Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Archive for Tháng Mười, 2010

Ứng viên (GS dỏm cấp 2) Ngô Hữu Tình – “GS.TS” – (nguyên) Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô – Uỷ viên HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014:

Posted by giaosudom trên Tháng Mười 16, 2010

Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in Under public review | 1 Comment »

Lưu trữ comments posted không đúng chổ

Posted by giaosudom trên Tháng Mười 15, 2010

Posted in zz. Dự trữ | 3 Comments »

Ứng viên (GS dỏm cấp 1) Bùi Chí Bửu – Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL – UV HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014

Posted by giaosudom trên Tháng Mười 13, 2010

Đọc tiếp »

Posted in Under public review | 1 Comment »

Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014

Posted by giaosudom trên Tháng Mười 12, 2010

Đọc tiếp »

Posted in Under public review | 7 Comments »