Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Lưu trữ comments posted không đúng chổ

Posted by giaosudom trên Tháng Mười 15, 2010

Advertisements

3 phản hồi to “Lưu trữ comments posted không đúng chổ”

 1. giaosudom said

  connan2010 đã nói
  Tháng Mười 15, 2010 lúc 9:36 chiều e

  @ HTH & JIPV: https://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%e1%bb%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-1859

  Sau đây là trích dẫn vài citations của P.H.A.N (nguồn Mathscinet).
  Bài được cite nhiều nhất là 17 lần:
  [1] MR2011630 (2004h:93142) Hinrichsen, D; Son, Nguyen Khoa; Ngoc, Pham Huu Anh, Stability radii of higher order positive difference systems. Systems Control Lett. 49 (2003), no. 5, 377–388.
  Đây là list những bài báo trong đó có cite đến bài [1].
  1. Anh, Bui The; Nguyen, Vo Hanh Stability radii of positive higher order difference systems under fractional perturbations. Positivity 14 (2010), no. 2, 285–300.

  2. Liu, Xingwen; Yu, Wensheng; Wang, Long Stability analysis for continuous-time positive systems with time-varying delays. IEEE Trans. Automat. Control 55 (2010), no. 4, 1024–1028.

  3. Liu, Xingwen Constrained control of positive systems with delays. IEEE Trans. Automat. Control 54 (2009), no. 7, 1596–1600

  4. Anh Ngoc, P. H.; Murakami, S.; Naito, T.; Son Shin, J.; Nagabuchi, Y. On positive linear Volterra-Stieltjes differential systems. Integral Equations Operator Theory 64 (2009), no. 3, 325–335.

  5. Anh, Bui The; Son, Nguyen Khoa Stability radii of positive higher order difference system in infinite dimensional spaces. Systems Control Lett. 57 (2008), no. 10, 822–827.

  6. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru On stability and robust stability of positive linear Volterra equations. SIAM J. Control Optim. 47 (2008), no. 2, 975–996.

  7. Ngoc, Pham Huu Anh Stability radii of positive linear Volterra-Stieltjes equations. J. Differential Equations 243 (2007), no. 1, 101–122.

  8. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son On stability of a class of positive linear functional difference equations. Math. Control Signals Systems 19 (2007), no. 4, 361–382.

  9. Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of linear Volterra integral equations with nonnegative kernels. J. Math. Anal. Appl. 335 (2007), no. 1, 298–313.

  10. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Characterization of positive linear functional differential equations. Funkcial. Ekvac. 50 (2007), no. 1, 1–17.

  11. Naito, Toshiki; Murakami, Satoru; Shin, Jong Son; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of positive linear Volterra integro-differential systems. Integral Equations Operator Theory 58 (2007), no. 2, 255–272.

  12. Ngoc, Pham Huu Anh; Tran, Thai Bao; Naito, Toshiki Stability radii of higher order linear difference systems under multi-perturbations. J. Difference Equ. Appl. 13 (2007), no. 1, 15–24.

  13. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191.

  14. Sasu, Adina Luminiţa Stabilizability and controllability for systems of difference equations. J. Difference Equ. Appl. 12 (2006), no. 8, 821–826.

  15. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki $\scr D$D-stability radius of linear discrete time systems. Numer. Funct. Anal. Optim. 27 (2006), no. 5-6, 667–683.

  16. Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Khoa Son Stability radii of positive linear functional differential equations under multi-perturbations. SIAM J. Control Optim. 43 (2005), no. 6, 2278–2295 (electronic).

  17. Lancaster, Peter; Psarrakos, Panayiotis On the pseudospectra of matrix polynomials. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 27 (2005), no. 1, 115–129 (electronic).

  Bài có citations nhiều thứ 2 (14) lần:
  [2] MR1932440 (2003i:39016) Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of positive linear difference equations under affine parameter perturbations. Appl. Math. Comput. 134 (2003), no. 2-3, 577–594.
  Sau đây là list các bài báo cite bài số [2].

  1. Anh Ngoc, P. H.; Murakami, S.; Naito, T.; Son Shin, J.; Nagabuchi, Y. On positive linear Volterra-Stieltjes differential systems. Integral Equations Operator Theory 64 (2009), no. 3, 325–335.
  2. Anh, Bui The; Son, Nguyen Khoa Stability radii of positive linear systems under affine parameter perturbations in infinite dimensional spaces. Positivity 12 (2008), no. 4, 677–690.
  3. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru On stability and robust stability of positive linear Volterra equations. SIAM J. Control Optim. 47 (2008), no. 2, 975–996.
  4. Ngoc, Pham Huu Anh Stability radii of positive linear Volterra-Stieltjes equations. J. Differential Equations 243 (2007), no. 1, 101–122.
  5. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son On stability of a class of positive linear functional difference equations. Math. Control Signals Systems 19 (2007), no. 4, 361–382.
  6. Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of linear Volterra integral equations with nonnegative kernels. J. Math. Anal. Appl. 335 (2007), no. 1, 298–313.
  7. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Characterization of positive linear functional differential equations. Funkcial. Ekvac. 50 (2007), no. 1, 1–17.
  8. Naito, Toshiki; Murakami, Satoru; Shin, Jong Son; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of positive linear Volterra integro-differential systems. Integral Equations Operator Theory 58 (2007), no. 2, 255–272.
  9. Ngoc, Pham Huu Anh; Tran, Thai Bao; Naito, Toshiki Stability radii of higher order linear difference systems under multi-perturbations. J. Difference Equ. Appl. 13 (2007), no. 1, 15–24.
  10. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191.
  11. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki $\scr D$D-stability radius of linear discrete time systems. Numer. Funct. Anal. Optim. 27 (2006), no. 5-6, 667–683.
  12. Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Khoa Son Stability radii of positive linear functional differential equations under multi-perturbations. SIAM J. Control Optim. 43 (2005), no. 6, 2278–2295 (electronic).
  13. Psarrakos, Panayiotis J.; Tsatsomeros, Michael J. A primer of Perron-Frobenius theory for matrix polynomials. Linear Algebra Appl. 393 (2004), 333–351.
  14. Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of linear systems under multi-perturbations. Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2004), no. 3-4, 221–238.

  Bài có citation nhiều thứ 3 (2 bài, mỗi bài 12 lần):
  [3] MR1840653 (2002d:34121) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Robust stability of linear functional differential equations. Adv. Stud. Contemp. Math. (Pusan) 3 (2001), no. 2, 43–59.
  [4] Son, Nguyen Khoa; Ngoc, Pham Huu Anh Robust stability of positive linear time-delay systems under affine parameter perturbations. Acta Math. Vietnam. 24 (1999), no. 3, 353–372.
  List các bài báo cite bài số [3, 4]:

  1. Anh Ngoc, P. H.; Murakami, S.; Naito, T.; Son Shin, J.; Nagabuchi, Y. On positive linear Volterra-Stieltjes differential systems. Integral Equations Operator Theory 64 (2009), no. 3, 325–335.
  2. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru On stability and robust stability of positive linear Volterra equations. SIAM J. Control Optim. 47 (2008), no. 2, 975–996.
  3. Ngoc, Pham Huu Anh Stability radii of positive linear Volterra-Stieltjes equations. J. Differential Equations 243 (2007), no. 1, 101–122.
  4. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son On stability of a class of positive linear functional difference equations. Math. Control Signals Systems 19 (2007), no. 4, 361–382.
  5. Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of linear Volterra integral equations with nonnegative kernels. J. Math. Anal. Appl. 335 (2007), no. 1, 298–313.
  6. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Characterization of positive linear functional differential equations. Funkcial. Ekvac. 50 (2007), no. 1, 1–17.
  7. Naito, Toshiki; Murakami, Satoru; Shin, Jong Son; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of positive linear Volterra integro-differential systems. Integral Equations Operator Theory 58 (2007), no. 2, 255–272.
  8. Ngoc, Pham Huu Anh; Tran, Thai Bao; Naito, Toshiki Stability radii of higher order linear difference systems under multi-perturbations. J. Difference Equ. Appl. 13 (2007), no. 1, 15–24.
  9. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191.
  10. Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Khoa Son Stability radii of positive linear functional differential equations under multi-perturbations. SIAM J. Control Optim. 43 (2005), no. 6, 2278–2295 (electronic).
  11. Vu Hoang Linh On the robustness of asymptotic stability for a class of singularly perturbed systems with multiple delays. Acta Math. Vietnam. 30 (2005), no. 2, 137–151.
  12. Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of linear systems under multi-perturbations. Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2004), no. 3-4, 221–238.
  13. Anh Ngoc, P. H.; Murakami, S.; Naito, T.; Son Shin, J.; Nagabuchi, Y. On positive linear Volterra-Stieltjes differential systems. Integral Equations Operator Theory 64 (2009), no. 3, 325–335.
  14. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru On stability and robust stability of positive linear Volterra equations. SIAM J. Control Optim. 47 (2008), no. 2, 975–996.
  15. Ngoc, Pham Huu Anh Stability radii of positive linear Volterra-Stieltjes equations. J. Differential Equations 243 (2007), no. 1, 101–122.
  16. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son On stability of a class of positive linear functional difference equations. Math. Control Signals Systems 19 (2007), no. 4, 361–382.
  17. Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of linear Volterra integral equations with nonnegative kernels. J. Math. Anal. Appl. 335 (2007), no. 1, 298–313.
  18. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Characterization of positive linear functional differential equations. Funkcial. Ekvac. 50 (2007), no. 1, 1–17.
  19. Naito, Toshiki; Murakami, Satoru; Shin, Jong Son; Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of positive linear Volterra integro-differential systems. Integral Equations Operator Theory 58 (2007), no. 2, 255–272.
  20. Ngoc, Pham Huu Anh; Tran, Thai Bao; Naito, Toshiki Stability radii of higher order linear difference systems under multi-perturbations. J. Difference Equ. Appl. 13 (2007), no. 1, 15–24.
  21. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191.
  22. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki $\scr D$-stability radius of linear discrete time systems. Numer. Funct. Anal. Optim. 27 (2006), no. 5-6, 667–683.
  23. Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Khoa Son Stability radii of positive linear functional differential equations under multi-perturbations. SIAM J. Control Optim. 43 (2005), no. 6, 2278–2295 (electronic).
  24. Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of linear systems under multi-perturbations. Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2004), no. 3-4, 221–238.

  Theo bạn HTH liệt kê theo Mathscinet thì PHAN có 133 lần được cite. Ở trên mình chỉ xét trong 55 citations của 4 bài được cite nhiều nhất thì cũng thấy rằng thực chất non-self citation cũng chỉ chưa tới 10. Khen ai giỏi thì mình không biết chứ nói bác PHAN là giỏi thì mình không phục được 🙂 ).

 2. giaosudom said

  Ly Cao Hoc
  2010/10/16 at 1:39 chiều

  Đề nghị phong chức danh PGS cực dỏm cho Tiến sĩ Ngôn ngữ học Đào Thị Vân. Giảng viên Khoa Ngữ Văn đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyen. Bà này có đủ tất cả mọi thứ trừ TRI THỨC VÀ ĐẠO ĐỨC.
  Đề nghị phong chức danh PGS cực dỏm cho Tiến sĩ Ngôn ngữ học Đào Thị Vân. Giảng viên Khoa Ngữ Văn đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyen. Bà này có đủ tất cả mọi thứ trừ TRI THỨC VÀ ĐẠO ĐỨC.

  Ly Cao Hoc
  Chấp nhậnPhản đối | Trả lời | Sửa nhanh | Sửa | Spam | Thùng rác

  Phòng triển lãm GS Dỏm
  8 #
  Ly Cao Hoc

  Xin đề nghị Viện xét và cấp Bằng danh dự cho Tiến Sĩ Ngôn ngữ học Đào Thị Vân – Giảng viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm – đại học Thái Nguyên. Đảm bảo đây là một người dỏm nhất trong số những người dỏm
  Xin đề nghị Viện xét và cấp Bằng danh dự cho Tiến Sĩ Ngôn ngữ học Đào Thị Vân – Giảng viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm – đại học Thái Nguyên. Đảm bảo đây là một người dỏm nhất trong số những người dỏm

  Ly Cao Hoc

  1
  Chấp nhậnPhản đối | Trả lời | Sửa nhanh | Sửa | Spam | Thùng rác

  Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm
  7 #

 3. giaosudom said

  Ly Cao Hoc

  2010/10/16 at 1:41 chiều | In reply to Ly Cao Hoc.

  Các bạn biết không, Bà Tiến sĩ Vân trong ba năm đã tích luỹ được những chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Nga (C), Tiếng Pháp (C), Tiếng Bồ (C), Tiếng Trung (C), Tiếng Khme (C) duy nhất Tiếng Việt thì bà ấy ngu như một Tiến Sĩ.
  Các bạn biết không, Bà Tiến sĩ Vân trong ba năm đã tích luỹ được những chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Nga (C), Tiếng Pháp (C), Tiếng Bồ (C), Tiếng Trung (C), Tiếng Khme (C) duy nhất Tiếng Việt thì bà ấy ngu như một Tiến Sĩ.

  Chấp nhậnPhản đối | Trả lời | Sửa nhanh | Sửa | Spam | Thùng rác

  Phòng triển lãm GS Dỏm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: