở rộng và ứng dụng

GS

Hoàng Tụy

Viện Toán học
10

101.01.33.09

Modun đối đồng điều địa phương và ứng dụng

PGS. TS

Lê Thị Thanh Nhàn

Đại học Khoa học Thái Nguyên
11

101.01.60.09

Iđêan mũ và các vấn đề liên quan

GS.TSKH

Ngô Việt Trung

Viện Toán học
12

101.01.14.09

Cấu trúc vành giao hoán Noether địa phương và ứng dụng

GS.TSKH

Nguyễn Tự Cường

Viện Toán học
13

101.01.12.09

Số học, Hình học, đối đồng đều của nhóm đại số và các vấn đề có liên quan

PGS.TS

Nguyễn Quốc Thắng

Viện Toán học
14

101.01.16.09

Đối ngẫu Tannaka và ứng dụng trong hình học đại số và hình học không giao hoán

PGS.TSKH

Phùng Hồ Hải

Viện Toán học
15

101.01.61.09

Sự tồn tại và dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình tiến hóa trong không gian hàm chấp nhận được

TS

Nguyễn Thiệu Huy

Đại học Bách khoa Hà nội
16

101.01.19.09

Lý thuyết nevanlinna và các vấn đề liên quan

TS

Tạ Thị Hoài An

Viện Toán học
17

101.01.58.09

Các bài toán biên đối với phương trình, hệ phương trình, đạo hàm riêng trong miền với biên không trơn và một số ứng dụng vào lý thuyết đàn hồi

PGS.TSKH

Nguyễn Mạnh Hùng

Đại học Sư phạm Hà Nội
18

101.01.07.09

Giải tích điều hòa, sóng nhỏ, và p-adic

GS.TSKH

Nguyễn Minh Chương

Viện Toán học
19

101.01.56.09

Độ phức tạp tính toán trong Đại số giao hoán

GS.TSKH

Lê Tuấn Hoa

Viện Toán học
20

101.01.22.09

Các phương pháp ổn định cho bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh cho phương trình parabolic và elliptic

