Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

GS kém cấp 7 Đỗ Ngọc Diệp– Viện Toán Học: công bố nhiều kết quả sai trên các tạp chí kém – che chở cho các luận án tiến sĩ dỏm, Viện toán học

Posted by giaosudom4 trên Tháng Tám 11, 2010

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Danh kém: GS.TSKH

Công bố ISI: 6

Danh thật: GS kém và….

Giới thiệu: “PhD” Đỗ Đức Hạnh? www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623555175538/

============================================ =====

Thông tin tham khảo:

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/

2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/

3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623455223679/

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623452567143/

5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572069288/

6. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/

=================== Phản biện về ông Đỗ Ngọc Diệp ==============

Về nghiên cứu và đào tạo của ông Đỗ Ngọc Diệp

NGHIÊN CỨU

A/ Công bố ISI:

a/ Tính đến hôm nay (15.04.2010), ông Diệp có 6 bài ISI (Diep DN, Ziep DN);

b/ Trong 5 năm (2005-2010): 0 bài

c/ Trong 10 năm (2000-2010): 2 bài

d/ Trong 15 năm (1995-2010): 3 bài

e/ Trong 20 năm (1990-2010): 3 bài

f/ Citations: Total = 8/6; Non-self = 1

g/ Đánh giá của các nhà toán học quốc tế: Các reviewers do Mathematical Reviews chỉ định chỉ tóm tắt các bài báo, không thấy ai khẳng định đóng góp lớn cho Toán học thế giới, cũng không ai thấy ai phê bình kết quả sai.

h/ Impact factors của các tạp chí (chỉ xét các tạp chí ISI đang thống kê)

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS: IF = 0.529, Ranking = 122/215 (mathematics)

JOURNAL OF ALGEBRA: IF = 0.630, Ranking = 90/215 (mathematics)

K-THEORY: IF = 0.200, Ranking = 209/215 (mathematics)

Các bài báo ISI:
1. Title: The noncommutative Chern-Connes character of the locally compact quantum normalizer of SU(1,1) in SL(2,C)
Author(s): Diep DN
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 15 Issue: 4 Pages: 361-367 Published: JUN 2004
Times Cited: 0
View full text from the publisher
2. Title: Non-commutative Chern characters of compact quantum group
Author(s): Diep DN, Kuku AO, Tho NQ
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 226 Issue: 1 Pages: 311-331 Published: APR 1 2000
Times Cited: 2
View full text from the publisher
3. Title: Noncommutative chern characters of compact Lie group C*-algebras
Author(s): Diep DN, Kuku AO, Tho NQ
Source: K-THEORY Volume: 17 Issue: 3 Pages: 195-208 Published: JUL 1999
Times Cited: 3
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker

1. Title: IDEALS OF COMPACT TYPE ASSOCIATED WITH A CLASS OF IRREDUCIBLE REPRESENTATIONS INDUCED BY CCR-REPRESENTATIONS OF NORMAL-SUBGROUPS
Author(s): ZIEP DN
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE Volume: 294 Issue: 5 Pages: 189-192 Published: 1982
Times Cited: 0
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
2. Title: CONSTRUCTION OF THE UNITARY REPRESENTATIONS BY USING K-ORBITS AND QUANTIZATION
Author(s): ZIEP DN
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE A Volume: 291 Issue: 4 Pages: 295-298 Published: 1980
Times Cited: 2
3. Title: STRUCTURE OF TYPE-1 C-ALGEBRAS
Author(s): ZIEP DN
Source: VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 1 MATEMATIKA MEKHANIKA Issue: 2 Pages: 81-87 Published: 1978
Times Cited: 1
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker

DND-ISI1 by Peerreview.jipv
DND-ISI2 by Peerreview.jipv
International-ranking by Peerreview.jipv
Algebra-Ranking by Peerreview.jipv
K-Ranking by Peerreview.jipv

Note: Ông Diệp có bài trên “Abstract and applied analysis” năm 2004, nhưng tạp chí này được ISI cover từ 2005.

B/ Công bố khác:

Ông Diệp còn có 23 (không phải ISI) items được MathScinet liệt kê, trong đó 13 items đăng trên các tạp chí Việt Nam mà ông Diệp hiện thuộc Boards.
www.math.ac.vn/publications/acta/
www.math.ac.vn/publications/vjm/

Board1 by Peerreview.jipv
Board2 by Peerreview.jipv

Trong các bài non-ISI, các reviewers do Mathematical Reviews có một số non-positive comments:

DND-MR1 by Peerreview.jipv
DND-MR2 by Peerreview.jipv
DND-MR3 by Peerreview.jipv
DND-MR4 by Peerreview.jipv

ĐÀO TẠO

Ông Diệp có hướng dẫn nghiên cứu và có bài đăng với

* Ha Dai Ton
* Nguyen Viet Hai
* Tho, Nguyen Quoc
* Truong Chi Trung

Trong đó chỉ có anh Nguyễn Quốc Thơ có hai bài ISI với ông Diệp và ông Aderemi O. Kuku (như ở trên). Các anh còn lại chưa có bài ISI nào.

Tuy nhiên theo dữ liệu của Bộ GD-ĐT thì ông Diệp hướng dẫn thành công 7 tiến sĩ.

Note: Những NCS có bài độc lập với ông Diệp hoặc không có bài nào thì không được thống kê ở đây.

VỀ NCS NGUYỄN QUỐC THƠ:

Tuy có hai bài ISI với ông Diệp và Aderemi O. Kuku nhưng anh đã bảo vệ không thành công luận án tiến sĩ. Theo phản biện thì anh Nguyễn Quốc Thơ không hiểu những gì anh ấy viết trong luận án nên phản biện không cho đậu.

VỀ NHẬN XÉT CỦA ÔNG ĐỖ NGỌC DIỆP LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DO ÔNG ĐỖ VĂN LƯU HƯỚNG DẪN:

Ông Diệp có phê bình ông Hoàng Xuân Phú một cách không chính thức rằng những lỗi ông Hoàng Xuân Phú chỉ ra trong luận án do ông Lưu hướng dẫn là nhỏ nhặt, không quan trọng. Tuy nhiên ông Hoàng Xuân Phú cho rằng luận án bị sai nghiêm trọng và ông Phú đã cho đăng hai bài báo về các lỗi đó.

HXP-DVL1 by Peerreview.jipv
HXP-DVL2 by Peerreview.jipv
HXP-DVL3 by Peerreview.jipv
HXP-DVL4 by Peerreview.jipv

Note: Ông Diệp không cùng chuyên ngành với ông Lưu, ông Phú.

VỀ MATHEMATICAL REVIEWS (mathscinet) VÀ ISI

Hiện nay

Mathematical Reviews covers khoảng 1900 mathematical journals, en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_Reviews

ISI: 465, chiếm 24% journals listed by Mathematical Reviews, gồm các chuyên ngành hẹp:

MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY; MATHEMATICS; MATHEMATICS, APPLIED; MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; PHYSICS, MATHEMATICAL

465 by Peerreview.jipv

Note:

– Mathematical Reviews (MR) covers ngay số đầu tiên của tạp chí được MR chọn.

– 465 tạp chí ISI trên đều được MR chọn.

– ISI covers sau khi một tạp chí được ISI chọn. Hàng nghàn tạp chí hoạt động trong hàng chục năm vẫn chưa được ISI chọn.

– MR liệt kê kiểu “thượng vàng hạ cám” (mượn lời ông Chủ Tịch Hội Toán học), ISI liệt kê có chọn lọc (chỉ 24% tổng số mà MR chọn)

{Reviewer’s comments: MR liệt kê không chọn lọc nên rất nhiều các tạp chí rất kém, cẩu thả, ban biên tập vô danh, nhiều sai sót. Khi dùng MR người ta chỉ chú ý những tạp chí khá trở lên, đa số là ISI. Tuy nhiên MR có nhiều tiện ích cho người sử dụng mà ISI không có. Do đó cách tốt nhất là sử dụng ISI trong MR.}

============================================

Nguồn: www.flickr.com/groups/1363446@N25/discuss/721 57623781362103/

Recommended by Managing Editor; Checked by First Editor-in-Chief.

Cảm tạ: JIPV xin chân thành cảm ơn bác Phản biện đã mất nhiều thời gian cho một bài phản biệt rất công phu.

Bác phản biện đã nhờ sửa lại số lượng tạp chí được MR thống kê.

Posted 4 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

Chuyện liên quan đến GS dỏm là chuyện dài, tôi sẽ theo dõi vụ này, hiện tại băng nhóm GS dỏm đang tấn công blogger Đông A Vì Thầy Đông A phát biểu khách quan về Tạp Chí GS dỏm. Điều đặc biệt là băng nhóm này lại sử dụng lời lẽ của kẻ gian dối NTZ.

Xin mọi người xem những thông tin điều tra trước đây:

www.flickr.com/photos/48922274@N06/

www.flickr.com/photos/48187765@N03/

www.flickr.com/photos/48187765@N03/4465279354 /
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV: Cảm ơn bác về thông tin. Editorial Board của JIPV chỉ biết thống kê công bố ISI. Việc này ai cũng làm được, mọi thứ công khai nên JIPV không tham gia ……. kiểu như thế. Dù thế nào thì JIPV rất vui, có thêm tinh thần khi bác tìm ra nhiều sự thật. Hiện nay nền giáo dục của ta đã đến hồi báo động, việc JIPV bị … thì cũng không ngạc nhiên lắm.

Ước gì lúc trước JIPV định nghĩa GS, PGS không có công trình nghiêm túc là GS, PGS hàng đầu, GS, PGS có một vài bài ISI là những người xuất chúng thì nay chắc JIPV được nhiều “người giỏi” khen, ca tụng rồi. Có khi còn được donate để enjoy beer nữa à.

Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

Trường hợp ông Diệp có vẻ phức tạp hay sao mà các bác phản biện lâu nhỉ. Tôi mong chờ kết quả từ các bác.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV: Đã put an inquiry on Managing Editor. Bác ấy quản lí phản biện kín. JIPV cam kết thực hiện Fast communication, mỗi phản biện kín chỉ trong 7 ngày thôi, những cũng có khi phản biện bận nên họ công bố phản biện chậm. Theo luật Peer Review thì mọi thứ phải kín (ứng viên không biết editors, referees là ai; một số tạp chí tác giả có thể biết Editors), và nếu quá hạn phản biện thì JIPV có thể yêu cầu phản biện mới. Tuy nhiên JIPV tôn trọng phản biện nên chỉ nhắc thôi, không gởi phản biện mới. Vụ ông Diệp chắc phức tạp vì người giới thiệu yêu cầu nhiều thứ quá nhạy cảm.
Posted 4 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

Để ủng hộ và chia sẽ khó khăn của Tạp Chí về Giáo sư dỏm ở Việt Nam, xuất phát từ việc các giáo sư dỏm hoặc học trò dỏm giả danh các bloggers, diễn đàn nhằm tấn công, bội nhọ những ai lên án thói hư tật xấu trong giới học giả Việt Nam, nay tôi xin thành lập Tạp Chí về Học giả gian dối, www.flickr.com/groups/1434755@N22/

Tạp Chí về Học giả gian dối nhận công bố những gương xấu của giới học giả người Việt trong và ngoài nước, với mục đích: vì một nền giáo dục trong sáng cho Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Tuan Ngoc@ says:

Tôi vừa tường thuật trận “so găng” khá thú vị:

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623455223679/
Posted 4 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

Tạp Chí về Học giả gian dối có tin mới:

www.flickr.com/groups/1434755@N22/
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

vuhuy.number says:

Trời ơi, thầy Diệp cũng bị xét dỏm nữa!
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

bạn yên tâm, chúng tôi chỉ đang xem xét, chưa đưa ra kết luận gì cả. Cây ngay không sợ chết đứng đâu bạn.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

TS_Dom2010 says:

Phản biện nhanh lên các bác ơi, chứ thầy Diệp thì em nghĩ không dỏm đâu. Gỡ xuống để đỡ mang tiếng cho thầy, còn chuyện gian dối này nọ thì ta đưa vào mục khác!
Posted 3 months ago. ( permalink )

NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] says:

Đây là trường hợp tôi giới thiệu, mong JIPV làm việc công minh.

Hiện nay đã có thêm một ấn phẩm khá hay, Tạp Chí về Học giả gian dối, www.flickr.com/groups/1434755@N22/.

Hy vọng Ban Biên Tập của JIPV không thích “được” phong là gian dối. Tôi sẵn sàng mất vị trí Editor ở JIPV nếu các yêu cầu của tôi không được làm rõ.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Theo tôi được biết, hiện nay ban biên tập JIPV đang tiến hành phản biện kín một cách cẩn thận và công minh nhất về trường hợp ông Đỗ ngọc Diệp này, tôi xin nhắc bác trên là JIPV không có thù oán gì với ông Đỗ Ngọc Diệp nhé, công việc của JIPV dựa trên chứng cứ khoa học và sẽ cố gắng làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Còn lời nói trên của bác, tôi xem như đó là lời nói hăm dọa đấy.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

wiltchamberlain says:

Em không comment được trong mục hỏi và đáp, nên comment ra đây. Các bác có thể giúp em kiểm tra PGS.TS Nguyễn Hữu Bảo, nguyên trưởng bộ môn Toán học, phó trưởng khoa CNTT trường ĐH Thủy Lợi được không ạ?

Em hỏi vì tò mò thôi chứ không có ý định đề cử.

Trang thông tin: fit.wru.edu.vn/index.php?option=com_content& view=arti…

Em xin cảm ơn JIPV nhiều.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

PGS rất dỏm rồi bác ơi. 0 bài ISI. Chia buồn với thần tượng của bác.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@:

wiltchamberlain: Bác vào đây www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/. Lưu ý: Phải là Editor của JIPV và post đúng chổ thì giới thiệu mới được xét. Về câu hỏi của bác, JIPV đồng ý với trả lời của Editor tiensu.

Kỷ luật “nhắc nhở” NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh (thầy bói mù). Lí do: mất bình tĩnh. JIPV thực hiện international-standard peer review nên phải chờ kết luận của phản biện.
Posted 3 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

Tạp Chí Học Giả Gian Dối đều tra tin quan trọng

www.flickr.com/photos/48922274@N06/
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

Gửi bác “GS và PGS dỏm VN”:

Em là Editor à bác. Không thấy các bác thông báo gì nên em hơi bất ngờ chút. Tuy nhiên cũng cám ơn ban biên tập tạp chí JIPV.

Nếu được các bác cho em làm “phản biện” ngành Toán học đi. Em khoái làm phản biện hơn. Khoe tý là em cũng đã phản biện khá nhiều bài báo trên các tạp chí “không dỏm” rồi.

Chờ vài ngày nữa mà các bác không có kết quả của ông Diệp là tôi sẽ tự phản biện đấy. Sốt ruột quá.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

wiltchamberlain says:

Cảm ơn các bác lần nữa. Em sẽ lưu ý thêm.

Em thấy trang JIPV nhiều bổ ích. Mong các bác ngoài xét duyệt các PGS và GS dỏm thì chịu khó phản biện và tranh luận hăng hái, nghiêm túc với nhau về khoa học nước nhà cả quốc tế để người đọc như em có dịp tìm hiểu thêm.

Thú thật em không tán đồng các động thái hiện tại của trang Học Giả Gian Dối Người Việt. Em không thấy có lý nào để xem những cái gì đấy của các bạn phía bên kia… là đáng để tâm hơn là các hoạt động theo chủ trương đã đề ra trên JIPV, cho nên em không thấy những cái tin tức đấy là đáng quan trọng tẹo nào.
Posted 3 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

@wiltchamberlain: Sao lại nhục mạ Tạp Chí của tớ! Ai mà không thích JIPV, nhưng sao lại nhục mạ Tạp Chí của tớ ở đây? Tớ chưa vi phạm quy định của JIPV à! Tớ không bỏ qua được! Đừng buộc tớ phải điều tra!
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

@tiensu: rất hay, tôi thấy phản biện ngành toán rất thiếu nhân lực trong khi đó đề cử cho ngành này rất nhiều và thường hay dẫn đến tranh cãi, đề nghị phong bác tiensu là editor phản biện ngành toán
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

wiltchamberlain says:

@TCHGGD: Thế không “tán đồng” tức là “nhục mạ” à, có lý nào như thế bác ơi?

Mục đích của trang bác có thể là tốt, nhưng phương pháp thì em cảm thấy không hợp lý lắm. Khi nào rảnh em sẽ góp ý rõ ràng sau. Mà bác định điều tra cái gì em? 🙂
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

@wiltchamberlain: về việc đề xuất tranh luận về khoa học nước nhà cũng hợp lý, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhưng bạn cũng thông cảm cho chúng tôi vì quỹ thời gian eo hẹp+cộng việc phản biện+ việc “đối ngoại” với băng nhóm “định lý vô tận” thì e rằng khó đáp ứng yêu cầu của bạn. Tôi có thể giới thiệu một số trang hay cho bạn tham khảo nhé:
tuanvannguyen.blogspot.com/
www.procul.org/blog/
blogdonga.blogspot.com/
donga01.blogspot.com/
trong đó đang diễn ra “cuộc chiến” về trang GS và PGS dỏm:
donga01.blogspot.com/2010/03/danh-sach-gs-va- pgs-dom-cua-…
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV kỷ luật hai bác Tạp chí Học giả Gian dối – TCHGGD và wiltchamberlain. Hình thức: nhắc nhở. Hai bác vui lòng đừng cãi ở đây. Bác wiltchamberlain nên góp ý cho TCHGGD trên trang riêng của bác ấy, bác so sánh thế làm bên kia tự ái. Bác TCHGGD chưa vi phạm quy định, nhưng không nên “cái gì cũng điều tra” như thế, chạm tự ái bác wiltchamberlain. Hai người bắt tay nhau đi. Dạo này Board đang chuẩn bị công bố phản biện nên mất nhiều thời gian, công sức, mong các bác thương dùm. Managing Editor đã nhận được phản biện, đang nhờ một Editor khác kiểm chứng lại trước khi công bố.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

wiltchamberlain says:

Em xin chịu hình thức kỷ luật, nhưng không có bắt tay bác TCHGGD. Em sẽ góp ý riêng bên trang riêng của bác TTHGGD sau.

Cảm ơn bác inhainha.
Posted 3 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

@JIPV: Cảm ơn JIPV đã chỉ bảo, bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi đã hứa là không tranh luận việc của bên tôi trên JIPV mà.

@wiltchamberlain: Tớ xin lỗi, tớ nghi ngờ bác là đồng bọn của … nên tớ quá đáng. Tha thứ nhé! Bắt tay cái coi 🙂
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Về ISI, bạn có thể vào đây tra cứu, apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input .do?product=…
Về các câu hỏi, tôi xin mạn phép trả lời dựa trên hiểu biết của tôi
Một vài câu hỏi:
hỏi: -ISI liệu có bao quát được hết các lĩnh vực khoa học, công nghệ trên thế giới không, hay chỉ một số lĩnh vực và đó là những lĩnh vực nào?

trả lời: trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thì ISI bao quát hết kể cả tạp chí về SEX cũng có. Còn về lĩnh vực khoa học xã hội cũng có nhưng bao quát hết không thì tôi không rõ.

hỏi: Liệu tất cả các tạp chí khoa học của các nước, ngoài tiếng Anh có được ISI chú ý không?.

trả lời: ISI là tập hợp của các tạp chí khoa học có uy tín nhất trên thế giới, mà thế giới thì không chỉ có Anh, Mỹ và các nước nói tiếng Anh. Một ví dụ điển hình là Nhật Bản có nhiều tạp chí nằm trong ISI và họ chấp nhận cả bài báo bằng tiếng Anh và Nhật.

hỏi: ISI tiêu chí của ISI có được cả thế giới thừa nhận không, hay cũng chỉ là một số lĩnh vức?

trả lời: Không phải quốc gia nào cũng có văn bản rõ rang chấp nhận ISI, nhưng ISI là một tiêu chí được thế giới công nhận một cách bất thành văn. Khi nộp hồ sơ để xin việc hoặc học thì thành tích trong nghiên cứu khoa học được ưu tiên xem xét trước tiên.

hỏi: Và trong các công bố này ISI có khách quan không, hay họ cũng làm việc có lợi nhuận với các nhà xuất bản, các tạp chí của mình?

trả lời: các tạp chí này đa phần (tôi không dám nói 100% vì tôi không chắc) đều là các tạp chí phi chính phủ, không chịu áp lực khác chi phối. Đương nhiên họ phải có lợi nhuận thì họ mới sống được chứ. Vậy lợi nhuận từ đâu? Khi bạn nộp bài báo cho tạp chí, sau khi xem xét phản biện nếu họ chấp nhận đăng thì bạn phải đóng một lệ phí cho họ. Ngoài ra, tiền bản quyền bài báo này về sau sẽ là của họ, cái mà bạn nhận được chỉ là sự công nhận từ họ đại khái kiểu như là: nhà xuất bản chúng tôi đã xem xét phản biện và công nhận tính nghiêm túc của công trình anh và đăng công trình trên tạp chí của chúng tôi. Nothing more! Tạp chí sống được nhờ vào uy tín của nó được tích lũy trong một thời gian dài. Vậy uy tín của nó là cái gì? Đó chính là nhờ những công trình nghiêm túc, chất lượng của các nhà khoa học đã nộp bài cho họ gây được tiếng vang trong giới khoa học và được trích dẫn nhiều lần. Vì sống bằng uy tín của mình nên các tạp chí có uy tín rất kén nhận đăng bài, và tôi cũng nghe chuyện ngoài lề là họ còn thậm chí đưa ra tỉ lệ chấp nhận đăng (thường là rất thấp chỉ từ 5% đến 20%). Vậy khó như thế, lại chẳng được quyền lợi vật chất gì thì tại sao cứ lao đầu vô đó mà nộp? Xin thưa bởi vì việc có bài đăng trên những tạp chí uy tín này nó cũng như là một sự đảm bảo về chất lượng nghiên cứu khoa học của bạn bất chấp bạn có nộp bao nhiêu bài ở tạp chí kém uy tín khác. Và việc gây tiếng vang, tạo uy tin sẽ dẫn đến những quyền lợi sau này ví dụ bạn có thể dễ xin được dự án hơn, dễ kiếm được một chỗ làm ngon hơn … Nói vậy không có nghĩa tạp chí nào cũng thế, cũng có nhiều tạp chí lôm côm lắm và theo bản thân tôi thì ISI cũng thượng vàng hạ cám (tổng số tạp chí trong ISI khoảng 5500?), nhưng gần như chắc chắn tạp chí nào mà không nằm trong ISI đều là cám  (tạp chí cám không có nghĩa là không có bài chất lượng nhé, có nhiều anh phản đối ISI cứ chụp mũ chỗ này, nhưng số bài chất lượng là rất hiếm)

hỏi: Để đạt học vị tiến sĩ, cần phải có thành tích nhất định trong nghiên cứu khoa học, ở đây tôi không trao đổi về những yêu cầu về các bài báo đăng quốc tế, mà tôi cho là không cần thiết, vì tôi cũng đã gặp nhiều GS nước ngoài không có ngoại ngữ, không hề đăng báo ở nước khác hay “quốc tế”.

trả lời: Vì bạn hiểu lầm từ “quốc tế” là phải bằng tiếng Anh nên bạn hiểu sai. Thường tạp chí bản địa sẽ chấp nhận xem xét bài báo gửi đến bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng bản địa. Vì vậy một vị GS Nhật Bản cũng có thể ko cần phải nộp báo ra nước ngoài làm gì vì trong nước của họ có nhiều tạp chí chất lượng rồi. Nhưng nếu anh GS đó muốn đăng tạp chí ở Mỹ thì anh ấy phải viết bằng tiếng Anh chứ viết bằng tiếng Nhật thì ai mà hiểu.

hỏi: Danh GS hay PGS là dành cho những người làm giảng dạy hay phải đảm nhận giảng dạy, với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tào, phát triển khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của họ và góp phần phát triển kinh tế đất nước.

trả lời: Nhiệm vụ cơ bản nhất của một GS hoặc PGS là nghiên cứu khoa học rồi sau đó mới giảng dạy. Ở những trường của các nước tiên tiến, không ai tuyển một anh không có thành tích nghiên cứu gì mà đi dạy cả. Còn cái cụm từ “phát triển khoa học” của bạn tôi không hiểu lắm. GS và PGS thì làm nghiên cứu khoa học, còn phát triển gì gì đó là của các vị đầu ngành. Đó là ý kiến tôi như vậy. tôi cũng muốn có nhiều ý kiến hơn về cụm từ “phát triển khoa học” của bạn này. Xin các bác cho ý kiến them nhé.

hỏi: Tôi thiết nghĩ, nhiều GS., PGS của chúng ta đã từng học tập ở nước ngoài, họ đã được các nước đó công nhận về học vị, họ đã qua quá trình xét duyệt ở Việt nam, nên họ rất xứng đáng, đặc biệt là có nhiều vị trong danh sách mà các anh, chị đã đề cập đến. Nhiều người trong họ vẫn có các bài báo, báo cáo khoa học ở nước ngòi, song có thể không nằm trinh danh sách ISI. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý là cũng có thể có những trường hợp chưa thật khách quan.

trả lời: Xin bạn hiểu rõ chỗ này, các cơ sở đào tạo chỉ công nhận họ là tiến sĩ chứ không công nhận GS và PGS nhé bạn. Tôi không dám bàn luận chất lượng của những tấm bằng tiến sĩ này nhưng theo quan điểm của JIPV thì anh muốn là GS đạt ở VN thì phải hơn được tiêu chuẩn do JIPV đề ra. Còn vụ mấy bài báo ở nước ngoài mà không nằm trong ISI thì anh bị lừa dối về chất lượng rồi đấy vì không phải ai cũng biết về ISI đâu. Những người đó đánh lận con đen chỉ để lừa bịp được người thiếu thong tin thôi.

hỏi: Tôi cũng chưa thấy ai đó có rất nhiều công trình được đăng ở nước ngoài đã tạo ra được một trường phái trong nước. Và cũng rất ít khi thấy các nhà khoa học đó của ta được cơ sở mà các anh chị đó từng đến phong “danh dự” vì thành tích nghiên cứu của họ.

trả lời: Muốn có một trường phái thì phải có người đi đầu và những người đi sau, một mình anh nghiên cứu đơn lẽ, những người còn lại chẳng ai quan tâm thì sao thành trường phái được bạn. Với một người làm khoa học chân chính thì việc phong tặng này nọ là một sự kệch cỡm và không cần thiết, bởi vì cái họ nhận đó là sự công nhận và nể trọng của đồng nghiệp và bạn bè (ở nước mình thì không biết sao chứ cái công nhận này sẽ kéo theo nhiều lợi ích về vật chất lắm).

hỏi: Tôi cũng thấy, phần lớn các công trình đã đăng ở nước ngoài là những công trình nghiên cứu mang tính nghiên cứu cơ bản, lý thuyết. Những kết quả đó đương nhiên sẽ góp phần cho “tòa nhà khoa học quốc tế” vĩ đại hơn lên, song hỏi rằng có góp gì thiết thực cho nước ta. Tôi nghĩ ở nước ta, nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, để thoát ra khỏi sự bảo thủ trong đào tạo, để người được đào tạo có thể làm việc được ngay, để đưa được tiến bộ khoa học của thế giới vào sản xuất mới là nhứng điều quan trọng, thiết thực.

trả lời: cái này bạn thấy chưa đúng, nghiên cứu có 2 trường phái là nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu ứng dụng nhiều hơn nghiên cứu cơ bản vì nó dễ hơn. ví dụ như Lab của tôi hiện đang nghiên cứu về những vấn đề trong Vehicle, những vấn đề nghiên cứu đó đều xuất phát từ nhu cầu thực tế (đơn đặt hàng của các nhà công nghiệp) và đương nhiên là những vấn đề mới vì nếu không mới thì họ cũng chẳng đặt hàng nghiên cứu làm chi.
Còn câu hỏi có đóng góp thiết thực gì cho nước ta thì đó là câu hỏi đúng vì đó là do nền công nghiệp của chúng ta đã tụt hậu quá xa so với thế giới, những nhà khoa học bài bản đều đang cố gắng bắt kịp nền khoa học của thế giới nên có khoảng cách xa so với nền công nghiệp ở nước nhà là đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bắt các nhà khoa học “dừng lại đừng đuổi theo thế giới nữa mà đi chậm như chúng tôi nè” được. Vả lại, nền công nghiệp lạc hậu cũng là hậu quả của một chính sách về khoa học sai lầm trong một thời gian dài (có thời mà tiền thù lao của một bác sĩ phẩu thuật không bằng tiền công của một anh vá xe đạp mà) dẫn đến những suy nghĩ trì trệ, méo mó về khoa học của rất nhiều vị mang danh khoa học nữa. và việc bạn nghĩ” nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, để thoát ra khỏi sự bảo thủ trong đào tạo, để người được đào tạo có thể làm việc được ngay, để đưa được tiến bộ khoa học của thế giới vào sản xuất mới là nhứng điều quan trọng, thiết thực.” thì người ta cũng đã nghĩ đến rồi và cũng đã bị những kẻ đội lốt làm khoa học phù phép và vô hiệu hóa từ lâu rồi bằng những chiêu thức lập băng nhóm bảo kê, cai thầu …, nếu mà bạn đã từng tham gia những công trình có cấp tiền của nhà nước thì bạn sẽ thấy rất rõ tình trạng này, gần như 99% (khiêm tốn 1 chút).
Thực ra có rất nhiều lĩnh vực ở VN mà chúng ta có thể nghiên cứu và xuất bản công trình ra thế giới mà lại phù hợp với điều kiện về công nghệ tại VN nữa, ví dụ như lĩnh vực về nông nghiệp, y học, về môi trường, xử lý rác, chất thải, nghiên cứu vật liệu mới,năng lượng mới năng lượng sạch, về quy hoạch giao thong, quy hoạch đô thị hoặc rất nhiều chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điều khiển tự động, toán ứng dụng trong ngành cơ học, điều khiển tự động … Nếu nhà khoa học chúng ta làm việc thực sự thì những vấn đề này đều có thể vừa viết bài trên các tạp chí uy tín, vừa giúp ích cho thực tiễn xã hội ở VN

hỏi: Nói vậy, không phải tôi phủ nhận nghiên cứu cơ bản. Ngược lại, tôi rất quý các công trình của các anh chị đó. Chũng ta vần phải nuôi dưỡng các nhân tài đó cho tương lại. Nhiều GS của chúng ta không phải không có khả năng nghiên cứu cơ bản, song khi họ vừa phải giảng dạy, vừa phải quản lý và giải quyết các vấn đề phát triển ngành chuyên môn trong bối cảnh hiện nay, thì đòi hỏi họ có ISI đâu phải là khách quan

trả lời: nhắc lại giúp bạn, nhiệm vụ cơ bản của PGS và GS chỉ có 2 là nghiên cứu khoa học và giảng dạy đào tạo. Mấy cái việc khác không phải việc của họ. Còn khái niệm “vấn đề phát triển ngành chuyên môn” là gì tôi không rõ ý bạn là gì, bạn có thể giải thích lại cho rõ không?

hỏi: Tôi cũng có lần tiếp xúc với các nhà khoa học đầu ngành của các nước, khi thăm nước họ và khi họ đến nước ta. Lúc nghiêm túc, thoải mái họ tâm sự với tôi: Nước bạn nghèo quá, công, nông nghiệp lạc hậu quá, nên mặc dù dân tộc các bạn rất thông minh, nhiều người có kết quả cao khi thi olympic quốc tế, song họ cũng không thể trở thành nhà khoa học quốc tế. Nghiên cứu khoa học là phải để phát triển đất nước, ở nước tôi, các doanh nghiệp chỉ hỗ trợ khoa học, nếu họ thấy có lợi cho sự phát triển của mình. Nhiều doanh nghiệp thuê hẳn các nhà khoa học đến làm việc trong dự án phát triển của họ. Nhiều công trình các bạn đăng còn mang tính lấp chỗ trống khoa học, không có định hướng lâu dài.

trả lời: những nhận xét như vậy cũng bắt nguồn từ việc viết bài báo lôm côm của các vị khoa học đó bạn. mà báo lôm côm thì thường chỉ được đăng ở tạp chí lôm côm thôi.

hỏi: Trong chúng ta có thể có nhiều quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng ‘“đất có lề, quê có thói”, tôi rất muốn chúng ta đặt vần đề theo hướng tiến bộ là: làm thế nào để chấn hưng được nền khoa học, đào tạo nước nhà; làm thế nào để trẻ em học và chơi tốt hơn, khỏe mạnh hơn; làm thế nào để chúng ta đỡ phải làm những việc ‘thừa” —

trả lời: nếu tôi có quyền thì tôi sẽ hành động theo cách khác, còn tôi chỉ là kẻ không quyền hành gì, kêu gào mãi cũng đau cổ khát nước rồi nên tôi sẽ hành động theo cách của tôi. Tôi cũng rất hy vọng rằng trong tương lai, đến một thời điểm nào đó thì JIPV trở nên thừa thãi (hết dỏm để xét rồi :D)
Đôi lời tâm huyết muốn trao đổi với bác. Tôi rất muốn nghe ý kiến của các thành viên khác về vấn đề này vì đây là vấn đề rất hay. Xin cám ơn.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

yeukhoahoc says:

Nghiên cứu khoa học và giảng dạy là hai nhiệm vụ của GS, PGS. Không thể khuyến khích sinh viên học tập, sáng tạo nếu người thầy không biết sáng tạo (nghiên cứu khoa học nghiêm túc). Nhiều giảng viên đại học hiện nay chưa chú trọng nghiên cứu khoa học, thử hỏi việc giảng dạy có chất lượng ? Họ giảng dạy theo kinh nghiệm, thuộc sách, thậm chí họ không biết những vấn đề thời sự của chuyên môn mình giảng dạy vì họ không nghiên cứu khoa học.
Về tiêu chí ISI, tôi xin có ý kiến thế này: hiện nay nông dân sản xuất sản phẩm rất quan tâm sản phẩm của họ như tôm, cá…có xuất khẩu vào các thị trường không, và vì vậy họ tuân theo các tiêu chí chất lượng của các nước nhập khẩu, WTO. Các GS, PGS là các trí thức hàng đầu chẳng nhẽ chưa cần hội nhập vào sự phát triển của khoa học thế giới ?
Nếu ta cứ đưa ra tiêu chí riêng, mẹ hát con khen, liệu có nâng mình lên được không?
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

TS tinh thuong men thuong says:

Tôi có ông anh chỉ là 1 nhân vật quèn, chuyên đi hầu hạ, phục vụ người khác trong các cuộc họp xét duyệt đề tài NC cấp cơ sở. Nhều khi gặp, anh ấy bực bội nói, chẳng hiểu sao mấy tay giáo sư giáo siếc ở ĐH ko bày bảo cho NCS của bọn chúng cách viết 1 đề cương NC? Sao mà mấy TS tương lai có thầy bà đầy đủ, đi tây đi tàu như đi chợ, mà làm cái đề cương NC cấp Vệt nam cũng tệ như thế! Ko thể ngửi được! Hỏi ra mới biết, 1 số cán bộ trong cơ quan anh ấy đang đi học NCS/cao học. Khi trình đề cương NC ở trường, đã đợc trường thông qua rồi, bèn mang cái đề cương ấy về trình lại ở cơ quan, coi như làm 1 NC cấp cơ sở, để cơ quan cấp tiền (ko nhiều lắm, hỗ trợ thêm thôi) để có thêm 1 khoản làm đề tài, luận án. Cơ quan anh ấy phải lập hội đồng xét duyệt ĐT cấp cơ sở, HĐ chủ yếu là những người có kinh nghiệm chuyên môn và 1 số (đặc biệt là phản biện) có kinh nghiệm làm NC. Nhiều ĐC ở trường ĐH đã thông qua, thậm chí làm NC gần xong, nhưng không qua được ở HĐ cơ sở của cơ quan ấy. Khi góp ý thì NCV chính vẫn chưa hiểu rõ về thiết kế NC, về các viết ĐC, về đủ thứ.Thế là anh tôi thắc mắc, rằng tại sao ở bộ môn, ở trường ĐH, ĐC ấy lại được thông qua? Và anh ấy cho rằng, ông thầy hướng dẫn các NCS/ học viên SĐH ấy có lẽ cũng chẳng biết về NCKH là như thế nào, nên đã ko thể hướng dẫn HS của mình viết 1 cái ĐC đúng chuẩn. Và ko chỉ ông thầy, mà cả cái hội đồng xét ĐC (là buổi thi ĐC đấy) của trường ĐH (toàn các GS/PGS/TS cả) cũng như thế.
Tôi nghĩ NCS ko có lỗi, mà họ chỉ là sản phẩm của mấy vị dỏm mà cái web này đang xét phong đấy thôi.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@: Xin cảm ơn các bác đã nêu vấn đề. Cảm ơn Editor inhainha đã cho ý kiến rất khoa học, xác đáng.

Tuy nhiên, JIPV xin lưu ý thêm:

1. Không phải tạp chí ISI nào cũng thu tiền của tác giả khi đăng bài.

2. JIPV không yêu cầu GS, PGS VN phải đạt tiêu chuẩn do JIPV đề ra. GS, PGS VN có tiêu chuẩn riêng. Mỗi tiêu chuẩn có mục đích riêng. Mục đích JIPV khi đề ra tiêu chuẩn của JIPV: GS, PGS dỏm theo chuẩn JIPV rất khó đào tạo ra thạc sĩ, tiến sĩ chất lượng. Tuy nhiên cũng có thể có các ngoại lệ.

Thật ra JIPV chưa hiểu mục đích của tiêu chuẩn GS, PGS của GS rất dỏm Nguyễn Thiện Nhân là gì? JIPV chỉ quan tâm hiệu quả, không quan tâm khẩu hiệu.

Editor inhainha nên cách các đoạn ra để mọi người dễ theo dõi.

Vấn đề Editor TS tinh thuong men thuong nêu là xu hướng rất nguy hiểm và hiện tại rất phổ biến.

JIPV cảm ơn các bác. Chúc các bác vui.

Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

hat_cat says:

@LEMINH1965

Trên các nước tiên tiến, một TS (Dr.) khi apply vào một vị trí của một khoa nào đó của một trường ĐH, thì hội đồng khoa học sẽ dựa trên CV của họ để đánh giá (tất nhiên phải nhiều công trình trên ISI, vì hàng chục, hàng trăm ứng cử viên cho 1 vị trí đó). Khi được nhận, thì ngay lập tức họ sẽ được gọi là Assistant Professor. Sau đó, với nhiều năm nghiên cứu, họ phải có nhiều công trình khoa học khác, thông qua hội đồng khoa học xét duyệt họ sẽ được phong thành Associate Professor rồi đến Full Professor. Đây là quá trình đòi hỏi những ứng cử viên này không ngừng nghiên cứu và công bố công trình của họ trên các tập chí thuộc ISI. Bên cạnh các GS thì các trường ĐH vẫn có những người giúp đỡ GS trong việc phụ giúp giảng dạy như hướng dẫn giải bài tập hay chấm bài tập… Những người này thường là Postdoc hay PhD students, hoặc có nơi sử dụng cả Master Students ( được trả tiền tính theo giờ) để giúp GS trong những việc này. Cho nên bạn có thể nghe một số sinh viên VN nói rằng họ đang dạy ở một ĐH này ở USA hay ở ĐH kia ở châu Âu là thế, thật ra họ chỉ là các người giúp việc cho GS, để GS có nhiều thời gian tập trung để nghiên cứu hơn mà thôi.
Tất cả trường đều hướng đến các chuẩn mức quốc tế để phong GS không như ở VN. Đồng ý rằng cách đây hơn 15 năm, vấn đề thông tin là một rào cản, thì việc viết và gửi bài để được phản biện và nếu đạt thì sẽ đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín là khó khăn. Chứ đến bây giờ nếu chỉ dựa vào các lý do đó là hoàn toàn không đúng, là ngụy biện. Vấn đề là chỗ này: nhiều GS và PGS VN khi bảo vệ công trình của mình thì cứ cho là hay, là mới, là nhất (tự tung hô), thì tại sao không viết bài để gửi đăng báo quốc tế. Thật ra chính họ cũng tự biết là số liệu do bản thân họ làm ra cũng chẳng ra gì, toàn đồ dỏm, hay đồ chép lại nên họ đâu dám gửi đăng. Sự bất lực về công bố công trình khoa học trên tạp chí Quốc tế khiến họ sử dụng quyền “cả vú lấp miệng em” bày ra các tiêu chuẩn này nọ chẳng giống ai để tự phong cho nhau. Một số TS trẻ khác (không ít), cũng a dua chạy theo, rủ nhau chép sách, làm cho đủ các thứ dỏm mà được gọi là công trình khoa học ở VN để mau chóng được gia nhập vào đội ngũ này. Đội ngũ này càng đông thì họ càng đồng ca hát bài hát “đất có lề, quê có thói” để bảo vệ quyền lợi cho mình. Vả lại có ai tự chửi mình đâu, nên họ cố khăng khăng bám víu vào đó mà sống mà làm đề tài khoa học…
Trang JIPV này với mục đích làm sáng tỏ (lòi mặt chuột) các cá nhân đó, và họ lấy ISI để đánh giá là hoàn toàn khách quan và có khoa học.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Admin@: JIPV không chấp nhận Spams (post một bài trong nhiều mục). JIPV có trách nhiệm với các trao đổi trên JIPV nên rất mong các bác thận trong. Hiện tại có một bác đã spam, JIPV không có thời gian xóa bài. Có thể bác này sẽ bị block. Vậy Editors, Guest Editors nào đã tranh luận với Guest Editor LEMINH1965 thì nên copy các vấn đề mà LEMINH1965 đã nêu vào bài viết của mình, chọn Edit và post nội dung vào phần tranh luận tương ứng. Một khi nick bị block thì toàn bộ comments của nick sẽ bị xóa một cách tự động, và các bài trao đổi bị trơ ra rất khó coi.

Cảm ơn các Editors and Guest Editors. Chúc các bác vui.

Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

theo tôi nghĩ bác nên mail cho thành viên này và cho thời gian vài ngày để xóa bài, nếu sau thời gian đó vẫn chưa xóa thì có thể block cũng được, vì đây là thành viên mới nên có nhiều chỗ người ta chưa biết, mong bác nhẹ tay
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

Tôi chỉ xin lưu ý với Anh/Chị LEMINH1965 là “công trình đăng ở nước ngoài” không đồng nghĩa với công trình tốt.

Anh/Chị có thể vặn lại tôi là: Vậy thế nào là một công trình tốt? Trả lời: Định nghĩa hợp lý nhất mà chúng tôi có là: “công trình tốt”=”công trình được ISI thống kê”.

Trân trọng,
Tiên Sư.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Ba noi MuCho says:

Các bác cho hỏi, JIPV có đánh giá các GS/PGS spam bài báo trong các Special Issues của tạp chí quốc tế (kể cả ISI), thường gắn với các kiểu hội thảo quốc tế tổ chức ở Việt Nam không vậy? Nếu có thể, tôi hy vọng các bác phong thêm danh hiệu Spam bài báo cho các GS với ạ. Xin chân thành cám ơn.
Posted 3 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

Tớ vừa điều tra ra vụ lớn nhất từ trước đến nay và phong thêm GS gian dối Nguyễn Hoa Thịnh:

www.flickr.com/photos/48922274@N06/

(có văn bản hẳn hoi, không đúng không lấy tiền)
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Thông báo khẩn: JIPV sẽ block Guest Editor LEMINH1965. Lí do: tiếp tục spam bài sau khi bị nhắc nhở. Editors, Guest Editors nào đã trao đổi về bài của LEMINH1965 xin vui lòng copy các câu hỏi của LEMINH1965 vào bài viết của mình. Toàn bộ post của LEMINH1965 sẽ bị xóa tự động ngay khi nick bị block.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Giao su that says:
Gs. Diệp tuy không có bài đăng trên tạp chí hàng đầu ngành toán như Gs. Ngô Việt Trung, và theo thống kê của tôi, Gs. Diệp cũng không có đủ 10 bài ISI nhưng Gs. Diệp có 1 bài trên tạp chí đầu chuyên ngành Đại số và 1 bài trên tạp chí đầu lĩnh vực K-Lý thuyết, các bài này đều do ông thực hiện, Kuku (hồi đó là phó khoa toán ICTP) mời ông sang để ông cho đứng tên trong 2 bài này. Tôi đã tiếp xúc với Gs. Diệp và biết ông là người hiền lành. Vì thế hội đồng học hàm dỏm phê bình nhẹ nhàng thôi nhé

———–> xin các bác phản biện cho ý kiến về chất lượng 2 journal editor Giaosuthat đã đưa ra, nó có thật là tạp chí đầu ngành hay không?. Cần làm rõ vấn đề này để tránh mấy anh bên ngoài đả kích
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

bsngoc says:

@Tạp chí Học giả Gian dối – TCHGGD:

Vụ ông NHThịnh và lá thư mà bác chụp hình đã được bác PDChính và bác NVTuấn phản hồi ngay lúc đó. Bài của bác Chính tôi không tìm được nữa vì web Tia Sáng bị đóng cửa, nhưng bài của bác Tuấn thì còn lưu lại trên blog của bác ấy ở đây:

tuanvannguyen.blogspot.com/2009/02/nen-nhuong -buoc-cho-he…

Các bác GS/PGS ta tự tạo ra tiêu chuẩn cho … họ. Bác Thịnh là một người như thế.

bsn
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

hat_cat says:

@ all:
Tôi đồng ý với GS và PGS dỏm JIPV về nick LEMINH1965: Post một bài vào nhiều chỗ quá. (chắc theo phong cách đăng cùng nội dung 1 bài ở nhiều tờ báo khác nhau để tính điểm 🙂
Với lại đây là mục để xét cho ông Do Ngoc Diep (DND), sao mà nhiêu thông tin không liên quan cũng vào đây. Ý kiến phản biện cho DND đã đến khoảng gần 40 nhưng tính ra chỉ có một ít comment về ông DND thôi. Tôi cũng có 1 bài post không liên quan đến ông DND ở đây ( + bài này nữa là 2). Sorry.

Thân Chào.
Posted 3 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

@bsngoc: Tớ cảm ơn bác. Tớ đã post bài của ông Tuấn lên tạp chí của tớ. www.flickr.com/photos/48922274@N06/.

Nhân đây Tạp chí Học giả Gian dối xin phong cho ông Tuấn là Giáo Sư-Đại Hiệp Sĩ-Nhà Hiền Triết Nguyễn Văn Tuấn.

@hat_cat: Đồng ý. Tớ chỉ spam về thông tin điều tra thôi.
Posted 3 months ago. ( permalink )

NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] says:

Cảm ơn JIPV nhiều. Phản biện thật công phu. Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao tôi bị một anh (chưa viết xong luận án PhD, nhưng lại là admin của cái gọi là Pi ếch đi vi en) chửi rủa tôi trong một thời gian dài: www.flickr.com/photos/48187765@N03/

Theo phản biện thì

Mr Diệp có 6 ISI, toàn tạp chí cuối bản

Kết quả nghiên cứu không có gì là “ghê gớm”

Đăng nhiều bài được mathscinent liệt kê, mà người ta gọi là “trên vàng, dưới cám” ISI có thể là vàng, còn lại là cám. Mr Diệp giáo dục học trò kiểu gì mà chả hiểu vàng, cám trên mathscinent, nhưng giỏi cái thói hung hăng.

Nhiều bài dạng cám của Mr Diệp thì bị cho là có vấn đề. Thế mới biết!

Lại còn bảo kê cho luận án dỏm. Pó tay chấm canh chua.

Như thế Mr Diệp là giáo sư kém rồi………

Nói bảo kê thì hơi quá, tôi thấy nên phong thêm danh hiệu “che chở” luận án dỏm.

Vấn đề NCS không thể bảo vệ luận án với 2 bài ISI là hơi bất thường ở VN.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Bác ở trên nói có lý, nhưng lưu ý bác 1 điểm này: ISI cũng thượng vàng hạ cám lắm (điển hình là một số tạp chí GS Diệp gửi bài, nói lại cho rõ là tạp chí cám cũng không có nghĩa bài của GS Diệp cũng thế nha, em sợ bị “chụp”,”hốt” lắm rồi), nhưng Mathscinet thì cám còn nhiều hơn nữa.
Posted 3 months ago. ( permalink )

NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] says:

Tình hình căng nhỉ? Không phải ISI là cảm rồi, trong ISI cũng có cám luôn sao?

Theo Mr Phản biện thì cái mathscient kê đến 18000 tạp chí toán, còn ISI chỉ chọn 465 trong tổng số 18000. Kinh quá.

Vậy ai thích ăn cám thì cứ nê lưng ra mà kông bzố trên 17535 cám.

Với một công trình rác, cứ kiên nhẫn gởi vài ngàn lần chắc cũng có tạp chí nhận đăng?

Giờ tôi mới biết ĐỘNG CƠ PHÍA SAU của việc ông Zũng và anh gì đó ra sức nhục mạ JIPV, còn tập hợp băng nhóm lại gây sức ép để Đại Hiệp Sĩ-Nhà Hiền Triết Đông Á xóa bài viết rất đúng về JIPV.

Ông Zũng không biết có vấn đề gì về thần kinh hay không? Sao lại thiếu suy nghĩ như thế? Chắc cũng có “động cơ, động kéo” gì đó.

Pó tay chấm canh chua.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

trời, bác lại lôi ông Zũng vô đây nữa rồi, bác có thể nói bên tạp chí của bác rồi post link lên, chứ bác post khơi khơi như vậy lại sẽ bị chụp 2 tạp chí là 1 cho mà xem =))
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Ba noi MuCho says:

Gần đây GS. Hồ Tú Bảo có viết một bài tổng quan về đánh giá khoa học.
Em post lên đây, hy vọng nó có thể giúp ích ít nhiều thêm cho các bác JIPV.

www.jaist.ac.jp/~bao/Writings/DanhgiaNghiencu u.pdf
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

Nhiều bạn bè nói với tôi là ông Diệp này cũng thuộc hàng đỉnh ở Viện Toán Học cho nên lâu nay mình cũng nghĩ ông này được đây. Sau khi xem xong phản biện trên thì tôi thất vọng toàn phần về ông này.

Thực ra tôi đã một lần “hơi” thất vọng về ông này rồi. Hồi đó mình đang là sinh viên có nghe ông giảng bài ở trường DHKHTN, bằng tiếng anh hẳn hoi nhá. Ối giờ ông nói to khủng khiếp mà ngữ pháp sai be bét. Mình nghe được một tý bỏ ra ngoài uống trà.

Tiên Sư.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

FactMaster says:

Tôi cũng khá thất vọng khi xem phản biện về GS Diệp (trước đây tôi nghĩ ông là chuyên gia đầu ngành về Đại số của Việt Nam). Nhưng đành phải chấp nhận sự thật thôi.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV @ Editor tiensu: Bác xem Quy định của JIPV:

www.flickr.com/groups/giaosudom/.

Bác đã xin làm Editor và đã được the Board chấp nhận thì bác hiện là Editor của JIPV. Theo nguyện vọng của bác, Editor tiensu đã được phân công vào Ban Toán (ban phức tạp nhất). Lưu ý là mọi phản biện đều được the Board đọc lại trước khi công bố.

JIPV chúc các bác vui.

Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tiên Sư says:

Em xin nhận trọng cách cao cả các bác giao phó (hehe nghe hoành tráng quá!). Tuy nhiên em cũng nói trước là mỗi tháng em chỉ nhận phản biện tối đa một ứng cử viên thôi.

Làm được bài nào thì làm cho nó đàng hoàng chứ nhiều bài mà toàn rác cả mất công người khác đi hốt mệt lắm.

Tiên Sư.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Tuan Ngoc@ says:

Chỉ cần một “bài” này thôi, Journal of Incompetent Professors in Vietnam – Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp khoa học của đất nước:

a. Các nghiên cứu sinh tương lai sẽ phải cân nhắc khi chọn ông Diệp làm thầy hướng dẫn.

b. Là ví dụ điển hình cho mọi người thấy JIPV không phải là tạp chí chỉ biết “số lượng”, té ra khi JIPV phản biện về chất lượng thì các vị dỏm bị ê mặt nhiều hơn. Do đó tôi thấy ai lên án JIPV chỉ biết số lượng là hơi bị dại.

c. Tôi nghĩ Hội đồng học hàm của ông Nhân nên tham khảo cách làm việc cuả JIPV để hạn chế bớt giáo sư, phó giáo sư dỏm, giảm bớt những người chỉ biết ôm danh mà không cống hiến gì cho khoa học. Phải trả lại cái thực cho chức danh GS, PGS, đây là những trọng trách to lớn cho sự nghiệp khoa học, phát triển của đất nước, không phải là đồ trang sức rẽ tiền cho những người háo danh rỏm.

……………………. còn rất nhiều điều phải nói thông qua bài phản biện này.

Sao chưa thấy ai lên tiếng bảo kê cho ông Diệp. Đến giờ tôi chỉ thấy một số người chỉ mù quáng đến mức điên cuồng để bao che cho các giáo sư dỏm đang làm quan.

Cá nhân tôi thấy khi nói đến khoa học là không nên phân biệt quan chức với không quan chức, chỉ phân biệt thật và dỏm. Các vị quan chức thì càng phải gương mẫu.

GS, PGS là để làm khoa học, chứ đâu phải làm giấy thông hành cho việc thăng tiến. Tôi thấy mấy ông Thủ tướng, Chủ tịch nước thì chỉ có bằng đại học thôi, đâu thấy GS Nguyễn Tấn Dũng hay PGS Nguyễn Minh Triết đâu? Thật ra quan chức mà có thêm hàm GS, PGS thật thì càng tốt, nếu dỏm là rất nguy.

Do đó tôi thấy sẽ rất mù quáng nếu ai đó nại ra mấy vụ tranh chức tranh quyền ở đây. Còn nếu dùng quyền lực để chứng tỏ ta đây là “đồ xịn” thì tôi cho rằng xã hội Việt Nam sẽ trở nên um ám, khi mà các “Tú Xương” thời hiện đại bị “khớp miệng”; mà nếu như thế thì các GS, PGS dỏm của ta chẳng khác gì mấy em học trò ngỗ nghịch đánh nhau khư vừa rồi. Tôi tin tưởng là điều tồi tệ này sẽ không xảy ra vì nhà nước đang kiêu gọi cải cách giáo dục, phát triển khoa học, đưa nước ta vào top 20, rồi còn nhiều đại học đẳng cấp quốc tế,….

Nếu được như thế thì các quan chức với danh dỏm “không tự bắn vào chân mình” hay “không nã một phát vào lịch sử” gì đó. Đó là theo cách nói của một anh hải ngoại đang lập bè lập phái bảo kê dỏm, lại còn tự tung hô là nhà khoa học hàng đầu của VN trong khi chưa thấy có bất kỳ công trình nào nghi địa chỉ Việt Nam, còn nổ về việc tổ chức hội nghị, hướng dẫn gì đó thì hơi tầm thường vì rất nhiều người Việt thành công ở nước ngoài đã và đang làm như thế và có người còn làm nhiều hơn thế – họ làm trên tinh thần yêu quê hương chứ không phải để nổ. Cách ăn nói lếu láo này đã xúc phạm nhiều nhà khoa học nghiêm túc đang làm việc trong nước với những công trình hàng đầu với hàng loạt bài tạp chí top 10 – có không – theo JIPV thì tôi thấy có nhiều đấy. Theo bạn bè thì anh hải ngoại này chỉ có 1 bài trong top 10 với vài trích dẫn, trong khi có một anh PGS “ốm yếu” đang làm việc trong nước với hàng loạt bài top 10 – có xúc phạm không – theo tôi là có đấy.

Khi đánh giá khoa học là phải dẹp quyền lực sang một bên: có công trình thì ok, ngược lại thì…….

Còn ai bảo ở Việt Nam không thể làm khoa học được thì hơi bị mù đấy, mà đã mù thì khó thoát khỏi dỏm. Chỉ có điều là làm khoa học nghiêm túc ở Việt Nam hơi bị khó vì khoa học dỏm nhiều quá, lại còn “đa đề” nữa, lại còn bọn bảo kê khoa học dỏm đến từ hải ngoại nữa. Và mọi người trong nước đang đấu tranh cho một môi trường khoa học nghiêm túc, công bằng, và đa số Việt Kiều yêu nước cũng đang góp sức cho một Việt Nam phát triển (chứ không phải bảo kê dỏm để “kéo lại” như một hay một số anh, tự tung hô là hàng đầu, nhưng thật ra không bằng vài chục phần trăm của một PGS “ốm yếu” đang làm việc trong nước, như đã đề cập).

Mong mọi người sớm sáng mắt ra.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Khi đánh giá khoa học là phải dẹp quyền lực sang một bên: có công trình thì ok, ngược lại thì…….lên đây ngồi. (Nói thay bác Tuanngoc) 🙂
Posted 3 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

Ha ha ha! Bác Tuan Ngoc viết một bài hay nhất từ trước đến nay (so với các bài của bác), bài này có thể xem là “nã một quả trứng hột vịt quá hạn sử dụng” vào mặt anh bạn hải ngoại đang bảo kê khoa học dỏm một cách kếu láo.

Nhưng bác đã quên công tra cứu của tớ và bác inhainha, hãy xem:

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/

Chính tớ và inhainha đã phát hiện ra hàng loạt nhà khoa học hàng đầu đang làm việc ở trong nước, hầu hết đều “vô danh”, một PGS “ốm yếu” là do tớ phát hiện chứ ai, coi ốm yếu chứ có trên 10 bài top 10. Như vậy cái anh mà tớ đang giáo dục về sự trung thực nên học hỏi kinh nghiệm của ông PGS “ốm yếu” do tớ phát hiện.

Nói như vậy để thấy bác Tuan Ngoc đã không cite “kết quả nghiên cứu” của tớ và inhainha. Cái này có “gian dối” trong nghiên cứu không?

Muốn làm theo kiểu “ta đây” thì phải tầm cỡ như Giáo Sư-Đại Hiệp Sĩ-Nhà Hiền Triết Nguyễn Văn Tuấn hay Đại Hiệp Sĩ-Nhà Hiền Triết Đông A mới phải, nhưng mấy người tầm cỡ thì ít ai lếu láo, chỉ có dạng mới lên tới đáy ao thì linh tinh thôi.

Mới 1 bài top 10 với vài trích dẫn mà đã tỏ ra ta đây là ghê gớm thì hay nhỉ, tra wiki tiếng anh thì không thấy nghĩa là chưa là gì trên thế giới, mà lại còn gian dối và hỗn xược mới chết chứ, hết thuốc trị rồi.

Tổng Biên Tập Tạp Chí Học Giả Gian Dối – chuyên nhận công bố những gương xấu trong khoa học.
Liên hệ: www.flickr.com/groups/1434755@N22/
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Hội Viên.Hội Toán Học says:

Hai bác Tuanngoc và TCHGGD viết bài hay thật. Nghe cũng hơi nhột nhột thế nào ấy.

Tôi thì thích nói cụ thể hơn. Có phải bác đề cập đến ông PGS “ốm yếu” này không?

www.iop.vast.ac.vn/theor/view.php?t=cbkh& l=0&y=20…

Cảm ơn các bác đã phát hiện ra một tấm gương sáng như thế. Một PGS trong nước mà công bố kết quả như thế thì thật là đáng nể.

Tôi nghĩ cái anh bạn hải ngoại gì đó là thuộc loại “hiếm” vì hầu hết Việt Kiều rất yêu quê hương, ai cũng muốn đóng góp cho quê hương. Rất khó tìm ra những Việt Kiều bất lương như thế: bảo kê khoa học dỏm là tội ác đối với dân tộc, là bất cẩn, là nã một phát vào lịch sử, là tự tát vào mặt mìnhh, là coi trời bằng vung, là hành vi vô văn hoá (v v h). Không ai điên rồ như thế.

Mấy bác đề cập bài top 10 của anh bạn (kí hiệu: VVH), thì tôi thấy đó cũng là tạp chí tốt. Tuy nhiên hiện nay không phải là số 1. Bên Toán, hiện nay số 1 theo ISI là CPAM, theo AMS là JAMS. Nói chung tạp chí top 10 là tốt, sự khác biệt giữa JAMS, AM, IM, CPAM không nhiều (theo thiển ý của tôi).

Tuy nhiên, so với sức làm việc của ông PGS “ốm yếu” trong nước với trên 10 bài top 10 thì tôi thấy hơi xấu hỗ cho anh VVH. Tôi nhớ có lần anh này đã viết bài “nhục mạ” (tôi dùng ” ” vì tôi và đồng nghiệp tôi cảm nhận như thế, còn cái động cơ phía sau của anh là gì thì anh ta tự biết) khoa học trong nước, nhưng bây giờ tôi thấy anh bạn này đã bộc lộ rõ bản chất, rất đáng lên án.

Trước đây tôi có đọc một bài anh VVH viết “ca ngợi” mấy ông thầy cũ nhân dịp họ “được” tiếp tục “nằm” trong HĐHH ngành Toán, và có một ông nguyên giữ chức mà bố vợ anh ta từng giữ. Nay tôi thấy các ông đó đã được JIPV “công bố”. Như vậy tôi cho rằng JIPV đã nã một phát vào mặt anh ta. Kết quả là anh VVH trở nên điên cuồng.

Việc bảo kê dỏm cho quan chức là tốt (by definition), nhưng nếu anh bạn VVH còn chút ít lương tri của một người bình thường thì anh cũng nên đứng ra bảo vệ cho anh Đỗ Ngọc Diệp vì tôi thực sự anh Diệp khá hơn nhiều so với những người mà anh VVH bảo kê, cho dù anh Diệp không có chức vụ gì.

Thêm nữa anh “tuyên truyền” mọi người MathScinent “chính xác hơn” là anh đã vô tình tiếp tay cho tiêu cực trong Toán học ở trong nước. Anh viết “chính xác” một cách mơ hồ như thế thì thật là nguy hiểm, và hậu quả là có một đồng bọn của anh đã sử dụng MathScinet để đi chửi bới “hết đầu trên tới xóm dưới”.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

vuhuy.number says:

Mấy bác đang nói ông hải ngoại được đề cập ở link này phải không?

www.flickr.com/photos/48187765@N03/4465279354 /

Em mới đọc blog của ông ấy. Mấy bác lên án ông ấy là đúng, ông ấy chỉ có thể lừa mấy người nhẹ dạ, dỏm và thiếu thông tin thôi. Có thể ông này hết chuyện làm rồi, sao mù quáng thế. Sao chỉ nghĩ quyền lợi của băng nhóm mà không nghĩ cho nền khoa học của đất nước.

Thương thầy, thương bạn thì tốt, nhưng bao che cho cái dốt, cái xấu là hoàn toàn sai, nguy hiểm cho xã hội.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

N.T. An says:

Bổ sung ý kiến bác vuhuy: ở đây này:

www.flickr.com/photos/48922274@N06/4481047555 /
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

“Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

aiquoc says:

Đề nghị đưa bác Ziep này ra khỏi JIPV vì bác này có it nhất 10 (mười) bài sau đây ở ISI :

1.
The noncommutative Chern-Connes character of the locally compact quantum normalizer of SU(1,1) in SL(2,C)
Author(s): Diep, DN
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 15 Issue: 4 Pages: 361-367 Published: 2004

2. Title: Riemann-Roch theorem and index theorem in non-commutative geometry
Author(s): Diep, DN Editor(s): Chuong, NM; Nirenberg, L; Tutschke, W
Source: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS Pages: 29-50 Published: 2004 Conference Title: International Conference on Abstract and Applied Analysis Conference Date: AUG 13-17, 2002 Conference Location: Hanoi, VIETNAM

3. Title: Non-commutative Chern characters of compact quantum group
Author(s): Diep, DN; Kuku, AO; Tho, NQ
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 226 Issue: 1 Pages: 311-331 Published: 2000

4. Title: Noncommutative chern characters of compact Lie group C*-algebras
Author(s): Diep, DN; Kuku, AO; Tho, NQ
Source: K-THEORY Volume: 17 Issue: 3 Pages: 195-208 Published: 1999

5. Title: QUANTIZATION OF HAMILTONIAN-SYSTEMS WITH FLAT ACTION OF A LIE GROUP
Author(s): DO, NZ
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE Volume: 295 Issue: 4 Pages: 345-348 Published: 1982

6. Title: IDEALS OF COMPACT TYPE ASSOCIATED WITH A CLASS OF IRREDUCIBLE REPRESENTATIONS INDUCED BY CCR-REPRESENTATIONS OF NORMAL-SUBGROUPS
Author(s): ZIEP, DN
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE Volume: 294 Issue: 5 Pages: 189-192 Published: 1982

7. Title: CONSTRUCTION OF THE UNITARY REPRESENTATIONS BY USING K-ORBITS AND QUANTIZATION
Author(s): ZIEP, DN
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE A Volume: 291 Issue: 4 Pages: 295-298 Published: 1980

8. Title: STRUCTURE OF TYPE-1 C-ALGEBRAS
Author(s): ZIEP, DN
Source: VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 1 MATEMATIKA MEKHANIKA Issue: 2 Pages: 81-87 Published: 1978

9.
Dô Ngoc Ziêp
Construction des représentations unitaires par les $K$-orbites et quantification. (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 291 (1980), no. 4, A295–A298. 22E45

10.
Do Ngok Z’ep The structure of the group $C$*-algebra of the group of affine transformations of the line. (Russian) Funkcional. Anal. i Priložen. 9 (1974), no. 1, 63–64. (Reviewer: R. G. Douglas) 22D25 (46L05)

CẦN LƯU Ý hai bài só 9 và 10 (vì viêt bằng tiễng Fap va Nga ở trên các tạp chí thay đổi tên sang tiếng Anh nên tìm kiếm thật là mất công) như sau:

Bài 9:
Journal C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B bằng tiếng Fap, được đổi tên thành Comptes Rendus Mathematique là tạp chí SCI và của
the French Academy of Sciences!
Vào nơi đây sẽ thấy
www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. cws_home/600…
Publication History: Formerly known as Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Series I – Mathematics
và vào đây
www.sciencedirect.com/science/journal/1631073 X

bài số 10 thì vào đây sẽ thấy tạp chí này tên tieng anh là gì
www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html ?jc=FUNAA
Functional Analysis and its Applications
Translation of Funkcional. Anal. i Prilo\v zen. , Funktsional. Anal. i Prilozhen. and Funktsional. Anal. i Prilozhen.
và là SCIE.

Tóm lại là bac Ziep co it nhất 10 bài o ISI.
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view profile

Hội Viên.Hội Toán Học says:

Posted 5 weeks ago. ( permalink )
view profile
aiquoc says:

Đề nghị đưa bác Ziep này ra khỏi JIPV vì bác này có it nhất 10 (mười) bài sau đây ở ISI :

1.
The noncommutative Chern-Connes character of the locally compact quantum normalizer of SU(1,1) in SL(2,C)
Author(s): Diep, DN
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 15 Issue: 4 Pages: 361-367 Published: 2004

2. Title: Riemann-Roch theorem and index theorem in non-commutative geometry
Author(s): Diep, DN Editor(s): Chuong, NM; Nirenberg, L; Tutschke, W
Source: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS Pages: 29-50 Published: 2004 Conference Title: International Conference on Abstract and Applied Analysis Conference Date: AUG 13-17, 2002 Conference Location: Hanoi, VIETNAM

3. Title: Non-commutative Chern characters of compact quantum group
Author(s): Diep, DN; Kuku, AO; Tho, NQ
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 226 Issue: 1 Pages: 311-331 Published: 2000

4. Title: Noncommutative chern characters of compact Lie group C*-algebras
Author(s): Diep, DN; Kuku, AO; Tho, NQ
Source: K-THEORY Volume: 17 Issue: 3 Pages: 195-208 Published: 1999

5. Title: QUANTIZATION OF HAMILTONIAN-SYSTEMS WITH FLAT ACTION OF A LIE GROUP
Author(s): DO, NZ
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE Volume: 295 Issue: 4 Pages: 345-348 Published: 1982

6. Title: IDEALS OF COMPACT TYPE ASSOCIATED WITH A CLASS OF IRREDUCIBLE REPRESENTATIONS INDUCED BY CCR-REPRESENTATIONS OF NORMAL-SUBGROUPS
Author(s): ZIEP, DN
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE Volume: 294 Issue: 5 Pages: 189-192 Published: 1982

7. Title: CONSTRUCTION OF THE UNITARY REPRESENTATIONS BY USING K-ORBITS AND QUANTIZATION
Author(s): ZIEP, DN
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE A Volume: 291 Issue: 4 Pages: 295-298 Published: 1980

8. Title: STRUCTURE OF TYPE-1 C-ALGEBRAS
Author(s): ZIEP, DN
Source: VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 1 MATEMATIKA MEKHANIKA Issue: 2 Pages: 81-87 Published: 1978

9.
Dô Ngoc Ziêp
Construction des représentations unitaires par les $K$-orbites et quantification. (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 291 (1980), no. 4, A295–A298. 22E45

10.
Do Ngok Z’ep The structure of the group $C$*-algebra of the group of affine transformations of the line. (Russian) Funkcional. Anal. i Priložen. 9 (1974), no. 1, 63–64. (Reviewer: R. G. Douglas) 22D25 (46L05)

CẦN LƯU Ý hai bài só 9 và 10 (vì viêt bằng tiễng Fap va Nga ở trên các tạp chí thay đổi tên sang tiếng Anh nên tìm kiếm thật là mất công) như sau:

Bài 9:
Journal C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B bằng tiếng Fap, được đổi tên thành Comptes Rendus Mathematique là tạp chí SCI và của
the French Academy of Sciences!
Vào nơi đây sẽ thấy
www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. cws_home/600…
Publication History: Formerly known as Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Series I – Mathematics
và vào đây
www.sciencedirect.com/science/journal/1631073 X

bài số 10 thì vào đây sẽ thấy tạp chí này tên tieng anh là gì
www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html ?jc=FUNAA
Functional Analysis and its Applications
Translation of Funkcional. Anal. i Prilo\v zen. , Funktsional. Anal. i Prilozhen. and Funktsional. Anal. i Prilozhen.
và là SCIE.

Tóm lại là bac Ziep co it nhất 10 bài o ISI.
Posted 7 hours ago. ( permalink )
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bác aiquoc bảo những bài sau thuộc ISI là không đúng:

2. Title: Riemann-Roch theorem and index theorem in non-commutative geometry
Author(s): Diep, DN Editor(s): Chuong, NM; Nirenberg, L; Tutschke, W
Source: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS Pages: 29-50 Published: 2004 Conference Title: International Conference on Abstract and Applied Analysis Conference Date: AUG 13-17, 2002 Conference Location: Hanoi, VIETNAM

9.
Dô Ngoc Ziêp
Construction des représentations unitaires par les $K$-orbites et quantification. (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 291 (1980), no. 4, A295–A298. 22E45

10.
Do Ngok Z’ep The structure of the group $C$*-algebra of the group of affine transformations of the line. (Russian) Funkcional. Anal. i Priložen. 9 (1974), no. 1, 63–64. (Reviewer: R. G. Douglas) 22D25 (46L05)
============================================ ==========

Đề nghị bác aiquoc xem lại thế nào là bài ISI, không được gán ghép như thế. JIPV không phải là nơi nói đùa. Những phản biện đúng đều được JIPV tiếp thu và đính chính. Phản biện của bác aiquoc trong trường hợp này không đúng, và bác aiquoc chưa hiểu rõ thế nào là một bài ISI.

Tuy nhiên đồng ý bài này là ISI:

5. Title: QUANTIZATION OF HAMILTONIAN-SYSTEMS WITH FLAT ACTION OF A LIE GROUP
Author(s): DO, NZ
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE Volume: 295 Issue: 4 Pages: 345-348 Published: 1982
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view profile

aiquoc says:

ok! đã kiểm tra lại, 3 bai trên đúng la không được tính chong bài ISI (bài so 2 khong phải báo mà procceedings duoc ISI cover, bai so 9 va so 10 thì hai tạp chí trong ISI nhưng tai thời điểm đó năm 1974 và 1980 thì ISI chưa cover) . Nhu vậy thì bac Ziep co 7 bài ở trỏng ISI. Nên cũng phải sửa lại trong ho sơ bác Ziep đi, ISI: 6 thành 7 bài.
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@: Xin cảm ơn. Xin bổ sung bài sau:

1. Title: QUANTIZATION OF HAMILTONIAN-SYSTEMS WITH FLAT ACTION OF A LIE GROUP
Author(s): DO NZ
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE Volume: 295 Issue: 4 Pages: 345-348 Published: 1982
Times Cited: 0
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@: Do bài dài nên chưa thể update bài của phản biện được. JIPV xin đính chính ISI của ứng viên Đỗ Ngọc Diệp là 7 và đạt GS kém cấp 7.

Advertisements

Một phản hồi to “GS kém cấp 7 Đỗ Ngọc Diệp– Viện Toán Học: công bố nhiều kết quả sai trên các tạp chí kém – che chở cho các luận án tiến sĩ dỏm, Viện toán học”

  1. Liệu said

    Ở viện toán mới có thêm 1 ông tên Hồ Đăng Phúc Phúc được phong PGS. Ông này là trưởng phòng xác suất thống kê nhưng thành tích nghiên cứu rất thấp, có bạn nào có nhiều thông tin về ông này ko?
    ————————————————————–
    giaosudom4@: bác cứ submit bài theo mẫu của JIPV. Chúng tôi sẽ giải quyết.
    Cám ơn bác.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: