Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Quy định Mục riêng tư

Posted by giaosudom trên Tháng Tám 12, 2010

Đây là nơi để Editors trao đổi, góp ý mang tính riêng tư và tế nhị với JIPV.

  1. Chỉ Editors mới được post bài.

  2. Khi post bài vào Mục riêng tư, Editor phải chọn chế độ “Hiển thị: Riêng tư”.

  3. Những bài riêng tư thì chỉ Editor-in-Chief và tác giả mới đọc được. Manging Editors, Editors khác và Độc giả không đọc được.

Lưu ý: JIPV chỉ xem xét những vấn đề phù hợp với Quy định của JIPV. JIPV sẽ hồi đáp Editors bằng công việc nếu ý kiến phù hợp. JIPV không trả lời bằng lời hứa nên sẽ không có thư riêng đến tác giả.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.