PGS.TSKH

Đinh Nho Hào

Viện Toán học
21

101.02.26.09

Giải tích thô và tính toán khoa học

GS.TSKH

Hoàng Xuân Phú

Viện Toán học
22

101.02.32.09

Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng

PGS.TS

Nguyễn Văn Quảng

Đại học Vinh
23

101.01.45.09

Một số hướng chọn lọc trong giải tích toán học và ứng dụng

TS

Đinh Thanh Đức

Đại học Quy Nhơn
24

101.02.65.09

Giải tích số trong phương trình vi phân và ứng dụng

GS.TSKH

Nguyễn Hữu Công

Đại học Quốc gia Hà Nội
25

101.01.51.09

Bất biến modular và Lý thuyết đồng Luân

GS.TSKH

Nguyễn Hữu Việt Hưng

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
26

101.01.06.09

Tính chất định tính các hệ thống điều khiển phi tuyến chịu nhiễu và ứng dụng

GS.TSKH

Nguyễn Khoa Sơn

Viện Toán học
27

101.01.46.09

Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không tuyến tính

PGS.TS

Hoàng Quốc Toàn

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
28

101.02.08.09

Lý thuyết hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng

GS.TSKH

Nguyễn Đình Công

Viện Toán học
29

101.02.17.09

Phương pháp giải các bài toán cân bằng không lồi và ứng dụng

GS.TSKH

Lê Dũng Mưu

Viện Toán học
30

101.01.37.09

Một số bài toán của lược đồ chiều 0 trong không gian xạ ảnh

PGS.TS

Nguyễn Chánh Tú

Đại học Sư phạm, Đại học Huế
31

101.02.42.09

Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh

GS.TSKH

Phạm Kỳ Anh

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
32

101.01.15.09

Lý thuyết tối ưu vecto đa trị và ứng dụng trong kinh tế

GS.TSKH

Nguyễn Xuân Tấn

Viện Toán Học
33

101.01.10.09

Lý thuyết kỳ dị và hình học của đa thức

PGS.TSKH

Hà Huy Vui

Viện Toán học
34

101.01.23.09

Độ trơn của nghiệm cho 1 số lớp phương trình vi phân

PGS.TS

Nguyễn Minh Trí

Viện Toán học
35

101.01.27.09

Giải tích p-adic và ứng dụng

GS.TSKH

Hà Huy Khoái

Viện Toán học
36

101.01.02.09

Giải tích phức nhiều biến và lý thuyết đa thế vị

GS.TSKH

Lê Mậu Hải

Đại học Sư phạm Hà Nội
37

101.01.13.09

Bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn có ràng buộc

PGS.TS

Đỗ Văn Lưu

Viện Toán học
38

101.01.21.09

Đa chập và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng

PGS.TS

Nguyễn Xuân Thảo

Đại học Thủy lợi
39

101.01.24.09

Topo, hình học không giao hoán và tính toán lượng tử

GS.TSKH

Đỗ Ngọc Diệp

Viện Toán học
40

101.01.50.09

Nghiên cứu các tính chất của hàm số qua hình học của phổ

GS.TSKH

Hà Huy Bảng

Viện toán học
41

101.01.18.09

Một số hướng nghiên cứu chọn lọc trong tô pô và hình học

TS

Vũ Thế Khôi

Viện Toán học
42

101.01.41.09

Chương trình Langlands

TS

Nguyễn Chu Gia Vượng

Viện Toán học
43

101.01.43.09

Một số vấn đề nghiên cứu chọn lọc trong Quy hoạch toán học và ứng dụng

TS

Nguyễn Phương Anh

Đại học Bách khoa Hà nội
44

101.01.48.09

Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên

GS.TSKH

Đặng Hùng Thắng

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
45 101.01.29.09 Về vành QF và các vành mở rộng của nó GS.TS Lê Văn Thuyết Đại học Huế
46 101.01.30.09 Mặt cực tiểu trong không gian với mật độ và mặc cực đại trong không gian lorentz – minkoski PGS.TS Đoàn Thế Hiếu Đại học Sư phạm, Đại học Huế
============================================ ==========

Nhận xét: Toàn là băng là nhóm, xúm chùm lại để phân chia đề tài theo kiểu ăn chia. “GS.TSKH” thì cũng dư sống rồi, sao lại ăn hổn ăn tạp vào mấy cái đề tài này.

Những người lớn tuổi, hết ra bài như “GS.TSKH” HHK thì làm được gì nữa mà cũng tham gia ăn chia, đói lắm sao? Được một bài khá (Duke) lúc học bên Nga, giai đoạn 80, về sau này chẳng thấy làm ra bài nào coi được, nghỉ ăn đề tài là vừa. Ông này từng phát biểu chống lại xếp hạng tạp chí. Tại sao? Công trình tồi thì phải chống chứ sao, nếu chấp nhận thì rất khó kiếm ăn đề tài.

LVT, ĐTH, NPA, NCT toàn dân dốt, nhưng có “cai thầu” NVT dung túng nên cũng tham gia vào ăn chia. Nếu không chạy thì sao những kẻ dốt này được chia phần như thế, hay các thành viên hội đồng là những kẻ dại khờ, không biết suy xét?

Những người thiếu suy nghĩ, cảm tính như NTZ nên tha cho Việt Nam, tha cho nền khoa học Việt Nam, bao che cái bọn dỏm để chúng ăn cướp tiền như thế sao?

Tiền đó là xương máu của dân, nếu nghiên cứu dỏm thì không được tạo băng tạo nhóm để mà rút ruột như thế, phải nhường lại cho anh em trẻ có năng lực, có công bố nghiêm túc. Nhìn vào cái danh sách thì chỉ có thằng dốt mới tin là các “GS.TSKH” đã làm ăn trung thực. Ăn nhiều quá mà làm toàn dỏm thì dễ bị tiểu đường khi về già lắm, nên nhớ mà chừa.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo Sư Tồi says:

Hai cai thầu mang danh GS-TSKH-VS HHK, NTV trước đây có tự thầu đề tài “Lịch sử Toán….”. Ngốn hàng trăm triệu mà không thấy kết quả gì, chả công bố gì liên quan đến đề tài.

Kỷ xảo của các cai thầu:

1/ Bị người ngoài ngành nhận xét thì các cai thầu tố: ngoài ngành không hiểu.

2/ Được người trong ngành phân tích phải trái để biết dừng lại đúng lúc thì các cai thầu cũng tố: ghen tỵ.

Với hai “chiêu” này, các cai thầu tha hồ chén! Trước khi chết, ngốn càng nhiều càng tốt. Nước nghèo, khoa học kém thì kệ, chuyện của các cai thầu là cứ chén, chén và chén.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

FactMaster says:

Các bác thông cảm cho các GS Hà Huy Khoái và GS Ngô Việt Trung, cũng vì làm toán không khá được về kinh tế nên họ cũng phải vẽ ra những cái đó để kiếm chút. Vẽ những cái xịn thì không được duyệt nên phải vẽ những cái dỏm (vì những ông ngồi duyệt trên vừa dốt vừa dỏm vừa tham)! Cái đáng trách của các GS là vẽ cho các GS xịn kiếm thêm thì được đây lại bảo kê cho các PGS, GS dỏm kiếm chác thì hơi đáng tiếc!
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Em nói thiệt mấy bác nhà Toán đừng buồn, mấy bác chửi mấy ông dỏm thì em không cản, chứ mấy bác cứ chửi mấy GS xịn mà chẳng có chứng cứ gì thì việc làm này chỉ làm xấu hình ảnh của JIPV. Thà để mấy ông xịn làm cai thầu đề tài còn hơn cào bằng chia phần cho mấy ông dỏm. Mấy bác đừng biến JIPV thành nơi mà cả dỏm lẫn xịn đều không ưa.

@FactMaster: bạn nên thận trọng, bạn còn trẻ, vẫn còn đi học, đừng nên bị lôi kéo vô mấy trò như vậy rất không tốt. Ở JIPV bạn có thể học được nhiều thứ không chỉ về cách thức nghiên cứu khoa học mà cả về vấn đề nhận diện bản chất con người nữa đó bạn. Hãy tỉnh táo đừng để bị lôi kéo!

