Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Archive for the ‘NCKH của Đại học & Viện’ Category

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Posted by giaosudom trên Tháng Tám 25, 2011

 • Tuyên bố về NCKH:

 • Danh sách công trình (không tính bài ISI, chỉ tính những kêt quả kinh điển):

==================
Vài nhận xét:
……………
Advertisements

Posted in NCKH của Đại học & Viện | 12 Comments »

Trường Đại học Ngoại thương

Posted by giaosudom trên Tháng Tư 20, 2011

 • www: Wiki

 • Tuyên bố về NCKH

 • Số bài ISI trong 10 năm (2000 – 2010): … ; 5

  năm (2005 – 2010):

 • Keys:

 • Theo ngành

 • Thể loại

 • Tác giả

 • Đơn vị hợp tác

 • Danh sách bài ISI

Posted in NCKH của Đại học & Viện | 1 Comment »

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Posted by giaosudom trên Tháng Tư 20, 2011

 • www: Wiki

 • Tuyên bố về NCKH

 • Số bài ISI trong 10 năm (2000 – 2010): … ; 5

  năm (2005 – 2010):

 • Keys:

 • Theo ngành

 • Thể loại

 • Tác giả

 • Đơn vị hợp tác

 • Danh sách bài ISI

Posted in NCKH của Đại học & Viện | Leave a Comment »

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Posted by giaosudom trên Tháng Tư 20, 2011

 • www: Wiki

 • Tuyên bố về NCKH

 • Số bài ISI trong 10 năm (2000 – 2010): … ; 5

  năm (2005 – 2010):

 • Keys:

 • Theo ngành

 • Thể loại

 • Tác giả

 • Đơn vị hợp tác

 • Danh sách bài ISI

Posted in NCKH của Đại học & Viện | 1 Comment »

Đại học Thăng Long

Posted by giaosudom trên Tháng Tư 18, 2011

 • www: http://www.thanglong.edu.vn/Home
 • Tuyên bố về NCKH: chưa thấy (có đào tạo thạc sĩ!)
 • Số bài ISI trong 20 năm (1990 – 2010): 000 (keys: Thang Long Univ, thanglong Univ, thanglong)
 • Theo ngành:
 • Thể loại
 • Tác giả
 • Đơn vị hợp tác
 • Danh sách bài ISI

Posted in NCKH của Đại học & Viện | 1 Comment »

Đại học Bách khoa Hà Nội

Posted by giaosudom trên Tháng Tư 18, 2011

 • Tuyên bố về NCKH: http://www.hut.edu.vn/web/vi/nghien-cuu

 • Số bài ISI trong 20 năm (1990 – 2010): 300 (keys: Hanoi Univ Technol) Đọc tiếp »

Posted in NCKH của Đại học & Viện | 26 Comments »

Đại học Sư phạm Hà Nội

Posted by giaosudom trên Tháng Tư 18, 2011

Posted in NCKH của Đại học & Viện | 15 Comments »

Công bố khoa học nghiêm túc (ISI) của các Đại học & Viện

Posted by giaosudom trên Tháng Tư 18, 2011

 • Thời gian thống kê: 2000 – 2010 (10 năm).

 • Nội dung: Tuyên bố của các đại học và viện về hoạt động nghiên cứu khoa học và số liệu từ ISI.

 • ….

Mẫu đăng bài:

 • www
 • Tuyên bố về NCKH
 • Số bài ISI trong 10 năm (2000 – 2010): …; 5 năm (2005 – 2010)
 • Keys:
 • Theo ngành
 • Thể loại
 • Tác giả
 • Đơn vị hợp tác
 • Danh sách bài ISI

Để đánh giá năng lực khoa học của một đơn vị, Độc giả nên có thông tin về thời gian thành lập, số GS, PGS, TS, số bài nội lực,….

—————————————————————————————————————–

Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Việt Nam

Posted in NCKH của Đại học & Viện | 3 Comments »