Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Phòng thống kê công trình khoa học

Posted by giaosudom trên Tháng Chín 28, 2010

Kính gửi các bác,

Theo đề nghị của một Editor thường trực “nên có một nơi để lưu thống kê bài báo, sau đo chép link vào comment để tham khảo. Nếu post quá nhiều bài báo trong một comment thì rất khó theo dõi”, JIPV xin thành lập “Phòng thống kê công trình khoa học”. Các bác có thể post thống kê bài báo ở đây, sau đó chép link vào comment đang tranh luận để thuận tiện cho mọi người theo dõi.

JIPV xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bác.

Ps: Ngoài danh mục bài báo khoa học, mọi comments post trong entry này đều không được chấp nhận.

Advertisements

27 phản hồi to “Phòng thống kê công trình khoa học”

 1. Hội Toán học said

  Hoàng T\d uy

  * MR Author ID: 212363
  * Earliest Indexed Publication: 1959
  * Total Publications: 160
  * Total Author/Related Publications: 167
  * Total Citations: 363

  * Also published as: Hòang T\d uy…
  o Hoáng Tuy
  o Hoāng T\d uy
  o Hoàng Tuy
  o Hoang Tuy
  o HoāT\d uy
  o Hoāng, T\d uy
  o Hoāng, Tuy
  o Hoàng, Tuy
  o Hoagn, Tuĭ
  o Hoang Tuĭ
  o Hoang Tuĭ.
  o Hoang, Tuĭ
  o Hoang, Tuy
  o Khoang, Tuĭ
  o Khoang, Tui
  o T\d uy, Hoàng
  o Tuĭ, Kh.
  o Tuy, H.
  o Tuy, Hoang

  Co-authors (by number of collaborations)

  * Al-Khayyal, Faiz A.
  * Apkarian, Pierre R.
  * Bagirov, Adil M.
  * Bui, Alain
  * Bui, Marc
  * Bùi Th\cfac e Tâm
  * Chen, Pey-Chun
  * Ghannadan, Saied
  * Hansen, Pierre
  * Holmberg, Kaj
  * Horst, Reiner
  * Hosoe, Shigeyuki
  * Jaumard, Brigitte
  * Kawadai, Naoya
  * Khachaturov, Vladimir R.
  * Khatchaturov, V.
  * Konno, Hiroshi
  * Lê Dũng Mu’u
  * Le Si Vinh
  * Le Tu Luc
  * Mays, Heather
  * Meyer, Christophe
  * Migdalas, Athanasios
  * Minoux, Michel
  * Nguyen Dinh Dan
  * Nguy\cftil en Đú’c Nghĩa
  * Nguy\cftil en Quang Thái
  * Nguyen Thi Hoai Phuong
  * Nguyen Văen Thoai
  * Nguyen Van Thoai
  * Nguyen Van Thuong
  * Oettli, Werner
  * Pardalos, Panos M.
  * Pferschy, Ulrich
  * Ph\d am Canh Du’o’ng
  * Phan Thiên Th\d ach
  * Romeijn, H. Edwin
  * Rubinov, Alexander M.
  * Sampson, Gary
  * Tr\cfgrv an VũThi\cfudot eu
  * Tuan, Hoang Duong
  * Utkin, S. L.
  * Värbrand, Peter
  * Zhou, Fang Jun

  Publications (by number in area)

  * Calculus of variations and optimal control; optimization
  * Fourier analysis
  * Functional analysis
  * General topology
  * Global analysis, analysis on manifolds
  * History and biography
  * Information and communication, circuits
  * Linear and multilinear algebra; matrix theory
  * Measure and integration
  * Numerical analysis
  * Operations research, mathematical programming
  * Real functions
  * Systems theory; control

  Publications (by number of citations)

  * Calculus of variations and optimal control; optimization
  * General topology
  * Operations research, mathematical programming
  * Real functions
  * Systems theory; control

  =============================

  Publications results for “Items authored by Hoàng T\d uy ”

  MR2471893 (2010b:90095) Tuy, H. Concave programming and DH-point. J. Global Optim. 43 (2009), no. 2-3, 407–413. (Reviewer: Paul H. Calamai) 90C26 (65K05 90C46)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2436151 (2010b:90167) Tuy, Hoang Minimax: existence and stability. Pareto optimality, game theory and equilibria, 3–21, Springer Optim. Appl., 17, Springer, New York, 2008. (Reviewer: Oliver Stein) 90C47 (49J35 90C31 91A10)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2402066 (2009a:49009) Hoang Tuy Parametric minimax theorems with application. Nonlinear Anal. Forum 12 (2007), no. 1, 1–16. (Reviewer: Sehie Park) 49J35 (47N10 49K40 90C26 91B50)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2340692 (2008g:90084) Tuy, Hoang On a decomposition method for nonconvex global optimization. Optim. Lett. 1 (2007), no. 3, 245–258. (Reviewer: Javad Lavaei) 90C26
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2335310 (2008g:90114) Tuy, H.; Migdalas, A.; Hoai-Phuong, N. T. A novel approach to bilevel nonlinear programming. J. Global Optim. 38 (2007), no. 4, 527–554. (Reviewer: Michael Patriksson) 90C30 (65K05 90C57)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2302989 (2008b:90067) Tuy, Hoang; Hoai-Phuong, N. T. A robust algorithm for quadratic optimization under quadratic constraints. J. Global Optim. 37 (2007), no. 4, 557–569. (Reviewer: Riccardo Cambini) 90C20 (90C59)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2288867 (2007j:90085) Tuy, Hoang On duality bound methods for nonconvex global optimization. J. Global Optim. 37 (2007), no. 2, 321–323. (Reviewer: Alberto Seeger) 90C46 (90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2263914 (2007f:90066) Phuong, Nguyen Thi Hoai; Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz Optimization of a quadratic function with a circulant matrix. Comput. Optim. Appl. 35 (2006), no. 2, 135–159. (Reviewer: K. Zimmermann) 90C10 (90C20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2219145 (2007m:90141) Tuy, Hoang; Minoux, Michel; Hoai-Phuong, N. T. Discrete monotonic optimization with application to a discrete location problem. SIAM J. Optim. 17 (2006), no. 1, 78–97 (electronic). (Reviewer: Fabrizio Marinelli) 90C57 (65K05 90B80 90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2206948 (2006j:90068) Tuy, Hoang; Hoai-Phuong, N. T. Optimization under composite monotonic constraints and constrained optimization over the efficient set. Global optimization, 3–31, Nonconvex Optim. Appl., 84, Springer, New York, 2006. (Reviewer: Warren L. Hare) 90C26 (90C20 90C56)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2177623 (2006d:90131) Tuy, Hoang On solving nonconvex optimization problems by reducing the duality gap. J. Global Optim. 32 (2005), no. 3, 349–365. 90C26 (90C46)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2176138 (2006g:90091) Tuy, Hoang Robust solution of nonconvex global optimization problems. J. Global Optim. 32 (2005), no. 2, 307–323. (Reviewer: Sien Deng) 90C26 (90C31)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2144333 (2006a:90079) Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz; Thach, Phan Thien Monotonic optimization: branch and cut methods. Essays and surveys in global optimization, 39–78, GERAD 25th Anniv. Ser., 7, Springer, New York, 2005. (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C27 90C57)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2146772 (2006b:90055) Tuy, Hoang Polynomial optimization: a robust approach. Pac. J. Optim. 1 (2005), no. 2, 357–373. (Reviewer: Zeng Kun Xu) 90C26 (90C31 90C57)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2103347 (2005i:49018) Hoang Tuy Monotonicity in the framework of generalized convexity. Generalized convexity, generalized monotonicity and applications, 61–85, Nonconvex Optim. Appl., 77, Springer, New York, 2005. (Reviewer: Jörg Thierfelder) 49J52 (26B25 52A01 52A41 90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2127973 (2005m:90156) Hoang Tuy Minimax theorems revisited. Acta Math. Vietnam. 29 (2004), no. 3, 217–229. (Reviewer: Hubertus Th. Jongen) 90C47 (49J35 49K35)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2077884 (2005c:90096) Tuy, Hoang; Thach, Phan Thien; Konno, Hiroshi Optimization of polynomial fractional functions. J. Global Optim. 29 (2004), no. 1, 19–44. (Reviewer: Siegfried Schaible) 90C32
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2025839 (2004j:90124) Hoang Tuy; Nguyen Duc Nghia Reverse polyblock approximation for generalized multiplicative/fractional programming. Vietnam J. Math. 31 (2003), no. 4, 391–402. (Reviewer: S. S. Chadha) 90C32 (90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1999455 (2004g:90059) Hoang Tuy; Nguyen Duc Nghia; Le Si Vinh A discrete location problem. Acta Math. Vietnam. 28 (2003), no. 2, 185–199. (Reviewer: Zeng Kun Xu) 90B80 (90C27)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1995703 (2004d:90123) Tuy, H. On global optimality conditions and cutting plane algorithms. J. Optim. Theory Appl. 118 (2003), no. 1, 201–216. (Reviewer: Hubertus Th. Jongen) 90C46 (90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1977949 (2004d:90106) Nguyen Thi Hoai Phuong; Hoang Tuy A unified monotonic approach to generalized linear fractional programming. J. Global Optim. 26 (2003), no. 3, 229–259. (Reviewer: I. M. Stancu-Minasian) 90C32
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1954439 (2004i:90102) Konno, Hiroshi; Kawadai, Naoya; Tuy, Hoang Cutting plane algorithms for nonlinear semi-definite programming problems with applications. J. Global Optim. 25 (2003), no. 2, 141–155. 90C22 (90C57)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1979801 (2004e:01046a) Hoang Tuy Professor Le Van Thiem (1918–1991). Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998). Acta Math. Vietnam. 27 (2002), no. 3, 245–247. 01A70
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1949936 (2004c:90029) Nguyen Thi Hoai Phuong; Hoang Tuy A monotonicity based approach to nonconvex quadratic minimization. Vietnam J. Math. 30 (2002), no. 4, 373–393. (Reviewer: Eugenia Duca) 90C20 (90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1928040 (2003g:90031) Al-Khayyal, Faiz; Tuy, Hoang; Zhou, Fangjun Large-scale single facility continuous location by d.c. optimization. Optimization 51 (2002), no. 2, 271–292. 90B85 (90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1900086 (2003b:90061) Tuy, Hoang Normal branch and bound algorithms for general nonconvex quadratic programming. Combinatorial and global optimization (Chania, 1998), 333–355, Ser. Appl. Math., 14, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 2002. (Reviewer: Alberto Cambini) 90C20 (90C57)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2002646 (2004g:90081) Bui, Alain; Bui, Marc; Hoang Tuy A nonconvex optimization problem arising from distributed computing. Mathematica 43(66) (2001), no. 2, 151–165 (2003). 90C26