@Admin: mong bác lưu ý đến việc chửi, tố không bằng chứng đến các GS không dỏm của các thành viên. Điều đó không phù hợp với JIPV.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo Sư Tồi says:

Tôi chỉ nói lên sự thật thôi. Tôi đồng ý là NVT là GS xịn, nhưng xem qua tư cách cai thầu thì tôi đánh giá thấp con người của ông. Tại sao ông lại bảo kê cho GS dỏm, chủ nhân dỏm của các đề tài? Hay GS xịn thì muốn làm gì thì làm?

Tôi k nghĩ HHK là xịn, có thể trung bình thôi, tuy nhiên nếu ai nói ông này là tiến sĩ giỏi thì tôi đồng ý. Bạn vào xem công trình ông ấy thì rõ.

Chắc bạn chưa biết HHK và NVT tự gắn nhãn đề tài trọng điểm cho cái “Lịch sử Toán” của hai người, cuối cùng kết quả nghiên cứu chả có gì, nhưng tiền thì các ông chén? Như thế có đáng lên án ông.

Bạn tìm lại Thông tin Toán học của Hội Toán học để biết thông tin về đề tài trọng điểm của HHK và NVT.

Những cá nhân mà tôi nêu thì bạn kiểm chứng lại đi, nếu tôi nói sai thì tôi xin quỳ lạy họ trước công chúng.

Đã có bài về LVT: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4619891750 /
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo Sư Tồi says:

Bạn kiểm tra profile để thấy tôi chẳng là của ai cả, không không là người của JIPV, chỉ là người đi đường, thấy chuyện trái tai thì nói thôi.

Còn nếu JIPV là nơi bao che cho những kẻ bất nhân trong khoa học thì đó là quyền của các người.

Dù thế nào thì tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã bỏ công sưu tầm những vết nhơ, những cá nhân bất lương trong lịch sử khoa học của Việt Nam.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Bác nói rất ngược đời, bác nêu thông tin rồi kêu người khác kiểm chứng là sao? Mình nêu thông tin thì mình phải có trách nhiệm cung cấp bằng chứng cho cái thông tin của mình chứ?
mấy cái vụ đấu đá băng nhóm của các bác em chẳng hào hứng tí nào, bác thuộc phe ông khác còn GS NVT thuộc phe khác đá nhau thì cứ tự mở trường gà ra mà đá, chứ đừng lôi JIPV vô mở trường gà cho mấy bác. Nói có sách mách có chứng chứ nói khơi khơi ai mà không nói được bác nhỉ. Cái link bác gửi cũng nói ông NVT không chứng cứ chẳng có giá trị gì đâu, chỉ nói trong lúc trà dư tửu hậu cho vui thôi.
Đôi khi vì miếng ăn nên tức nhau cũng không lạ.
Ở đây chẳng ai bao che gì cả, chỉ xét dỏm thôi. ông nào thuộc dỏm thì mấy bác cứ nói thoải mái. còn ông nào không dỏm thì mấy bác đừng có đưa vô đây, kẻo mất uy tín tạp chí.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

Tôi có mấy ý rẻ tiền thế này:

1) Câu chuyện của bác Giáo Sư Tồi rất thú vị và đáng để suy nghĩ. Tuy nhiên tôi e là JIPV không khuyến khích.

JIPV là một tạp chí khoa học và làm việc trên tinh thần khoa học. Mà đã là khoa học thì trước khi kết luận cái gì đều phải có chứng minh, bằng chứng.

JIPV chỉ lên án các giáo sư dỏm. Dỏm ở đây nên được hiểu theo nghĩa cụ thể hơn là “nghiên cứu dỏm”. Rất tiếc là JIPV không quan tâm mà thực ra cũng thể quan tâm đến các “Giáo sư tồi”. Định nghĩa thế nào là một giáo sư tồi rất khó vì tính chất định tính của nó. Các giáo sư bảo kê băng nhóm cho các giáo sư dỏm là một ví dụ của giáo sư tồi.

2) Chúng ta lên án việc một giáo sư dỏm ăn tiền đề tài Nafosted bằng cách lên án chính giáo sư dỏm đó. Đương nhiên các vị ngồi trong hội đồng xét duyệt đề tài cũng rất đáng lên án, bất luận vì lý do gì. Nhưng, một lần nữa, tôi e rằng đây không phải là mục đích và phương châm của JIPV.

Tiên Sư.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

FactMaster says:

Inhainha: Cảm ơn bác, em lắng nghe ý kiến của bác!
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@: Lưu ý bác GS Tồi: JIPV xin chia sẽ những bức xúc của bác. Tuy bác chưa là thành viên của JIPV, nhưng bác cũng nên phát biểu cẩn thận. JIPV chỉ tập trung công bố ISI và các công bố thuộc dạng 1.2. theo quy định. Ngoài ra, JIPV không đủ khả năng để xét các vấn đề khác, ví dụ như chạy đề tài hay cai thầu,… như bác đề cập. Thực tế là khi các Editors yêu cầu xem xét những thông tin như thế thì JIPV ghi là “nghi vấn” thôi.

Trên tinh thần đó, JIPV yêu cầu bác vui lòng edit lại bài viết: tránh dùng từ “khốn nạn”, không nên chụp mũ toàn bộ chủ của các đề tài.

Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo Sư Tồi says:

Tôi đã sửa lại từ “kn”. Xin lỗi. Tôi không nói toàn bộ các chủ đề tài là dỏm, xin đọc lại bài viết của tôi, xin đừng hiểu sai vì trong danh sách đó có nhiều người giỏi. Tôi nói những cá nhân sau: LVT, ĐTH, NPA, NCT Mọi người xem công bố ISI của họ thế nào? Tôi chẳng có cạnh tranh gì để chén tiền đề tài như nhiều người bất lương, tôi không đói như những người đó vì tôi tiêu xài có chừng mực. Tôi chỉ thấy đau cho đất nước thôi, thương cho những người nghiêm túc không thuộc các băng nhóm nên bị thiệt thòi thôi. Nếu tôi mà muốn chén đề tài thì cũng chẳng khó khăn gì! Và có ai biết được nếu tôi đã hoặc đang tham gia một trong các đề tài trên!

Tôi không kiên nhẫn để nói nhẹ nhàng với các gs tồi vì họ đều biết cái họ làm là bất lương, nhưng vì thích chén nên mới như thế.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo Sư Tồi says:

Có lẽ mọi người ở đây chưa biết quy định của NAFOSTED là các chủ đề tài phải có công bố ISI trong 5 năm trước khi được cấp đề tài. Mặc dù quy định này khá mơ hồ, nghĩa là một bài ISI dạng dưới mức tồi thì vẫn “đạt chuẩn”, nhưng vẫn có kẻ dỏm (trong 5 năm cuối trước khi ăn tiền đề tài không cò bài ISI nào) được đề tài thì còn gì là khoa học, còn gì là tri thức. Những kẻ mang danh tri thức, đào tạo ra những thầy, những cô, những người giáo dục thế hệ trẻ phải trung thực, nhưng bản thân họ lại gian dối thì còn gì là tri thức, còn gì là đạo với đức? Những người như thế có biết xấu hỗ là gì không?

Đó là tôi chưa nói những kẻ “GS.TSKH bất nhân” dùng thủ đoạn để cố tình đưa những kẻ dỏm, gian dối nhưng có quyền lực chính trị vào “cơ sở sản xuất GS, PGS dỏm” để tiếp tục chống phá sự phát triển của nền giáo dục và khoa học của đất nước nhằm phục vụ nhu cầu chén của cá nhân và băng nhóm.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

bác GS tồi cứ bình tĩnh, nếu bác muốn bác có thể ứng cử xét dỏm những vị NAFOSTED cũng được mà
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Hội Viên.Hội Toán Học says:

Thông tin của bác GST rất đáng quan tâm. Nhân đây tôi xin cung cấp một thông tin nội bộ có liên quan đến vấn nạn mà bác GST nêu như sau:

Trong một thư gửi BCH HTH VN, GS Lê Tuấn Hoa có đề nghị mọi người bỏ phiếu bầu GS Đào Trọng Thi và GS Trần Văn Nhung vào hội đồng ngành toán vì quyền lợi của giới toán học VN. (Lý do chính trị). Tuy nhiên, cá nhân tôi không tán thành ý kiến của GS Lê Tuấn Hoa về GS Đào Trọng Thi. Tôi không nói về mặt nghiên cứu khoa học ở đây. (So với những người cùng thế hệ, thì GS Thi thuộc loại giỏi, tuy rằng đã không còn thời giờ cho nghiên cứu khoa học từ cách đây 25 năm, và về công trình khoa học thì không cao hơn so với nhiều TS trẻ hiện nay). Điều tôi lo ngại là GS Thi có thể có những quan điểm về quản lý khoa học bất lợi cho sự phát triển của nền khoa học Việt Nam. Ví dụ như việc tính điểm các bài báo của tạp chí của trường ĐHQG ngang bằng bài báo ở một số tạp chí “danh giá” hơn, trong khi mà tạp chí này có chất lượng kém hơn nhiều. (Có những bài gửi đăng ở tạp chí khác bị từ chối, mang về tạp chí ĐHQG đăng để tính đủ điểm phong PGS).

www.flickr.com/photos/48868034@N08/4672902241 /

Bác GST cứ viết như những bài sau này thì tôi nghĩ mọi người sẽ ủng hộ, bác không nên bức xúc như bài viết đầu tiên. Trước mắt ĐHT và LVT là hai chủ đề tài đã vi phạm quy định của NAFOSTED, và hai các nhân này đã được JIPV công bố. TS NPA thì tôi chưa thấy bài nào. Còn NCT thì có 1 bài 2009. Như vậy theo tôi, bác GST nêu 4, trúng 3 thì cũng tạm. Tôi thấy như thế, các bác kiểm tra lại xem.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

>Có lẽ mọi người ở đây chưa biết quy định của NAFOSTED là các chủ đề tài >phải có công bố ISI trong 5 năm trước khi được cấp đề tài…

Cái này có phải là quy định bắt buộc không bác Giáo Sư Tồi? Nếu bác trả lời là có thì tôi sẽ báo cáo việc này lên Bộ Giáo Dục. Các ông trong hội đồng xét duyệt đề đài NAFOSTED ngành Toán đã vi phạm quy định một cách trắng trợn.

Tiên Sư.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Master of Bio says:

Thưa các bác, em xem qua Danh sách đề tài trên thấy quá nửa là dân Viện Toán (26/46) và chủ yếu ở miền Bắc, miền Trung có 3 suất ở Huế, 1 suất ở Quy nhơn, TP Hồ Chí Minh có 1 đại diện. Thiếu hẳn các vùng khác như Tây Nam bộ, Tây Nguyên. Có lẽ ở Hà nội sẽ được ưu tiên hay lý do khác ?
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

chim_nhon says:

Tôi tin những gi GST nói vì bản thân tôi đã từng “ở trong chăn” nên biết cả rồi. Chuyện bảo kê, chạy chọt đề tài:

– Một “cây đa, cây đề” “nuôi” cả cơ quan, tức là mọi đề tài và dự án từ cấp nhà nước, bộ, cơ quan đều do ông làm chủ (hoặc có ý kiến của ông) thì mới nhận được. Thế nên khi ông về hưu là cả cơ quan … đói.

– Việc “chén” của những “cây đa, cây đề” là rõ ràng. Nếu cứ lương nhà nước trả cho thì làm sao có nhà (nhiều nhà là đằng khác) và xe ô tô riêng đi. Vấn đề là chứng cứ và ai dám tố ông. Giả sử nếu có tố, thì bằng quan hệ của ông, chắc chắn cũng sẽ chìm xuồng.

Vì thế tôi đề nghị JIPV thêm tiêu chí xét dỏm, cũng như loại khỏi danh sách công bố nhiều ISI nếu ứng viên thoả mãn tiêu chí: chạy đề tài hay cai thầu, bảo kê dỏm khi có đủ bằng chứng xác đáng. Tôi đã nói chuyện tiêu cực chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe qua “lăn lộn” thực tế nhưng có Nhà khoa học ngồi phòng mát 19 độ không tin. Vì thế khi có chứng cứ rõ ràng là rất quý, vì không phải là dễ có, và có nhiều cơ hội để có đâu.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo Sư Tồi says:

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi một lần nữa xin lỗi là lúc đầu tôi có hơi giận. Nhưng xin hiểu cho tôi không ganh tỵ vì miếng cơm manh áo. Cảm ơn bạn Hội Toán học đã đính chính thông tin tôi nêu. Xin trả lời bạn Tiên Sư là đúng yêu cầu cứng của NAFOSTED là chủ đề tài phải có công bố ISI trong 5 năm cuối. NAFOSTED trực thuộc Bộ KHCN, không phải Bộ GDĐT bạn à:

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84-4.3936 7750 Fax: +84-4.3936 7751
Email: nafosted@most.gov.vn

Việc ra đời của NAFOSTED là rất hay, nhưng nếu cứ theo cái kiểu “chén” thì “ngựa quen đường cũ”. Và tôi cũng mong muốn mọi thứ rõ ràng, nghiêm túc, phải người lớn để những người làm nghiên cứu nghiêm túc không bị “liên lụy” khi nhận tài trợ của NAFOSTED.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo_sư_dỏm_Tiến_sĩ_giấy says:

Cũng cái Viện ấy, cũng ngần ấy tiền, cũng những cai thầu ấy: Nhiều chục năm qua chỉ giỏi ôm đề tài để “dưỡng già”, nghiên cứu thì chẳng ra gì (cả băng nhóm chưa làm ra được một bài thuộc nhóm 10 tạp chí hàng đầu do Mathematical Reviews xếp hạng). Cả cái Viện này thua cả vài anh NCS trẻ:

Nguyễn Trọng Toán: mypage.iu.edu/~nguyentt/index.htm, một bài trong top 10 lúc đang làm NCS, Archive for Rational Mechanics and Analysis.

Nguyễn Công Phúc: www.math.lsu.edu/~pcnguyen/, một bài trong top 10 lúc đang làm NCS, Annals of Mathematics, với nhiều bài hàng đầu khác.

Một số “thành tích” mà “Viện nghiên cứu Toán học” làm được:

1/ Viện trưởng NVT làm chủ tịch NAFOSTED ngành Toán, trong Hội đồng này còn có LTH (Chủ tịch Hội Toán học – Viện Phó, PHH – Tổng thơ kí Hội Toán học – cán bộ Viện): Kẻ nào dám chống lại băng nhóm của “ta”? Ai có ý đồ đăng ký đề tài thì nên tham khảo: www.math.ac.vn/Researcher.htm

2/ Nguyên Viện Trưởng HHK làm chủ tịch Hội đồng học hàm ngành Toán, còn có sự tham gia của NVT, LTH: kẻ nào dám chống “ta”? “Ta” là Special One Jose Mourinho!

3/ Đã thành công trong việc ngụy biện công khai: Ngài nguyên Viện Trưởng công khai: xếp hạng tạp chí làm quái gì (ý nói “trình độ” như tui mà còn nghi ngờ đấy), mấy anh Mỹ biết ở Việt Nam có Toán là được rồi (theo trả lới phỏng vấn của HHK trên Diễn đàn Toán học, ý nói người nhớn sờ đầu cháu bé và khen cháu giỏi, bé khỏe, bé ngoan thì cháu tưởng thiệt nên nổ om sồm), ta chỉ “làm” đề tài là no rồi, đăng tạp chí Chinese journals thì cũng có ISI.

4/ “Đặc cách” xin cho anh NBC làm GS bù nhìn: chuyện ăn theo chưa từng có trong lịch sử, NBC hoàn toàn không ghi địa chỉ Việt Nam trong các công trình của anh (vì anh là người do Pháp đào tạo từ đại học đến tiến sĩ, sau đó anh làm GS Pháp và tiếp tục sang Mỹ làm GS). Mục đích của “mấy ông trùm” là muốn hít hơi anh NCB thôi, ý nói “nhà ta” đấy, “hàng đầu đấy”, “Kờ Lây Mê Đồ đấy”,……., và đương nhiên là “Viện Toán đấy”! Do đó “ta” tiếp tục chia tiền đề tài là “hợp lí”!

5/ Ngài chủ tịch Hội Toán học, Viện phó, thành viên cá Hội đồng đã thành công trong việc “gửi thư đề nghị cho ĐTT và TVN vào” vì “lợi ích của ngành” (học sinh cấp ba hay làm thế khi bầu lớp trưởng vì “lợi ích” của lớp!). Với sự hiện diện của hai vị này, “ta” sẽ “làm ăn” dễ dàng hơn? Kẻ nào dám chống ta, kẻ nào dám nói ta không có bài top (vì ta đã nghi ngờ xếp hạng của thế giới, ta có NBC là hàng đầu, ta có TVN, ĐTT mạnh như súng đạn, kẻ nào dám chống ta thì “sẽ thấy cảnh”).

6/ Có một số kẻ “ngoại đạo” phong dỏm cho “người của ta”: chuyện nhỏ, ta cứ ngủ yên, cứ yên tâm ôm và chia tiền đề tài, vì đã có hai “dũng sĩ quốc tế” NTZ (sư bên Pháp), ĐĐH (nguyên cán bộ Viện, NCS bên Mỹ) đứng ra “đáp trả”, ta chẳng lo quái gì! Đây có thể xem là “thành công lớn nhất từ lúc làm ăn đến nay”?

Dự đoán “thành tích” tương lai: “Bằng cách nào đó” để các anh NBC, VHV ghi địa chỉ “Viện Toán học” vào công trình của các anh để “nhà ta” có thể cạnh tranh với các em NCS trẻ ở trên, để khỏi phải bị mang tiếng “ngốn cả đống tiền và làm ra cả đống rác”!

Sẽ tiếp tục kể “thành tích của nhà ta” khi có thời gian.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Giáo Sư Tồi says:

Tôi xin lấy ví dụ:

www.math.ac.vn/publications/acta/pdf/1001001. pdf

Viết linh tinh như thế, và ghi vào “The work was supported by a NAFOSTED grant” thì là chén. HHK và băng nhóm nêu tên trong bài này chẳng có đóng góp gì đáng kể cho “ON COMPLEX ANALYSIS IN VIETNAM”. Trong số đó chỉ có thể bác NVK là tương đối, số còn lại theo tôi chỉ chén thôi.

Nói thêm, cái ACTA MATHEMATICA VIETNAMICA là của Viện Toán. Băng nhóm muốn đưa bao nhiêu rác lên đó cũng được? Mở mồm ra thì cứ dùng những tên LVT, NBC để chứng tỏ việc chén của băng nhóm lá “có lí”.

Đây là “công trình” về Lịch Sử Toán mà HHK ngốn hàng trăm triệu để nghiên cứu:

MR1979801 (2004e:01046a)
Hoang Tuy(VN-HMI)
Professor Le Van Thiem (1918–1991).
Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998).
Acta Math. Vietnam. 27 (2002), no. 3, 245–247.
01A70
PDF Doc Del Clipboard Journal Article Make Link
MR1979802 (2004e:01046b)
Ha Huy Khoai; Nguyen Thanh Van
On the mathematical work of Le Van Thiem.
Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998).
Acta Math. Vietnam. 27 (2002), no. 3, 249–250.
01A70
PDF Doc Del Clipboard Journal Article Make Link

Kết quả thu được là bài viết linh tinh về bác LVT. Dưới suối vàng chắc bác Thêm đang khóc vì vài công trình của bác có đáng để hậu sinh thích chén rút tiền nhà nước để “nghiên cứu” không?
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Hội Viên.Hội Toán Học says:

Các bác viết hay quá nên tôi chẳng có gì bổ sung. Tôi mới đọc trang đầu “công trình Lịch sử Toán” của “GS.TSKH.VS” HHK, thấy có mấy điểm lưu ý:

“… while Le Van Thiem was the first Vietnamese who get the “modern” doctor degree.”

“In 1939, after passing the final term examination excellently, Le Van Thiem was offered a scholarship to study at the ´Ecole Normale Sup´erieure in Paris.”

www.flickr.com/photos/48868034@N08/4682452306 /

Tôi nghĩ hai câu này của “GS.TSKH.VS” HHK không ổn: văn phạm và cách dùng từ. Mong các bác judge xem? Tôi chưa đọc sang trang thứ hai.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Tuan Ngoc@ says:

get————-> got (or gets).

after passing the final term examination excellently———-> after excellently completing high school,…..? (the final term examination là cái quái gì?)

Cái link của “công trình” bị đóng rồi!
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

Bác Hội Viên.Hội Toán Học mua việc cho anh em à? Một “công trình” như thế mà bác cũng hô hào mọi người judge được. Mà bác cũng giỏi đấy, đọc được hết cả một trang.

Nhưng JIPV cũng nên tuyên dương bác vì đã thành công trong việc đánh thức các nơ ron thần kinh xấu hổ của các vị. Cá vị đã tự xóa bỏ cái “công trình” rồi đấy.

Mấy hôm nữa rỗi rãi em định chạy qua chỗ Ngô Quyền hỏi cho ra nhẽ cái chuyện đề tài Nafosted. Có bác nào muốn đi cùng em không? Vì sao quy định đã rõ ràng là phải có ít nhất một bài ISI trong vòng 5 năm thì đề tài mới được xét mà nhiều GS dỏm không có bài ISI vẫn ăn tiền? Lỗi thuộc về ai? Thuộc về chính các chủ nhân đề tài hay các cai thầu xét duyệt đề tài?

Tiên Sư.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Linh33 says:

Trang web các bác đưa không vào được là do trục trặc của cả hệ thống chứ như các bác nói, bằng chứng là ngay cả trang web gốc: www.math.ac.vn/ hiện nay cũng không vào được. Trước khi phát ngôn điều gì, các bác nên kiểm tra cẩn thận đã!
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Linh33 says:

Chuyện đề tài NAOSTED, các vị có thắc mắc: tại sao đề tài lại tập trung chủ yếu ở Hà Nội mà cụ thể chủ yếu thuộc về Viện Toán? Tại sao có mấy chủ nhiệm đề tài “chưa đủ” (cái này tôi không dám khẳng định vì tôi không biết hồ sơ của mấy vị đó, cũng như tiêu chí xét duyệt của hội đồng ngành Toán) vẫn được xét duyệt?
Như vậy các vị phải đặt ngược mấy câu hỏi như sau: Phải chăng thông tin về đề tài NAFOSTED chưa được phổ biến rộng rãi? (lỗi này không thuộc vào các vị trong hội đồng ngành!) Chả lẽ người ta không apply mà vẫn duyệt a!
Cũng dễ hiểu tại sao nhiều chủ nhiệm đề tài lại thuộc về các viện nghiên cứu: đề tài NAFOSTED xét dựa vào số công trình nghiên cứu không phân biệt anh làm ở đâu, thậm chí các bác về hưu hay cá nhân cũng đăng ký đươc! Còn nếu có một cái quỹ nào đấy xét dựa trên tiêu chí giảng dạy, tôi cam đoan chẳng bác nào ở viện lại gào lên: Sao không xét cho tôi? Cán bộ của các trương ĐH ngoài việc được bình đẳng đăng kí đề tài NAFOSTED còn được đăng ký đề tài cấp trường, cấp Bộ (tiền nhiều không kém).
Các vị cứ kiểm tra xem, mấy chủ nhiệm đề tài đấy thuộc vùng nào? Phải chăng có lý do ưu tiên cho những người thuộc các trường ĐH ở xa?
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Nói thông tin về đề tài NAFOSTED chưa được phổ biến rộng rãi là ngụy biện vì thực tế thông tin đề tài NAFOSTED đã được gửi về tất cả các viện và các trường ĐH lớn. Dù cho số người nộp ít và kém so với tiêu chuẩn thì cũng không nên phá vỡ tiêu chuẩn của chính mình đã đặt ra. Đã là tiêu chuẩn phải có ít nhất 1 bài ISI trong vòng 5 năm thì bắt buộc phải đúng tiêu chuẩn này, không đạt thì bị loại, không thể có chuyện nhân nhượng, du di. Nói chuyện khoa học thì không nên nói chuyện Nam Bắc, vùng miền ở đây, cứ ai có đủ tiêu chuẩn thì xét, nếu số người đủ tiêu chuẩn nhiều quá thì xét từ trên xuống.
Mà quỹ này hỗ trợ nghiên cứu khoa học chứ đâu phải quỹ từ thiện để nhà khoa học nhào vô kiếm chác đâu mà sao thấy toàn nói chuyện lợi lộc ở đây không vậy? Nhận tiền thì phải công bố ISI. Chỉ sợ sau vài năm nhận tiền thì lờ tịt cái vụ công bố quốc tế.

“Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/
Posted 6 weeks ago. ( permalink )

view profile

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says:

Tôi có ý thắc mắc: Sao không thấy tác giả liệt kê công trình của tác giả hoặc của nhóm nghiên cứu trong bài tổng quan? Viết “lịch sử” như thế thì có cần “The work was supported by a NAFOSTED grant” không? Nếu survey thì có giá trị hơn.

[1] D. Drasin, A meromorphic function with assigned Nevanlinna deficiencies, Bulletin of the
American Mathematical Society 80 (1974), 766–768.
[2] Le Van Thiem, Beitrag zum Typenproblem der Riemannschen Flachen, Commentarii Math-
ematici Helvertici 20(1947), 270–287.
[3] P. Ya. Palubarinova-Kochina, Theory of Groundwater Movements (in Russian), Nauka,
Moscow, 1977.
[4] F. Pham, Y aura-t-il toujours des math´ematiciens au Vietnam l’an 2000? Gaz`ete de
Math´ematiques 64 (1995), 61-63.
Institute of Mathematics,
18 Hoang Quoc Viet, 10307, Hanoi, Viet Nam
E-mail address: hhkhoai@@math.ac.vn
Posted 6 weeks ago. ( permalink )

view profile

hatcatliti84 says:

Hồi giờ tôi vẫn cảm tình với JIPV, nhưng tôi thấy một số bạn, có thể là còn trẻ chưa đủ thông tin mà kết luận cũng vội, có thể ảnh hưởng uy tín JIPV. Tôi tham gia hoạt động Toán ở VN nhiều năm và hiểu rõ máy việc:
1/ Trước đây không có đề tài nào hàng trăm triệu đâu, 40-50 triệu là hết cỡ.
2/ Mấy cái gọi là “đề tài trọng điểm” là do mấy ổng trong ban chấp hành Hội Toán nghĩ ra để có tiền sinh hoạt chung, tỷ như tổ chức trường hè sinh viên, các hội thảo. Tiền mấy đề tàinày không được nhét túi như “thù lao nghiên cứu”, và chủ nhiệm cũng do Hội phân công thôi. Tôi có được tham gia Hội thảo Lịch sử toán học ở Buôn Ma Thuột một lần, cỡ hơn trăm người, chắc số tiền đề tài vào đó cung x đủ thôi. Hình như được một-hai năm gì đó thì đề tìa này cũng bị cắt, nên không thấy hội thảo nào nữa.
Vài thông tin để bạn nào muốn thì tìm hiểu thêm.
Posted 6 weeks ago. ( permalink )

view profile

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says:

Tôi thấy mọi người hình như mất tập trung. Vấn đề chính trong bài này là GS dỏm Thắng và những “ẩn tình” phía sau NAFOSTED. Chuyện bác hatcatliti84 khai thì chỉ có chủ thể của nó là biết rõ nhất. Nay ta nên tập trung hai vấn đề tôi vừa nhấn mạnh vì có có chứng cứ rõ ràng: bài báo ISI.

Ngoài ra, việc phân tích thử một công trình của một GS.TSKH.VS cũng nên, để mọi người có thể ngộ ra….
Posted 6 weeks ago. ( permalink )

view profile

Master of Bio says:

Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED cần “Có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín (các tạp chí do Viện thông tin khoa học quốc tế ISI xếp hạng) trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ”.
Thế thì tại sao:
1. Người không đủ điều kiện này được xét duyệt đề tài ?
2. Có một số chủ nhiệm đề tài có nhiều công trình ISI trong 5 năm gần đây không được xét duyệt đề tài ?
Tất nhiên những người chịu trách nhiệm xét duyệt đề tài sẽ đưa ra lý do “rất khách quan” theo chủ quan của họ.
Posted 6 weeks ago. ( permalink )

view profile

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says:

Sự giống nhau giữa GS.TSKH và học trò cá biệt là cheating!
==========================================================================================================
Advertisements

5 phản hồi to “GS dỏm cấp 5 Đặng Hùng Thắng – ĐHKHTN Hà Nội: Trưởng Bộ Môn, có nghi vấn liên quan đề tài NAFOSTED 2009”

 1. Liệu said

  Bác Thắng này cũng lừng lẫy một thời nhưng bây giờ đã có dấu hiệu cản trở sự phát triến toán học rồi. Bảy or tám năm nay bác ấy ko đăng nổi một bài SCI, chủ yếu chỉ toàn thấy trên Acta or Vietnam journal (hai tạp chí mà referees biết bác ấy).

 2. Hien said

  Mình thấy trong đây nhiều kẻ muốn chơi xấu người khác thì đúng hơn,Lôi ai không lôi,lôi cả thầy thắng vô đây nữa,Ai chê thầy thì cú lấy imo như thầy đi,hoặc ngon thì đi luyện đổi tuyển IMO như thầy đi,hay mấy người ngày xưa đi học sợ môn toán té cả đái ra quần.Môn toán là đỉnh cao của các môn khoa học,nó rất khó để viết SCI.
  Nhiều người tư thù nhau quá.Ai chứ thầy Thắng thì hỏi học sinh chuyên toán cả nước này ai cũng biết.
  Khinh bỉ cho nhưng kẻ vì tư thù riêng mà ném đá sau lương.

  • vuhuy said

   >Khinh bỉ cho nhưng kẻ vì tư thù riêng mà ném đá sau lương.

   Khinh bỉ cho những kẻ mang danh GS nhưng chỉ lo cái bụng, mặc dù không chết đói, không lo nghiên cứu. Nghề của GS đâu phải là IMO, đâu phải học sinh chuyên đâu, ấu trĩ quá.

   >thầy thắng

   Dù cho ông Thắng là GS dỏm hay kém gì đó thì cũng nên tôn trọng ông ấy vì ông ấy cũng là một con người. Tên ông ấy mà không viết cho cẩn thận thì đúng là học trò hổn.

 3. Hương said

  Chê người ta là GS dỏm, tại sao không cố gắng mà được dỏm giống người ta 😀

 4. Vuhuy said

  >Chê người ta là GS dỏm, tại sao không cố gắng mà được dỏm giống người ta

  Quá mâu thuẫn! Ai lại phải phấn đấu thành dỏm để hút máu dân 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: