Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Archive for the ‘Mục riêng tư’ Category

Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Thái – Chủ nhiệm bộ môn vật liệu và công nghệ đúc, Đại học Bách Khoa Hà Nội – “GS.TSKH” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước NGÀNH LUYỆN KIM NHIỆM KỲ 2009-1014

Posted by giaosudom4 trên Tháng Sáu 24, 2011

Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in Hội đồng học hàm, Mục riêng tư, Under public review | 13 Comments »

Quy định Mục riêng tư

Posted by giaosudom trên Tháng Tám 12, 2010

Đây là nơi để Editors trao đổi, góp ý mang tính riêng tư và tế nhị với JIPV.

  1. Chỉ Editors mới được post bài.

  2. Khi post bài vào Mục riêng tư, Editor phải chọn chế độ “Hiển thị: Riêng tư”.

  3. Những bài riêng tư thì chỉ Editor-in-Chief và tác giả mới đọc được. Manging Editors, Editors khác và Độc giả không đọc được.

Lưu ý: JIPV chỉ xem xét những vấn đề phù hợp với Quy định của JIPV. JIPV sẽ hồi đáp Editors bằng công việc nếu ý kiến phù hợp. JIPV không trả lời bằng lời hứa nên sẽ không có thư riêng đến tác giả.

Posted in Mục riêng tư | Chức năng bình luận bị tắt ở Quy định Mục riêng tư