  PDF Doc Del Clipboard Journal Article
  MR1846179 (2002g:90080) Tuy, Hoang Convexity and monotonicity in global optimization. Advances in convex analysis and global optimization (Pythagorion, 2000), 569–594, Nonconvex Optim. Appl., 54, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2001. (Reviewer: Marco Locatelli) 90C26 (49J53)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1846153 (2002g:90079) Tuy, Hoang; Bagirov, A. M.; Rubinov, A. M. Clustering via d.c. optimization. Advances in convex analysis and global optimization (Pythagorion, 2000), 221–234, Nonconvex Optim. Appl., 54, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2001. (Reviewer: Đinh Th\cfac e Luc) 90C26
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1829674 (2002a:90057) Rubinov, Alexander; Tuy, Hoang; Mays, Heather An algorithm for monotonic global optimization problems. Optimization 49 (2001), no. 3, 205–221. 90C26 (90C30)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1811300 (2001k:90048) Hoang Tuy; Nguyen Duc Nghia Decomposition algorithm for reverse convex programs. Vietnam J. Math. 28 (2000), no. 1, 43–55. (Reviewer: Stefan M. Stefanov) 90C25
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1809315 (2001k:90052) Tuy, Hoang; Luc, Le Tu A new approach to optimization under monotonic constraint. J. Global Optim. 18 (2000), no. 1, 1–15. (Reviewer: Vaithilingam Jeyakumar) 90C26
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1804844 (2001j:90097) Tuy, Hoang On parametric methods in global optimization. Parametric optimization and related topics, V (Tokyo, 1997), 195–212, Lang, Frankfurt am Main, 2000. (Reviewer: Oliver Stein) 90C31 (90C06 90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1803301 Pardalos, Panos M.; Romeijn, H. Edwin; Tuy, Hoang Recent developments and trends in global optimization. Numerical analysis 2000, Vol. IV, Optimization and nonlinear equations. J. Comput. Appl. Math. 124 (2000), no. 1-2, 209–228. 90C26 (90-02)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1795362 (2002f:93044) Tuan, H. D.; Hosoe, S.; Tuy, H. DC optimization approach to robust controls: the optimal scaling value problem. IEEE Trans. Automat. Control 45 (2000), no. 10, 1903–1909. (Reviewer: B. T. Polyak) 93B35 (90C90)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1787271 (2001h:90061) Tuy, Hoang Monotonic optimization: problems and solution approaches. SIAM J. Optim. 11 (2000), no. 2, 464–494 (electronic). (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C30 90C56)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1778466 (2001h:90103) Tuy, Hoang The MCCNF problem with a fixed number of nonlinear arc costs: complexity and approximation. Approximation and complexity in numerical optimization (Gainesville, FL, 1999), 525–544, Nonconvex Optim. Appl., 42, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2000. 90C35 (68Q25 68W25 90C60)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1770888 (2001b:90120) Hoang Tuy Strong polynomial-time solvability of a minimum concave cost network flow problem. Acta Math. Vietnam. 25 (2000), no. 2, 209–217. 90C35 (90C60)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1763275 (2001h:90060) Tuy, Hoang Global optimization methods for location and distance geometry problems. Progress in optimization (Perth, 1998), 3–20, Appl. Optim., 39, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2000. (Reviewer: James G. Morris) 90C26 (65D18 90B85)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1758044 (2001a:90043) Tuy, Hoang On some recent advances and applications of D.C. optimization. Optimization (Namur, 1998), 473–497, Lecture Notes in Econom. and Math. Systems, 481, Springer, Berlin, 2000. 90C26 (90C90)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   MR1738361 (2000j:93049) Tuan, H. D.; Apkarian, P.; Hosoe, S.; Tuy, H. d.c. optimization approach to robust control: feasibility problems. Internat. J. Control 73 (2000), no. 2, 89–104. (Reviewer: Kurt Marti) 93B40 (90C26)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1810570 (2002b:90115) Hoang Tuy Normal sets, polyblocks, and monotonic optimization. Vietnam J. Math. 27 (1999), no. 4, 277–300. (Reviewer: Andrew C. Eberhard) 90C46 (90C26 90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1689368 (2000c:90013) Holmberg, Kaj; Tuy, Hoang A production-transportation problem with stochastic demand and concave production costs. Math. Program. 85 (1999), no. 1, Ser. A, 157–179. (Reviewer: Yannis A. Phillis) 90B06 (90B15 90B30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1643173 (99g:90088) Chen, Pey-Chun; Hansen, Pierre; Jaumard, Brigitte; Tuy, Hoang Solution of the multisource Weber and conditional Weber problems by d.-c. programming. Oper. Res. 46 (1998), no. 4, 548–562. (Reviewer: Zeng Kun Xu) 90C26 (90C08)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1615096 (99i:90001) Tuy, Hoang Convex analysis and global optimization. Nonconvex Optimization and its Applications, 22. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. xii+339 pp. ISBN: 0-7923-4818-4 (Reviewer: W. W. Breckner) 90-02 (26B25 52A41 65K05 90C25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1605255 (99a:90135) Tuy, Hoang Bilevel linear programming, multiobjective programming, and monotonic reverse convex programming. Multilevel optimization: algorithms and applications, 295–314, Nonconvex Optim. Appl., 20, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1998. 90C08 (90C90)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1605243 (99a:90122) Tuy, Hoang; Ghannadan, Saied A new branch and bound method for bilevel linear programs. Multilevel optimization: algorithms and applications, 231–249, Nonconvex Optim. Appl., 20, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1998. 90C05 (90C08)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1480917 (98i:90003) Konno, Hiroshi; Thach, Phan Thien; Tuy, Hoang Optimization on low rank nonconvex structures. Nonconvex Optimization and its Applications, 15. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997. xii+457 pp. ISBN: 0-7923-4308-5 (Reviewer: Edward J. Anderson) 90-02 (90C26 90C90)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1443088 (98c:90098) Jaumard, Brigitte; Meyer, Christophe; Tuy, Hoang Generalized convex multiplicative programming via quasiconcave minimization. J. Global Optim. 10 (1997), no. 3, 229–256. (Reviewer: Siegfried Schaible) 90C26
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1390547 Tuy, Hoang A general d.c. approach to location problems. State of the art in global optimization (Princeton, NJ, 1995), 413–432, Nonconvex Optim. Appl., 7, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1996. 90C26 (90B85)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1387761 (97c:90065) Tuy, Hoang; Ghannadan, Saied; Migdalas, Athanasios; Värbrand, Peter A strongly polynomial algorithm for a concave production-transportation problem with a fixed number of nonlinear variables. Math. Programming 72 (1996), no. 3, Ser. A, 229–258. (Reviewer: Paul van Beek) 90C08 (90B35)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR2009702 Hoang Tuy Mathematics and development. Vietnam J. Math. 23 (1995), no. 2, 163–168. 01A80
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1377085 (98b:90108) Tuy, Hoang D.C. optimization: theory, methods and algorithms. Handbook of global optimization, 149–216, Nonconvex Optim. Appl., 2, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1995. (Reviewer: Marlies Borchardt) 90C26 (65K05 90-02 90C08)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1361867 (96h:90082) Tuy, Hoang Canonical DC programming problem: outer approximation methods revisited. Oper. Res. Lett. 18 (1995), no. 2, 99–106. (Reviewer: Morgan A. Hanson) 90C26 (65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1360051 Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz; Zhou, Fang Jun A D.C. optimization method for single facility location problems. State of the art in global optimization: computational methods and applications (Princeton, NJ, 1995). J. Global Optim. 7 (1995), no. 2, 209–227. 90C30 (49J52)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1346351 (96c:90081) Hoàng T\d uy; Bùi Th\cfac e Tâm Polyhedral annexation vs outer approximation for the decomposition of monotonic quasiconcave minimization problems. Acta Math. Vietnam. 20 (1995), no. 1, 99–114. 90C26 (90C08)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1322876 (96a:90042) Hoàng T\d uy; Ghannadan, Saied; Migdalas, Athanasios; Värbrand, Peter The minimum concave cost network flow problem with fixed numbers of sources and nonlinear arc costs. J. Global Optim. 6 (1995), no. 2, 135–151. (Reviewer: Santosh Kumar) 90C35 (05C90 90B10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1314159 (95k:90113) Tuy, H.; Ghannadan, S.; Migdalas, A.; Värbrand, P. Strongly polynomial algorithm for two special minimum concave cost network flow problems. Optimization 32 (1995), no. 1, 23–43. (Reviewer: Rainer Burkard) 90C35 (90B10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1289136 (95e:90091) Tuy, H.; Oettli, W. On necessary and sufficient conditions for global optimality. Rev. Mat. Apl. 15 (1994), no. 1, 39–41. (Reviewer: G. R. Wood) 90C30 (49J52 65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1275979 (95a:90131) Tuy, H.; Tam, B. T.; Dan, N. D. Minimizing the sum of a convex function and a specially structured nonconvex function. Optimization 28 (1994), no. 3-4, 237–248. 90C30 (49M30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   MR1275757 (95a:90030) Pferschy, Ulrich; Tuy, Hoang Linear programs with an additional rank two reverse convex constraint. J. Global Optim. 4 (1994), no. 4, 441–454. 90C05
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1266320 (95h:90130) Tuy, Hoang; Migdalas, Athanasios; Värbrand, Peter A quasiconcave minimization method for solving linear two-level programs. J. Global Optim. 4 (1994), no. 3, 243–263. 90C30 (65K05 90C08)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1275555 Tuy, H.; Ghannadan, S.; Migdalas, A.; Värbrand, P. Strongly polynomial algorithm for a production-transportation problem with concave production cost. Optimization 27 (1993), no. 3, 205–227. 90C05 (90B06)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1274246 (94m:90004) Horst, Reiner; Tuy, Hoang Global optimization. Deterministic approaches. Second edition. Springer-Verlag, Berlin, 1993. xvi+698 pp. ISBN: 3-540-56094-7 90-02 (49-02 65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1264363 (95g:90072) Tuy, Hoang; Migdalas, Athanasios; Värbrand, Peter A global optimization approach for the linear two-level program. J. Global Optim. 3 (1993), no. 1, 1–23. 90C30 (65K05 90C29)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1246050 (94g:90156) Tuy, Hoang; Nguyen Dinh Dan; Ghannadan, Saied Strongly polynomial time algorithms for certain concave minimization problems on networks. Oper. Res. Lett. 14 (1993), no. 2, 99–109. 90C35 (90C31)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1266896 (95h:90095) Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz A. Global optimization of a nonconvex single facility location problem by sequential unconstrained convex minimization. Conference on Computational Methods in Global Optimization, I (Princeton, NJ, 1991). J. Global Optim. 2 (1992), no. 1, 61–71. (Reviewer: Miroslav D. Ašić) 90C25 (49M45 90B85)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1266894 (95e:90070) Tuy, Hoang The complementary convex structure in global optimization. Conference on Computational Methods in Global Optimization, I (Princeton, NJ, 1991). J. Global Optim. 2 (1992), no. 1, 21–40. (Reviewer: Tian Xiong Han) 90C25 (90C33)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1263598 (95d:90052) Tuy, Hoang On nonconvex optimization problems with separated nonconvex variables. J. Global Optim. 2 (1992), no. 2, 133–144. (Reviewer: Giandomenico Mastroeni) 90C26 (49J52)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1238642 (94e:90075) Tuy, H.; Tam, B. T. An efficient solution method for rank two quasiconcave minimization problems. Optimization 24 (1992), no. 1-2, 43–56. 90C26
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1217517 (94b:90075) Tkhach, F. T.; Tuĭ, Kh. The relief indicator method—a new approach in global optimization. (Russian) Optimization: models, methods, solutions (Russian) (Irkutsk, 1989), 221–235, “Nauka” Sibirsk. Otdel., Novosibirsk, 1992. (Reviewer: Marlies Borchardt) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1147440 (93b:90084) Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz A. A class of global optimization problems solvable by sequential unconstrained convex minimization. Recent advances in global optimization (Princeton, NJ, 1991), 141–151, Princeton Ser. Comput. Sci., Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1992. (Reviewer: Zulfiqar Ali Khan) 90C30 (49M37 65K10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1263836 (95b:90114) Tuy, Hoang Effect of the subdivision strategy on convergence and efficiency of some global optimization algorithms. J. Global Optim. 1 (1991), no. 1, 23–36. (Reviewer: Marlies Borchardt) 90C30 (65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1263592 (95a:90130) Tuy, Hoang Polyhedral annexation, dualization and dimension reduction technique in global optimization. J. Global Optim. 1 (1991), no. 3, 229–244. (Reviewer: Horst Hollatz) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1126163 (92g:90149) Tuy, Hoang Normal conical algorithm for concave minimization over polytopes. Math. Programming 51 (1991), no. 2, (Ser. A), 229–245. 90C30 (65K10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1122831 (93a:90063) Hoang, Tuy Computing fixed points by global optimization methods. Fixed point theory and applications (Marseille, 1989), 231–243, Pitman Res. Notes Math. Ser., 252, Longman Sci. Tech., Harlow, 1991. 90C30 (54H25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1116361 (92e:90097) Horst, Reiner; Hoàng T\d uy The geometric complementarity problem and transcending stationarity in global optimization. Applied geometry and discrete mathematics, 341–354, DIMACS Ser. Discrete Math. Theoret. Comput. Sci., 4, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1991. (Reviewer: Michael M. Kostreva) 90C33 (90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1141653 Hoàng T\d uy The relief indicator method as a new approach to constrained global optimization. System modelling and optimization (Leipzig, 1989), 219–233, Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 143, Springer, Berlin, 1990. 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1102239 (92d:90002) Horst, Reiner; Tuy, Hoang Global optimization. Deterministic approaches. Springer-Verlag, Berlin, 1990. xiv+696 pp. ISBN: 3-540-52368-5 (Reviewer: Panos M. Pardalos) 90-02 (90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1082580 (92a:90058) Hoàng T\d uy On polyhedral annexation method for concave minimization. Functional analysis, optimization, and mathematical economics, 248–260, Oxford Univ. Press, New York, 1990. (Reviewer: Stefan Chanas) 90C30 (65K10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   MR1066217 (91f:90124) Phan Thiên Th\d ach; Hoàng T\d uy The relief indicator method for constrained global optimization. Global optimization. Naval Res. Logist. 37 (1990), no. 4, 473–497. (Reviewer: Ding Zhu Du) 90C30 (65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0992347 (90f:90120) Horst, R.; Thoai, Ng. V.; Tuy, H. On an outer approximation concept in global optimization. Optimization 20 (1989), no. 3, 255–264. (Reviewer: Pierre Loridan) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1023701 (90j:90118) Hoàng T\d uy Global minimization of a concave function subject to mixed linear and reverse convex constraints. Acta Math. Vietnam. 13 (1988), no. 2, 3–19 (1989). (Reviewer: Hubertus Th. Jongen) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0954817 (89k:90148) Utkin, S. L.; Khachaturov, V. R.; Khoang, Tuĭ Conical algorithms for solving the concave programming problem and some of its generalizations. (Russian) Zh. Vychisl. Mat. i Mat. Fiz. 28 (1988), no. 7, 992–999, 1117; translation in U.S.S.R. Comput. Math. and Math. Phys. 28 (1988), no. 4, 20–25 (1990) (Reviewer: S. Zlobec) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0945659 (89m:90140) Tuy, Hoang; Horst, Reiner Convergence and restart in branch-and-bound algorithms for global optimization. Application to concave minimization and D.C. optimization problems. Math. Programming 41 (1988), no. 2, (Ser. A), 161–183. (Reviewer: J. Mockus) 90C30 (90C25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0938377 (89j:90222) Hoàng T\d uy; Nguyen Van Thuong On the global minimization of a convex function under general nonconvex constraints. Appl. Math. Optim. 18 (1988), no. 2, 119–142. (Reviewer: Juan-Enrique Martínez-Legaz) 90C30 (49D37 65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0926214 (89b:90192) Phan Thiên Th\d ach; Hoàng T\d uy Parametric approach to a class of nonconvex global optimization problems. Optimization 19 (1988), no. 1, 3–11. (Reviewer: Alexander Shapiro) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0970595 (89k:90179) Hoàng T\d uy An implicit space covering method with applications to fixed point and global optimization problems. Acta Math. Vietnam. 12 (1987), no. 2, 93–102. (Reviewer: C. A. Botsaris) 90C48 (65J15)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0916211 (89e:65062) Hoàng T\d uy; Khatchaturov, V.; Utkin, S. A class of exhaustive cone splitting procedures in conical algorithms for concave minimization. Optimization 18 (1987), no. 6, 791–807. (Reviewer: Kaj Madsen) 65K05 (90C25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0908231 (89f:90141) Horst, R.; Thoai, Ng. V.; Tuy, H. Outer approximation by polyhedral convex sets. OR Spektrum 9 (1987), no. 3, 153–159. 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0906664 (89f:90116) Tuy, Hoang Minimizing a convex function over a nonconvex set. XI symposium on operations research (Darmstadt, 1986), 61–72, Methods Oper. Res., 57, Athenäum/Hain/Hanstein, Königstein, 1987. (Reviewer: Michel Théra) 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0899910 (88h:90199) Th\d ach, Phan Thiên; T\d uy, Hoàng Global optimization under Lipschitzian constraints. Japan J. Appl. Math. 4 (1987), no. 2, 205–217. (Reviewer: Panos M. Pardalos) 90C30 (49D45 90C48)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0895738 (88m:90139) Horst, R.; Tuy, H. On the convergence of global methods in multiextremal optimization. J. Optim. Theory Appl. 54 (1987), no. 2, 253–271. (Reviewer: Petra Weidner) 90C31 (90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0880996 (88d:90093) Tuy, H. Convex programs with an additional reverse convex constraint. J. Optim. Theory Appl. 52 (1987), no. 3, 463–486. (Reviewer: Madhusudan Mishra) 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0874136 (88b:90109) Hoàng T\d uy Global minimization of a difference of two convex functions. Nonlinear analysis and optimization (Louvain-la-Neuve, 1983). Math. Programming Stud. No. 30 (1987), 150–182. (Reviewer: Joachim Hirche) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0874370 (88a:90174) Tuy, H. A general deterministic approach to global optimization via d.c. programming. FERMAT days 85: mathematics for optimization (Toulouse, 1985), 273–303, North-Holland Math. Stud., 129, North-Holland, Amsterdam, 1986. (Reviewer: Petra Weidner) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0822025 (87e:90104) Thuong, Nguyen Van; Hoàng T\d uy A finite algorithm for solving linear programs with an additional reverse convex constraint. Nondifferentiable optimization: motivations and applications (Sopron, 1984), 291–302, Lecture Notes in Econom. and Math. Systems, 255, Springer, Berlin, 1985. (Reviewer: D. F. Shanno) 90C30 (90C08)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0816953 (87d:90145) Hoàng T\d uy; Nguyen Van Thuong Minimizing a convex function over the complement of a convex set. IX symposium on operations research. Part I. Sections 1–4 (Osnabrück, 1984), 85–99, Methods Oper. Res., 49, Athenäum/Hain/Hanstein, Königstein, 1985. (Reviewer: Vaithilingam Jeyakumar) 90C30 (90C25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0798393 (87h:90175) Tuy, H.; Thieu, T. V.; Thai, Ng. Q. A conical algorithm for globally minimizing a concave function over a closed convex set. Math. Oper. Res. 10 (1985), no. 3, 498–514. (Reviewer: Mei Qian Ying (Zbl 579:90078)) 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0789739 (86h:90089) Hoàng T\d uy Concave minimization under linear constraints with special structure. Optimization 16 (1985), no. 3, 335–352. (Reviewer: Jean-Pierre Crouzeix) 90C30 (49D27 65K10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   MR0758096 (86c:90097) Hoàng T\d uy Global minimization of a difference of two convex functions. Selected topics in operations research and mathematical economics (Karlsruhe, 1983), 98–118, Lecture Notes in Econom. and Math. Systems, 226, Springer, Berlin, 1984. (Reviewer: Marco Gaviano) 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0783107 (87c:90158) Hoàng T\d uy; Nguy\cftil en Quang Thái Minimizing a concave function over a compact convex set. Acta Math. Vietnam. 8 (1983), no. 1, 13–20 (1984). 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0782920 (86g:90097) Hoàng T\d uy On outer approximation methods for solving concave minimization problems. Acta Math. Vietnam. 8 (1983), no. 2, 3–34 (1984). (Reviewer: B. Mond) 90C30 (49D45)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0706885 (84i:90160) Nguyen Văen Thoai; Hoàng T\d uy Solving the linear complementarity problem through concave programming. Zh. Vychisl. Mat. i Mat. Fiz. 23 (1983), no. 3, 602–608. (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C33 (65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0692926 (84f:90081) Hoàng T\d uy; Nguy\cftil en Quang Thái; Tr\cfgrv an V u Thi\cfudot eu Minimization of a concave function over a closed convex set. (Vietnamese) T\d ap chí Toán h\d oc 10 (1982), no. 3, 16–23. 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0710635 Hoàng T\d uy; Tr\cfgrv an Vũ Thi\cfudot eu Khachiyan’s algorithm for solving linear programming problems and its efficiency. (Vietnamese) T\d ap chí Toán h\d oc 10 (1982), no. 1, 1–8. 90C05
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0683317 (84f:90101) Hoàng T\d uy A conical algorithm for solving a class of complementarity problems. Acta Math. Vietnam. 6 (1981), no. 1, 3–17 (1982). (Reviewer: Jong Shi Pang) 90C33
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0642157 (84d:54073) Hoàng T\d uy A fixed point theorem involving a hybrid inwardness-contraction condition. Math. Nachr. 102 (1981), 271–275. (Reviewer: James Caristi) 54H25 (47H10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0629078 (83d:65162) Hoàng T\d uy On variable dimension algorithms and algorithms using primitive sets. Math. Operationsforsch. Statist. Ser. Optim. 12 (1981), no. 3, 361–381. 65H10 (54H25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0640843 (84d:58015) Hoàng T\d uy Three improved versions of Scarf’s method using conventional subsimplices and allowing restart and continuation procedures. Math. Operationsforsch. Statist. Ser. Optim. 11 (1980), no. 3, 347–365. (Reviewer: Eugene Allgower) 58C30 (65H05 90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0593646 (83d:90187) Nguyen Van Thoai; Hoàng T\d uy Convergent algorithms for minimizing a concave function. Math. Oper. Res. 5 (1980), no. 4, 556–566. 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0559127 (81h:65048) Hoàng T\d uy Solving equations $0\in f(x)$ under general boundary conditions. Numerical solution of highly nonlinear problems (Sympos. Fixed Point Algorithms and Complementarity Problems, Univ. Southampton, Southampton, 1979), pp. 271–295, North-Holland, Amsterdam-New York, 1980. (Reviewer: M. R. Occorsio) 65H10 (55M20)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0580489 (82f:90056) Hoàng T\d uy Fixed points, fair sharings and mathematical programming. Survey of mathematical programming (Proc. Ninth Internat. Math. Programming Sympos., Budapest, 1976), Vol. 2, pp. 83–97, North-Holland, Amsterdam-Oxford-New York, 1979. 90Cxx (90Axx)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0599232 (82e:90108) Hoàng T\d uy Combinatorial method for solving nonlinear equations in finite-dimensional and infinite-dimensional spaces. Acta Math. Vietnam. 4 (1979), no. 2, 110–135 (1980). (Reviewer: S. R. Mohan) 90C33 (54H25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0527575 (80f:90147) Hoàng T\d uy Pivotal methods for computing equilibrium points: unified approach and new restart algorithm. Math. Programming 16 (1979), no. 2, 210–227. (Reviewer: Y. I. Kannai) 90C50 (55M20 90A14)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0497665 (81e:90090) Hoàng T\d uy; Nguyen Van Thoai; Le Dung Muu Un nouvel algorithme de point fixe. (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 286 (1978), no. 18, A783–A785. 90C30 (55M20)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0540746 (80k:90039) Hoàng T\d uy A short self-contained algorithmic proof of Brouwer’s fixed point theorem. Fortschritte in der mathematischen Optimierung (Tagung, Humboldt Univ., Berlin, 1978), pp. 108–117, Seminarberichte, 15, Humboldt Univ., Berlin, 1978. (Reviewer: Michael J. Todd) 90C99 (55M20)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0527479 (80j:49016) Ph\d am Canh Du’o’ng; Hoàng T\d uy Stability, surjectivity and local invertibility of nondifferentiable mappings. Acta Math. Vietnam. 3 (1978), no. 1, 89–105. (Reviewer: M. M. Tsvetanov) 49A50 (46G99 58C99)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0522575 (80f:90119) Hoàng T\d uy; Nguyen Van Thoai; Le Dung Muu A modification of Scarf’s algorithm allowing restarting. Math. Operationsforsch. Statist. Ser. Optim. 9 (1978), no. 3, 357–372. (Reviewer: S. R. Mohan) 90C30 (54H25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0511029 (58 #23338) Sampson, G.; Tuy, H. Fourier transforms and their Lipschitz classes. Pacific J. Math. 75 (1978), no. 2, 519–537. (Reviewer: Hans P. Heinig) 42A68 (42A20)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   MR0493621 (58 #12608) Hoang Tuĭ Critical mappings and extremal problems. (Russian) Mathematical methods for the solution of economic problems, No. 7 (Suppl. to Èkonom. i Mat. Metody) (Russian), pp. 69–85. Izdat. “Nauka”, Moscow, 1977. (Reviewer: Stefan Mirica) 49B30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0478616 (57 #18093) Hoàng Tuy Stability property of a system of inequalities. Acta Math. Vietnam. 2 (1977), no. 1, 3–16. (Reviewer: E. G. Golstein) 65K05 (90C25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0474792 (57 #14425) Hoàng Tuy On pivotal methods for computing fixed points. Acta Math. Vietnam. 2 (1977), no. 2, 5–21. (Reviewer: Ky Fan) 65J05 (54H25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0459624 (56 #17816) Hoàng Tuy Stability property of a system of inequalities. Math. Operationsforsch. Statist. Ser. Optimization 8 (1977), no. 1, 27–39. (Reviewer: Y. Cherruault) 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0525735 (58 #26008) Hoàng Tuy Pivotal methods for computing fixed points: a unified approach. Travaux Sém. Anal. Convexe 6 (1976), Exp. no. 20, 35 pp. 90C30 (54H25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0446431 (56 #4756) Hoàng Tuy A note on the equivalence between Walras’ excess demand theorem and Brouwer’s fixed point theorem. Computing equilibria: how and why (Proc. Internat. Conf., Comput. Centre, Polish Acad. Sci., Toruń, 1974), pp. 61–64. North-Holland, Amsterdam, 1976. (Reviewer: Yves Balasko) 90A15
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0441353 (55 #14216) Hoàng Tuy Erratum: “The saddle-point theorem under a weaker assumption than constraint qualification” (Acta Sci. Vietnam. 9/10 (1974), 114–123). Acta Math. Vietnam. 1 (1976), no. 1, 127. 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0438213 (55 #11131) Tuy, H. On necessary conditions for optimality. Progress in operations research, Vols. I, II (Proc. Sixth Hungarian Conf., Eger, 1974), pp. 921–939. Colloq. Math. Soc. Janos Bolyai, Vol. 12, North-Holland, Amsterdam, 1976. (Reviewer: L. Mikolajczyk) 49B30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0430910 (55 #3915) Hoàng Tuy On the foundation of the maximum principle. Acta Math. Vietnam. 1 (1976), no. 1, 104–126. (Reviewer: E. G. Albreht) 49B10 (49B30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0430903 (55 #3908) Hoàng Tuy Remarks on the connection between minimax theory and duality theory. Acta Math. Vietnam. 1 (1976), no. 2, 7–20. (Reviewer: V. F. Demjanov) 49A40 (90C50)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0415457 (54 #3544) Hoàng Tuy Corrigendum to: “On the convex approximation of nonlinear inequalities” (Math. Operationsforsch. Statist. 5 (1974), no. 6, 451–464). Math. Operationsforsch. Statist. 7 (1976), no. 2, 319. (Reviewer: Alexander M. Rubinov) 49B30 (58C20)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0425733 (54 #13686) Hoàng Tuy On the general minimax theorem. Colloq. Math. 33 (1975), no. 1, 145–158. (Reviewer: E. G. Golstein) 49B40 (90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0406515 (53 #10302) Hoàng Tuy The saddle-point theorem under a weaker assumption than constraint qualification. Acta Sci. Vietnam. 9/10 (1974), 114–123. (Reviewer: K. G. Murty) 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0381700 (52 #2589) Hoàng Tuy The Farkas-Minkowski theorem and extremum problems. Mathematical models in economics (Proc. Sympos. and Conf. von Neumann Models, Warsaw, 1972), pp. 379–400. North-Holland, Amsterdam, 1974. (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C30 (49B30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0375045 (51 #11241) Hoàng Tuy On the convex approximation of nonlinear inequalities. Math. Operationsforsch. Statist. 5 (1974), no. 6, 451–464. (Reviewer: V. F. Demjanov) 49B30 (46G05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0372711 (51 #8918) Hoang Tuĭ A certain general minimax theorem. Dokl. Akad. Nauk SSSR 219 (1974), 818–821. (Reviewer: L. Janos) 49A40
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0358494 (50 #10955) Hoang Tuĭ A certain axiomatization or extremal problems and first order necessary conditions. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 216 (1974), 1233–1236. (Reviewer: L. C. Young) 49B05
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0425565 (54 #13519) Hoàng Tuy Convex inequalities and the Hahn-Banach theorem. Dissertationes Math. (Rozprawy Mat.) 97 (1972), 35 pp. (Reviewer: S. Simons) 46A15 (52A05 90C25)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0309539 (46 #8648) Hoang Tuĭ A certain class of minimax problems. (Russian) Kibernetika (Kiev) 1971, no. 2, 115–118. (Reviewer: A. Majthay) 90B10 (90C10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0281855 (43 #7569) Hoang, Tuĭ Almost affine functions. (Russian) Mat. Zametki 9 1971 435–440. (Reviewer: V. A. Popov) 26.50
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   MR0280654 (43 #6373) Hoàng Tuy Sur les fonctions presque affines. (French) Colloq. Math. 22 1971 301–309. (Reviewer: J. Stoer) 26.52
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0287896 (44 #5098) Hoang Tuĭ; Nguen Kuang Thaĭ Two special problems of linear programming. (Russian) 1969 Mathematical Methods of Solution of Economic Problems (Suppl. to Ekonom. i Mat. Metody, Collection No. 1) (Russian) pp. 19–32 Izdat. “Nauka”, Moscow (Reviewer: O. Pokorná) 90.50
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0255239 (40 #8444) Hoàng Tuy; Nguy\cftil en Quang Thái Sur deux problèmes d’affectation. (French) Studia Sci. Math. Hungar. 4 1969 13–30. (Reviewer: C. F. Picard) 90.50
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0247936 (40 #1195) Hoàng Tuy Some theorems on network flows. 1968 Theory of Graphs (Proc. Colloq., Tihany, 1966) pp. 173–184 Academic Press, New York (Reviewer: D. Rosenblatt) 94.30 (05.00)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0242480 (39 #3811) HoāT\d uy Correction: “Sur le problème des constraintes supplémentaires en programmation linéaire et son application au problème de décomposition”. (French) Elektron. Informationsverarbeit. Kybernetik 4 1968 389. 90.50
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0232786 (38 #1109) Hoang Tuĭ Linear inequalities. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 179 1968 293–296. (Reviewer: D. C. Benson) 15.50
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0275856 (43 #1609) Hoang Tuĭ.; Nguen Kuang Thaĭ A new method of solution of a certain distribution problem. Èkonom. i Mat. Metody 3 1967 903–908. 90.30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0216857 (35 #7686) Hoàng T\d uy Sur le problème des contraintes supplémentaires en programmation linéaire et son application au problème de décomposition. (French) Elektron. Informationsverarbeit. Kybernetik 3 1967 141–156. 90.50
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0264988 (41 #9577) Hoàng Tuy Sur la méthode du gradient pour résoudre les programmes convexes. (French) Acta Sci. Vietnam. 2 1965 43–62. (Reviewer: V. Ionescu) 90.60
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0266683 (42 #1586) Hoàng Tuy Contribution à la théorie des réseaux. (French) Acta Sci. Vietnam 1 1964 11–67. (Reviewer: C. F. Picard) 94.30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0208996 (34 #8804) Hoàng Tuy Sur les inégalités linéaires. (French) Colloq. Math. 13 1964 107–123. (Reviewer: J. Stoer) 90.50
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0181465 (31 #5694) Hoang Tuĭ Concave programming with linear constraints. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 159 1964 32–35. (Reviewer: E. Popoviciu-Moldovan) 90.58
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0171632 (30 #1862) Hoàng Tuy Sur quelques propriétés des réseaux de transport et leurs applications. (French) Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 12 1964 415–418. (Reviewer: J. B. Giever) 90.30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0168374 (29 #5637) Hoáng Tuy Sur une classe des programmes non linéaires. (French) Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 12 1964 213–215. (Reviewer: R. W. Cottle) 90.58
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0152362 (27 #2342) Hoang, Tuĭ Graphs and transport problems. (Russian) Sibirsk. Mat. ˘Z. 4 1963 426–445. (Reviewer: P. M. Whitman) 90.30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0131511 (24 #A1361) Hoagn, Tuĭ The structure of measurable functions. II. (Russian) Mat. Sb. (N.S.) 54 (96) 1961 177–208. (Reviewer: L. C. Young) 28.20
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0122955 (23 #A286) Hoang, Tuĭ On the structure of measurable functions. I. (Russian) Mat. Sb. (N.S.) 53 (95) 1961 429–488. (Reviewer: L. C. Young) 28.20
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0112924 (22 #3770) Hoang, Tuĭ The “universal primitive” of J. Markusiewicz. (Russian) Izv. Akad. Nauk SSSR. Ser. Mat. 24 1960 617–628. (Reviewer: L. C. Young) 26.00
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0108558 (21 #7274) Hoang, Tuĭ Symmetry of the contingent of the graph of a measurable function. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 126 1959 946–947. (Reviewer: L. C. Young) 26.00
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0106266 (21 #5000) Hoang Tuĭ The structure of measurable functions. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 126 1959 37–40. (Reviewer: L. C. Young) 26.00
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   Author Citations for ” Hoàng T\d uy ”

   15 (citations in MR) MR1377085 (98b:90108) Tuy, Hoang D.C. optimization: theory, methods and algorithms. Handbook of global optimization, 149–216, Nonconvex Optim. Appl., 2, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1995. (Reviewer: Marlies Borchardt) 90C26 (65K05 90-02 90C08)

   11 MR1787271 (2001h:90061) Tuy, Hoang Monotonic optimization: problems and solution approaches. SIAM J. Optim. 11 (2000), no. 2, 464–494 (electronic). (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C30 90C56)

   9 MR0459624 (56 #17816) Hoàng Tuy Stability property of a system of inequalities. Math. Operationsforsch. Statist. Ser. Optimization 8 (1977), no. 1, 27–39. (Reviewer: Y. Cherruault) 90C25

   6 MR0425733 (54 #13686) Hoàng Tuy On the general minimax theorem. Colloq. Math. 33 (1975), no. 1, 145–158. (Reviewer: E. G. Golstein) 49B40 (90C30)

   6 MR1977949 (2004d:90106) Nguyen Thi Hoai Phuong; Hoang Tuy A unified monotonic approach to generalized linear fractional programming. J. Global Optim. 26 (2003), no. 3, 229–259. (Reviewer: I. M. Stancu-Minasian) 90C32

   5 MR1803301 Pardalos, Panos M.; Romeijn, H. Edwin; Tuy, Hoang Recent developments and trends in global optimization. Numerical analysis 2000, Vol. IV, Optimization and nonlinear equations. J. Comput. Appl. Math. 124 (2000), no. 1-2, 209–228. 90C26 (90-02)

   5 MR1829674 (2002a:90057) Rubinov, Alexander; Tuy, Hoang; Mays, Heather An algorithm for monotonic global optimization problems. Optimization 49 (2001), no. 3, 205–221. 90C26 (90C30)

   5 MR1264363 (95g:90072) Tuy, Hoang; Migdalas, Athanasios; Värbrand, Peter A global optimization approach for the linear two-level program. J. Global Optim. 3 (1993), no. 1, 1–23. 90C30 (65K05 90C29)

   5 MR1809315 (2001k:90052) Tuy, Hoang; Luc, Le Tu A new approach to optimization under monotonic constraint. J. Global Optim. 18 (2000), no. 1, 1–15. (Reviewer: Vaithilingam Jeyakumar) 90C26

   5 MR0593646 (83d:90187) Nguyen Van Thoai; Hoàng T\d uy Convergent algorithms for minimizing a concave function. Math. Oper. Res. 5 (1980), no. 4, 556–566. 90C30

   3 MR1126163 (92g:90149) Tuy, Hoang Normal conical algorithm for concave minimization over polytopes. Math. Programming 51 (1991), no. 2, (Ser. A), 229–245. 90C30 (65K10)

   3 MR2077884 (2005c:90096) Tuy, Hoang; Thach, Phan Thien; Konno, Hiroshi Optimization of polynomial fractional functions. J. Global Optim. 29 (2004), no. 1, 19–44. (Reviewer: Siegfried Schaible) 90C32

   3 MR1361867 (96h:90082) Tuy, Hoang Canonical DC programming problem: outer approximation methods revisited. Oper. Res. Lett. 18 (1995), no. 2, 99–106. (Reviewer: Morgan A. Hanson) 90C26 (65K05)

   3 MR1289136 (95e:90091) Tuy, H.; Oettli, W. On necessary and sufficient conditions for global optimality. Rev. Mat. Apl. 15 (1994), no. 1, 39–41. (Reviewer: G. R. Wood) 90C30 (49J52 65K05)

   3 MR1810570 (2002b:90115) Hoang Tuy Normal sets, polyblocks, and monotonic optimization. Vietnam J. Math. 27 (1999), no. 4, 277–300. (Reviewer: Andrew C. Eberhard) 90C46 (90C26 90C30)

   3 MR0880996 (88d:90093) Tuy, H. Convex programs with an additional reverse convex constraint. J. Optim. Theory Appl. 52 (1987), no. 3, 463–486. (Reviewer: Madhusudan Mishra) 90C25

   3 MR1263836 (95b:90114) Tuy, Hoang Effect of the subdivision strategy on convergence and efficiency of some global optimization algorithms. J. Global Optim. 1 (1991), no. 1, 23–36. (Reviewer: Marlies Borchardt) 90C30 (65K05)

   3 MR1263592 (95a:90130) Tuy, Hoang Polyhedral annexation, dualization and dimension reduction technique in global optimization. J. Global Optim. 1 (1991), no. 3, 229–244. (Reviewer: Horst Hollatz) 90C30

   2 MR1360051 Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz; Zhou, Fang Jun A D.C. optimization method for single facility location problems. State of the art in global optimization: computational methods and applications (Princeton, NJ, 1995). J. Global Optim. 7 (1995), no. 2, 209–227. 90C30 (49J52)

   2 MR1605255 (99a:90135) Tuy, Hoang Bilevel linear programming, multiobjective programming, and monotonic reverse convex programming. Multilevel optimization: algorithms and applications, 295–314, Nonconvex Optim. Appl., 20, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1998. 90C08 (90C90)

   2 MR0372711 (51 #8918) Hoang Tuĭ A certain general minimax theorem. Dokl. Akad. Nauk SSSR 219 (1974), 818–821. (Reviewer: L. Janos) 49A40

   2 MR0782920 (86g:90097) Hoàng T\d uy On outer approximation methods for solving concave minimization problems. Acta Math. Vietnam. 8 (1983), no. 2, 3–34 (1984). (Reviewer: B. Mond) 90C30 (49D45)

   2 MR1266894 (95e:90070) Tuy, Hoang The complementary convex structure in global optimization. Conference on Computational Methods in Global Optimization, I (Princeton, NJ, 1991). J. Global Optim. 2 (1992), no. 1, 21–40. (Reviewer: Tian Xiong Han) 90C25 (90C33)

   2 MR1738361 (2000j:93049) Tuan, H. D.; Apkarian, P.; Hosoe, S.; Tuy, H. d.c. optimization approach to robust control: feasibility problems. Internat. J. Control 73 (2000), no. 2, 89–104. (Reviewer: Kurt Marti) 93B40 (90C26)

   2 MR1605243 (99a:90122) Tuy, Hoang; Ghannadan, Saied A new branch and bound method for bilevel linear programs. Multilevel optimization: algorithms and applications, 231–249, Nonconvex Optim. Appl., 20, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1998. 90C05 (90C08)

   2 MR1238642 (94e:90075) Tuy, H.; Tam, B. T. An efficient solution method for rank two quasiconcave minimization problems. Optimization 24 (1992), no. 1-2, 43–56. 90C26

   2 MR0527479 (80j:49016) Ph\d am Canh Du’o’ng; Hoàng T\d uy Stability, surjectivity and local invertibility of nondifferentiable mappings. Acta Math. Vietnam. 3 (1978), no. 1, 89–105. (Reviewer: M. M. Tsvetanov) 49A50 (46G99 58C99)

   2 MR1758044 (2001a:90043) Tuy, Hoang On some recent advances and applications of D.C. optimization. Optimization (Namur, 1998), 473–497, Lecture Notes in Econom. and Math. Systems, 481, Springer, Berlin, 2000. 90C26 (90C90)

   2 MR1246050 (94g:90156) Tuy, Hoang; Nguyen Dinh Dan; Ghannadan, Saied Strongly polynomial time algorithms for certain concave minimization problems on networks. Oper. Res. Lett. 14 (1993), no. 2, 99–109. 90C35 (90C31)

   2 MR1066217 (91f:90124) Phan Thiên Th\d ach; Hoàng T\d uy The relief indicator method for constrained global optimization. Global optimization. Naval Res. Logist. 37 (1990), no. 4, 473–497. (Reviewer: Ding Zhu Du) 90C30 (65K05)

   2 MR1387761 (97c:90065) Tuy, Hoang; Ghannadan, Saied; Migdalas, Athanasios; Värbrand, Peter A strongly polynomial algorithm for a concave production-transportation problem with a fixed number of nonlinear variables. Math. Programming 72 (1996), no. 3, Ser. A, 229–258. (Reviewer: Paul van Beek) 90C08 (90B35)

   1 MR1999455 (2004g:90059) Hoang Tuy; Nguyen Duc Nghia; Le Si Vinh A discrete location problem. Acta Math. Vietnam. 28 (2003), no. 2, 185–199. (Reviewer: Zeng Kun Xu) 90B80 (90C27)

   1 MR1900086 (2003b:90061) Tuy, Hoang Normal branch and bound algorithms for general nonconvex quadratic programming. Combinatorial and global optimization (Chania, 1998), 333–355, Ser. Appl. Math., 14, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 2002. (Reviewer: Alberto Cambini) 90C20 (90C57)

   1 MR1322876 (96a:90042) Hoàng T\d uy; Ghannadan, Saied; Migdalas, Athanasios; Värbrand, Peter The minimum concave cost network flow problem with fixed numbers of sources and nonlinear arc costs. J. Global Optim. 6 (1995), no. 2, 135–151. (Reviewer: Santosh Kumar) 90C35 (05C90 90B10)

   1 MR1266896 (95h:90095) Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz A. Global optimization of a nonconvex single facility location problem by sequential unconstrained convex minimization. Conference on Computational Methods in Global Optimization, I (Princeton, NJ, 1991). J. Global Optim. 2 (1992), no. 1, 61–71. (Reviewer: Miroslav D. Ašić) 90C25 (49M45 90B85)

   1 MR1778466 (2001h:90103) Tuy, Hoang The MCCNF problem with a fixed number of nonlinear arc costs: complexity and approximation. Approximation and complexity in numerical optimization (Gainesville, FL, 1999), 525–544, Nonconvex Optim. Appl., 42, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2000. 90C35 (68Q25 68W25 90C60)

   1 MR2144333 (2006a:90079) Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz; Thach, Phan Thien Monotonic optimization: branch and cut methods. Essays and surveys in global optimization, 39–78, GERAD 25th Anniv. Ser., 7, Springer, New York, 2005. (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C27 90C57)

   1 MR0309539 (46 #8648) Hoang Tuĭ A certain class of minimax problems. (Russian) Kibernetika (Kiev) 1971, no. 2, 115–118. (Reviewer: A. Majthay) 90B10 (90C10)

   1 MR0874370 (88a:90174) Tuy, H. A general deterministic approach to global optimization via d.c. programming. FERMAT days 85: mathematics for optimization (Toulouse, 1985), 273–303, North-Holland Math. Stud., 129, North-Holland, Amsterdam, 1986. (Reviewer: Petra Weidner) 90C30

   1 MR2176138 (2006g:90091) Tuy, Hoang Robust solution of nonconvex global optimization problems. J. Global Optim. 32 (2005), no. 2, 307–323. (Reviewer: Sien Deng) 90C26 (90C31)

   1 MR2103347 (2005i:49018) Hoang Tuy Monotonicity in the framework of generalized convexity. Generalized convexity, generalized monotonicity and applications, 61–85, Nonconvex Optim. Appl., 77, Springer, New York, 2005. (Reviewer: Jörg Thierfelder) 49J52 (26B25 52A01 52A41 90C26)

   1 MR0181465 (31 #5694) Hoang Tuĭ Concave programming with linear constraints. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 159 1964 32–35. (Reviewer: E. Popoviciu-Moldovan) 90.58

   1 MR0908231 (89f:90141) Horst, R.; Thoai, Ng. V.; Tuy, H. Outer approximation by polyhedral convex sets. OR Spektrum 9 (1987), no. 3, 153–159. 90C30

   1 MR1443088 (98c:90098) Jaumard, Brigitte; Meyer, Christophe; Tuy, Hoang Generalized convex multiplicative programming via quasiconcave minimization. J. Global Optim. 10 (1997), no. 3, 229–256. (Reviewer: Siegfried Schaible) 90C26

   1 MR1643173 (99g:90088) Chen, Pey-Chun; Hansen, Pierre; Jaumard, Brigitte; Tuy, Hoang Solution of the multisource Weber and conditional Weber problems by d.-c. programming. Oper. Res. 46 (1998), no. 4, 548–562. (Reviewer: Zeng Kun Xu) 90C26 (90C08)

   1 MR1689368 (2000c:90013) Holmberg, Kaj; Tuy, Hoang A production-transportation problem with stochastic demand and concave production costs. Math. Program. 85 (1999), no. 1, Ser. A, 157–179. (Reviewer: Yannis A. Phillis) 90B06 (90B15 90B30)

   1 MR1954439 (2004i:90102) Konno, Hiroshi; Kawadai, Naoya; Tuy, Hoang Cutting plane algorithms for nonlinear semi-definite programming problems with applications. J. Global Optim. 25 (2003), no. 2, 141–155. 90C22 (90C57)

   1 MR1263598 (95d:90052) Tuy, Hoang On nonconvex optimization problems with separated nonconvex variables. J. Global Optim. 2 (1992), no. 2, 133–144. (Reviewer: Giandomenico Mastroeni) 90C26 (49J52)

   1 MR0798393 (87h:90175) Tuy, H.; Thieu, T. V.; Thai, Ng. Q. A conical algorithm for globally minimizing a concave function over a closed convex set. Math. Oper. Res. 10 (1985), no. 3, 498–514. (Reviewer: Mei Qian Ying (Zbl 579:90078)) 90C25

   1 MR0874136 (88b:90109) Hoàng T\d uy Global minimization of a difference of two convex functions. Nonlinear analysis and optimization (Louvain-la-Neuve, 1983). Math. Programming Stud. No. 30 (1987), 150–182. (Reviewer: Joachim Hirche) 90C30

   1 MR1122831 (93a:90063) Hoang, Tuy Computing fixed points by global optimization methods. Fixed point theory and applications (Marseille, 1989), 231–243, Pitman Res. Notes Math. Ser., 252, Longman Sci. Tech., Harlow, 1991. 90C30 (54H25)

   1 MR2025839 (2004j:90124) Hoang Tuy; Nguyen Duc Nghia Reverse polyblock approximation for generalized multiplicative/fractional programming. Vietnam J. Math. 31 (2003), no. 4, 391–402. (Reviewer: S. S. Chadha) 90C32 (90C26)

   1 MR1266320 (95h:90130) Tuy, Hoang; Migdalas, Athanasios; Värbrand, Peter A quasiconcave minimization method for solving linear two-level programs. J. Global Optim. 4 (1994), no. 3, 243–263. 90C30 (65K05 90C08)

   1 MR1795362 (2002f:93044) Tuan, H. D.; Hosoe, S.; Tuy, H. DC optimization approach to robust controls: the optimal scaling value problem. IEEE Trans. Automat. Control 45 (2000), no. 10, 1903–1909. (Reviewer: B. T. Polyak) 93B35 (90C90)

   1 MR1346351 (96c:90081) Hoàng T\d uy; Bùi Th\cfac e Tâm Polyhedral annexation vs outer approximation for the decomposition of monotonic quasiconcave minimization problems. Acta Math. Vietnam. 20 (1995), no. 1, 99–114. 90C26 (90C08)

   1 MR0938377 (89j:90222) Hoàng T\d uy; Nguyen Van Thuong On the global minimization of a convex function under general nonconvex constraints. Appl. Math. Optim. 18 (1988), no. 2, 119–142. (Reviewer: Juan-Enrique Martínez-Legaz) 90C30 (49D37 65K05)

   1 MR0926214 (89b:90192) Phan Thiên Th\d ach; Hoàng T\d uy Parametric approach to a class of nonconvex global optimization problems. Optimization 19 (1988), no. 1, 3–11. (Reviewer: Alexander Shapiro) 90C30

   1 MR0280654 (43 #6373) Hoàng Tuy Sur les fonctions presque affines. (French) Colloq. Math. 22 1971 301–309. (Reviewer: J. Stoer) 26.52

   1 MR0789739 (86h:90089) Hoàng T\d uy Concave minimization under linear constraints with special structure. Optimization 16 (1985), no. 3, 335–352. (Reviewer: Jean-Pierre Crouzeix) 90C30 (49D27 65K10)

   1 MR1390547 Tuy, Hoang A general d.c. approach to location problems. State of the art in global optimization (Princeton, NJ, 1995), 413–432, Nonconvex Optim. Appl., 7, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1996. 90C26 (90B85)

   1 MR1082580 (92a:90058) Hoàng T\d uy On polyhedral annexation method for concave minimization. Functional analysis, optimization, and mathematical economics, 248–260, Oxford Univ. Press, New York, 1990. (Reviewer: Stefan Chanas) 90C30 (65K10)

   1 MR0642157 (84d:54073) Hoàng T\d uy A fixed point theorem involving a hybrid inwardness-contraction condition. Math. Nachr. 102 (1981), 271–275. (Reviewer: James Caristi) 54H25 (47H10)

   1 MR2219145 (2007m:90141) Tuy, Hoang; Minoux, Michel; Hoai-Phuong, N. T. Discrete monotonic optimization with application to a discrete location problem. SIAM J. Optim. 17 (2006), no. 1, 78–97 (electronic). (Reviewer: Fabrizio Marinelli) 90C57 (65K05 90B80 90C26)

   1 MR1846179 (2002g:90080) Tuy, Hoang Convexity and monotonicity in global optimization. Advances in convex analysis and global optimization (Pythagorion, 2000), 569–594, Nonconvex Optim. Appl., 54, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2001. (Reviewer: Marco Locatelli) 90C26 (49J53)

   1 MR2335310 (2008g:90114) Tuy, H.; Migdalas, A.; Hoai-Phuong, N. T. A novel approach to bilevel nonlinear programming. J. Global Optim. 38 (2007), no. 4, 527–554. (Reviewer: Michael Patriksson) 90C30 (65K05 90C57)

   • Hội Toán học said

    Chắc cũng nên xem cụ thể những citations của ông Tụy trong MathScinet là gì. Qua đây những ai tuyên truyền “citations” chỉ được counted từ năm 2000 sẽ có cái nhìn lại! Thêm nữa, ông Tụy có thể so sánh citations trong MathScinet và ISI, ông sẽ thấy vài bài của ông trong ISI có nhiều citations hơn (ông biết tại sao không?). Hy vọng ông sẽ bị thuyết phục dùng ISI hoặc tạp chí TOP để đánh giá một nhà Toán học:

    1/ hoặc anh phải có bài trên tạp chí đình đám theo MathScinet (như NBC, DTC, DXT,…),

    2/ nếu anh đăng top không nổi thì anh phải “nhặt thóc” bằng đăng nhiều bài ISI khá khá, hoặc thật nhiều ISI trung trung. Và đối với loại này thì buộc người ta phải dùng citations để đánh giá độ ảnh hưởng,…

    Đăng bài dạng làng nhàng, được liệt kê bởi MathScinet thì khó biết lắm, đương nhiên citations trong MathScinent cũng cho biết độ ảnh hưởng nhất định.

    MathScinet liệt kê thượng vàng hạ cám, ví dụ như của ông tới 160 bài, xem mệt quá. Như thật ra 160 cũng chả đình đám gì so với 4-5 trăm, thậm chí trên 1000:

    Agarwal, Ravi P.

    * MR Author ID: 23355
    * Earliest Indexed Publication: 1972
    * Total Publications: 987
    * Total Author/Related Publications: 1013
    * Total Citations: 3465

    * Also published as: Agarwal, Ravi…

    O’Regan, Donal

    * MR Author ID: 132880
    * Earliest Indexed Publication: 1986
    * Total Publications: 882
    * Total Author/Related Publications: 892
    * Total Citations: 2906

    * Also published as: O’Regan, D….

    Stević, Stevo

    * MR Author ID: 620800
    * Earliest Indexed Publication: 1996
    * Total Publications: 253
    * Total Citations: 918

    * Also published as: Stević, S….

    Mọi người kiểm tra thử xem những người này có thật sự đình đám trong giới toán quốc tế hay không?

    Thế nhưng anh này chỉ vài bài đã đình đám rồi:

    Ngô Báo Châu

    * MR Author ID: 623054
    * Earliest Indexed Publication: 1997
    * Total Publications: 15
    * Total Citations: 102

    * Also published as: Ngô Bao Châu…

    Tất cả bài báo của anh Châu đều ISI, 13(?) (k kể hai bài thông báo kết quả mới, một kỷ yếu). Ngoài 3 bài thuộc TOP 10 của MathScinet, anh còn 2-3 bài đáng thuộc top đó

    • Hội Toán học said

     Thời điểm bắt đầu của Stević, Stevo và NBC có thể xem như nhau, nhưng Stevic: 253, NBC: 15!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     Stevic là một editor của một tạp chí “đình đám” mà tôi cho là “lên giả”, được bác chim_nhon đánh giá là “hàng top”. Kiểu làm toán bát nháo của Stevic khiến anh bị “tẩy chay” ở một vài hội nghị (theo đồng nghiệp, chưa kiểm chứng).

   • Hội Toán học said

    Xin liệt kê chi tiết citations của ông Tụy như đã hứa:

    15 MR1377085 (98b:90108) Tuy, Hoang D.C. optimization: theory, methods and algorithms. Handbook of global optimization, 149–216, Nonconvex Optim. Appl., 2, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1995. (Reviewer: Marlies Borchardt) 90C26 (65K05 90-02 90C08)

    MR2577691 (2010k:41006) Llanas, Bernardo; Sáinz, Francisco Javier Uniform tree approximation by global optimization techniques. Comput. Vis. Sci. 13 (2010), no. 2, 83–97. (Reviewer: Luiz Henrique de Figueiredo) 41A15 (65K10 90C26)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2573498 (2010j:90070) Blanquero, Rafael; Carrizosa, Emilio; Hansen, Pierre Locating objects in the plane using global optimization techniques. Math. Oper. Res. 34 (2009), no. 4, 837–858. (Reviewer: Zhong Wan) 90B85 (90C26)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2249148 (2007g:90084) Neumaier, Arnold Complete search in continuous global optimization and constraint satisfaction. Acta Numer. 13 (2004), 271–369. (Reviewer: Marco Locatelli) 90C26 (90B40)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2039234 (2004k:90154) Gao, David Yang Perfect duality theory and complete solutions to a class of global optimization problems. Theory, methods and applications of optimization. Optimization 52 (2003), no. 4-5, 467–493. 90C46 (49N15)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1995703 (2004d:90123) Tuy, H. On global optimality conditions and cutting plane algorithms. J. Optim. Theory Appl. 118 (2003), no. 1, 201–216. (Reviewer: Hubertus Th. Jongen) 90C46 (90C26)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1928040 (2003g:90031) Al-Khayyal, Faiz; Tuy, Hoang; Zhou, Fangjun Large-scale single facility continuous location by d.c. optimization. Optimization 51 (2002), no. 2, 271–292. 90B85 (90C26)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1910861 (2003e:49052) Volle, M. Duality principles for optimization problems dealing with the difference of vector-valued convex mappings. J. Optim. Theory Appl. 114 (2002), no. 1, 223–241. (Reviewer: Fabián Flores-Bazán) 49N15 (49J52 90C46)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1863797 (2002h:90081) Carrizosa, Emilio An optimal bound for d.c. programs with convex constraints. Math. Methods Oper. Res. 54 (2001), no. 1, 47–51. (Reviewer: Alberto Cambini) 90C31 (90C26)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1829674 (2002a:90057) Rubinov, Alexander; Tuy, Hoang; Mays, Heather An algorithm for monotonic global optimization problems. Optimization 49 (2001), no. 3, 205–221. 90C26 (90C30)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1828673 (2002e:90082) Flores-Bazán, F.; Oettli, W. Simplified optimality conditions for minimizing the difference of vector-valued functions. J. Optim. Theory Appl. 108 (2001), no. 3, 571–586. 90C29 (90C26 90C46)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1800944 (2001j:90065) Blanquero, R.; Carrizosa, E. Optimization of the norm of a vector-valued DC function and applications. J. Optim. Theory Appl. 107 (2000), no. 2, 245–260. (Reviewer: Pham Trong Quat) 90C26 (90B85 90C29)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1795362 (2002f:93044) Tuan, H. D.; Hosoe, S.; Tuy, H. DC optimization approach to robust controls: the optimal scaling value problem. IEEE Trans. Automat. Control 45 (2000), no. 10, 1903–1909. (Reviewer: B. T. Polyak) 93B35 (90C90)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1787271 (2001h:90061) Tuy, Hoang Monotonic optimization: problems and solution approaches. SIAM J. Optim. 11 (2000), no. 2, 464–494 (electronic). (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C30 90C56)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1755580 (2001a:49024) Penot, Jean-Paul What is quasiconvex analysis? CODE Workshop on Generalized Convexity and Monotonicity in Economic Modeling (Bellaterra, 1998). Optimization 47 (2000), no. 1-2, 35–110. 49K27 (26B25 49J52 49N15 90C26)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1646117 (99h:90114) Lemaire, B. Duality in reverse convex optimization. SIAM J. Optim. 8 (1998), no. 4, 1029–1037 (electronic). (Reviewer: Juan-Enrique Martínez-Legaz) 90C48 (49N15)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   • Hội Toán học said

    11 MR1787271 (2001h:90061) Tuy, Hoang Monotonic optimization: problems and solution approaches. SIAM J. Optim. 11 (2000), no. 2, 464–494 (electronic). (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C30 90C56)

    MR2471187 (2010g:90084) Li, D.; Sun, X. L.; Wang, J.; McKinnon, K. I. M. Convergent Lagrangian and domain cut method for nonlinear knapsack problems. Comput. Optim. Appl. 42 (2009), no. 1, 67–104. (Reviewer: Volker Kaibel) 90C10 (90C57)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2373298 (2009b:90104) Luo, H. Z.; Sun, X. L.; Li, D. On the convergence of augmented Lagrangian methods for constrained global optimization. SIAM J. Optim. 18 (2007), no. 4, 1209–1230. (Reviewer: Hou Duo Qi) 90C26 (90C46)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2335293 (2008h:90080) Sun, X. L.; Luo, H. Z.; Li, D. Convexification of nonsmooth monotone functions. J. Optim. Theory Appl. 132 (2007), no. 2, 339–351. (Reviewer: Sándor Komlósi) 90C26 (26B25 49J52)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2263914 (2007f:90066) Phuong, Nguyen Thi Hoai; Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz Optimization of a quadratic function with a circulant matrix. Comput. Optim. Appl. 35 (2006), no. 2, 135–159. (Reviewer: K. Zimmermann) 90C10 (90C20)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2238717 (2007f:90073) Cheon, Myun-Seok; Ahmed, Shabbir; Al-Khayyal, Faiz A branch-reduced-cut algorithm for the global optimization of probabilistically constrained linear programs. Math. Program. 108 (2006), no. 2-3, Ser. B, 617–634. (Reviewer: Vlasta Kaňková) 90C15 (90C08 90C57)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2219145 (2007m:90141) Tuy, Hoang; Minoux, Michel; Hoai-Phuong, N. T. Discrete monotonic optimization with application to a discrete location problem. SIAM J. Optim. 17 (2006), no. 1, 78–97 (electronic). (Reviewer: Fabrizio Marinelli) 90C57 (65K05 90B80 90C26)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2190812 (2006h:90054) Wu, Z. Y.; Lee, H. W. J.; Yang, X. M. A class of convexification and concavification methods for non-monotone optimization problems. Optimization 54 (2005), no. 6, 605–625. (Reviewer: S. Zlobec) 90C26 (90C30)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2178491 (2006g:90175) Sun, X. L.; Li, D.; McKinnon, K. I. M. On saddle points of augmented Lagrangians for constrained nonconvex optimization. SIAM J. Optim. 15 (2005), no. 4, 1128–1146 (electronic). (Reviewer: Sien Deng) 90C47 (90C26 90C46)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1999455 (2004g:90059) Hoang Tuy; Nguyen Duc Nghia; Le Si Vinh A discrete location problem. Acta Math. Vietnam. 28 (2003), no. 2, 185–199. (Reviewer: Zeng Kun Xu) 90B80 (90C27)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1995703 (2004d:90123) Tuy, H. On global optimality conditions and cutting plane algorithms. J. Optim. Theory Appl. 118 (2003), no. 1, 201–216. (Reviewer: Hubertus Th. Jongen) 90C46 (90C26)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1828366 (2002f:90112) Le Tu Luc Reverse polyblock approximation for optimization over the weakly efficient set and efficient set. Acta Math. Vietnam. 26 (2001), no. 1, 65–80. 90C29
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   • Hội Toán học said

    9 MR0459624 (56 #17816) Hoàng Tuy Stability property of a system of inequalities. Math. Operationsforsch. Statist. Ser. Optimization 8 (1977), no. 1, 27–39. (Reviewer: Y. Cherruault) 90C25

    MR2650847 Dinh, N.; Goberna, M. A.; López, M. A. On the stability of the feasible set in optimization problems. SIAM J. Optim. 20 (2010), no. 5, 2254–2280. 90C31 (49K40 90C34 90C48)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2412130 (2009b:49047) Cánovas, M. J.; Gómez-Senent, F. J.; Parra, J. Regularity modulus of arbitrarily perturbed linear inequality systems. J. Math. Anal. Appl. 343 (2008), no. 1, 315–327. (Reviewer: Marius Durea) 49J53 (49K40)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2288502 (2008b:15010) Cánovas, M. J.; Gómez-Senent, F. J.; Parra, J. Stability of systems of linear equations and inequalities: distance to ill-posedness and metric regularity. Optimization 56 (2007), no. 1-2, 1–24. 15A06 (49J53 65F35 90C34)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2166536 (2006e:90126) Cánovas, M. J.; López, M. A.; Parra, J.; Toledo, F. J. Distance of ill-posedness and the consistency value of linear semi-infinite inequality systems. Math. Program. 103 (2005), no. 1, Ser. A, 95–126. (Reviewer: Kenneth O. Kortanek) 90C31 (90C34)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1966699 (2004c:90070) Goberna, Miguel A.; Larriqueta, Mercedes; Vera de Serio, Virginia N. On the stability of the boundary of the feasible set in linear optimization. Set-Valued Anal. 11 (2003), no. 2, 203–223. (Reviewer: Oliver Stein) 90C31 (90C08 90C25 90C34)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1935227 (2003i:90089) López, Marco A.; Cánovas, María J.; Parra, Juan Stability of the feasible set for linear inequality systems: a carrier index set approach. Linear Algebra Appl. 357 (2002), 83–105. (Reviewer: S. Zlobec) 90C31 (15A39 90C08)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1934751 (2004f:90139) Cánovas, M. J.; López, M. A.; Parra, J. Upper semicontinuity of the feasible set mapping for linear inequality systems. Set-Valued Anal. 10 (2002), no. 4, 361–378. (Reviewer: Jan Rückmann) 90C31 (15A39 52A40 90C08 90C34)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1722135 (2000i:90088) Cánovas, M. J.; López, M. A.; Parra, J.; Todorov, M. I. Stability and well-posedness in linear semi-infinite programming. SIAM J. Optim. 10 (1999), no. 1, 82–98 (electronic). (Reviewer: Sven-Åke Gustafson) 90C31 (90C22)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1479618 (98m:90152) Goberna, M. A.; López, M. A.; Todorov, M. I. Stability theory for linear inequality systems. II. Upper semicontinuity of the solution set mapping. SIAM J. Optim. 7 (1997), no. 4, 1138–1151. (Reviewer: Pierre Loridan) 90C31 (15A39 90C08 90C34)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   • Hội Toán học said

    6 MR0425733 (54 #13686) Hoàng Tuy On the general minimax theorem. Colloq. Math. 33 (1975), no. 1, 145–158. (Reviewer: E. G. Golstein) 49B40 (90C30)

    MR2308100 (2008a:49026) Stefanescu, Anton The minimax equality: sufficient and necessary conditions. Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 23 (2007), no. 4, 677–684. (Reviewer: Bor-Luh Lin) 49K35 (90C47 91A05)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2185249 (2007f:49006) Repovš, Dušan; Semenov, Pavel V. A minimax theorem for functions with possibly nonconnected intersections of sublevel sets. J. Math. Anal. Appl. 314 (2006), no. 2, 537–545. (Reviewer: Bor-Luh Lin) 49J35 (90C46)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR2127973 (2005m:90156) Hoang Tuy Minimax theorems revisited. Acta Math. Vietnam. 29 (2004), no. 3, 217–229. (Reviewer: Hubertus Th. Jongen) 90C47 (49J35 49K35)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1876743 (2002i:90112) Stefanescu, Anton Alternative and minimax theorems beyond vector spaces. J. Math. Anal. Appl. 264 (2001), no. 2, 450–464. 90C47 (90C48)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1780901 (2001f:54024) Horvath, C. D. On the existence of constant selections. Proceedings of the French-Japanese Conference “Hyperspace Topologies and Applications” (La Bussière, 1997). Topology Appl. 104 (2000), no. 1-3, 119–139. 54C65 (49J53 54C55 54H25)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

    MR1755584 (2001d:49012) Greco, Gabriele H.; Horvath, Charles D. Toward a geometric theory of minimax equalities. CODE Workshop on Generalized Convexity and Monotonicity in Economic Modeling (Bellaterra, 1998). Optimization 47 (2000), no. 1-2, 167–188. 49J35 (54C60 54H25)
    PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   • Hội Toán học said

    Khi nào rãnh làm tiếp

 2. Hội Toán học said

  Phan Thiên Th\d ach

  * MR Author ID: 232612
  * Earliest Indexed Publication: 1985
  * Total Publications: 37
  * Total Citations: 66

  * Also published as: Phan Thien Thach…
  o Th\d ach, Phan Thiên
  o Thach, P. T.
  o Thach, Phan Thien
  o Tkhach, F. T.

  Co-authors (by number of collaborations)

  * Al-Khayyal, Faiz A.
  * Burkard, Rainer E.
  * Dollani, Helidon
  * Hoàng T\d uy
  * Horst, Reiner
  * Kojima, Masakazu
  * Konno, Hiroshi
  * Oettli, Werner
  * Suzuki, Shigemichi
  * Tanaka, Takao
  * Yokota, D.

  Publications (by number in area)

  * Calculus of variations and optimal control; optimization
  * Game theory, economics, social and behavioral sciences
  * Operations research, mathematical programming

  Publications (by number of citations)

  * Calculus of variations and optimal control; optimization
  * Operations research, mathematical programming

  • Hội Toán học said

   MR2547007 Thach, P. T. Quasi-convex duality for a mixed 0-1 variable problem and applications in production planning with set up costs. Acta Math. Vietnam. 34 (2009), no. 2, 245–256. 90C90 (90B30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR2478696 (2010c:91097) Phan Thien Thach Sensitivity analysis of an upper-linear-return consciously co-operative economy of a firm. Vietnam J. Math. 36 (2008), no. 3, 337–352. 91B54 (90C31)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR2440591 (2010b:90043) Thach, P. T. Convexification by duality for a multiple Leontief technology production design problem. Vietnam J. Math. 35 (2007), no. 3, 299–308. (Reviewer: Panos M. Pardalos) 90B30 (90C90)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR2144333 (2006a:90079) Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz; Thach, Phan Thien Monotonic optimization: branch and cut methods. Essays and surveys in global optimization, 39–78, GERAD 25th Anniv. Ser., 7, Springer, New York, 2005. (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C27 90C57)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR2146771 (2006a:90054) Thach, P. T. Non-discriminating prices in linear programs with a reverse convex constraint. Pac. J. Optim. 1 (2005), no. 2, 347–355. (Reviewer: K. Zimmermann) 90C05 (90C25 90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR2103362 (2005g:90107) Phan Thien Thach Equilibrium prices and quasiconvex duality. Generalized convexity, generalized monotonicity and applications, 341–350, Nonconvex Optim. Appl., 77, Springer, New York, 2005. 90C26 (90C46 91B50 91B66)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR2077884 (2005c:90096) Tuy, Hoang; Thach, Phan Thien; Konno, Hiroshi Optimization of polynomial fractional functions. J. Global Optim. 29 (2004), no. 1, 19–44. (Reviewer: Siegfried Schaible) 90C32
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR2071018 (2005d:90042) Thach, P. T. Dual preference in Leontief production problem and its extension. Vietnam J. Math. 32 (2004), no. 2, 209–218. (Reviewer: Diethard Pallaschke) 90B30 (90C46 91B38)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1815922 (2002f:90005) Burkard, Rainer E.; Dollani, Helidon; Phan Thien Thach Linear approximations in a dynamic programming approach for the uncapacitated single-source minimum concave cost network flow problem in acyclic networks. J. Global Optim. 19 (2001), no. 2, 121–139. (Reviewer: Olivia M. Carducci) 90B10 (90C39)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1480917 (98i:90003) Konno, Hiroshi; Thach, Phan Thien; Tuy, Hoang Optimization on low rank nonconvex structures. Nonconvex Optimization and its Applications, 15. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997. xii+457 pp. ISBN: 0-7923-4308-5 (Reviewer: Edward J. Anderson) 90-02 (90C26 90C90)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1436357 (98c:90101) Thach, Phan Thien; Konno, Hiroshi On the degree and separability of nonconvexity and applications to optimization problems. Math. Programming 77 (1997), no. 1, Ser. A, 23–47. (Reviewer: Jean-Pierre Crouzeix) 90C26 (49N15)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1411630 (97i:90111) Thach, P. T.; Konno, H. D.c. representability of closed sets in reflexive Banach spaces and applications to optimization problems. J. Optim. Theory Appl. 91 (1996), no. 1, 1–22. (Reviewer: Marlies Borchardt) 90C48 (46B10 46N10 90C26)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1377732 (97a:90052) Thach, Phan Thien; Kojima, Masakazu A generalized convexity and variational inequality for quasi-convex minimization. SIAM J. Optim. 6 (1996), no. 1, 212–226. (Reviewer: Jean-Pierre Crouzeix) 90C26 (26B25 49J40)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1374217 (96k:90066) Thach, P. T.; Konno, H.; Yokota, D. Dual approach to minimization on the set of Pareto-optimal solutions. J. Optim. Theory Appl. 88 (1996), no. 3, 689–707. 90C29 (90C08)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1348777 (96f:49038) Thach, P. T. Diewert-Crouzeix conjugation for general quasiconvex duality and applications. J. Optim. Theory Appl. 86 (1995), no. 3, 719–743. (Reviewer: Jean-Pierre Crouzeix) 49N15 (26B25 90C26)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1330469 (96c:90084) Thach, Phan Thien; Kojima, Masakazu A generalized convexity and a homotopy approach to a quasiconvex minimization. Nonlinear analysis and mathematical economics (Japanese) (Kyoto, 1993). Sūrikaisekikenkyūsho Kōkyūroku No. 861 (1994), 77–94. (Reviewer: Siegfried Schaible) 90C26 (49J52)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1260406 (95a:49093) Phan Thiên Th\d ach A nonconvex duality with zero gap and applications. SIAM J. Optim. 4 (1994), no. 1, 44–64. 49N15 (49J52 90C29)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1263852 (95b:49057) Phan Thiên Th\d ach A generalized duality and applications. J. Global Optim. 3 (1993), no. 3, 311–324. (Reviewer: Bernd Engelmann) 49N15
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1247616 (94h:90046) Thach, Phan Thien; Konno, Hiroshi A generalized Dantzig-Wolfe decomposition principle for a class of nonconvex programming problems. Math. Programming 62 (1993), no. 2, Ser. B, 239–260. (Reviewer: Harold P. Benson) 90C29
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1241157 (94j:49040) Thach, Phan Thien Global optimality criterion and a duality with a zero gap in nonconvex optimization. SIAM J. Math. Anal. 24 (1993), no. 6, 1537–1556. (Reviewer: Ivan Singer) 49N15 (49J52 90C26)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   MR1216794 (94b:90076) Thach, Phan Thien D.c. sets, d.c. functions and nonlinear equations. Math. Programming 58 (1993), no. 3, Ser. A, 415–428. (Reviewer: Harold P. Benson) 90C30 (52A41 65H10 65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1217517 (94b:90075) Tkhach, F. T.; Tuĭ, Kh. The relief indicator method—a new approach in global optimization. (Russian) Optimization: models, methods, solutions (Russian) (Irkutsk, 1989), 221–235, “Nauka” Sibirsk. Otdel., Novosibirsk, 1992. (Reviewer: Marlies Borchardt) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1182324 Thach, Phan Thien A generalized nonconvex duality with zero gap and applications. System modelling and optimization (Zurich, 1991), 65–73, Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 180, Springer, Berlin, 1992. 49N15 (90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1152258 (93b:90026) Thach, Phan Thien A decomposition method using a pricing mechanism for min concave cost flow problems with a hierarchical structure. Math. Programming 53 (1992), no. 3, Ser. A, 339–359. (Reviewer: Ştefan Ţigan) 90B10 (90C35)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1148777 (92j:90071) Phan Thiên Th\d ach New partitioning method for a class of nonconvex optimization problems. Math. Oper. Res. 17 (1992), no. 1, 43–60. 90C30 (65K10)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1263587 (94k:90109) Thach, P. T.; Burkard, R. E.; Oettli, W. Mathematical programs with a two-dimensional reverse convex constraint. J. Global Optim. 1 (1991), no. 2, 145–154. 90C30 (65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1134017 (92h:90045) Tanaka, Takao; Thach, Phan Thien; Suzuki, Shigemichi Two nonconvex minimization approaches for the problem of determining an economic ordering policy for jointly replenished items. J. Oper. Res. Soc. Japan 34 (1991), no. 2, 109–124. 90B05 (90C30)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1120935 (92e:49046) Phan Thiên Th\d ach Quasiconjugates of functions, duality relationship between quasiconvex minimization under a reverse convex constraint and quasiconvex maximization under a convex constraint, and applications. J. Math. Anal. Appl. 159 (1991), no. 2, 299–322. 49N15 (49J52 90C26)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1066217 (91f:90124) Phan Thiên Th\d ach; Hoàng T\d uy The relief indicator method for constrained global optimization. Global optimization. Naval Res. Logist. 37 (1990), no. 4, 473–497. (Reviewer: Ding Zhu Du) 90C30 (65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1043742 (91d:90073) Thach, P. T. Convex minimization under Lipschitz constraints. J. Optim. Theory Appl. 64 (1990), no. 3, 595–614. (Reviewer: C. P. Ortlieb) 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR1039239 (91c:90043) Phan Thiên Th\d ach A decomposition method for the min concave cost flow problem with a staircase structure. Japan J. Appl. Math. 7 (1990), no. 1, 103–120. (Reviewer: Peter Brucker) 90B10 (90C35)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0961347 (89i:90059) Horst, Reiner; Phan Thiên Th\d ach A topological property of limes-arcwise strictly quasiconvex functions. J. Math. Anal. Appl. 134 (1988), no. 2, 426–430. (Reviewer: F. Giannessi) 90C25 (49A50)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0945662 (89i:90077) Thach, Phan Thien The design centering problem as a D.C. programming problem. Math. Programming 41 (1988), no. 2, (Ser. A), 229–248. (Reviewer: Peter Recht) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0926214 (89b:90192) Phan Thiên Th\d ach; Hoàng T\d uy Parametric approach to a class of nonconvex global optimization problems. Optimization 19 (1988), no. 1, 3–11. (Reviewer: Alexander Shapiro) 90C30
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0978435 (90c:90178) Phan Thiên Th\d ach Concave minimization under nonconvex constraints with special structure. Essays on nonlinear analysis and optimization problems, 121–139, Nat. Center Sci. Res., Inst. Math., Hanoi, 1987. (Reviewer: Pierre Loridan) 90C25
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0899910 (88h:90199) Th\d ach, Phan Thiên; T\d uy, Hoàng Global optimization under Lipschitzian constraints. Japan J. Appl. Math. 4 (1987), no. 2, 205–217. (Reviewer: Panos M. Pardalos) 90C30 (49D45 90C48)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   MR0842756 (87i:90202) Phan Thiên Th\d ach Convex programs with several additional reverse convex constraints. Acta Math. Vietnam. 10 (1985), no. 1, 35–57. (Reviewer: Pierre Loridan) 90C25 (65K05)
   PDF Doc Del Clipboard Journal Article

   • Hội Toán học said

    Author Citations for ” Phan Thiên Th\d ach ”

    7 MR1374217 (96k:90066) Thach, P. T.; Konno, H.; Yokota, D. Dual approach to minimization on the set of Pareto-optimal solutions. J. Optim. Theory Appl. 88 (1996), no. 3, 689–707. 90C29 (90C08)

    6 MR1260406 (95a:49093) Phan Thiên Th\d ach A nonconvex duality with zero gap and applications. SIAM J. Optim. 4 (1994), no. 1, 44–64. 49N15 (49J52 90C29)

    5 MR1241157 (94j:49040) Thach, Phan Thien Global optimality criterion and a duality with a zero gap in nonconvex optimization. SIAM J. Math. Anal. 24 (1993), no. 6, 1537–1556. (Reviewer: Ivan Singer) 49N15 (49J52 90C26)

    4 MR1120935 (92e:49046) Phan Thiên Th\d ach Quasiconjugates of functions, duality relationship between quasiconvex minimization under a reverse convex constraint and quasiconvex maximization under a convex constraint, and applications. J. Math. Anal. Appl. 159 (1991), no. 2, 299–322. 49N15 (49J52 90C26)

    3 MR2077884 (2005c:90096) Tuy, Hoang; Thach, Phan Thien; Konno, Hiroshi Optimization of polynomial fractional functions. J. Global Optim. 29 (2004), no. 1, 19–44. (Reviewer: Siegfried Schaible) 90C32

    3 MR0945662 (89i:90077) Thach, Phan Thien The design centering problem as a D.C. programming problem. Math. Programming 41 (1988), no. 2, (Ser. A), 229–248. (Reviewer: Peter Recht) 90C30

    2 MR1066217 (91f:90124) Phan Thiên Th\d ach; Hoàng T\d uy The relief indicator method for constrained global optimization. Global optimization. Naval Res. Logist. 37 (1990), no. 4, 473–497. (Reviewer: Ding Zhu Du) 90C30 (65K05)

    2 MR1348777 (96f:49038) Thach, P. T. Diewert-Crouzeix conjugation for general quasiconvex duality and applications. J. Optim. Theory Appl. 86 (1995), no. 3, 719–743. (Reviewer: Jean-Pierre Crouzeix) 49N15 (26B25 90C26)

    1 MR1263852 (95b:49057) Phan Thiên Th\d ach A generalized duality and applications. J. Global Optim. 3 (1993), no. 3, 311–324. (Reviewer: Bernd Engelmann) 49N15

    1 MR2440591 (2010b:90043) Thach, P. T. Convexification by duality for a multiple Leontief technology production design problem. Vietnam J. Math. 35 (2007), no. 3, 299–308. (Reviewer: Panos M. Pardalos) 90B30 (90C90)

    1 MR1377732 (97a:90052) Thach, Phan Thien; Kojima, Masakazu A generalized convexity and variational inequality for quasi-convex minimization. SIAM J. Optim. 6 (1996), no. 1, 212–226. (Reviewer: Jean-Pierre Crouzeix) 90C26 (26B25 49J40)

    1 MR1216794 (94b:90076) Thach, Phan Thien D.c. sets, d.c. functions and nonlinear equations. Math. Programming 58 (1993), no. 3, Ser. A, 415–428. (Reviewer: Harold P. Benson) 90C30 (52A41 65H10 65K05)

    1 MR0926214 (89b:90192) Phan Thiên Th\d ach; Hoàng T\d uy Parametric approach to a class of nonconvex global optimization problems. Optimization 19 (1988), no. 1, 3–11. (Reviewer: Alexander Shapiro) 90C30

    1 MR1263587 (94k:90109) Thach, P. T.; Burkard, R. E.; Oettli, W. Mathematical programs with a two-dimensional reverse convex constraint. J. Global Optim. 1 (1991), no. 2, 145–154. 90C30 (65K05)

    1 MR2144333 (2006a:90079) Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz; Thach, Phan Thien Monotonic optimization: branch and cut methods. Essays and surveys in global optimization, 39–78, GERAD 25th Anniv. Ser., 7, Springer, New York, 2005. (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C27 90C57)

    1 MR0961347 (89i:90059) Horst, Reiner; Phan Thiên Th\d ach A topological property of limes-arcwise strictly quasiconvex functions. J. Math. Anal. Appl. 134 (1988), no. 2, 426–430. (Reviewer: F. Giannessi) 90C25 (49A50)

 3. Hội Toán học said

  So sánh với vài TS trẻ cùng ngành với ông Tụy:

  Huynh Van Ngai (Quy Nhơn)

  * MR Author ID: 653672
  * Earliest Indexed Publication: 2000
  * Total Publications: 16
  * Total Citations: 105

  * Also published as: Ngai, Huynh Van…
  o Van Ngai, Huynh
  o van Ngai, Huynh

  Co-authors (by number of collaborations)

  * Đinh Th\cfac e L\d uc
  * Penot, Jean-Paul
  * Théra, Michel

  Publications (by number in area)

  * Calculus of variations and optimal control; optimization
  * Operations research, mathematical programming
  * Real functions

  Publications (by number of citations)

  * Calculus of variations and optimal control; optimization
  * Operations research, mathematical programming

  MR2421287 (2009h:49027) van Ngai, Huynh; Théra, Michel Error bounds for systems of lower semicontinuous functions in Asplund spaces. Math. Program. 116 (2009), no. 1-2, Ser. B, 397–427. 49J52 (46N10 47J20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2444867 (2009f:26049) Huynh Van Ngai; Penot, Jean-Paul In Asplund spaces, approximately convex functions and regular functions are generically differentiable. Taiwanese J. Math. 12 (2008), no. 6, 1477–1492. (Reviewer: Lianwen Wang) 26E15 (46G05 49J53 58C20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2403019 (2009f:49019) Huynh Van Ngai; Théra, Michel Error bounds in metric spaces and application to the perturbation stability of metric regularity. SIAM J. Optim. 19 (2008), no. 1, 1–20. (Reviewer: Gabriela Apreutesei) 49J53 (49J52 90C30)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2365473 (2008m:49096) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Paraconvex functions and paraconvex sets. Studia Math. 184 (2008), no. 1, 1–29. (Reviewer: Giovanni Paolo Crespi) 49J52 (46N10 46T20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2377857 (2008m:49095) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Approximately convex sets. J. Nonlinear Convex Anal. 8 (2007), no. 3, 337–355. (Reviewer: Giovanni Paolo Crespi) 49J52 (46N10 46T20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2376051 (2008m:49108) Ngai, Huynh Van; Théra, Michel $\phi$-regular functions in Asplund spaces. Control Cybernet. 36 (2007), no. 3, 755–774. (Reviewer: John R. Giles) 49J53 (46B26 47J20 58C20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2325328 (2009c:49035) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Semismoothness and directional subconvexity of functions. Pac. J. Optim. 3 (2007), no. 2, 323–344. (Reviewer: Lianwen Wang) 49J52 (90C48)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2279415 (2007j:90049) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Rambling through local versions of generalized convex functions and generalized monotone operators. Generalized convexity and related topics, 379–397, Lecture Notes in Econom. and Math. Systems, 583, Springer, Berlin, 2007. 90C26 (47H05 47N10 49J52)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2274867 (2007k:49038) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Approximately convex functions and approximately monotonic operators. Nonlinear Anal. 66 (2007), no. 3, 547–564. (Reviewer: Dariusz Zagrodny) 49J53 (26A51 26B25 47H10 47N10 49J52)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2179246 (2006g:90136) van Ngai, Huynh; Théra, Michel Error bounds for convex differentiable inequality systems in Banach spaces. Math. Program. 104 (2005), no. 2-3, Ser. B, 465–482. (Reviewer: Zili Wu) 90C31 (49J52 90C48)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2069358 (2005f:49051) Huynh Van Ngai; Théra, Michel Error bounds and implicit multifunction theorem in smooth Banach spaces and applications to optimization. Set-Valued Anal. 12 (2004), no. 1-2, 195–223. (Reviewer: Zili Wu) 49J53 (46G05 47H04 49J52 90C31 90C48)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1893206 (2003d:49025) Van Ngai, Huynh; Dinh The Luc; Théra, M. Extensions of Fréchet $\epsilon$-subdifferential calculus and applications. J. Math. Anal. Appl. 268 (2002), no. 1, 266–290. (Reviewer: Abderrahim Jourani) 49J52 (46G05 46N10 58C20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1884910 (2002k:49055) Huynh Van Ngai; Théra, Michel A fuzzy necessary optimality condition for non-Lipschitz optimization in Asplund spaces. SIAM J. Optim. 12 (2002), no. 3, 656–668 (electronic). (Reviewer: B. Mordukhovich) 49K27 (49J52 90C48)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1845943 (2002h:49025) Huynh Van Ngai; Théra, Michel Metric inequality, subdifferential calculus and applications. Wellposedness in optimization and related topics (Gargnano, 1999). Set-Valued Anal. 9 (2001), no. 1-2, 187–216. (Reviewer: Julian Revalski) 49J52 (46N10 49K27 90C46)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1777137 (2001e:49032) Huynh Van Ngai; Dinh The Luc; Théra, Michel Approximate convex functions. J. Nonlinear Convex Anal. 1 (2000), no. 2, 155–176. (Reviewer: Dariusz Zagrodny) 49J53 (26B25 52A41 90C26)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1713840 (2000h:49027) Din The Luc; Huynh Van Ngai; Thera, M. On $\epsilon$-monotonicity and $\epsilon$-convexity. Calculus of variations and differential equations (Haifa, 1998), 82–100, Chapman \& Hall/CRC Res. Notes Math., 410, Chapman \& Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2000. (Reviewer: Abderrahim Jourani) 49J52 (47H05 47N10)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   Author Citations for ” Huynh Van Ngai ”
   Huynh Van Ngai is cited 105 times by 67 authors
   in the MR Citation Database
   Most Cited Publications

   Citations Publication
   27 MR1777137 (2001e:49032) Huynh Van Ngai; Dinh The Luc; Théra, Michel Approximate convex functions. J. Nonlinear Convex Anal. 1 (2000), no. 2, 155–176. (Reviewer: Dariusz Zagrodny) 49J53 (26B25 52A41 90C26)

   19 MR1845943 (2002h:49025) Huynh Van Ngai; Théra, Michel Metric inequality, subdifferential calculus and applications. Wellposedness in optimization and related topics (Gargnano, 1999). Set-Valued Anal. 9 (2001), no. 1-2, 187–216. (Reviewer: Julian Revalski) 49J52 (46N10 49K27 90C46)

   13 MR2069358 (2005f:49051) Huynh Van Ngai; Théra, Michel Error bounds and implicit multifunction theorem in smooth Banach spaces and applications to optimization. Set-Valued Anal. 12 (2004), no. 1-2, 195–223. (Reviewer: Zili Wu) 49J53 (46G05 47H04 49J52 90C31 90C48)

   11 MR1884910 (2002k:49055) Huynh Van Ngai; Théra, Michel A fuzzy necessary optimality condition for non-Lipschitz optimization in Asplund spaces. SIAM J. Optim. 12 (2002), no. 3, 656–668 (electronic). (Reviewer: B. Mordukhovich) 49K27 (49J52 90C48)

   7 MR2274867 (2007k:49038) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Approximately convex functions and approximately monotonic operators. Nonlinear Anal. 66 (2007), no. 3, 547–564. (Reviewer: Dariusz Zagrodny) 49J53 (26A51 26B25 47H10 47N10 49J52)

   5 MR1893206 (2003d:49025) Van Ngai, Huynh; Dinh The Luc; Théra, M. Extensions of Fréchet $\epsilon$-subdifferential calculus and applications. J. Math. Anal. Appl. 268 (2002), no. 1, 266–290. (Reviewer: Abderrahim Jourani) 49J52 (46G05 46N10 58C20)

   4 MR2365473 (2008m:49096) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Paraconvex functions and paraconvex sets. Studia Math. 184 (2008), no. 1, 1–29. (Reviewer: Giovanni Paolo Crespi) 49J52 (46N10 46T20)

   4 MR1713840 (2000h:49027) Din The Luc; Huynh Van Ngai; Thera, M. On $\epsilon$-monotonicity and $\epsilon$-convexity. Calculus of variations and differential equations (Haifa, 1998), 82–100, Chapman \& Hall/CRC Res. Notes Math., 410, Chapman \& Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2000. (Reviewer: Abderrahim Jourani) 49J52 (47H05 47N10)

   4 MR2325328 (2009c:49035) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Semismoothness and directional subconvexity of functions. Pac. J. Optim. 3 (2007), no. 2, 323–344. (Reviewer: Lianwen Wang) 49J52 (90C48)

   4 MR2179246 (2006g:90136) van Ngai, Huynh; Théra, Michel Error bounds for convex differentiable inequality systems in Banach spaces. Math. Program. 104 (2005), no. 2-3, Ser. B, 465–482. (Reviewer: Zili Wu) 90C31 (49J52 90C48)

   3 MR2377857 (2008m:49095) Ngai, Huynh Van; Penot, Jean-Paul Approximately convex sets. J. Nonlinear Convex Anal. 8 (2007), no. 3, 337–355. (Reviewer: Giovanni Paolo Crespi) 49J52 (46N10 46T20)

   2 MR2403019 (2009f:49019) Huynh Van Ngai; Théra, Michel Error bounds in metric spaces and application to the perturbation stability of metric regularity. SIAM J. Optim. 19 (2008), no. 1, 1–20. (Reviewer: Gabriela Apreutesei) 49J53 (49J52 90C30)

   1 MR2376051 (2008m:49108) Ngai, Huynh Van; Théra, Michel $\phi$-regular functions in Asplund spaces. Control Cybernet. 36 (2007), no. 3, 755–774. (Reviewer: John R. Giles) 49J53 (46B26 47J20 58C20)

   1 MR2421287 (2009h:49027) van Ngai, Huynh; Théra, Michel Error bounds for systems of lower semicontinuous functions in Asplund spaces. Math. Program. 116 (2009), no. 1-2, Ser. B, 397–427. 49J52 (46N10 47J20)

 4. Hội Toán học said

  Pham Huu Anh Ngoc (ĐHQT TPHCM, bảo vệ tại VN)

  * MR Author ID: 658402
  * Earliest Indexed Publication: 1998
  * Total Publications: 36
  * Total Citations: 133

  * Also published as: Anh Ngoc, P. H….
  o Anh Ngoc, Pham Huu
  o Huu Anh Ngoc, Pham
  o Ngoc, Pham Huu Anh

  Co-authors (by number of collaborations)

  * Hinrichsen, Diederich
  * Ilchmann, Achim
  * Lee, Byung Soo
  * Murakami, Satoru
  * Nagabuchi, Yutaka
  * Naito, Toshiki
  * Nguy\cftil en Khoa So’n
  * Nguy\cftil en Văn Minh
  * Shin, Jong Son
  * Tran, Thai Bao

  Publications (by number in area)

  * Difference and functional equations
  * Integral equations
  * Linear and multilinear algebra; matrix theory
  * Operator theory
  * Ordinary differential equations
  * Systems theory; control

  Publications (by number of citations)

  * Difference and functional equations
  * Integral equations
  * Linear and multilinear algebra; matrix theory
  * Operator theory
  * Ordinary differential equations
  * Systems theory; control

  MR2596607 (2010k:34209) Ngoc, Pham Huu Anh On positivity and stability of linear Volterra-Stieltjes differential systems. Positive systems, 111–121, Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 389, Springer, Berlin, 2009. 34K20 (45D05 45M20 93D20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2538514 (2010h:34160) Ilchmann, Achim; Huu Anh Ngoc, Pham On positivity and stability of linear time-varying Volterra equations. Positivity 13 (2009), no. 4, 671–681. (Reviewer: Gustaf Gripenberg) 34K20 (45D05)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2521240 (2010d:45005) Anh Ngoc, P. H.; Murakami, S.; Naito, T.; Son Shin, J.; Nagabuchi, Y. On positive linear Volterra-Stieltjes differential systems. Integral Equations Operator Theory 64 (2009), no. 3, 325–335. (Reviewer: Rodica Luca) 45D05 (34K20 45J05 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2516194 (2010f:34150) Ngoc, Pham Huu Anh On positivity and stability of linear Volterra systems with delay. SIAM J. Control Optim. 48 (2009), no. 3, 1939–1960. (Reviewer: Qiankun Song) 34K20 (45J05 45M20 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2494824 (2010c:39016) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru Stability and robust stability of positive linear Volterra difference equations. Internat. J. Robust Nonlinear Control 19 (2009), no. 5, 552–568. (Reviewer: Piyapong Niamsup) 39A30 (39A06)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2440802 (2009g:34121) Naito, Toshiki; Ngoc, Pham Huu Anh; Shin, Jong Son Lyapunov exponents of solutions to linear differential equations with periodic forcing functions. J. Math. Anal. Appl. 342 (2008), no. 1, 349–353. 34D08
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2427543 (2009f:39026) Naito, Toshiki; Ngoc, Pham Huu Anh; Shin, Jong Son Representations and asymptotic behavior of solutions to periodic linear difference equations. Funkcial. Ekvac. 51 (2008), no. 1, 55–80. (Reviewer: Ewa L. Schmeidel) 39A11 (39A10)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2397383 (2009h:39013) Naito, Toshiki; Ngoc, Pham Huu Anh; Shin, Jong Son Floquet representations and asymptotic behavior of solutions to periodic linear difference equations. Hiroshima Math. J. 38 (2008), no. 1, 135–154. 39A11 (39A10)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2385870 (2008m:34173) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru On stability and robust stability of positive linear Volterra equations. SIAM J. Control Optim. 47 (2008), no. 2, 975–996. (Reviewer: Iasson Karafyllis) 34K20 (45J05 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2363471 (2009e:93115) Ngoc, Pham Huu Anh Stability radii of positive linear Volterra-Stieltjes equations. J. Differential Equations 243 (2007), no. 1, 101–122. (Reviewer: Qiankun Song) 93D09 (34D10 34K20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2354055 (2008j:45006) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son On stability of a class of positive linear functional difference equations. Math. Control Signals Systems 19 (2007), no. 4, 361–382. (Reviewer: Natali Hritonenko) 45M10 (39B22)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2340322 (2008i:45005) Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of linear Volterra integral equations with nonnegative kernels. J. Math. Anal. Appl. 335 (2007), no. 1, 298–313. (Reviewer: Š. Schwabik) 45D05 (47D06 47N20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2332076 (2009d:34158) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Characterization of positive linear functional differential equations. Funkcial. Ekvac. 50 (2007), no. 1, 1–17. (Reviewer: Marcus R. W. Martin) 34K06 (34K20 34K40)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2324889 (2008c:34164) Naito, Toshiki; Murakami, Satoru; Shin, Jong Son; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of positive linear Volterra integro-differential systems. Integral Equations Operator Theory 58 (2007), no. 2, 255–272. (Reviewer: Khalil Ezzinbi) 34K20 (34K06 45J05 47G20 47N20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2316252 (2008c:34103) Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Van Minh; Naito, Toshiki Stability radii of positive linear functional differential systems in Banach spaces. Int. J. Evol. Equ. 2 (2007), no. 1, 75–97. (Reviewer: Jun-Min Wang) 34D10 (34G10 34K30 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2284302 (2008c:39021) Ngoc, Pham Huu Anh; Tran, Thai Bao; Naito, Toshiki Stability radii of higher order linear difference systems under multi-perturbations. J. Difference Equ. Appl. 13 (2007), no. 1, 15–24. (Reviewer: Fernando Lobo Pereira) 39A11 (93C65 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2285541 (2007k:93107) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191. (Reviewer: Kaiqi Xiong) 93D05 (34D10 34K20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2252771 Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Global optimization problems in stability analysis of linear dynamical systems. Positive systems, 311–318, Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 341, Springer, Berlin, 2006. 34K20 (34K06 90C90)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2246582 (2007c:39019) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki $\scr D$-stability radius of linear discrete time systems. Numer. Funct. Anal. Optim. 27 (2006), no. 5-6, 667–683. (Reviewer: Seiji Saito) 39A11 (93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2232249 (2007a:15019) Ngoc, Pham Huu Anh A Perron-Frobenius theorem for a class of positive quasi-polynomial matrices. Appl. Math. Lett. 19 (2006), no. 8, 747–751. 15A24 (34K20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2212347 (2006m:34155) Ngoc, Pham Huu Anh; Lee, Byung-Soo A characterization of spectral abscissa and Perron-Frobenius theorem of positive linear functional differential equations. IMA J. Math. Control Inform. 23 (2006), no. 3, 259–268. (Reviewer: Neville J. Ford) 34K06 (34K20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2179487 (2007e:93085) Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Khoa Son Stability radii of positive linear functional differential equations under multi-perturbations. SIAM J. Control Optim. 43 (2005), no. 6, 2278–2295 (electronic). (Reviewer: Martin J. Bohner) 93D09 (34K06 34K20 93D20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2177558 Anh Ngoc, Pham Huu; Lee, Byung Soo Some sufficient conditions for exponential stability of linear neutral functional differential equations. Appl. Math. Comput. 170 (2005), no. 1, 515–530. 34K40 (34K20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2173721 (2006f:34109) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki New characterizations of exponential dichotomy and exponential stability of linear difference equations. J. Difference Equ. Appl. 11 (2005), no. 10, 909–918. (Reviewer: Bogdan Sasu) 34D09 (39A11 39A12)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2146322 (2006b:93122) Ngoc, Pham Huu Anh Strong stability radii of positive linear time-delay systems. Internat. J. Robust Nonlinear Control 15 (2005), no. 10, 459–472. (Reviewer: Valery Y. Glizer) 93C23 (34K20 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2119220 (2006b:15030) Pham Huu Anh Ngoc; Lee, Byung Soo; Nguyen Khoa Son Perron Frobenius theorem for positive polynomial matrices. Vietnam J. Math. 32 (2004), no. 4, 475–481. (Reviewer: Gerard Sierksma) 15A48 (93D05)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2072066 (2005c:34150) Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of linear systems under multi-perturbations. Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2004), no. 3-4, 221–238. (Reviewer: Christian Pötzsche) 34K20 (39A11 93C23 93C55 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR2011630 (2004h:93142) Hinrichsen, D.; Son, Nguyen Khoa; Ngoc, Pham Huu Anh Stability radii of higher order positive difference systems. Systems Control Lett. 49 (2003), no. 5, 377–388. (Reviewer: Vũ Ngoc Phát) 93D09 (39A10 93D20)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1932440 (2003i:39016) Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of positive linear difference equations under affine parameter perturbations. Appl. Math. Comput. 134 (2003), no. 2-3, 577–594. (Reviewer: V. G. Kurbatov) 39A11 (93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1934217 (2003i:39015) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Stability radii of linear discrete-time systems with delays. Vietnam J. Math. 29 (2001), no. 4, 379–384. (Reviewer: V. G. Kurbatov) 39A11 (93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1933767 (2003k:34134) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Stability radii of linear functional differential equations. Vietnam J. Math. 29 (2001), no. 1, 85–89. (Reviewer: Daoyi Xu) 34K20
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1840653 (2002d:34121) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Robust stability of linear functional differential equations. Adv. Stud. Contemp. Math. (Pusan) 3 (2001), no. 2, 43–59. (Reviewer: Zhanyuan Hou) 34K20 (34K35 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1825449 (2002d:34122) Pham Huu Anh Ngoc Stability radius of linear delay systems under fractional parameter perturbations. East-West J. Math. 2 (2000), no. 2, 127–139. (Reviewer: Lian Wang) 34K20 (93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1810894 (2001m:47147) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Stability of linear infinite-dimensional systems under affine and fractional perturbations. Vietnam J. Math. 27 (1999), no. 2, 153–167. (Reviewer: Birgit Jacob) 47N70 (93C55 93D09)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1735120 (2001i:93091) Son, Nguyen Khoa; Ngoc, Pham Huu Anh Robust stability of positive linear time-delay systems under affine parameter perturbations. Acta Math. Vietnam. 24 (1999), no. 3, 353–372. 93D09 (93C23)
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  MR1809076 (2001i:34131) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Complex stability radius of linear retarded systems. Vietnam J. Math. 26 (1998), no. 4, 379–383. 34K20
  PDF Doc Del Clipboard Journal Article

  • Hội Toán học said

   Author Citations for ” Pham Huu Anh Ngoc ”
   Pham Huu Anh Ngoc is cited 133 times by 25 authors
   in the MR Citation Database
   Most Cited Publications
   Citations Publication
   17 MR2011630 (2004h:93142) Hinrichsen, D.; Son, Nguyen Khoa; Ngoc, Pham Huu Anh Stability radii of higher order positive difference systems. Systems Control Lett. 49 (2003), no. 5, 377–388. (Reviewer: Vũ Ngoc Phát) 93D09 (39A10 93D20)

   14 MR1932440 (2003i:39016) Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of positive linear difference equations under affine parameter perturbations. Appl. Math. Comput. 134 (2003), no. 2-3, 577–594. (Reviewer: V. G. Kurbatov) 39A11 (93D09)

   12 MR1840653 (2002d:34121) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Robust stability of linear functional differential equations. Adv. Stud. Contemp. Math. (Pusan) 3 (2001), no. 2, 43–59. (Reviewer: Zhanyuan Hou) 34K20 (34K35 93D09)

   12 MR1735120 (2001i:93091) Son, Nguyen Khoa; Ngoc, Pham Huu Anh Robust stability of positive linear time-delay systems under affine parameter perturbations. Acta Math. Vietnam. 24 (1999), no. 3, 353–372. 93D09 (93C23)

   11 MR2072066 (2005c:34150) Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of linear systems under multi-perturbations. Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2004), no. 3-4, 221–238. (Reviewer: Christian Pötzsche) 34K20 (39A11 93C23 93C55 93D09)

   10 MR2332076 (2009d:34158) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Characterization of positive linear functional differential equations. Funkcial. Ekvac. 50 (2007), no. 1, 1–17. (Reviewer: Marcus R. W. Martin) 34K06 (34K20 34K40)

   9 MR2179487 (2007e:93085) Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Khoa Son Stability radii of positive linear functional differential equations under multi-perturbations. SIAM J. Control Optim. 43 (2005), no. 6, 2278–2295 (electronic). (Reviewer: Martin J. Bohner) 93D09 (34K06 34K20 93D20)

   9 MR2146322 (2006b:93122) Ngoc, Pham Huu Anh Strong stability radii of positive linear time-delay systems. Internat. J. Robust Nonlinear Control 15 (2005), no. 10, 459–472. (Reviewer: Valery Y. Glizer) 93C23 (34K20 93D09)

   6 MR2232249 (2007a:15019) Ngoc, Pham Huu Anh A Perron-Frobenius theorem for a class of positive quasi-polynomial matrices. Appl. Math. Lett. 19 (2006), no. 8, 747–751. 15A24 (34K20)

   6 MR2212347 (2006m:34155) Ngoc, Pham Huu Anh; Lee, Byung-Soo A characterization of spectral abscissa and Perron-Frobenius theorem of positive linear functional differential equations. IMA J. Math. Control Inform. 23 (2006), no. 3, 259–268. (Reviewer: Neville J. Ford) 34K06 (34K20)

   5 MR1809076 (2001i:34131) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Complex stability radius of linear retarded systems. Vietnam J. Math. 26 (1998), no. 4, 379–383. 34K20

   5 MR2324889 (2008c:34164) Naito, Toshiki; Murakami, Satoru; Shin, Jong Son; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of positive linear Volterra integro-differential systems. Integral Equations Operator Theory 58 (2007), no. 2, 255–272. (Reviewer: Khalil Ezzinbi) 34K20 (34K06 45J05 47G20 47N20)

   4 MR2119220 (2006b:15030) Pham Huu Anh Ngoc; Lee, Byung Soo; Nguyen Khoa Son Perron Frobenius theorem for positive polynomial matrices. Vietnam J. Math. 32 (2004), no. 4, 475–481. (Reviewer: Gerard Sierksma) 15A48 (93D05)

   4 MR2385870 (2008m:34173) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru On stability and robust stability of positive linear Volterra equations. SIAM J. Control Optim. 47 (2008), no. 2, 975–996. (Reviewer: Iasson Karafyllis) 34K20 (45J05 93D09)

   3 MR2354055 (2008j:45006) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son On stability of a class of positive linear functional difference equations. Math. Control Signals Systems 19 (2007), no. 4, 361–382. (Reviewer: Natali Hritonenko) 45M10 (39B22)

   3 MR2340322 (2008i:45005) Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of linear Volterra integral equations with nonnegative kernels. J. Math. Anal. Appl. 335 (2007), no. 1, 298–313. (Reviewer: Š. Schwabik) 45D05 (47D06 47N20)

   1 MR2285541 (2007k:93107) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191. (Reviewer: Kaiqi Xiong) 93D05 (34D10 34K20)

   1 MR2173721 (2006f:34109) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki New characterizations of exponential dichotomy and exponential stability of linear difference equations. J. Difference Equ. Appl. 11 (2005), no. 10, 909–918. (Reviewer: Bogdan Sasu) 34D09 (39A11 39A12)

   1 MR1810894 (2001m:47147) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Stability of linear infinite-dimensional systems under affine and fractional perturbations. Vietnam J. Math. 27 (1999), no. 2, 153–167. (Reviewer: Birgit Jacob) 47N70 (93C55 93D09)

 5. connan2010 said

  @ HVHTH: nếu bạn để ý thì sẽ thấy rõ citations của P.H.A.N đa phần là self-citations cả thôi.

  • @JIPV said

   Nếu xét non-self hay self thì phải xét đều hết cả. Và cũng nên cho số liệu cụ thế, tránh phát biểu lưng lửng “đó thôi”, “thế thôi”,…. Những gì bác HTH làm là rất đáng qúi.

   Đề nghị bác connan2010 đánh giá cụ thể hơn. Nhưng nên tiếp tục bên phòng tranh luận.

   • connan2010 said

    @ JIPV: mình đâu có phủ nhận những việc làm của HTH :D. Ok, sẽ chuyển sang phòng tranh luận :D.

   • Tuan Ngoc@ said

    Dạo này JIPV tranh luận rất khoa học, bác nên bỏ tí thời gian để đưa ra số liệu và khi đó nhận xét của bác mới thuyết phục 😉 Qua phòng tranh luận để vấn đề mang tính cộng đồng hơn. Bác Connan2010 là một trong những đối thủ xứng tầm của bác HTH, dạo này bác này phản biện kinh quá 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: