Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Phòng Submission


Trưởng phòng: Editor Vuhuy


* Mục đích:Nơi nhận hồ sơ xét phong các danh dỏm, yếu, kém từ các Editors của JIPV.* Quy định chung:

Những trường hợp đã xét, JIPV xin phép được xóa bài giới thiệu của Editors để thuận lợi cho việc quản lí.

Những Editors có bài viết liên quan đến ứng viên ở đây thì vui lòng chuyển thông tin đó sang mục comments cho ứng viên ngay khi hình ảnh của ứng viên được công bố.

Các bác Editors vui lòng thường xuyên kiểm tra status của “các bài” mà các bác gởi “công bố” trên Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV – Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam.

Các bác Editors nên tham gia tranh luận với các Guest Editors (độc giả) về “bài” mà các bác “giới thiệu”. Xin lưu ý: Những comments vi phạm Quy định của JIPV sẽ bị xóa và các Guest Editors sẽ bị cấm tham gia tranh luận trên JIPV; do đó các bác Editors không nên tranh luận với các comments vi phạm Quy định và các bác nên thông báo để JIPV xử lí các Guest Editors (nếu các bác Editors tranh luận với các comments vi phạm Quy định thì các comments này và nội dung tranh luận của các bác Editors sẽ bị xóa).

JIPV dự định công bố vài Volumes thôi. Hy vọng trong thời gian tới những người đang làm nghiên cứu và các bạn trẻ hiểu được giá trị và có thể tự tra cứu dữ liệu ISI (hoặc nhờ người quen giúp), và tự phân biệt ai là competent or incompetent. Để từ đó đất nước sẽ có được một môi trường khoa học nghiêm túc và lành mạnh hơn.

Quy định về gi “bài” (ứng viên dỏm) và xét duyệt:

A. Gi “bài”: JIPV chỉ xét “bài” do các Editors gửi theo mẫu như sau:

A1/ Ảnh của ứng viên (post trực tiếp, kèm links):

A2/ Tên đầy đủ:

A3/ Chuyên môn:

A4/ Chức danh:

A5/ Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê, nếu ứng viên có nhiều bài thì Editor chỉ cần ghi số lượng và kèm theo thông tin chi tiết cuối bài):

A6/ Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

A7/ Chức vụ (quá khứ và hiện tại):

A8/ Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

A9/ Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

A10/ Chứng cứ về việc chống lại quá trình cải tổ khoa học Việt Nam  của Qũy NAFOSTED (?):

A11/ Sử dụng bằng TS của trường quốc tế dỏm hoặc chạy bằng TS trong nước (?):

A12/ Có liên quan đến việc liên kết với các trường quốc tế dỏm (?):

A13/ Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

A14/ Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):

A15/ Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):

A16/ Cam kết của Editor (gửi bài vì mục đích giúp khoa học Việt Nam phát triển, không vì các mục đích khác, đã thông báo qua email đến ứng viên và tổ chức liên quan): cam kết/không cam kết.

Lưu ý:


1/ Các Editor nên copy mẫu này và điền thông tin vào khi gửi “bài. Editor post bài gửi trên blog hay website cá nhân của chính mình và sau đó post link vào Phòng Submission. Bài gửi không theo mẫu sẽ không được xét. Và bài gửi sẽ bị xoá.

2/ Ứng viên không có hình ảnh và email liện hệ thì không được xét. Email liên hệ rất quan trọng vì cá nhân ứng viên và tổ chức của ứng viên phải được mời tham gia làm Guest Editors khi ứng viên được under public review; Editors phải cung cấp cả email của ứng viên và tổ chức của ứng viên, nếu ứng viên không có email thì phải có email của tổ chức của ứng viên.

3/ Bài giới thiệu của Editors sẽ được công bố cùng với ứng viên được nhận đăng. Do đó, JIPV đề nghị Editors phải gởi bài theo đúng Quy định.

4/ Sau khi gửi bài, Editors phải thường xuyên theo dõi và cung cấp thông tin theo yêu cầu của JIPV nếu muốn bài gửi được sớm xét công bố.

5/ Những bài đã accepted, nhưng Editors không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định sẽ không được online. Do đó các Editors-in-Chief và Managing Editors chỉ xem xét những bài gửi đúng quy định.

6/ Trường hợp Editors cùng lúc submit nhiều bài thì phải submit dưới dạng single submission để thuận tiện cho communication giữa Editors và JIPV.

7/ Trong bài gửi của Editor, hình ảnh của ứng viên phải được lưu trực tiếp. JIPV không chấp nhận hình ảnh qua links.

8/ JIPV có thể xét đặc cách cho những trường hợp “nỗi tiếng”, và có thể thông qua các quy định trên.

B. Quy trình duyệt “bài” của JIPV:

1. Editors gửi “bài”.

2. The Board (gồm Editors-in-Chief, Managing Editors và toàn thể các Editors) xét duyệt, hoặc mời phản biện kín (nếu “bài” quá phức tạp).

3. Thực hiện public review (dành cho Editors và Guest Editors – độc giả) đối với những “bài” có khả năng được nhận đăng (Editor giới thiệu bài phải có trách nhiệm bảo vệ tính đúng đắn về bài do mình giới thiệu). Mỗi lượt public review gồm không quá 15 bài. Do đó Editors phải kiên nhẫn nếu bài gửi chưa được online.

4. JIPV ra quyết định.

*****************************************************************************

Ngoài những quy định trên, kể từ ngày 8/8/2010, Editor gửi bài công bố trong JIPV phải post bài gửi trên blog hay website cá nhân của chính mình và sau đó post link vào Phòng Submission. Những bài gửi không đúng quy định sẽ không được JIPV xem xét công bố.

*****************************************************************************

Những bài gửi trước ngày 10/08/2010 được xem xét theo quy định cũ.


view photostream

inhainha says:

– Tên đầy đủ: Trần Văn Sáng

– Chuyên môn:

– Chức danh:GS.TS, NGND

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): ISI = 0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Chủ nhiệm Bộ môn Lao ĐH Y Hà nội, Nguyên Trưởng bộ môn Niệu, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Y

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=540…
giadinh.net.vn/2009226142956695p0c1000/vo-chong-gs-tran-v…

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
daihocyhn@hmu.edu.vn vienlao@bvlaobp.org

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

JIPV@: under review
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

– Tên đầy đủ: Lê Năm

– Chuyên môn:

– Chức danh:GS.TS

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):
ISI = 1
Title: Reconstruction of Acid-Injured Face with Occipitocervicodorsal Super-Thin Flaps
Author(s): Vu QV, Tran V, Le N, et al.
Source: PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY Volume: 124 Issue: 1 Pages: 167E-169E Published: JUL 2009
Times Cited: 0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Y

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=274…
bee.net.vn/channel/1990/2009/06/1710384/

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
lenam1952@yahoo.com

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

JIPV@: under review
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.

view photostream
view photostream

tien sy dom says:

– Tên đầy đủ:PGS.TS. BÙI VĂN MIÊN

– Chuyên môn: Cơ khí – Công nghệ.; Sau thu hoạch

– Chức danh: PHÓ GIÁO SƯ SAU THU HOẠCH-CHĂN NUÔI

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Trưởng phòng QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trưởng Bộ môn PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:Đơn vị đã và đang quản lý: Bộ môn, Khoa, Phòng liên tục đạt đơn vị xuất sắc: 01 Bằng khen Thủ tướng 5 bằng khen cấp bộ và nhiều bằng khen của các tỉnh thành.
+ Cá nhân:
– Liên tục đạt CSTĐ, Giảng viên giỏi từ 1995 đến nay. Giáo viên giỏi cấp Bộ năm học 2002 -2003
– Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM 1980-1982
– Huy hiệu thành phố 1976-1981
– Bằng lao động sáng tạo,Huy hiệu lao động sáng tạo 1999-2000
– Bằng khen Tổng liên Đoàn lao động Việt nam 1999-2000, 2003
– Bằng khen Bộ Khoa học Công Nghệ và Môi trường,,LH HKH&KT 1999,2003
– Bằng khen Bộ trưởng bộ GD&ĐT – 10 năm đổi mới.
– Huy chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(2001)
– Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (2002)
– Bằng khen Thủ tướng Chính phủ –QĐ 1225Qđ/TTg ngày 10/11/2003
– Huy chương vàng – công nghệ tại Techmark Hà nội 2003
– Bằng lao động sáng tạo -Huy hiệu lao động sáng tạo năm 2003
– Giài nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Bình Dương lần I – 2004

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):

srmo.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=31

www.hcmuaf.edu.vn/ctt/softs/pkh/abc/pnckh_tp.htm

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
tckhnln@hcmuaf.edu.vn

PGS ma chang thay bai bao hay huong dan SV cao hoc nao ca, tien sy cung chang thay bai bao nao
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=227…
Khong tim duoc bai bao
======================================================
JIPV@: Under review
Originally posted 10 days ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 10 days ago.

view photostream
view photostream
view photostream

inhainha says:

– Tên đầy đủ: Nguyễn Hữu Bảo

– Chuyên môn: CNTT

– Chức danh: PGS

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:0

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó trưởng khoa công nghệ thông tin trường ĐH Thủy Lợi

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
cse.wru.edu.vn/index.php?option=com_content&view=arti…
– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
nghbao@wru.edu.vn Nguyendangto@wru.edu.vn
Posted 5 days ago. ( permalink )

g

n

Advertisements

80 phản hồi to “Phòng Submission”

 1. Dân Triết said

  – Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Cư

  – Chuyên môn: Triết Học

  – Chức danh:PGS.TS

  – Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0

  – Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

  – Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiện nay đang là Chủ Nhiệm Khoa Giáo Dục Chính Trị, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

  – Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

  – Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

  – Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

  – Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):

  fpe.hnue.edu.vn/index.php?act=gallery&mode=1&par=20

  – Hình ảnh của Nguyễn Văn Cư (người đang đứng phát biểu, cầm Microphone và quyển sách):

  fpe.hnue.edu.vn/index.php?act=gallery&mode=2&par=127

  – Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): k.gdct@hnue.edu.vn

  • giaosudom said

   Vui lòng xem Quy định mới. Xin trích:

   Ngoài những quy định trên, kể từ ngày 8/8/2010, Editor gửi bài công bố trong JIPV phải post bài gửi trên blog hay website cá nhân của chính mình và sau đó post link vào Phòng Submission. Những bài gửi không đúng quy định sẽ không được JIPV xem xét công bố.

   Xin cảm ơn bác đã gửi bài. JIPV chưa xét bài của bác được.

  • giaosudom said

   Final decision: Reject 😦

 2. giaosudom4 said

  On the issue of candidate Vũ Minh Thục, please refer to this paper: http://www.iovs.org/cgi/reprint/26/11/1533.pdf
  Clearly, Vu MT is not Vũ Minh Thục, but Vu Michael T

 3. JIPV said

  Ha Van Quyet: ISI = 3 + neither CA nor MA = accept without revision = 🙂

  1/

  Gastric and Colo-rectal Cancer Mortality in Viet Nam in the Years 2005-2006

  ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information
  more options
  Author(s): Ngoan LT (Ngoan, Le Tran)1, Anh NTD (Anh, Nguyen Thi Diep), Huong NTT (Huong, Nguyen Thi Thanh)2, Thu NT (Thu, Nguyen Thi), Lua NT (Lua, Nguyen Thi), Hang LTM (Hang, Lai Thi Minh), Bich NN (Bich, Nguyen Ngoc), Hieu NV (Hieu, Nguyen Van), Quyet HV (Quyet, Ha Van), Tai LT (Tai, Le Thi), Van DD (Van, Do Duc), Khan NC (Khan, Nguyen Cong)3, Mai LB (Mai, Le Bach)3, Tokudome S (Tokudome, Shinkan)4, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)5
  Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 9 Issue: 2 Pages: 299-302 Published: 2008
  Times Cited: 1 References: 25 Citation MapCitation Map

  2/ Development of a Semi-quantitative Food Frequency Questionnaire for Dietary Studies – Focus on Vitamin C Intake

  ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
  more options
  Author(s): Le TN (Le Tran Ngoan)1, Nguyen CK (Nguyen Cong Khan)2, Le BM (Le Bach Mai)2, Nguyen TTH (Nguyen Thi Thanh Huong)3, Nguyen TT (Nguyen Thi Thu)1, Nguyen TL (Nguyen Thi Lua)1, Lai TMH (Lai Thi Minh Hang)1, Nguyen NB (Nguyen Ngoc Bich)1, Nguyen VH (Nguyen Van Hieu)1, Ha VQ (Ha Van Quyet)1, Le TT (Le Thi Tai)1, Do DV (Do Duc Van)1, Moore MA (Moore, Malcolm A.)4, Tokudome S (Tokudome, Shinkan)5, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)6
  Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 9 Issue: 3 Pages: 427-432 Published: 2008
  Times Cited: 0 References: 22 Citation MapCitation Map

  3/

  Cooking Temperature, Heat-generated-carcinogens, and the Risk of Stomach and Colorectal Cancers

  ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
  more options
  Author(s): Le TN (Le Tran Ngoan)1, Nguyen TT (Nguyen Thi Thu)1, Nguyen TL (Nguyen Thi Lua)1, Lai TMH (Lai Thi Minh Hang)1, Nguyen NB (Nguyen Ngoc Bich)1, Nguyen VH (Nguyen Van Hieu)1, Ha VQ (Ha Van Quyet)1, Le TT (Le Thi Tai)1, Do DV (Do Duc Van)2, Nguyen CK (Nguyen Cong Khan)2, Le BM (Le Bach Mai)2, Tokudome S (Tokudome, Shinkan)3, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)4
  Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 10 Issue: 1 Pages: 83-86 Published: 2009
  Times Cited: 0 References: 6 Citation MapCitation Map

 4. JIPV said

  Trần Văn Sáng: ISI = 0 = accept without revision = 🙂

 5. JIPV said

  LE NAM: ISI = 1 + neither CA or MA = accept with out revision = 🙂

  1/

  Reconstruction of Acid-Injured Face with Occipitocervicodorsal Super-Thin Flaps

  ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
  more options
  Author(s): Vu QV (Vu Quang Vinh)1, Tran V (Tran Van Anh)1, Le N (Le Nam)1, Hyakusoku H (Hyakusoku, Hiko)2, Ogawa R (Ogawa, Rei)2
  Source: PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY Volume: 124 Issue: 1 Pages: 167E-169E Published: JUL 2009
  Times Cited: 0 References: 5 Citation MapCitation Map
  Document Type: Letter
  Language: English
  Reprint Address: Vu, QV (reprint author), Vietnam Natl Inst Burns, Dept Plast & Reconstruct Surg, Hanoi, Vietnam
  Addresses:
  1. Vietnam Natl Inst Burns, Dept Plast & Reconstruct Surg, Hanoi, Vietnam
  2. Nippon Med Coll Hosp, Dept Plast Reconstruct & Aesthet Surg, Tokyo, Japan
  E-mail Addresses: vuvinhvb@gmail.com

 6. JIPV said

  BÙI VĂN MIÊN: ISI = 0 = accept without revision = 🙂

 7. JIPV said

  Nguyễn Hữu Bảo: ISI = 0 = accept without revision = 🙂

 8. jipvfan said

  Kính gửi JIPV:

  Tôi xin gửi JIPV xét đăng bài này: ứng cử viên PGS rất dỏm Nguyễn Minh Hiển

  http://jipvfan.wordpress.com/2010/08/14/bai-g%E1%BB%ADi-dang-t%E1%BA%A1p-chi-gs-d%E1%BB%8Fm-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%A9ng-c%E1%BB%AD-vien-pgs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-nguy%E1%BB%85n-minh-hi%E1%BB%83n/

  Chân thành cảm ơn JIPV.

 9. baokedom said

  Rất ngưỡng mộ JIPV. Xin xét đăng bài này. Cảm ơn nhiều.

  xét dỏm GS.TS Trần Thị Luyến: HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y – THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2009-1014

  http://baokedom.wordpress.com/2010/08/15/xet-d%E1%BB%8Fm-gs-ts-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BB%8B-luy%E1%BA%BFn-h%E1%BB%99i-d%E1%BB%93ng-ch%E1%BB%A9c-danh-giao-s%C6%B0-lien-nganh-chan-nuoi-%E2%80%93-thu-y-%E2%80%93-th%E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n-nhi/

  • JIPV said

   Under review.

   • giaosudom said

    JIPV@: ISI = 1 + niether MA nor CA = accept without revision = 🙂

    1/

    Occurrence of aflatoxin B1, citrinin and ochratoxin A in rice in five provinces of the central region of Vietnam

    View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
    more options
    Author(s): Nguyen MT (Nguyen, Minh Tri), Tozovanu M (Tozovanu, Mariana), Tran TL (Tran, Thi Luyen), Pfohl-Leszkowicz A (Pfohl-Leszkowicz, Annie)
    Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 105 Issue: 1 Pages: 42-47 Published: 2007
    Times Cited: 11 References: 23 Citation MapCitation Map
    Abstract: The possible coexistence of three mycotoxins in rice, including aflatoxin B1 (AFB1), citrinin (CIT) and ochratoxin A (OTA), was investigated. The samples of rice were collected in large markets in five provinces of the central region of Vietnam. These toxins were extracted, purified and finally quantified by HPLC with fluorimetry detection. Contamination of AFBI was found to be the most, followed by OTA, while contamination of CIT was insignificant. The coexistence of CIT with AFB1/OTA in rice was found in high percentage. Some samples overpassed the authorized limit by Europe in OTA and/or AFB1. (c) 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
    Document Type: Article
    Language: English
    Author Keywords: aflatoxin b1; ochratoxin A; citrinin; mycotoxin analysis; rice
    KeyWords Plus: BALKAN ENDEMIC NEPHROPATHY; MYCOTOXINS; CEREALS; OLIVES
    Reprint Address: Pfohl-Leszkowicz, A (reprint author), ENSAT, Dept BioSym, UMR CNRS INPT 5503, 1 Ave Agrobiopole, F-31326 Auzeville Tolosane, France
    Addresses:
    1. ENSAT, Dept BioSym, UMR CNRS INPT 5503, F-31326 Auzeville Tolosane, France
    2. Nha Trang Univ, Nguyen Dinh Chieu 02, Nha Trang Vietnam
    E-mail Addresses: leszkowicz@ensat.fr
    Publisher: ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND
    Subject Category: Chemistry, Applied; Food Science & Technology; Nutrition & Dietetics
    IDS Number: 202KM
    ISSN: 0308-8146
    DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.03.040

  • giaosudom said

   @Uploaded by ME4.

 10. VS dỏm said

  Kính gửi JIPV:

  Tôi xin gửi đăng hai bài dưới đây

  Phạm Tất Dong – Trần Xuân Nhĩ

  http://viensidom.blogspot.com/2010/09/pham-tat-dong-tran-xuan-nhi.html

  Xin cảm ơn sự xem xét.

  Viện Sĩ Dỏm

 11. giaosudom said

  Các bác tranh luận ở đây nên cẩn thận dùng từ ngữ nhé. Các bác cũng nên góp ý chân thành với nhau, hơn là “hơn thua” nhau. Xin cảm ơn các bác.

 12. Qua sự việc tấn công lẫn nhau giữa các thành viên và cả JIPV cũng bị lôi kéo tham gia, để tránh gây hiểu lầm và hiềm khích giữa các thành viên, tôi xin phép được resubmit lại trường hợp ông Trần Công Toại để qua việc này cho bác … thấy cách thức nộp bài ở JIPV như thế nào.

  http://whocryforme.wordpress.com/2010/09/13/d%E1%BB%81-c%E1%BB%AD-pho-giao-s%C6%B0-d%E1%BB%8Fm-cho-ong-tr%E1%BA%A7n-cong-to%E1%BA%A1i/

  Qua đây tôi cũng mong bác … phải bình tĩnh, đừng nên giận mà hành động tôi thấy là “nông nỗi”.

  • JIPV said

   JIPV@: Under review. Thank you for your submission.

   • vuhuy said

    Review: Trong 3 bài tác giả liệt kê thì chỉ bài này là ISI, nhưng k top:

    In vitro culture and differentiation of osteoblasts from human umbilical cord blood

    View full text from the publisher Springer Verlag
    more options
    Author(s): Tran CT (Tran Cong Toai)2, Huynh DT (Huynh Duy Thao)2, Nguyen PT (Nguyen Phuong Thao)2, Gargiulo C (Gargiulo, Ciro)2, Phan KN (Phan Kim Ngoc)3, Pham HV (Pham Hung Van)4, Strong DM (Strong, D. Michael)1
    Source: CELL AND TISSUE BANKING Volume: 11 Issue: 3 Pages: 269-280 Published: AUG 2010
    Times Cited: 0 References: 53 Citation MapCitation Map
    Abstract: It is well accepted that human umbilical cord blood (UCB) is a source of mesenchymal stem cells (MSCs) which are able to differentiate into different cell phenotypes such as osteoblasts, chondrocytes, adipocytes, myocytes, cardiomyocytes and neurons. The aim of this study was to isolate MSCs from human UCB to determine their osteogenic potential by using different kinds of osteogenic medium. Eventually, only those MSCs cultured in osteogenic media enriched with vitamin D-2 and FGF9, were positive for osteocalcin by RT-PCR. All these cells were positive for alizarin red, alkaline phosphatase and Von Kossa. The results obtained from RT-PCR have confirmed that osteogenesis is complete by expression of the osteocalcin marker. In conclusion, vitamin D-2, at least in vitro, may replace vitamin D-3 as an osteogenic stimulator factor for MSC differentiation.
    Document Type: Article
    Language: English
    Author Keywords: Mesenchymal stem cells (MSCs); Human umbilical cord (UCB); Bone marrow (BM); Major histocompatibility complex (MHC)
    KeyWords Plus: MESENCHYMAL STEM-CELLS; HUMAN BONE-MARROW; PROGENITOR CELLS; ADIPOSE-TISSUE; GROWTH; EXPRESSION; PHENOTYPE; THERAPY; GRAFT; SHAPE
    Reprint Address: Strong, DM (reprint author), Univ Washington, Sch Med, Dept Orthopaed & Sports Med, Seattle, WA 98195 USA
    Addresses:
    1. Univ Washington, Sch Med, Dept Orthopaed & Sports Med, Seattle, WA 98195 USA
    2. Pham Ngoc Thach Med Univ, Dept Histopathol Embryol Genet & Biotechnol Tissu, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
    3. Univ Nat Sci, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
    4. Univ Med & Pharm, Cent Lab, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
    E-mail Addresses: dmstrong2@comcast.net
    Publisher: SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS
    Subject Category: Cell Biology; Engineering, Biomedical
    IDS Number: 617QD
    ISSN: 1389-9333
    DOI: 10.1007/s10561-009-9141-4

    =============================================
    Ngoài ra bài sau có địa chỉ từ VN, với key Tran CT (k biết phải ứng viên k?)

    Selection of a strain of Aspergillus for the production of citric acid from pineapple waste in solid-state fermentation

    ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
    more options
    Author(s): Tran CT, Sly LI, Mitchell DA
    Source: WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Volume: 14 Issue: 3 Pages: 399-404 Published: JUL 1998
    Times Cited: 17 References: 25 Citation MapCitation Map
    Abstract: Aspergillus foetidus ACR I 3996 (=FRR 3558) and three strains of Aspergillus niger ACM 4992 (=ATCC 9142), ACM 4993 (=ATCC 10577), ACM 4994 (=ATCC 12846) were compared for the production of citric acid from pineapple peel in solid-state fermentation. A. niger ACM 4992 produced the highest amount of citric acid, with a yield of 19.4 g of citric acid per 100 g of dry fermented pineapple waste under optimum conditions, representing a yield of 0.74 g citric acid/g sugar consumed. Optimal conditions were 65% (w/w) initial moisture content, 3% (v/w) methanol, 30 degrees C, an unadjusted initial pH of 3.4, a particle size of 2 mm and 5 ppm Fe2+. Citric acid production was best in flasks, with lower yields being obtained in tray and rotating drum bioreactors.
    Document Type: Article
    Language: English
    Author Keywords: Aspergillus niger; citric acid; pineapple waste; solid-state fermentation
    KeyWords Plus: METAL-IONS; SUBSTRATE; NIGER; SYSTEM; POMACE
    Reprint Address: Tran, CT (reprint author), Univ Queensland, Dept Chem Engn, Brisbane, Qld 4072 Australia
    Addresses:
    1. Univ Queensland, Dept Chem Engn, Brisbane, Qld 4072 Australia
    2. Univ Queensland, Dept Microbiol, Brisbane, Qld 4072 Australia
    3. Food Ind Res Inst, Hanoi, Vietnam
    Publisher: KLUWER ACADEMIC PUBL, SPUIBOULEVARD 50, PO BOX 17, 3300 AA DORDRECHT, NETHERLANDS
    Subject Category: Biotechnology & Applied Microbiology
    IDS Number: 110GM
    ISSN: 0959-3993
    =====================================================================

    Ngoài ra key Tran CT còn nhiều bài khác với địa chỉ USA, Sweden,… Đề nghị tác giả cho biết lịch sử nghiên cứu và công tác của ứng viên. Hiện tại chưa có kết luận cuối cùng.

    • giaosudom4 said

     Bài trên chắc chắn không phải của ông Trần Công Toại bác à, vì bài trên có địa chỉ từ viện công nghiệp thực phẩm, trong khi đó ông Trần Công Toại là bác sĩ!

    • giaosudom4 said

     3 bài trên đều nằm trong ISI đấy bác vuhuy à, 2 bài đang in press nên chưa có trong danh sách của ISI thôi.

     Ngoài ra còn có những bài sau không biết có phải của tác giả hay không, đề nghị bsngoc cho biết chuyên môn của ông Trần Công Toại:

     Author=(tran ct)
     Refined by: [excluding] Subject Areas=( NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY ) AND [excluding] Institutions=( UNIV COPENHAGEN ) AND [excluding] Institutions=( UNIV CALIF SAN FRANCISCO ) AND [excluding] Subject Areas=( ENGINEERING, AEROSPACE OR ZOOLOGY ) AND [excluding] Institutions=( UNIV HAWAII MANOA ) AND [excluding] Institutions=( CARNEGIE MELLON UNIV ) AND [excluding] Institutions=( UNIV QUEENSLAND OR UNIV HAWAII ) AND [excluding] Institutions=( ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO KG OR YES PHARMACEUT DEV SERV GMBH ) AND [excluding] Institutions=( HOSP TROP DIS )

     2. Title: Development of gene-modified CD4+cells for adoptive immunotherapy
     Author(s): Tran CT, Burton L, Jensen MC, et al.
     Source: CYTOTHERAPY Volume: 8 Supplement: Suppl. 1 Published: 2006
     Times Cited: 0
     Context Sensitive Links
     3. Title: Effect of diabetes and potassium depletion on rat heart Na,K-At
     Author(s): Ziegelhoffer AP, Tran CT, Schmidt TA, et al.
     Source: JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY Volume: 38 Issue: 6 Pages: 1085-1085 Meeting Abstract: 239 Published: JUN 2005
     Times Cited: 2
     Context Sensitive Links
     4. Title: A fixed combination of peppermint- and caraway oil modulates postinflammatory visceral hyperalgesia
     Author(s): Holtmann G, Adam B, Liebregts T, et al.
     Source: GASTROENTEROLOGY Volume: 126 Issue: 4 Pages: A640-A640 Supplement: Suppl. 2 Published: APR 2004
     Times Cited: 0
     Context Sensitive Links
     5. Title: Requirement for EphA receptor signaling in the segregation of Xenopus third and fourth arch neural crest cells
     Author(s): Helbling PM, Tran CT, Brandli AW
     Source: MECHANISMS OF DEVELOPMENT Volume: 78 Issue: 1-2 Pages: 63-79 Published: NOV 1998
     Times Cited: 38
     Context Sensitive Links
     6. Title: Differential expression of MHC class II molecules by microglia and neoplastic astroglia: relevance for the escape of astrocytoma cells from immune surveillance
     Author(s): Tran CT, Wolz P, Egensperger R, et al.
     Source: NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY Volume: 24 Issue: 4 Pages: 293-301 Published: AUG 1998
     Times Cited: 31
     Context Sensitive Links
     7. Title: CHRONIC BUTTOCK ULCER IN A YOUNG GIRL
     Author(s): TRAN CT
     Source: PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL Volume: 13 Issue: 9 Pages: 836-& Published: SEP 1994
     Times Cited: 1
     Context Sensitive Links
     8. Title: THE REPLICATION BEHAVIOR OF SACCHAROMYCES-CEREVISIAE DNA IN HUMAN-CELLS
     Author(s): TRAN CT, CADDLE MS, CALOS MP
     Source: CHROMOSOMA Volume: 102 Issue: 2 Pages: 129-136 Published: JAN 1993
     Times Cited: 10

    • bsngoc said

     Ứng viên TCToại chỉ có 3 bài và chỉ đăng trên 1 tạp chí duy nhất, đó là CELL AND TISSUE BANKING. Tạp chí đó không có impact factor và đương nhiên là không phải “top”.

     Ứng viên TCToại làm tiến sĩ với GS Trương Đình Kiệt ở ĐH Y Dược TPHCM cũng khá lâu. Ứng viên Toại không có khả năng để viết một bài báo khoa học, vì không thạo tiếng Anh và tay nghề kỹ thuật còn rất yếu. Ông Michael Strong chính là người đã giúp nghiên cứu, viết bài báo và chọn tạp chí đó để đăng vì ông Strong là member của ban biên tập tạp chí đó. Ông Strong là Research Professor, Department of Orthopaedics and Sports Medicine, University of Washington, Seattle.

     Bsngoc

     • vuhuy said

      Cảm ơn các bác. Nếu vậy thì tôi đề nghị accept bài này: PGS dỏm cấp 3. Bác Admin phân công tôi về đây thấy dễ chịu hơn, trao đổi với các bác thì đâu ra đó. Sau vụ tôi bị lừa nên tôi bị tối mắt và xin từ chức luôn. Sao lại có những người ngoài 50, có học hành,… nhưng lại xuất hiện công khai để đi lừa nhau nhỉ. Tôi sẽ dành hết tâm trí cho Phòng này.

      Thấy lãnh đạo mới của Phòng tranh luận làm việc cực hay, tôi rất mừng và thầm cảm ơn các bác đó.

      • bsngoc said

       Ồ, bác không nên nghĩ tiêu cực về mình. Bác cũng không nên từ chức. “Không ai tắm trong một dòng sông hai lần”. Chắc bác đã nghe câu đó?

       Chuyện bác 50 tuổi gì đó thì đã là một bài học cho nhiều người. Chỉ buồn là còn nhiều người vẫn còn ảo tưởng về vị ấy. Hoang tưởng!

       Bsngoc

       • vuhuy said

        Cảm ơn bác động viên. Đến giờ tôi còn sốc nè. Tôi đã từ chức rồi, và đã được đồng ý. Nay tôi ở đây thôi. Nghe đâu bác TCHGDD bị Admin đưa vào spam rồi, nếu ông ấy “còn sống” thì chắc ông ấy quậy tơi bời rồi, vì chính ông bị bị lừa (hic hic).

        Nhân đây tôi cũng xin Admin đưa bác TCHGDD ra khỏi spam, nhiêu đó được rồi.

        • chim_nhon said

         Nghe đâu bác TCHGDD bị Admin đưa vào spam rồi, nếu ông ấy “còn sống” thì chắc ông ấy quậy tơi bời rồi, vì chính ông bị bị lừa (hic hic).

         Hic, lại còn có chuyện đó nữa cơ à? Admin xác nhận hộ tôi chuyện này cái nhỉ. Thực ra từ khi thành lập JIPV đến này, hầu như các Editor tích cực đều mắc lỗi cả, không ít thì nhiều. Ngay bản thân bác Admin cũng vậy, tôi cũng thế. Vấn đề là nhìn nhận lỗi và sửa lỗi.

         Tôi nghĩ nếu Admin đưa TCHGDD vào danh sach spam thì nên đưa bác ấy ra thôi. Hiện nay cũng nhiều việc cần mọi người giúp sức.

         Xin trân trọng cám ơn!
         ———–
         Giaosudom@: Có 🙂

        • giaosudom4 said

         Nhốt vài ngày cho bác ấy bình tĩnh trở lại cũng tốt, chắc giờ này bác ấy bình tĩnh hơn rồi. Thả bác ấy ra thôi bác ơi.
         —————

         Giaosudom@: Ok 🙂

     • vuhuy said

      Recommendation: Accept 🙂

     • giaosudom4 said

      Tôi cũng đồng ý với bác về acceptance.

      Phòng này cũng vất vả đấy bác vì hồ sơ tồn đọng nhiều lắm, mấy vị hội đồng học hàm còn nhiều quá.

     • Fair play said

      Toi hoan toan khong quen biet Trn Cong Toai hay BSngoc, nhung neu noi khong chinh xac thi se mat uy tin do, bsngoc
      Impact factor cua Tap chi: “Cell and Tissue Banking” nam 2010 la: 1.157
      Moi xem tai day: http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/10561

      • chim_nhon said

       Tạp chí Cell and Tissue Banking (ISSN: 1389-9333) chỉ vừa được công nhận là SCIE thôi. Tôi có trang “web lạ” (http://202.195.176.29/ifsearch/index.asp) (giống như “tàu lạ”, “nước lạ”, vv… mà bác vẫn hay nghe trên đài, báo ấy) để cho bác kiểm tra lại nhé. Nếu search tên không được thì tìm bằng ISSN.

       Lần sau trước khi phán xét điều gì bác nên tìm hiểu cho kỹ nhé. Những comments kiểu như thế này từ sau sẽ không ai trả lời bác đâu! Lần này tôi tạo ngoại lệ.

  • giaosudom said

   Final decision: accept. Congratulations 😉

  • giaosudom said

   Uploaded

 13. cutiblog said

  Xin vui lòng kiểm tra dùm vị PGS này dùm tôi. Xin chân thành cảm ơn !

  PGS.TS NGUYỄN TRI KHIÊM

  http://feba.agu.edu.vn/?q=node/61

  Email: ntkhiem@agu.edu.vn

  DĐ: 0913.706401

  Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

 14. HL said

  Dạo này các bác chắc bận nhiều công việc nên năng suất có bị giảm sút nhiều. Cũng có thể là quy định giới thiệu ứng viên khó khăn hơn, ai mà ko có web hay blog thì ko gửi được. Vì thế mãi mà ko thấy có thêm “nhà KH” dỏm được tiến cử.
  Với lại tôi thấy các bác mở ra nhiều phòng, mục quá, nên khó theo dõi lắm. Tôi xin mạo muội đề nghị là gộp 3 phòng/mục vào làm 1, đó là: Phòng giao lưu với độc giả, TT hỏi & đáp, phòng thảo luận KH, vào chung trong “Phòng thảo luận KH cộng đồng”, vì thực ra những phòng này cũng là trả lời, tranh luận, thảo luận những vấn đề liên quan đến KH. Để nhiều mục khó theo dõi, và loãng, nội dung lại na ná nhau.
  Hy vọng các bác bận thật chứ ko phải bị 1 áp lực gì để phải hãm phanh.
  Kính chúc các bác khỏe.

  • Vuhuy said

   Cảm ơn bác đã góp ý cho JIPV. Tôi nghĩ không có áp lực gì đâu. JIPV ưu tiên xét dỏm cho mấy vị trong các hội đồng “sản xuất” GS, PGS. Theo tôi được biết JIPV có quy định nghiêm ngặt hơn, khó khăn hơn để hạn chế một số bác lợi dụng JIPV để đấu đá. Quy định mới cho thấy những bác muốn giới thiệu dỏm là phải có tránh nhiệm, không phải chỉ là cho vui, cho có thôi.

   Đề nghị của bác đối với các phòng là rất đáng quan tâm. Tôi chỉ phụ trách phòng này nên k biết ý kiến của mấy bác Chiefs thế nào.

   Sau này nếu bác có đề nghị gì ngoài Submission thì bác vui lòng post trong phòng thảo luận hoặc mục trò chuyện. Khi nào bác muốn tranh luận với cộng đồng thì post trong phòng tranh luận khoa học cộng đồng.

   Xin cảm ơn bác đã góp ý.

 15. giaosudom said

  Đang xem xét:

  https://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-4/#comment-1766

 16. inhainha said

  Đề nghị các bác xem xét “vinh danh” những cá nhân có tên trong bài báo đặc biệt nghiêm trọng này:

  http://www.diendan.org/thay-tren-mang/bai-bao-111ao-van-bi-tap-chi-khoa-hoc-rut-xuong/view

  Xin cám ơn

 17. Sao Sang said

  Đây là “nhà khoa học” trẻ của chúng ta
  http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/20984/Thong-%E2%80%9Ckhung%E2%80%9D-va-vu-tru.html

  Các bài báo của “nhà khoa học” đạo văn Lê Đức Thông bị rút là
  1) http://www.viet-studies.info/BaiBaoDaoVan.pdf
  2) http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TVN-4YG1KVG-2&_user=10&_coverDate=02/24/2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4c16edd5f5f64a2f0ea9a1a840b0a13d&searchtype=a

  “Nhà khoa học” trẻ tuổi Lê Đức thông “chưa là gì” mà sao báo Tuổi trẻ ca ngợi khiêp thế. Ôi, đau xót thay-nền khoa học Việt Nam

  • chim_nhon said

   Tôi đồng ý với các bác. Dường như “nhà khoa học” này bị bệnh vĩ cuồng quá chăng?

   Tôi cũng có kinh nghiệm review những bài báo nộp hội nghị, nộp đăng journal của những tác giả ở Việt Nam: cứ bài nào quá hoành tráng, review kỹ thế nào cũng có vấn đề. Nghiêm trọng nhất tôi gặp có vị giảng viên Đại học quốc gia hẳn hoi chép y nguyên cả công thức, text, … cả một section từ một bài báo journal của đại thụ thế giới hẳn hoi, rồi đem nộp. Thật là liều lĩnh!

   Chẳng biết khuyên gì hơn, các bác đạo văn hãy suy nghĩ logic một chút. Khoa học kỹ thuật Việt Nam đi sau các nước hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, hãy làm những cái nhỏ trước, đừng nghĩ cách lật đổ những cái to, cao, vv… của thế giới, với điều kiện nghiên cứu hiện nay của Việt Nam. Việc đó cũng như là châu chấu đá voi vậy!

 18. Khach02 said

  Các bác có thể điều tra lí lịch khoa học của GS-TS Nguyễn Mộng Giao, người có liên quan trong vụ đạo văn của Lê Đức Thông không?
  http://www.pilot.vn/?mod=news&page=view&id=1825

 19. hikaru said

  – Tên đầy đủ: Phan Bùi Khôi
  – Chuyên môn: Cơ học ứng dụng
  – Chức danh: PGS. TS
  – Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): ISI = 0
  – Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:
  – Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Viện trưởng viện Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội
  – Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:
  – Ủy viên Hội đồng học hàm (?): không
  – Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: không
  – Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
  http://sme.hut.edu.vn/dv05-de-tai-nghien-cuu
  – Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
  phanbuikhoi@mail.hut.edu.vn
  =================
  JIPV@: Bài gửi sai quy định. Rejected. Thanks.

 20. Mr. Do said

  Kính đề nghị Ban Biên tập xem xét phong tặng cho GS “rùa học” Hà Đình Đức ạ. Ông này chuyên khoa sinh, nhưng nghe ổng nói thì tôi có cảm tưởng ông là một nhà thần học, đại khái thế.
  ————————–
  Giaosudom@: Cám ơn Mr. Do. JIPV sẽ xét đặc cách trường hợp bác giới thiệu. Những trường hợp đặc cách thì có thể bỏ qua các bước theo qui định. Bác Giaosudom4 ơi! Hình như bác hứa vụ này phải không?

  Author=(Ha Dinh Duc) OR Author=(Duc, H*) OR Author=(Dinh Duc, H*) OR Author=(Ha, DD)

  Tra theo các keys này, không thấy bài nào cả.

  • giaosudom4 said

   Ông này tôi thấy cũng phản cảm nhưng có lẽ nên chờ sau khi vớt con rùa thứ 2 lên bác nhỉ?

  • Onlooker said

   Không nên chờ bác à. Bác Hà Đình Đức tưởng là giáo sư rùa thứ thiệt, ai ngờ trong suốt 20 năm bác chỉ làm được 2 công trình. Được nghiệm thu xuất sắc, nhưng chẳng có thông tin gì.

   http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1237-cu-rua-ho-guom-va-lam-khoa-hoc-theo-kieu-pho-thong-

   Tôi hoàn toàn không thấy một bài nào trên các tạp chí ISI của bác Đức. Bác hoàn toàn xứng đáng được phong giáo sư dỏm.

   Phải tìm cho được những giáo sư trong hội đồng nghiệm thu để xét phong luôn. Vụ này tốn nhiều tiền của dân quá, phải làm nhanh lên để quần chúng biết thêm giáo sư rùa của ta dỏm như thế nào.

  • vuhuy said

   Đúng là không bài ISI ——-> nhận đăng.

   Bác Onlooker nói “20 năm bác chỉ làm được 2 công trình” là gì thế. Có phải mấy cái tờ giấy lộn viết linh tinh gì đó để “nghiệm thu” và lĩnh tiền không bác?

  • Hai Lúa said

   Anh Hà Đình Đức mà kể về rùa Hồ Gươm thì say sưa lắm.Hồi giữa thâp niên 80,anh ấy có phát kiến ra là đó là loài rùa độc nhất và là cá thể duy nhất trên Thế giới,rồi đặt tên cho nó là rùa Lê Lợi (Rafetus leloii).Hồi đó anh ấy có cổ động cho ý tưởng đó,nhưng chính anh Võ Quý là trưởng khoa Sinh đồng thời là Giám đốc Trung tâm Môi trường,chuyên gia hàng đầu về chim quý-hiếm (điểu học) ,là boss của anh ấy cũng không ủng hộ nhiệt tình.Rồi các chuyên gia của WWM,cả ông John McKingnon (nhà linh trưởng học) cũng chẳng mặn mà.Cái chính là anh ấy phải đưa ra đủ tiêu chí của một cá thể,một loài khác dựa trên các phân tích khoa học về ADN và hình dạng.Nhưng các bằng chứng đó không có sức thuyết phục mạnh mẽ.Các ông Farkas B. và Webb R.G cho rằng đó chính là con Rafetus swinhoei-con giải THượng hải.Anh Đức đập lại,nói hình dáng đầu nó khác.Tóm lại,rùa Lê Lợi mà anh ấy phong cho vẫn chưa được từ điển Sinh học công nhận.Tôi không phải là chuyên gia về Rùa,nên nghe anh ấy nói và hỏi lại,cũng bị sự say mê lôi cuốn,mặc dù biết tiêu chuẩn khoa học mới là cái cần giữ vững.Lúc đó tôi cũng nghĩ con Giải này có thể không thuộc chủng duy nhất,nhưng cũng cực hiếm nên chỉ cười xòa,không để ý.Tuy nhiên sau đó anh Đức gọi nó bằng Cụ và đề nghị mọi người gọi như thế thì thật tôi không tài nào tán thành,tôi đã nói thẳng với anh ấy,lý do khoa học thì không có,còn lý do tâm linh,lý do chính trị thì đã có chuẩn gì đâu,nêu ra phải bàn cãi chán.Ai bảo đảm con giải đó là hậu duệ thời Vua Lê ? Có tìm được bộ xương gải nào ở hồ có niên đại thời đó chưa? Giả sử đúng là nó có niên đại thời đó ,(khoảng 1400+-100 năm) lấy gì bảo đảm là tổ tiên nó đã ngậm gươm Vua Lê ném xuống?Ngay truyền thuyết vua Lê ném xuống,cũng chỉ là dã sử,nghĩa là truyền miệng.Chứ có sách /thẻ tre của quan Ngự sử nào ghi ngày giờ đó đâu.Do vậy mà có nhiều versions về chuyện này.Có người bảo hồi đó,giải phá quá( lôi trâu,bò,người xuống làm thức ăn) nên vua Lê ra lệnh diệt bằng cách đánh lưới rồi đâm/chém).Có người lại bảo,để trừ tà,vua sai đạo sỹ ném gươm xuống.Rồi sau này để đề cao tinh thần dân tộc,lại nói khác.Còn lý do rùa cao tuổi,phải gọi bằng cụ,càng không thông.Sao không gọi cây ngàn tuổi,đá tỷ tuổi là cụ Cây,cụ Đá? Nhưng anh Đức nổi nóng,nếu ai đó không đồng ý gọi là cụ Rùa.Ý kiến cá nhân anh ấy,tôi trân trọng.Nhưng tôi lạ cho cái làng báo chí VN.Từ VNexpress đến VietnamNet,rồi báo giấy,sách vở nhất nhất gọi Rùa là Cụ..Tôi nói,nếu đề cao tinh thần dân tộc,không gì bằng sự thật.Nếu vì chính trị,về ý thích, mà nói dối,đến khi dân tình biết được,thì họ càng chán nản,rồi cái việc đúng họ cũng nghi ngờ là gian đối,khi đó là phỉ báng ,là hạ nhục tinh thần dân tộc ấy chứ.

 21. Hong said

  Đề nghị cho bổ xung vào danh sách GS/PGS rỏm các vị có tên sau:
  GS.TS. Trần Văn Địch, nguyên Trưởng Khoa Cơ khí ĐHBK HN
  ISI: 0
  Chuyên dịch sách để biến thành sách mình viết và chủ biên tất cả các loại sách có tham gia viết, sai rất nhiều về chuyên môn. Cả đời chả có nghiên cứu khoa học gì cho gia hồn. Đạo văn, đạo khoa học.
  PGS. TS Bùi Văn Hạnh, Bộ môn Hàn và Công nghệ Kim loại, ĐHBK HN
  ISI: 0
  Đạo khoa học
  PGS.TS Phan Bùi Khôi. Viện trưởng Viện Cơ khí ĐHBK HN,
  ISI: 0
  Đạo luận văn TS “mua ” tại Nga,
  PGS>TS Hoàng Vĩnh Sinh
  ISI: 0
  Đạo khoa học, Đệ tử “chân truyền” của GS rỏm Bành Tiến Long

 22. GSD said

  – Tên đầy đủ: Lê Kim Hùng

  – Chuyên môn: Điện kỹ thuật.

  – Chức danh: PGS

  – Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0

  – Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:0

  – Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Đà Nẵng
  – Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

  – Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

  – Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

  – Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
  http://scv.udn.vn/kimhung/
  – Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
  lekimhung@dut.udn.vn

 23. Đinh La Thăng said

  Dạo này có vẻ xôn xao bộ trưởng, tiến sĩ Đinh La Thăng. Thấy không nhắc gì về cái bằng tiến sĩ trong hầu hết các bài báo, nên có chút…nghi ngờ. Mọi người check dùm nhé.

 24. Hoang said

  Bay gio da la nam 2011, PTT NTN da noi ap dung theo luat quoc te trong viec phong GS. va PGS.
  Co mot chi (Female) ban cho toi, anh PGS moi nay tu ngay lam Ph.D den gio (Japan han hoi) trong CV cua minh van chua co 1 bai ten dau tien (First name).
  Nhung van duoc PGS trong dot nay. Toi khong biet nhieu chuyen nganh nay, nho cac Editors tai ba cua tap chi Giaosudom xem xet gium. Vi neu cu da nay thi den the ky thu 22, Giao duc va khoa hoc VN chac khong thay doi. Toi khong biet o Japan, lam Ph.D ma khong co cong trinh nghien cuu cua minh thi co duoc tot nghiep khong? Xin cac Anh chi va Thay Co chi gium. Kinh.
  Day la duong link ma co ban chuyen cho toi, co day du cac muc nhu tap chi GSdom yeu cau:
  http://biotech.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=730&ur=biotech

 25. GS.D said

  GS.TS Nguyễn Bá Đức – Đề nghị các bác xem xét vị này, nói năn rất hồ đồ, vô văn hóa (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Cac-chuyen-gia-Y-te-Ong-gia-ozon-chi-la-lang-bam/73829.gd). Chán chết cái ngành Y tế!!

 26. Hoang Linh said

  Đề nghị các bác kiểm tra đồng chí PGS. TS. Phạm Bích San, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam:
  “Việt Nam đang thừa… nhà khoa học”: http://dantri.com.vn/c25/s25-562563/viet-nam-dang-thua-nha-khoa-hoc.htm

 27. Thế Phiệt said

  Giáo sư Bùi Thọ Thanh mới nhận cây co hàn lâm co phải là giáo sư xịn kô ạ ?

 28. usakhtn said

  A1/ Ảnh của ứng viên (post trực tiếp, kèm links): http://topmanjsc.com/Portals/22365/khoa%20hoc/TS%20Do%20Hoang%20Toan.jpg

  A2/ Tên đầy đủ: Đỗ Hoàng Toàn

  A3/ Chuyên môn: Khoa học Quản lý

  A4/ Chức danh: Giáo sư Tiến sĩ

  A5/ Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê, nếu ứng viên có nhiều bài thì Editor chỉ cần ghi số lượng và kèm theo thông tin chi tiết cuối bài):
  0 (kiểm tra sơ bộ)

  A6/ Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: không

  A7/ Chức vụ (quá khứ và hiện tại):
  Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên chủ nhiệm khoa Khoa học Quản lý – Đại học Kinh tế Quốc dân, Giảng viên cao cấp về Khoa học Quản lý, Phong thủy trong kinh doanh.

  A8/ Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:
  in rất nhiều sách phong thủy, tướng số, và biến chúng thành giáo trình ở ĐH, đào tạo ra nhiều chuyên gia dỏm

  A9/ Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

  A10/ Chứng cứ về việc chống lại quá trình cải tổ khoa học Việt Nam của Qũy NAFOSTED (?):

  A11/ Sử dụng bằng TS của trường quốc tế dỏm hoặc chạy bằng TS trong nước (?):

  A12/ Có liên quan đến việc liên kết với các trường quốc tế dỏm (?):

  A13/ Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: danh hiệu Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Huân chương lao động hạng 2. Tác giả của 24 cuốn sách về quản trị kinh doanh, tâm lý học, dịch học và phong thủy.

  A14/ Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): http://topmanjsc.com/Default.aspx?tabid=358287&articleId=8236&articleType=ArticleView&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container

  A15/ Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):

  A16/ Cam kết của Editor (gửi bài vì mục đích giúp khoa học Việt Nam phát triển, không vì các mục đích khác, đã thông báo qua email đến ứng viên và tổ chức liên quan): cam kết/không cam kết. Chưa gửi thông báo đến ứng viên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: