Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Trung tâm Hỏi và đáp

Trung tâm Q & A: Hỏi và đáp

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Mục hỏi và đáp liên quan đến thông tin khoa học ISI, danh sách tạp chí ISI, xếp hạng, impact, thông tin đào tạo, công bố khoa học nghiêm túc, ……

Các bạn trẻ đang phân vân khi chọn thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh được ưu tiên.
Originally posted at 10:07AM, 9 April 2010 PDT ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

dangquangminh76 says:

Kính chào Hội đồng xét giáo sư dỏm:

Xin vui lòng cho tôi được biết danh sách 10 tạp chí hàng đầu của ngành Vật lí.

Xin Hội đồng tiếp tục công bố danh sách dỏm và danh sách công bố ISI tiêu biểu để tôi và các bạn tôi thuận lợi trong việc chọn thầy và hướng nghiên cứu thích hợp.

Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe,

Đặng Quang Minh

Editor@: Bác hỏi Vật lý mà không nói rõ chuyên ngành gì! Xin gởi bác một số thông kê của 2008 JCR Science Edition:

Applied physics:

1 NAT PHOTONICS 1749-4885 1745 24.982 24.982 4.608 74 1.4 0.01487 11.981
2 NAT MATER 1476-1122 18902 23.132 25.759 5.326 129 3.6 0.18554 12.608
3 MAT SCI ENG R 0927-796X 3435 12.619 20.328 1.062 16 6.8 0.01107 8.192
4 ADV FUNCT MATER 1616-301X 12257 6.808 8.203 0.758 422 3.3 0.08045 2.851
5 SMALL 1613-6810 5016 6.525 7.292 0.856 319 2.5 0.03700 2.580
6 MRS BULL 0883-7694 4295 5.290 5.343 0.838 99 5.8 0.02106 2.400
7 PROG ELECTROMAGN RES 1559-8985 3346 4.735 3.071 197 1.8 0.01021
8 LASER PART BEAMS 0263-0346 1352 4.420 2.516 0.627 67 3.0 0.00329 0.395
9 LASER PHOTONICS REV 1863-8880 87 4.357 4.357 0.862 29 0.00051 1.652
10 APPL PHYS LETT 0003-6951 179925 3.726 4.096 0.688 5449 5.4 0.72430 1.398

Interdisciplinary physics:

1 REV MOD PHYS 0034-6861 24577 33.985 40.395 7.028 36 >10.0 0.08932 24.877
2 PHYS REP 0370-1573 17347 18.522 16.368 3.959 49 8.7 0.05770 8.060
3 NAT PHYS 1745-2473 5265 16.821 17.189 4.793 145 2.0 0.07468 12.715
4 REP PROG PHYS 0034-4885 7491 12.090 12.480 2.735 34 8.4 0.03287 6.651
5 PHYS REV LETT 0031-9007 310717 7.180 7.134 1.974 3905 7.3 1.28160 3.298
6 SOFT MATTER 1744-683X 1844 4.586 4.890 0.834 296 2.0 0.01441 1.994
7 PHYS LETT B 0370-2693 54042 4.034 3.455 1.814 929 9.2 0.14684 1.380
8 PHYS TODAY 0031-9228 3429 3.674 5.198 1.048 42 8.9 0.01444 3.003
9 NEW J PHYS 1367-2630 5924 3.440 3.544 0.795 665 2.8 0.05797 1.863
10 ANN PHYS-NEW YORK 0003-4916 9072 3.171 3.040 0.930 142 >10.0 0.02019 1.745

PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL:

1 PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 1600 6.162 6.420 1.267 15 9.0 0.00518 2.885
2 PHYS CHEM CHEM PHYS 1463-9076 16894 4.064 3.139 0.809 755 4.6 0.08815 1.209
3 CHEMPHYSCHEM 1439-4235 6599 3.636 3.739 0.615 351 3.5 0.04463 1.427
4 INT J HYDROGEN ENERG 0360-3199 9744 3.452 4.028 0.634 902 4.4 0.02308 0.755
5 J CHEM PHYS 0021-9606 164492 3.149 3.121 0.737 2763 >10.0 0.32733 1.078
6 PHYS REV A 1050-2947 77793 2.908 2.921 0.775 2502 8.2 0.23342 1.088
7 J PHYS CHEM A 1089-5639 41735 2.871 2.889 0.518 1630 5.5 0.16179 0.959
8 ADV ATOM MOL OPT PHY 1049-250X 828 2.762 3.109 1.231 13 9.2 0.00236 1.938
9 INT J MASS SPECTROM 1387-3806 6514 2.445 2.238 0.416 221 6.7 0.02377 0.827
10 J MAGN RESON 1090-7807 9859 2.438 2.512 0.602 231 9.6 0.02445 0.953

Nuclear physics:

1 ANNU REV NUCL PART S 0163-8998 1709 9.893 10.103 0.385 13 7.7 0.00795 5.274
2 J PHYS G NUCL PARTIC 0954-3899 6139 5.270 2.533 1.044 435 2.8 0.04190 1.151
3 PROG PART NUCL PHYS 0146-6410 1842 3.860 3.304 1.048 62 5.4 0.01019 1.625
4 NUCL DATA SHEETS 0090-3752 596 3.404 2.309 0.596 52 6.2 0.00311 1.274
5 PHYS REV C 0556-2813 28905 3.124 2.969 0.733 904 6.5 0.08511 0.885
6 NUCL FUSION 0029-5515 6098 2.730 2.513 0.865 133 7.3 0.02486 1.113
7 PLASMA PHYS CONTR F 0741-3335 5571 2.299 2.340 0.457 221 6.4 0.02608 1.094
8 EUR PHYS J A 1434-6001 3338 2.015 1.492 0.618 152 3.8 0.02162 0.637
9 NUCL PHYS A 0375-9474 17630 1.959 1.713 0.786 252 9.5 0.05433 0.722
10 ENERG CONVERS MANAGE 0196-8904 5036 1.813 2.290 0.155 420 5.3 0.01979 0.718

Index thứ ba trên mỗi dòng là chỉ số impact.
Originally posted 4 months ago. ( permalink )
*editor.giaosudom4* edited this topic 4 months ago.

view photostream

inhainha says:

bác cho em biết top 20 chuyên ngành mechanical engineering gồm những journal nào ạ. Cám ơn

Managing Editor@: They include:

1 PROG ENERG COMBUST 0360-1285 2265 8.000 8.844 0.885 26 9.4 0.00597 3.498
2 ADV APPL MECH 0065-2156 928 5.000 4.182 0.000 3 >10.0 0.00052 2.113
3 INT J PLASTICITY 0749-6419 3594 3.875 4.005 0.626 91 5.9 0.01412 1.435
4 AEROSOL SCI TECH 0278-6826 3636 2.686 2.927 0.303 89 7.3 0.01264 1.088
5 J AEROSOL SCI 0021-8502 4460 2.239 2.904 0.216 88 9.3 0.01144 1.037
6 J MICROELECTROMECH S 1057-7157 4713 2.226 3.335 0.239 155 5.9 0.01537 0.971
7 MECH SYST SIGNAL PR 0888-3270 2136 1.984 1.981 0.344 122 5.3 0.00734 0.576
8 P COMBUST INST 1540-7489 4354 1.906 2.164 0 8.5 0.01482 0.939
9 INT J HEAT MASS TRAN 0017-9310 16117 1.894 2.370 0.257 580 8.8 0.03855 0.746
10 EXP FLUIDS 0723-4864 3626 1.854 1.868 0.222 162 6.8 0.01585 0.859
11 INT J THERM SCI 1290-0729 1451 1.683 1.713 0.348 164 4.1 0.00876 0.691
12 IEEE-ASME T MECH 1083-4435 1624 1.614 2.273 0.286 77 5.8 0.00469 0.584
13 INT J MACH TOOL MANU 0890-6955 4477 1.576 2.090 0.228 167 6.3 0.01295 0.592
14 INT J FATIGUE 0142-1123 3177 1.556 1.832 0.324 210 5.8 0.01372 0.716
15 J MECH DESIGN 1050-0472 2834 1.532 1.931 0.112 161 6.5 0.00614 0.409
16 WEAR 0043-1648 10522 1.509 1.857 0.245 375 9.3 0.02537 0.676
17 INT J REFRIG 0140-7007 2196 1.458 1.668 0.144 146 6.2 0.00610 0.450
18 MECH MACH THEORY 0094-114X 2292 1.437 1.770 0.196 107 8.5 0.00402 0.425
19 MECHATRONICS 0957-4158 1051 1.434 1.578 0.136 66 6.2 0.00259 0.373
20 TRIBOL INT 0301-679X 2497 1.423 1.608 0.262 122 6.0 0.01133 0.675

In each, the third and fourth indexes are the current and the 5-year impact factors, respectively. 🙂
Originally posted 4 months ago. ( permalink )
editor.giaosudom1 edited this topic 4 months ago.

view photostream

Tiên Sư says:

Tôi đang làm NCS Toán và chuẩn bị chọn một ông thầy không dỏm hướng dẫn. Tôi có mấy thắc mắc sau mong anh em trả lời giúp:

1) Tôi thấy số lượng tạp chí toán nhiều quá nên không biết cái nào thật cái nào giả. Tạp chí mà không có trên ISI thì đương nhiên là “lởm” rồi, không bàn đến. Những tạp chí trên webofscience được xếp đại khái theo 3 loại: SCI, SCIE, và phần còn lại. Theo tôi được biết thì có đến cả trăm tạp chí vào loại SCI. Vậy có bao nhiêu tạp chí thuộc loại SCIE? và bao nhiêu tạp chí thuộc phần còn lại? Làm thế nào để biết được list các tạp chí và ranking theo từng loại?

2) Theo như bác Người Hà Nội nói trong mục “Thảo luận: thử tìm một thước đo hợp lý…”, những tạp chí thuộc loại SCIE, đặc biệt là những tạp chí cuối bảng xếp hạng, cũng vớ vẩn lắm. Tôi thấy cũng đúng, vì đã có cả 100 tạp chí thuộc loại SCI rồi. Như vậy có nghĩa là các tạp chí ISI mà nằm ngoài SCIE cũng vớ vẩn. Cho nên tôi đề nghị trong danh sách trên các bác chỉ nên list những người có nhiều công bố SCI thôi. Chúng ta chỉ nên tôn vinh những cá nhân xuất sắc.

3) Tôi tìm hiểu các công bố toán học trên website
apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=…

Nó liệt kê ra tất cả các bài báo ISI, nhưng nó không nói bài nào la SCI, bài nào là SCIE. Các bác làm thế nào để biết được ạ? Không nhẽ cứ dò từng bài một à?

Trân trọng,

Admin@:

SCI:
scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg…

SCIE:
scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg…

Managing Editor@: Please don’t claim that a scientific journal listed by ISI is a “vớ vẩn” one. Each has its own value. One may be worse than others. However a non-ISI journal is mostly “vớ vẩn”.

To view SCI journals of mathematics, please

1. open this

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg…

2. choose “View Subject Category”. Then you can see a window.

3. choose different categories you want to list: Mathematics; Mathematics, applied.

For the list if SCIE journals, the tip is the same with the following link:

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg…
Originally posted 4 months ago. ( permalink )
editor.giaosudom1 edited this topic 4 months ago.

view photostream

Hội Viên.Hội Toán Học says:

Xin chào Hội đồng xét giáo sư dỏm!

Xin giúp tôi biết công bố ISI của PGS.TSKH Phạm Huy Điển, www.math.ac.vn/srd/phdien/phdien.html.

Tôi muốn biết công bố 5 năm, 10 năm, 20 năm của thầy ấy thôi ạ. Cho tôi biết thêm về vị trí các tạp chí luôn nhé.

Nghìn lời cảm ơn ạ!

Admin@: Đã chuyển Managing Editor.

Managing Editor@: Under review with fast communication.

Managing Editor@: Here is a referee’s report.

1/ 5-year ISI publications (2005-2010): 0

2/ 10-year ISI publications (2000-2010): 0

3/ 20-year ISI publications (1990-2010): 6

1. Title: Differentiable selection of optimal solutions in parametric linear programming
Author(s): Luc DT, Dien PH
Source: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 125 Issue: 3 Pages: 883-892 Published: MAR 1997
Times Cited: 3
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
2. Title: REGULARITY CONDITIONS FOR CONSTRAINED EXTREMUM PROBLEMS VIA IMAGE SPACE
Author(s): DIEN PH, MASTROENI G, PAPPALARDO M, et al.
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS Volume: 80 Issue: 1 Pages: 19-37 Published: JAN 1994
Times Cited: 8
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
3. Title: ON DIFFERENTIAL ESTIMATIONS FOR MARGINAL FUNCTIONS IN MATHEMATICAL-PROGRAMMING PROBLEMS WITH INCLUSION CONSTRAINTS
Author(s): YEN ND, DIEN PH
Source: LECTURE NOTES IN CONTROL AND INFORMATION SCIENCES Volume: 143 Pages: 244-251 Published: 1990
Times Cited: 2
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
4. Title: CORRECTION
Author(s): DIEN PH
Source: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION Volume: 26 Issue: 1 Pages: 111-111 Published: JUL 1992
Times Cited: 0
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
5. Title: ON IMPLICIT FUNCTION THEOREMS FOR SET-VALUED MAPS AND THEIR APPLICATION TO MATHEMATICAL-PROGRAMMING UNDER INCLUSION CONSTRAINTS
Author(s): DIEN PH, YEN ND
Source: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION Volume: 24 Issue: 1 Pages: 35-54 Published: JUL 1991
Times Cited: 16
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
6. Title: ALGORITHM FOR FINDING A SOLUTION TO THE INCLUSION 0-EPSILON-F(CHI)
Author(s): DIEN PH, PHUNG HT
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS Volume: 67 Issue: 3 Pages: 509-531 Published: DEC 1990
Times Cited: 0
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker

4/ Journal rankings:

a/ JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS

Subject Categories: OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

IF: 0.860

Ranking: 33/64

b/ APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION

Subject Categories: MATHEMATICS, APPLIED

IF: 0.667

Ranking: 112/175

c/ LECTURE NOTES IN CONTROL AND INFORMATION SCIENCES: No information

d/ PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY

Subject Categories: MATHEMATICS, APPLIED

IF: 0.584

Ranking: 128/175

Referee’s comments: It basically takes much time to answer your question. Please try to check yourself 🙂


Originally posted 4 months ago. ( permalink )
editor.giaosudom1 edited this topic 4 months ago.

view photostream

Pi Ếch Đi VN.Ọt says:

Thân chào Hội đồng xét giáo sử dỏm:

Trước tiên tôi và gia đình xin cảm ơn sự hy sinh thời gian và công sức của các bác.

Xin cho tôi biết công bố top 10 của những nhà toán học đang làm việc ở Việt Nam nha. Tôi muốn thông tin theo 2 tiêu chuẩn: ISI và Hội toán học Mỹ.

Không biết cảm ơn Hội đồng xét giáo sử dỏm bao nhiêu lần đây! Thôi xin chúc mọi người khỏe, nhiều niềm vui.

Admin@: Câu hỏi quá khó. Sẽ chuyển Managing Editor để nhờ phản biện.

Managing Editor@: Under review with fast communication.
Originally posted 4 months ago. ( permalink )
editor.giaosudom1 edited this topic 4 months ago.

view photostream

inhainha says:

các bác giúp em down cái luận văn này được không ạ
www.worldcat.org/title/dynamics-and-vibrations-of-magneto…
dù biết lạc đề nhưng không biết hỏi ở đâu nên hỏi đại vô mục này vậy, mong các bác thông cảm

Admin@: Đã chuyển Editor giúp bác. Không sao, miễn vấn đề liên quan đến học hành, nghiên cứu nghiêm túc là Ok. Ở đây không giúp được thì sẽ nhờ những người bên ngoài giúp bác. Bác cần load những bài báo khoa học not free thì các Editors cũng có thể giúp bác. Nhưng bác nên gởi địa chỉ email của bác qua hộp thư để có thể nhận được bài báo yêu cầu. Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) tôn trọng privacy nên các bác không nên pót địa chỉ email lên đây.

Managing Editor@: I found it: www.aerosmart.umd.edu/TechPubs/Hall_1994_Dissertation.pdf

Hope this helps 🙂

thank you very much.
Sincerely
Originally posted 4 months ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 4 months ago.

view photostream

Giao su that says:

Tại sao tôi lại không vào comment ở mục của một số ông đang được phản biện công khai vậy? Khi comment vào toàn bị báo “i was once lost and…” (như mục của ông Đỗ Ngọc Diệp, Nguyễn Hoa Thịnh…) trong khi comment tại đây (các mục Q&A, đề cử ứng viên…) thì lại được. Tôi muốn nêu ý kiến về một số ông, mong admin giúp đỡ.

Admin@: Bác vào lại đi. Bình thường, không có vấn đề gì.
Originally posted 4 months ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.

TCHGGD [deleted] says:

Xin JIPV cho biết những nick nào đã bị block trong mục comment về GS kém và gian dối Đào Trọng Thi. Lí do nào họ bị block. Hết sức cảm ơn.
Originally posted 4 months ago. ( permalink )
TCHGGD edited this topic 4 months ago.

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV: Có chuyện gì không? Đương nhiên là có lưu lại. Sao JIPV nghi mấy ông anh quá 🙂
Posted 4 months ago. ( permalink )

view photostream

khongngung says:

Xin chào các bác, xin các bác cho biết những tạp chí hàng đầu trong ngành xã hội học?

Admin@: Bác vui lòng cho biết những chuyên ngành hẹp mà bác muốn biết.
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.

view photostream

yeukhoahoc says:

Xin chào các bác, nhờ các bác kiểm tra ứng viên GS Lê Văn Thuyết ĐH Huế
hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc/index.php/nhakhoahoc/chitiet/84
có được phong GS dỏm không ?

Third Editor-in-Chief@: 2, dỏm

1. Title: ON RING EXTENSIONS OF FSG RINGS
Author(s): VANTHUYET, L
Source: BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 49 Issue: 3 Pages: 365-371 Published: JUN 1994
Times Cited: 0
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
2. Title: ON CO-FPF MODULES
Author(s): VANTHUYET, L
Source: BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 48 Issue: 2 Pages: 257-264 Published: OCT 1993
Times Cited: 0
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.

view photostream

yeukhoahoc says:

GS Lê Văn Thuyết chỉ có 2 bài ISI (?) kém so với nhiều ứng viên khác trong danh sách đề nghị Quỹ NAOFSTED tài trợ và còn thuộc dạng “nghi ngờ về khả năng công bố quốc tế”. Nhờ các bác tìm hiểu xem vì sao đề tài của vị này được duyệt tài trợ. Nghe nói Quỹ NAOFSTED này xét kỹ lắm, quy trình duyệt theo kiểu quốc tế và được nhiều nguời ca ngợi.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view photostream

Tiên Sư says:

Bác yeukhoahoc quẳng cái danh sách đề nghị Quỹ NAFOSTED tài trợ lên đây xem nào? Nếu trình độ ông Thuyết kém thế này thì mình phải viết thư ngay cho quỹ NAFOSTED đề nghị dừng trợ cấp!

> GS Lê Văn Thuyết chỉ có 2 bài ISI (?) kém so với nhiều ứng viên khác
> trong danh sách đề nghị Quỹ NAOFSTED tài trợ và còn thuộc dạng nghi ngờ về
> khả năng công bố quốc tế”.

Tiên Sư
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
Tiên Sư edited this topic 3 months ago.

view photostream

inhainha says:

đây này bác, www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41
Bên ngành toán của bác thì em không biết thực hư trình độ của mấy vị chủ nhiệm đề tài như thế nào, chứ bên ngành cơ học thì em thấy thôi rồi, đa số dỏm thôi. Công nhận mấy vị dỏm này quá tài. Đề nghị admin xét tất cả các vị GS và PGS đang nhận đề tài của cái quỹ này.
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 3 months ago.

view photostream

inhainha says:

bác dùng chữ truy tặng nghe đắt quá =))
còn cái vụ vẽ rắn thêm chân cụ thể như thế nào, bác giải thích cụ thể hơn cho em mở tầm mắt.
Posted 3 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

Xin hỏi The Board: Tôi nghe đồn giới Toán học của ta là nghiêm túc nhất, rõ ràng nhất, các ngành khác thì rất đen tối hơn nhiều; nay JIPV khui ra hàng loạt gian dối, dỏm trong Toán là sao? Thế này là thế nào? Nếu cái ngành “sạch nhất” mà như thế này thì sự thật về các ngành khác như thế nào?

Tại sao ông Thuyết dỏm như thế mà không cho vào danh sách dỏm? Lại cho thảo luận kín ở đây?

Tại sao có người phát hiện Trần Đức Vân chép sách, đạt chuẩn kém mà không cho vào danh sách? Tôi có tham gia còm men về ông Vân thì bị Admin xóa là sao? Có người chỉ rõ hành vi cóp của ông Vân cũng bị xóa luôn là sao?

Xin the Board giải tỏa bức xúc của tôi.

Tôi – Tổng Biên Tập Tạp Chí Học Giả Gian Dối
Wép: www.flickr.com/groups/1434755@N22/
Posted 3 months ago. ( permalink )

view photostream

Tiên Sư says:

> còn cái vụ vẽ rắn thêm chân cụ thể như thế nào, bác giải thích cụ thể
> hơn cho em mở tầm mắt.

@ inhainha: “làm toán theo kiểu vẽ rắn thêm chân” nghĩa là nhgiên cứu những đối tượng không có thực, không có ứng dụng, và không có người quan tâm. Những kết quả thu được sẽ không có trích dẫn (trừ phi anh tự trích dẫn chính mình!). Lấy ví dụ, tôi “vẽ” ra một định nghĩa thế này:

Định nghĩa: “Con tiều” là một con rắn có 4 chân.

Khi đó tôi thu được “một bãi” các định lý:

Định lý 1: Con tiều có nhiều hơn 3 chân.

Định lý 2: Con tiều đi được.

Về lý thuyết, các định lý trên là đúng! Nhưng nó vô nghĩa! Vẫn đăng báo ầm ầm bác ạ, tất nhiên là mấy “báo đời” thôi.

Tiên Sư.
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
Tiên Sư edited this topic 3 months ago.

view photostream

Lá trúc che nghiêng says:

> Tôi nghe đồn giới Toán học của ta là nghiêm túc nhất, rõ ràng nhất,
> các ngành khác thì rất đen tối hơn nhiều; nay JIPV khui ra hàng loạt
> gian dối, dỏm trong Toán là sao? Thế này là thế nào? Nếu cái ngành
> “sạch nhất” mà như thế này thì sự thật về các ngành khác như thế nào?

Thưa TCHGGD,
Nhìn vào tất cả những gian dối đã bị phát hiện trong ngành Toán, tôi vẫn cho rằng đó là ngành “sạch nhất”. Vì sao thế?

1) Ngành Toán có những tiêu chuẩn tương đối minh bạch để phát hiện đúng sai, phát hiện ăn cắp. Chẳng hạn, đối với các nhà toán học, góc 87o hiển nhiên không phải góc vuông. Đối với rất nhiều ngành khác, 75o có thể coi là vuông rồi.

2) Có nhiều nhà toán học VN đủ dũng khí và uy tín để phanh phui những chuyện gian dối trong ngành của mình.

3) Ngành Toán không bị vướng vào những “huý kị” về chính trị, xã hội học, triết học… Xin nêu một “phản ví dụ”. Thời bao cấp, dân ta cơ cực lắm. Có một số “nhà KH” ở một số ngành nào đó liền viết bài tuyên bố hùng hồn rằng “Rau muống bổ hơn thịt bò”, rằng “Ăn ngô tốt hơn ăn gạo”. Với tiền nhuận bút (và tiền thưởng) của những bài báo đó, các “nhà KH” này chắc đủ tiền để mua một miếng thịt bò và đong vài cân gạo chợ đen, cho vợ con được ăn kèm với bản trường ca rau muống và ngô.
Thế nhưng có thấy ai vạch mặt các “nhà KH” nhớn này đâu.
Cố nhà văn Nguyễn Tuân hồi đó có viết một tuỳ bút về Rau muống. Ông viết (đại ý) thế này: Mùa hè, đi làm về, bưng bát canh rau muống mà húp đánh “soạp” một cái thì mát đến tận dạ dầy. Ấy thế mà vẫn có kẻ rởm đời, lại cứ đòi xào rau muống với thịt bò.

Thưa cụ Nguyễn, con xin vái cụ
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
Lá trúc che nghiêng edited this topic 3 months ago.

view photostream

soixich-education says:

XIn cho em hoi?
Trong members của PGS & GS Dỏm chắc nhiều người rất ngưỡng mộ GS Nguyễn Văn Tuấn ở Úc và Posted rất nhiều bài viết rất tốt của GS Tuấn về phương pháp đánh giá một nhà khoa học. Em cũng rất muốn học hỏi. Em có vào Institute của GS Tuấn để muốn được tận mắt thấy một nhà khoa học khoảng trên 50 mươi tuổi mà có thể có trên 200 scientific papers. Đường link của GS Tuấn

www.garvan.org.au/about-us/our-people/associate-professor…
(Search for all publications by Tuan Nguyen)

có linked đến trên 290 bài, nhưng đọc thì thấy nhiều bài của Nguyen VT trong những nghiên khác.

Vậy Bác nào có đầy đủ số bài của GS tuấn cho em chiêm ngưỡng với. Nếu trên một trăm bài thì đúng thật là một Đại Giáo Sư.
Mong rằng nếu GS tuấn có vào trang này thì cho em học hỏi với.
Thật ngưỡng mộ.
Một học trò Ph.D đang tìm gương để phấn đấu
Posted 3 months ago. ( permalink )

view photostream

inhainha says:

Trình độ của GS Tuấn thì không thể đánh giá bằng cách đếm bài ISI bạn à, mà phải đánh giá bằng chỉ số H, đây là bài viết về chỉ số H của GS Tuấn tuanvannguyen.blogspot.com/2008/05/ch-s-h-hay-h-index-ca-…
Chỉ số H này tương đương với chỉ số H của các vị giật giải nobel khoa học đấy.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view photostream

soixich-education says:

Bác Inhainha ơi,
Em cũng biết vậy và có vào xem trên Web của GS Tuấn viết trên blog. Em cũng có đi một vài Viện nổi tiếng bên Anh thực tập và thấy khi các Leader đưa một vài bài báo tiêu biểu trong Recent publications nhìn chung họ có một hoặc vài bài trong Nature, Science, Cell, PNAS…v.v.
Trong Viện của GS Tuấn cũng có vài leader có những bài trên…..
Mong bác tìm gìum em với để học hỏi thêm về GS Tuấn, mong rằng sẽ có người Việt mình giật giải Nobel như bác comment…..
Kính
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
soixich-education edited this topic 3 months ago.

view photostream

khongngung says:

@ admin, các chuyên ngành hẹp mà e muốn biết về xã hội học đó là:
Economic sociology
Education
Family and childhood
Gender and sexuality
Internet
Political sociology
Race and ethnic relations
Social networks
Stratification
Urban and rural spaces

Xin cảm ơn các bác!
======================================================
4th Managing Editor@:

To view SCI journals of mathematics, please

1. open this

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg…

2. choose “View Subject Category”. Then you can see a window.

3. choose different categories you want to list: Mathematics; Mathematics, applied.

For the list if SCIE journals, the tip is the same with the following link:

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg…
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
*editor.giaosudom4* edited this topic 2 months ago.

view photostream

khongngung says:

Nếu được các bác giúp e check GS, PGS trong ISI về xã hội học với nhé.

Cám ơn các bác nhiều.

Admin@: Đã chuyển Managing Editor giúp bác. Bác chờ nhé.
========================================================

4th Managing Editor@: Whom do you want to check?
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
*editor.giaosudom4* edited this topic 2 months ago.

view photostream

soixich-education says:

inhainha says:
Trình độ của GS Tuấn thì không thể đánh giá bằng cách đếm bài ISI bạn à, mà phải đánh giá bằng chỉ số H, đây là bài viết về chỉ số H của GS Tuấn

chao bac Inhainha,
Em đã cố lọc ra những papers của GS Tuấn, và thật bái phục trong khoảng 20 năm hoạt động khoa học GS Tuấn có khoảng trên dưới 150 Papers. Điều đó nói lên GS. Tuấn rất active trong khoa học từ úc châu cho đến Á châu (Thailan & VN). GS Tuấn có co-author trong một bài Nature, và một trong Nature Genetic. Rất mong muốn trong độ tuổi phong độ của GS Tuấn, sẽ có vài bài trong top Nature Science, Cell, PNAS trong thời gian tới với first author or correponding authors. Em rất ngưỡng mộ những tạp chí trên đặc biệt là có họ của người VN trong tên đầu hoặc cuối (nhưng phải là corresponding).
Thật là đi một ngày đàn học một sàn khôn. Em sẻ phấn đấu theo chân đàn anh này.
Kinh.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view photostream

inhainha says:

@soixich: link của bác Tuấn đây bạn www.garvan.org.au/about-us/our-people/associate-professor…

Admin@: Đã edit bài của Editor inhainha – không nên trích các đường link mà chủ link không hiểu NCKH là gì.
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.

view photostream

Lá trúc che nghiêng says:

Thưa bác TCHGGD,

> Tại sao có người phát hiện Trần Đức Vân chép sách, đạt chuẩn kém
> mà không cho vào danh sách? Tôi có tham gia còm men về ông Vân
> thì bị Admin xóa là sao? Có người chỉ rõ hành vi cóp của ông Vân
> cũng bị xóa luôn là sao?

Bác có thể vui lòng cho biết chi tiết những bằng chứng, luận cứ… chứng tỏ rằng ông Trần Đức Vân chép sách được không?
Tôi tò mò về chuyện đó, và tôi tin rằng JIPV sẽ ủng hộ trao đổi này.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view photostream

inhainha says:

Hôm trước em có search số bài của ông Vân thì hiện giờ ông ấy có 7 bài ISI và 2 cuốn sách chuyên khảo bằng tiếng Anh. 2 cuốn sách này giá trị hơn 2 bài báo nhiều nên ông ấy không kém như bác nói đâu. Nhưng trình độ cũng không có gì cao siêu cả. Còn vụ chép sách thì muốn buộc tội thì phải có chứng minh nếu chứng minh không rõ ràng dễ bị bẻ lại lắm, riêng em thì không có điều kiện mà cũng không thuộc chuyên môn nên em chỉ ngồi xem thôi. nếu bác chứng minh được sách đạo thì sẽ chuyển sang bác TCHGGD xét xử vì dù sao ông ấy không dỏm nên không thuộc thẩm quyền xét của JIPV.

Còn vụ admin xóa mấy bài comment về ông Vân là có nguyên do. Thực ra những comment đó là những phản bác lại một Guest Editor nhảy vô la làng vụ ông Vân, sau khi bị mấy bác “vặn” nên ông Guest Editor này đuối lý xóa hết comment của ông ấy, vì vậy làm cho những comment của các bác bị “phô” giống như đang chửi đổng vậy 🙂 nên admin xóa hết mấy bài đó thôi.

JIPV@: Chú ý cách viết bài (đầu câu thì…, phân đoạn rõ ràng) 🙂
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@: Cảm ơn Editor Lá trúc che nghiêng và Editor inhainha đã trả lời Editor TCHGGD. Sự thật là như vậy.

Chuyện liên quan đến TĐV, JIPV đã yêu cầu Editor NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh giải trình trong mục “The Board thảo luận”, mời các bác tiếp tục trao đổi bên đó. Xin các bác ngưng trao đổi về TĐV ở đây.

Posted 3 months ago. ( permalink )

view photostream

Hoa1950 says:

Tiến sĩ khoa học Cao Văn Phường – Hiệu trưởng Trường đại học Bình Dương vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ sư Nga A.M. Prokhorov kết nạp và trao bằng phong tặng chức danh Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ sư Nga. Xin hỏi JIPV là ngoài danh hiệu PGS (GS) dỏm ra, chúng ta có nên xét chức danh Viện sĩ có ISI = 0 hay không?
Xem trang web dưới đây:

www.biethet.com/tin/mot-nha-khoa-hoc-viet-nam-tro-thanh-v…

JIPV@: Cảm ơn bác đã đưa tin. JIPV hiện chỉ xét GS, PGS thôi bác à. Không hiểu sao họ lại tặng “viện sĩ” cho vị này? Các bác thử bình xem.
Originally posted 3 months ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.

view photostream

Master of Bio says:

Kính chào các bác,
Em đang tìm sư phụ để làm NCS về Sinh học và em nhờ các bác tra cứu công trình ISI của các Thầy Cô sau:
1. : Thầy Lê Bá Dũng
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Đại học Đà Lạt
Học vị: PGS – Tiến sĩ

2. Cô PGS-TS Hồ Huỳnh Thùy Dương
Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học, ĐH Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

3.Thầy PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng
Trưởng Bộ môn Sinh học thực vật
Giám đốc Trung tâm sinh học của Trường Đại học Tây Nguyên
Em xin cảm ơn nhiều.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1st Managing Editor@:

>3.Thầy PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng: Regarding biology,

Tay Nguyen Univ: 0

HO CHI MINH UNIV, FAC BIOL: 1

Natl Inst Vet Res, Hanoi, Vietnam: 1

Chulalongkorn Univ: 4

Please check if this candidate has worked at the above places. Then you can conclude how many ISI papers he has.

>Cô PGS-TS Hồ Huỳnh Thùy Dương

khcn.vnuhcm.edu.vn/source/website/IndustryCouncil.aspx?_p…

ISI = 0 = very incompetent.

> Thầy PGS-TS Lê Bá Dũng

ISI = 0 = very incompetent.
———————————————————————————————-

Please visit this list and see whether it helps:

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623509000309/

Thank you for your concern. Wish you competent supervisors.

Originally posted 2 months ago. ( permalink )
editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.

view photostream

Master of Bio says:

Cảm ơn các bác rất nhiều. Em chỉ còn hy vọng vào Thầy PGS-TS Nguyễn Anh Dũng thôi. Thầy làm NCS ở ĐH Tự nhiên, ĐH QG Hồ Chí Minh, không công tác tại Thái lan. Nếu được, em xin các bác cho tên các bài báo của Thầy, em sẽ xem có đúng các bài báo của Thầy í không.
Đây là một bài của Thầy N. A. Dung trên Proceedings of The 6th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, NUS, Singapore, 2005:
“Efects of chitosan, oligoglucosamine and modified oligoglucosamine on the growth inhibition of fusarium spp. fungi”
Posted 2 months ago. ( permalink )

view photostream

GS Ngang says:

Master of Bio@:
Xin gửi bạn thông tin chưa đầy đủ về PGS.TS Hồ Huỳnh Thùy Dương: Cô Dương đỗ TS ở Pháp (ĐH Paris 5), là một nhà sinh học rất có năng lực và nhiệt huyết trong nghiên cứu và đào tạo các bạn trẻ ở Trường ĐHKHTN-DHQGtpHCM. Tôi chưa có thời gian xem kỹ, nhưng cô Dương có ít nhất 4 bài ISI, với tên viết tắt khác nhau: Ho Huynh TD hoặc Ho HTD

NCBI/ PubMed:
1.Glycosylation steps during spiramycin biosynthesis in Streptomyces ambofaciens: involvement of three glycosyltransferases and their interplay with two auxiliary proteins.
Nguyen HC, Karray F, Lautru S, Gagnat J, Lebrihi A, Ho Huynh TD, Pernodet JL. Antimicrob Agents Chemother. 2010 May 3. [Epub ahead of print]PMID: 20439613 [PubMed – as supplied by publisher]

2.Cloning and expression of a thyroid hormone receptor alpha 1 in the perennibranchiate amphibian Proteus anguinus.
Ho Huynh TD, Gallien CL, Durand JP, Chanoine C.
Int J Dev Biol. 1996 Jun;40(3):537-43.
PMID: 8840186 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Google Scholar: +
3.Genetic variability of the wild incompatibility alleles of the tetrapolar basidiomycete Agrocybe aegerita
T. Noel1, T. D. Ho Huynh1 and J. Labarère1
Theoretical and Applied Genetics (TAG), 1991;

4. Identification of Thyroid Hormone Receptor Transcripts in Muscle of a Perennibranch Amphibian (Proteus Anguinus) Thuy D. Ho Huynh, Claude L. Gallien, Jacques P. Durand(1) and Chistophe Chanoine. Basic and Applied Myology (BAM), 3:23-26,1993.

Ngoài ra, Cuốn sách “Sinh học phân tử” của cô HHT Dương bằng tiếng Việt là tài liệu tham khảo trong học tập rất tốt trong nhiều năm qua cho sinh viên sinh học và công nghệ sinh học trong cả nước.
Originally posted 2 months ago. ( permalink )
GS Ngang edited this topic 2 months ago.

view photostream

inhainha says:

Proceedings of The 6th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, NUS, Singapore, 2005:
“Efects of chitosan, oligoglucosamine and modified oligoglucosamine on the growth inhibition of fusarium spp. fungi”
Cái này báo rác nha bạn.

Nguyễn Anh Dũng ở Chulalongkorn Univ

Title: Roles of ruthenium on catalytic pyrolysis of waste tire and the changes of its activity upon the rate of calcination
Author(s): Dung NA, Tanglumlert W, Wongkasemjit S, et al.
Source: JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS Volume: 87 Issue: 2 Pages: 256-262 Published: MAR 2010
Times Cited: 0

2. Title: Light olefins and light oil production from catalytic pyrolysis of waste tire
Author(s): Dung NA, Klaewkla R, Wongkasemjit S, et al.
Source: JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS Volume: 86 Issue: 2 Pages: 281-286 Published: NOV 2009
Times Cited: 2

3. Title: Effects of pyrolysis temperature and Pt-loaded catalysts on polar-aromatic content in tire-derived oil
Author(s): Dung NA, Wongkasemjit S, Jitkarnka S
Source: APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL Volume: 91 Issue: 1-2 Pages: 300-307 Published: SEP 7 2009
Times Cited: 2

4. Title: Effects of ITQ-21 and ITQ-24 as zeolite additives on the oil products obtained from the catalytic pyrolysis of waste tire
Author(s): Dung NA, Mhodmonthin A, Wongkasemjit S, et al.
Source: JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS Volume: 85 Issue: 1-2 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 338-344 Published: MAY 2009
Times Cited: 2

Nguyễn Anh Dũng địa chỉ ở HO CHI MINH UNIV, FAC BIOL, THANH PHO HO CHI MINH, VIETNAM

Title: IMMOBILIZATION OF UREASE ON GRAFTED STARCH BY RADIATION METHOD
Author(s): DUNG NA, HUYEN ND, HANG ND, et al.
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 46 Issue: 4-6 Pages: 1037-1042 Part: Part 2 Published: OCT-DEC 1995
Times Cited: 4

Nguyễn Anh Dũng ở Natl Inst Vet Res, Hanoi, Vietnam
Title: Drug sensitivity of Trypanosoma evansi and the use of immunoassays in diagnosing infections with T-evansi in buffaloes in Vietnam
Author(s): My LN, Wuyts N, Luckins AG, et al.
Source: TROPICAL VETERINARY MEDICINE – MOLECULAR EPIDEMIOLOGY, HEMOPARASITES AND THEIR VECTORS, AND GENERAL TOPICS Book Series: ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES Volume: 849 Pages: 188-194 Published: 1998
Times Cited: 0

Nguyễn Anh Dũng ở Hanoi Natl Univ, Coll Nat Sci, Fac Chem, 19 Le Thanh Tong, Hanoi, Vietnam
Title: Volatile Constituents of the Leaf Oil of Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. (Family Euphorbiaceae) from Vietnam
Author(s): Nguyen AD, Tran DT, Hong V, et al.
Source: JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 21 Issue: 1 Pages: 1-2 Published: JAN-FEB 2009
Times Cited: 0

Title: Chemical Composition of the Leaf Oil of Evodia calophylla Guill. from Vietnam
Author(s): Nguyen AD, Tran DT, Nguyen XD
Source: JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 21 Issue: 1 Pages: 3-4 Published: JAN-FEB 2009
Times Cited: 0

Theo tôi nghĩ thầy Nguyễn Anh Dũng của bạn rất dỏm rồi. Xin chia buồn cùng bạn. Lưu ý với bạn khi bạn làm NCS trong nước, điều tối quan trọng là bạn phải chọn cho được thầy hướng dẫn đã từng công bố quốc tế, là first author hoặc corresponding author. Điều này rất quan trọng. Nếu thầy hướng dẫn của bạn chưa từng công bố trong ISI thì gần như chắc chắn bạn cũng không thể vì họ không thể chỉ bạn cách thức viết báo như thế nào, họ chẳng biết thế giới nghiên cứu gì, cái gì đang là mới, là trào lưu nghiên cứu …. Như vậy thà nghỉ học còn hơn. Hiện giờ việc tìm tài liệu tương đối thuận lợi, nếu bạn cần bài báo nào đó bạn chỉ việc vào những trang diễn đàn của du học sinh ở các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn … hỏi nhờ down giúp thì người ta sẵn sàng giúp bạn thôi.
Nếu thông tin của GS Ngang là chính xác thì cô Hồ Huỳnh Thùy Dương cũng “tạm” được đó bạn. Đợi bác “Me loại 1” vô xác nhận lại là ok.
Chúc bạn tìm được “Chu Văn An” xịn

hahaha, I think I have the right to modify my post. Is it right? gentlement “Thiên lôi ME loại 1”:-)
Originally posted 2 months ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 2 months ago.

view photostream

Master of Bio says:

Trang WEB của Cô Hồ Huỳnh Thùy Dương ở đây, em có thấy mấy bài báo quốc tế chỗ nào đâu ?
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoa…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1st Managing Editor@: It is quite strange that this candidate wrote nothing in her CV.
Originally posted 2 months ago. ( permalink )
editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.

view photostream

editor.giaosudom1 is a group moderator editor.giaosudom1 says:

1st Managing Editor@: Thank you, Editor GS Ngang.

There is nothing from these keys:

Ho Huynh TD = 0

Ho HTD = 0

But I found the followings. If the candidate did her PhD in France, these may be hers. Therefore I would ask Editor Master of Bio and Editor GS Ngang to judge the case. Thanks.

GENETIC-VARIABILITY OF THE WILD INCOMPATIBILITY ALLELES OF THE TETRAPOLAR BASIDIOMYCETE AGROCYBE-AEGERITA

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): NOEL T, HUYNH TDH, LABARERE J
Source: THEORETICAL AND APPLIED GENETICS Volume: 81 Issue: 6 Pages: 745-751 Published: 1991
Times Cited: 10 References: 32 Citation MapCitation Map
Abstract: The variability of the sexual incompatibility genes of Agrocybe aegerita was investigated in the homokaryotic progeny of 13 wild dikaryotic strains from five distinct European geographic origins. Results of mating tests allowed identification of 18 A alleles and 16 B alleles out of a possible 26 different alleles for each in the sample. The determination and the comparison by a contingency CHI-2 test of the frequencies of allele replications between intra- and interregional matings showed no departure from a random distribution of incompatibility alleles. The allelic series estimated for the incompatibility genes of the entire population of A. aegerita, 30 A and 25 B aleles, are significantly less extensive than those already hypothesized for other tetrapolar hymenomycetes. However, the low variability of incompatibility genes has little effect on the outbreeding efficiency (92.6%) of this mushroom. The low variability of the incompatibility alleles and the apparent absence of intrafactorial recombination could relate to a single-locus structure of the incompatibility genes in A. aegerita.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: AGROCYBE-AEGERITA; GENETIC VARIABILITY; INCOMPATIBILITY GENES; ALLELIC SERIES
KeyWords Plus: FUNGI
Addresses:
1. UNIV BORDEAUX 2, INRA, CRA BORDEAUX, MOLEC GENET & IMPROVEMENT CULTIVATED MUSHROOMS LAB, BP 81, F-33883 VILLENAVE DORNON, FRANCE
Publisher: SPRINGER VERLAG, 175 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10010
Subject Category: Agronomy; Plant Sciences; Genetics & Heredity; Horticulture
IDS Number: FT420
ISSN: 0040-5752
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cloning and expression of a thyroid hormone receptor alpha 1 in the perennibranchiate amphibian Proteus anguinus

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Huynh TDH, Gallien CL, Durand JP, Chanoine C
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 40 Issue: 3 Pages: 537-543 Published: JUN 1996
Times Cited: 3 References: 33 Citation MapCitation Map
Abstract: We demonstrated the presence of thyroid hormone receptor alpha mRNAs in tissues of the perennibranchiate amphibian Proteus anguinus, which is insensitive to thyroid hormone. From P. anguinus muscle we cloned and sequenced the 3′ coding and untranslated region of a cDNA corresponding to a thyroid hormone receptor alpha 1. Using cDNA-PCR and in situ hybridization, we showed a tissue-specific expression of thyroid hormone receptor alpha genes, which was not upregulated by thyroid hormone as opposed to that observed in the TH-sensitive species, Xenopus laevis.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: thyroid hormone receptors; perennibranch amphibian; Proteus anguinus; RT-PCR; in situ hybridization
KeyWords Plus: C-ERBA-ALPHA; RAT GROWTH-HORMONE; MESSENGER-RNAS; XENOPUS-LAEVIS; TADPOLE ERYTHROCYTES; GENE-EXPRESSION; BETA GENES; METAMORPHOSIS; BINDING; SITE
Addresses:
1. UNIV PARIS 05, URA CNRS 1188, DEV BIOL LAB, F-75270 PARIS 06, FRANCE
Publisher: UNIV BASQUE COUNTRY PRESS, POST BOX 1397, E-48080 BILBAO, SPAIN
Subject Category: Developmental Biology
IDS Number: UY781
ISSN: 0214-6282
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Additionally, two others found by editor GS Ngang are not ISI ones. HHTD may be a good PhD but an incompetent ass. prof.
Originally posted 2 months ago. ( permalink )
editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.

view photostream

inhainha says:

Qua điều tra của 2 bác thì em thấy HHTD có 3 bài trong ISI:

1.
Title: Cloning and expression of a thyroid hormone receptor alpha 1 in the perennibranchiate amphibian Proteus anguinus
Author(s): Huynh TDH, Gallien CL, Durand JP, et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 40 Issue: 3 Pages: 537-543 Published: JUN 1996
Times Cited: 3
Addresses:
1. UNIV PARIS 05, URA CNRS 1188, DEV BIOL LAB, F-75270 PARIS 06, FRANCE

2.
GENETIC-VARIABILITY OF THE WILD INCOMPATIBILITY ALLELES OF THE TETRAPOLAR BASIDIOMYCETE AGROCYBE-AEGERITA
Author(s): NOEL T, HUYNH TDH, LABARERE J
Source: THEORETICAL AND APPLIED GENETICS Volume: 81 Issue: 6 Pages: 745-751 Published: 1991
Times Cited: 10 References: 32 Citation MapCitation Map
Abstract: The variability of the sexual incompatibility genes of Agrocybe aegerita was investigated in the homokaryotic progeny of 13 wild dikaryotic strains from five distinct European geographic origins. Results of mating tests allowed identification of 18 A alleles and 16 B alleles out of a possible 26 different alleles for each in the sample. The determination and the comparison by a contingency CHI-2 test of the frequencies of allele replications between intra- and interregional matings showed no departure from a random distribution of incompatibility alleles. The allelic series estimated for the incompatibility genes of the entire population of A. aegerita, 30 A and 25 B aleles, are significantly less extensive than those already hypothesized for other tetrapolar hymenomycetes. However, the low variability of incompatibility genes has little effect on the outbreeding efficiency (92.6%) of this mushroom. The low variability of the incompatibility alleles and the apparent absence of intrafactorial recombination could relate to a single-locus structure of the incompatibility genes in A. aegerita.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: AGROCYBE-AEGERITA; GENETIC VARIABILITY; INCOMPATIBILITY GENES; ALLELIC SERIES
KeyWords Plus: FUNGI
Addresses:
1. UNIV BORDEAUX 2, INRA, CRA BORDEAUX, MOLEC GENET & IMPROVEMENT CULTIVATED MUSHROOMS LAB, BP 81, F-33883 VILLENAVE DORNON, FRANCE
Publisher: SPRINGER VERLAG, 175 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10010
Subject Category: Agronomy; Plant Sciences; Genetics & Heredity; Horticulture
IDS Number: FT420
ISSN: 0040-5752
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.
Cloning and expression of a thyroid hormone receptor alpha 1 in the perennibranchiate amphibian Proteus anguinus
Author(s): Huynh TDH, Gallien CL, Durand JP, Chanoine C
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 40 Issue: 3 Pages: 537-543 Published: JUN 1996
Times Cited: 3 References: 33 Citation MapCitation Map
Abstract: We demonstrated the presence of thyroid hormone receptor alpha mRNAs in tissues of the perennibranchiate amphibian Proteus anguinus, which is insensitive to thyroid hormone. From P. anguinus muscle we cloned and sequenced the 3′ coding and untranslated region of a cDNA corresponding to a thyroid hormone receptor alpha 1. Using cDNA-PCR and in situ hybridization, we showed a tissue-specific expression of thyroid hormone receptor alpha genes, which was not upregulated by thyroid hormone as opposed to that observed in the TH-sensitive species, Xenopus laevis.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: thyroid hormone receptors; perennibranch amphibian; Proteus anguinus; RT-PCR; in situ hybridization
KeyWords Plus: C-ERBA-ALPHA; RAT GROWTH-HORMONE; MESSENGER-RNAS; XENOPUS-LAEVIS; TADPOLE ERYTHROCYTES; GENE-EXPRESSION; BETA GENES; METAMORPHOSIS; BINDING; SITE
Addresses:
1. UNIV PARIS 05, URA CNRS 1188, DEV BIOL LAB, F-75270 PARIS 06, FRANCE
Publisher: UNIV BASQUE COUNTRY PRESS, POST BOX 1397, E-48080 BILBAO, SPAIN

she’s maybe a slightly incompetent associate prof but a good doctor.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view photostream

Master of Bio says:

Cảm ơn các bác rất nhiều. Nhờ các bác em đã biết nhiều thông tin và kinh nghiệm về chọn Thầy cho NCS. Chúc các bác sức khỏe và làm cho tạp chí JIPV ngày càng phát triển. Hiện nay theo em điều tra bỏ túi được, nhiều GS, PGS chưa được xét “dỏm” nhưng biết mình ít công trình đã vội xóa trang WEB cá nhân, ít nổ hơn. Chắc chắn rằng, đợt phong PGS, GS năm tới nhiều ứng viên sẽ cân nhắc kỹ.
========================================================

JIPV@: Xin cảm ơn bác. Chúc bác khỏe và thành công trong nghiên cứu.

Xin cảm ơn các Editors đã giúp JIPV trả lời câu hỏi trên.

Originally posted 2 months ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Một độc giả gửi câu hỏi:

Từ lúc thấy JIPV công bố danh sách ISI các hội đồng, tôi và bạn bè hồi hộp chờ đợi xem thực hư của những vị đầu ngành ra sao? Hay chỉ là những “Vinasin, hay Trường Tô,….”? Nhân đây, kính xin JIPV giúp tôi trả lời câu hỏi tại sao những hội đồng không bao giờ công khai công bố ISI của họ?
Posted 4 weeks ago. ( permalink )

view photostream

Tuan Ngoc@ says:

Xin trả lời độc giả như sau: Những hội đồng chỉ công khai học hàm, học vị (PGS, GS, TS, TSKH) nhưng không công khai công bố khoa học bởi những lí do:

1/ Thành viên hội đồng chỉ có mấy thứ đó (cái danh, cũng có khi dỏm)

2/ Có công trình nghiêm túc đâu mà công khai!

3/ Công trình trên tạp chí kém, nếu công khai thì thiên hạ cười thì khổ, có khi còn bị JIPV xét dỏm nhanh hơn.

4/ Có vài cái nhưng toàn đồng tác giả dạng ăn theo (nằm giữa).

5/ Nếu để mọi người biết thành viên hội đồng kém thì làm sao hội đồng có thể phán xét khoa học của người khác, dư luận “chém” chết.

Túm lại, nhân dân nên “thông cảm” cho các hội đồng.
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink )
Tuan Ngoc@ edited this topic 4 weeks ago.

view photostream

soncommerce says:

Em đang theo học ngành thống kê tại ĐH KHTN TPHCM, cũng đang phân vân trong việc chọn thầy hướng dẫn. Xin JIPV cho em thông tin về các thầy tham gia đào tạo trong ngành Xác suất thống kê tại TP HCM:
1) GS TSKH Nguyễn Văn Thu (ĐH Quốc Tế – ĐHQG TPHCM)
2) PGS TS Tô Anh Dũng (ĐH KHTN – ĐHQG TPHCM)
Em xin chân thành cảm ơn!
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
soncommerce edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

nguyen vt = 0
thu nv = 0
to ad = 0
dung ta = 0

Xin chia buồn cùng bạn!
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view photostream

Hội Viên.Hội Toán Học says:

NVT: ISI = 8 (nhưng có những bài trùng tên, không hiểu sự thật là gì?), Mathscinet: 37
==========================

Web of Science (ISI):

1. Title: GENERALIZED INDEPENDENT INCREMENTS PROCESSES
Author(s): THU NV
Source: NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL Volume: 133 Pages: 155-175 Published: MAR 1994
Times Cited: 0
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
2. Title: AN ALTERNATIVE APPROACH TO MULTIPLY SELF-DECOMPOSABLE PROBABILITY-MEASURES ON BANACH-SPACES
Author(s): THU NV
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 72 Issue: 1 Pages: 35-54 Published: 1986
Times Cited: 1
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
3. Title: PREDICTION OF BANACH-SPACE VALUED STRICTLY STATIONARY-SEQUENCES
Author(s): THU NV
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 29 Issue: 2 Pages: 334-344 Published: 1985
Times Cited: 0
4. Title: A NEW VERSION OF DOEBLIN THEOREM
Author(s): VANTHU N
Source: ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE SECTION B-CALCUL DES PROBABILITES ET STATISTIQUE Volume: 17 Issue: 2 Pages: 213-217 Published: 1981
Times Cited: 0
5. Title: MULTIPLY SELF-DECOMPOSABLE PROBABILITY-MEASURES ON BANACH-SPACES
Author(s): VANTHU N
Source: STUDIA MATHEMATICA Volume: 66 Issue: 2 Pages: 161-175 Published: 1979
Times Cited: 4
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
6. Title: MULTIPLY SELF-DECOMPOSABLE MEASURES IN GENERALIZED CONVOLUTION-ALGEBRAS
Author(s): VANTHU N
Source: STUDIA MATHEMATICA Volume: 66 Issue: 2 Pages: 177-184 Published: 1979
Times Cited: 1
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
7. Title: MULTIPLY SELF-DECOMPOSABLE MEASURES IN GENERALIZED CONVOLUTION ALGEBRAS
Author(s): VANTHU N
Source: BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES Volume: 26 Issue: 9-10 Pages: 855-861 Published: 1978
Times Cited: 0
8. Title: ADDITIVELY CORRELATED RANDOM-VARIABLES
Author(s): NGUYENVANTHU
Source: BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES Volume: 23 Issue: 7 Pages: 781-785 Published: 1975
Times Cited: 0
================================

MathScinet Profile:

Nguy\cftil en Văn Thu

* MR Author ID: 194722
* Earliest Indexed Publication: 1975
* Total Publications: 37
* Total Citations: 15

* Also published as: Nguyen Van Thu…
o Nguyen van Thu
o Nguen Van Thu
o Thu, Ngnyen Van
o Thu, Nguyen Van

Co-authors (by number of collaborations)

Khác nhau giữa ISI và Mathscinet, xem

www.flickr.com/photos/47624590@N04/sets/72157623822355657/
======================================================

TAD: ISI = 0, Mathscinet = 0.
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

soncommerce says:

Nếu quả thật thầy Thu mà cũng không “giỏi” thì trong miền Nam chẳng lẽ k tìm được thầy :((
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
soncommerce edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

Hội Viên.Hội Toán Học says:

UNQ:

ISI = 0,

Mathscinet = 2 (Vietnam), citation = 0
===================================

NBV:

ISI = 0,

Mathscinet = 7 (5 Vietnam), non-self citation = 0
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

Sao Sang says:

Tôi tìm một tuyển tập công trình khoa học ở link sau, thấy hay hay. Nhờ các bác kiểm tra trong số những ” công trình” này bao nhiêu phần trăm là có giá trị.

www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Admin//UpVanBan//Microsoft_Wor…
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view photostream

soncommerce says:

Cảm ơn Hội Viên.Hội Toán Học nhiều!!!
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view photostream

TCHGGD2010 says:

@Sao Sang: Nhìn vào thấy anh Hợi là TBT và chịu trách nhiệm nội dung là biết thế nào rồi:

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4609502048/in/set-7215…

Ngoài vài bài quốc tế dạng lôm côm thì còn lại chỉ là dạng vớ vẩn trong nước. Kết luận: nghiên cứu khoa học của ĐH Vinh nhìn chung là kém, kết quả này cũng phù hợp với “thành tích” khoa học của Tổng Biên Tập PGS rất dỏm Hợi.
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
TCHGGD2010 edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

Tuan Ngoc@ says:

Trong bài

nguyenvantuan.net/science/4-science/999-ve-khoang-cach-ba…

GS Nguyễn Văn Tuấn cho biết có bạn đọc gửi thư cho GS với nội dung:

“About mathematics, I have checked and found that the following guys have not had ISI papers during the the last 5 years” (về ngành toán, tôi đã kiểm tra và phát hiện những người sau đây không có công bố quốc tế trong vòng 5 năm qua):
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157624413506578/
www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid=63”

Đề nghị Editor inhainha, Trưởng phòng ISI của Nafosted, cho bà con biết cụ thể những guys nào trong ngành Toán vi phạm….? Tôi thấy chưa rõ lắm.
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view photostream

Hội Viên.Hội Toán Học says:

@Tuan Ngoc@: Bác chịu quan sát thì có thể thấy mọi người đã bàn nhiều trong các links phía dưới:

1/ GS dỏm cấp 5 Đặng Hùng Thắng:

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4658898549/

2/ GS dỏm cấp 2 Lê Văn Thuyết:

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4619891750/

3/ TS Nguyễn Phương Anh – Đại học Bách khoa Hà nội (chưa tìm được bài ISI nào, ngay cả mathscinet cũng chưa thấy, không biết sự thật thế nào?)
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 3 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

@TuanNgoc: ngành Toán như thế là đỡ lắm rồi bác, những ngành khác còn tệ hơn, vả lại số lượng đề tài ngành Toán nhiều quá nên cần có sự giúp sức của các bác, nhất là những tiến sĩ, em cần biết thông tin về nơi họ đã làm NCS.
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view photostream

inhainha says:

TS Nguyễn Phương Anh
1. Title: Control Localized on Thin Structures for the Linearized Boussinesq System
Author(s): Nguyen PA, Raymond JP
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS Volume: 141 Issue: 1 Pages: 147-165 Published: APR 2009
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
2. Title: Control problems for convection-diffusion equations with control localized on manifolds
Author(s): Nguyen PA, Raymond JP
Source: ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS Volume: 6 Issue: 18 Pages: 467-488 Published: 2001
Times Cited: 2
Posted 3 weeks ago. ( permalink )

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV¤: Một bác gửi câu hỏi cho JIPV:

Tớ muốn hỏi các bạn về thành tích khoa học của ông GS TS Nguyễn Minh Thuyết như thế nào?

Lưu ý: Đây là câu hỏi nghiêm túc, người hỏi nghiêm túc. Đề nghị Editors tuyệt đối nghiêm túc (= không chấp nhận ý kiến châm biếm).

JIPV đã gửi một phản biện về câu hỏi này. Sau khi JIPV công bố ý kiến phản biện, Editors sẽ tiếp tục trao đổi. Trước mắt, Editors nên tìm hiểu thông tin và tạm thời chưa tranh luận.

======================================================

Đã có ý kiến của phản biện. Xin mời the Board trao đổi thêm:

Thông tin từ website về Lí lịch khoa học của ông Nguyễn Minh Thuyết như sau:

ussh.edu.vn/gs-ts-nguyen-minh-thuyet/1905

» Lí lịch khoa học » Khoa Ngôn ngữ học
Cập nhật: 02/04/2010, 13:40
GS.TS NGUYỄN MINH THUYẾT
I. SƠ LƯỢC Lí LỊCH
• Năm sinh: 1948
• Nơi sinh: Thái Nguyên
• Học vị: Tiến sĩ
• Chức danh: Giáo sư, Giảng viên cao cấp
• Đơn vị công tác: Uỷ ban Văn hoá – Giáo dục – Thanh niên – Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
• Thời gian công tác tại trường: từ 1990 đến 2003
II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Các bài báo khoa học:
1. Góp thêm ý kiến về việc cải tiến chữ Tày – Nùng (viết chung). Tạp chí Ngôn ngữ, số 2-1971.
2. Mấy gợi ý về việc phân tích lỗi và sửa lỗi ngữ pháp cho học sinh. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3-1974.
3. Câu không chủ ngữ với tân ngữ đứng đầu. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1-1981.
4. Về một kiểu câu có chủ ngữ đứng sau vị ngữ. Ngôn ngữ, số 3-1983.
5. Mấy ý kiến về chủ ngữ trong tiếng Việt. Những vấn đề ngữ văn trong nhà trường. Bắc Thái: Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1983.
6. Những nhân tố song ngữ ảnh hưởng đến năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh dân tộc ít người. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 8-1984.
7. Nghĩ về một cách gọi tắt. Tổ quốc, số 11-1985.
8. Vài nhận xét về các tổ hợp có + N và những câu chứa chúng. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1-1986.
9. Thảo luận về vấn đề xác định hư từ trong tiếng Việt. Ngôn ngữ, số 1-1986.
10. Vai trò của các từ bị, được trong câu bị động tiếng Việt. Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, 1986.
11. Vài nhận xét về đại từ xưng hô. Tiếng Việt, số 1-1988.
12. Cách xác định thành phần câu tiếng Việt. Tiếng Việt và các ngôn ngữ Đông Nam Á, Nxb Khoa học Xã hội, 1988.
13. Về dạy tiếng Việt ở trường phổ thông. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 12-1988.
14. Câu chuyện xưng hô. Báo Văn hoá Nghệ thuật, số 13 – 1988.
15. Động, tính từ và cụm chủ – vị làm chủ ngữ. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3-1989.
16. Ngôn ngữ học hướng vào nhà trường. Ngôn ngữ, số 4-1989.
17. Vưdelenie chlenov predlojenia vo vietnamskom jazưke (Phân định thành phần câu trong tiếng Việt). – Novoe v izuchenii vietnamskogo jazưka i drugikh jazưkov Jugo-Vostochnoj Azii (Cái mới trong nghiên cứu tiếng Việt và các ngôn ngữ khác ở Đông Nam Á). – Moskva: Nauka, 1991.
18. Về khái niệm nòng cốt câu (viết chung). Ngôn ngữ, số 4-1991.
19. On the problem of speech skill development teaching vietnamese at schools (Về vấn đề dạy phát triển kĩ năng lời nói tiếng Việt trong nhà trường). – Language education: interaction and development (Giáo dục ngôn ngữ: hợp tác và phát triển). – Ho Chi Minh City, 1991.
20. Mấy vấn đề quan điểm trong bộ sách Tiếng Việt cấp I. Nghiên cứu Giáo dục, số 10-1992.
21. Câu có ý nghĩa bị động trong tiếng Lào. Thông báo khoa học của các trường đại học, Chuyên đề ngôn ngữ – văn học, số 4-1992.
22. Từ buồn cười đến nghiêm túc. Ngôn ngữ và Đời sống, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 1992.
23. Thử giải đáp hai vấn đề cơ bản về thành phần câu. Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt hiện đại, Nxb Khoa học Xã hội, 1994.
24. Các tiền phó từ chỉ thời – thể trong tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/1995.
25. Mấy nhận xét về từ xưng hô trong tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc (viết chung). Tương đồng văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc, Văn hoá Thông tin, 1996.
26. Kiến thức và kĩ năng trong chương trình tiếng Việt tiểu học. Sách giáo khoa Tiếng Việt bậc tiểu học hiện hành và chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học sau năm 2000, Nxb Giáo dục, 1997.
27. Vấn đề quan hệ giữa Tập làm văn và Tiếng Việt ở trường trung học cơ sở. Về sách giáo khoa Tiếng Việt, Tập làm văn trung học cơ sở. Nxb Giáo dục, 1997.
28. Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (viết chung). Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
29. Enquête préliminaire sur l’usage des ressources humaines formées par l’Université de Hanoi de 1956 à 1998 / Khảo sát nguốn nhân lực do Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đào tạo từ năm 1956 đến 1998. Relation entre les secteurs public et privé dans l’economie de marché. Rôle de la formation / Quan hệ giữa khu vực nhà nước với khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của đào tạo (viết chung). Toulouse: L’Université de Toulouse 1, 2000.
30. Mấy quan điểm cơ bản trong việc biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt (thử nghiệm) bậc tiểu học và trung học cơ sở. Các vấn đề sách giáo dục, Nxb Giáo dục, 2001.
31. Quan điểm biên soạn và cấu trúc của sách Tiếng Việt 2. Tạp chí Giáo dục, Chuyên đề quý II, 2003
32. Dạy Chính tả trong sách Tiếng Việt 2. Tạp chí Giáo dục, số 73 – Số chuyên đề quý IV, 2003.
Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:
1. Dẫn luận ngôn ngữ học (viết chung). Nxb Giáo dục, 1994; in lần thứ 11, 2006.
2. Parlons vietnamien [Hãy nói tiếng Việt]. Québec: Université Laval, 1995.
3. Cours intensif de vietnamien [Tiếng Việt cấp tốc], Nxb Giáo dục, 1995.
4. Tiếng Việt thực hành [A] (viết chung). Nxb Giáo dục, 1997.
5. Tiếng Việt thực hành [B] (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.
6. Thành phần câu tiếng Việt (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998; in lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa: Nxb Giáo dục, 2006.
7. Quan hệ giữa khu vực nhà nước với khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của đào tạo. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam (Viết chung – Sách song ngữ). Toulouse: Université de Toulouse 1, 2000.
8. Sổ tay tiếng Việt cấp I (viết chung). Nxb Giáo dục, 1990.
9. Làm văn 12 (viết chung). Nxb Giáo dục, 1992.
10. Làm văn 12 (sách giáo viên) (viết chung). Nxb Giáo dục, 1992.
11. Tiếng Việt và học tính (sách xoá mù chữ cho vùng dân tộc ít người), tập III (viết chung). Nxb Giáo dục, 1993.
12. Sổ tay ngữ pháp tiếng Việt tiểu học (viết chung). Nxb Giáo dục, 2000.
13. Tiếng Việt 2 (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2003.
14. Tiếng Việt 2 (sách giáo viên) (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2003.
15. Tiếng Việt 3 (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2004.
16. Tiếng Việt 3 (sách giáo viên) (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2004.
17. Tiếng Việt 4 (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2005.
18. Tiếng Việt 4. (sách giáo viên) (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2005.
19. Tiếng Việt 5 (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2006.
20. Tiếng Việt 5. (sách giáo viên) (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2006.
21. Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 2 (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2003.
22. Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 3 (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2004.
23. Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 4 (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2005.
24. Ngữ văn 6 (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2002.
25. Ngữ văn 6. (sách giáo viên) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2002.
26. Ngữ văn 6. (sách bài tập) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2002.
27. Ngữ văn 7 (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2003.
28. Ngữ văn 7. (sách giáo viên). (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2003.
29. Ngữ văn 7. (sách bài tập) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2003.
30. Ngữ văn 8 (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2004.
31. Ngữ văn 8 (sách giáo viên). (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2004.
32. Ngữ văn 8. (sách bài tập). (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2004.
33. Ngữ văn 9 (hai tập) (đồng chủ biên). Nxb Giáo dục, 2005.
34. Ngữ văn 9. (sách giáo viên) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2005.
35. Ngữ văn 9. (sách bài tập) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2005.
Trang đầu | Giới thiệu | Tin tức | | |
Copyright © 2010 USSH. All rights reserved.
Powered by WordPress. Managed by USSH Media Practice Center.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Địa chỉ: số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: (04) 38583799. Fax: (04) 38583821. Thư điện tử: contact@ussh.edu.vn

================================

1/ Căn cứ vào Lí lịch khoa học của ông, được cập nhật lúc 13 giờ 40 phút ngày 02/04/2010 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQG HN:

Ông Nguyễn Minh Thuyết nghiên cứu về Ngôn ngữ học. Những công bố khoa học của ông chủ yếu về tiếng Việt. Ngoài ra, ông cũng có nghiên cứu về tiếng Lào (bài báo [21] mục bài báo), tiếng Hàn Quốc ([25] mục bài báo).

Kết quả nghiên cứu của ông chủ yếu công bố trên các tạp chí ở Việt Nam. Ngoài ra ông cũng có những công bố với tiêu đề bằng tiếng nước ngoài (điều này cho thấy kết quả nghiên cứu của ông có thể công bố trên những tạp chí quốc tế), nhưng không rõ đây là những bài báo khoa học hay những bài kỷ yếu hội nghị vì tác giả không viết rõ ràng ([17, 19, 29] mục bài báo).

Hình thức ghi lí lịch khoa học hay CV của ông là không nghiêm túc, vi phạm những điếu cấm kỵ về phong cách khoa học của một người làm nghiên cứu nghiêm túc:

1/ Đối với bài báo, ông không ghi số trang ([1,2,3,4,….] mục bài báo).

2/ Những joint works, ông không ghi tên đồng tác giả: ([1,18,25,28,29] mục bài báo) và rất nhiều sách.

Riêng điều cấm kỵ 2/ có thể xem là tối kỵ.

Nói chung, người viết CV chưa có kinh nghiệm về một CV nghiêm túc, khoa học.

2/ Căn cứ vào Web of Science apps.isiknowledge.com (cơ sở dự liệu ISI):

Tìm trên Web of Science, chưa thấy ông có công bố ISI nào. Vì đặc thù lĩnh vực nghiên cứu của ông, việc xem xét liệu kết quả nghiên cứu của ông có thể được công bố trên các tạp chí ISI hay không cũng cần cân nhắc.

Sau khi tra Web of Science, có thể khẳng định rằng lĩnh vực nghiên cứu của ông Thuyết hoàn toàn có thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín hay các tạp chí ISI. Có thể nêu ngay vài ví dụ:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Building Vietnamese Medical Terminology via Language Contact

more options
Author(s): Luu TT (Luu, Trong Tuan)
Source: AUSTRALIAN JOURNAL OF LINGUISTICS Volume: 29 Issue: 3 Pages: 315-336 Published: 2009
Times Cited: 0 References: 14 Citation MapCitation Map
Abstract: Vietnamese medical terminology has been built through language contact with Chinese, French, and English medical terminology as well as from the creation of Vietnamese folks in general and Vietnamese physicians in particular. This paper sought to explore how Chinese, French, and English medical terms have been borrowed by and translated into Vietnamese medical terminology, and how equivalent Vietnamese medical terms have been generated from Sino-Vietnamese and Pure Vietnamese building blocks. The research found that the transmission of foreign medical terms into Vietnamese and the development of Vietnamese equivalents have managed to achieve harmony with Vietnamese style, conceptualization, and culture. Some instances of translating medical terms were also discussed to illustrate this harmony as well as point out shortcomings in certain previous translations. Finally, the patterns of the distribution of Sino-Vietnamese and Pure Vietnamese components in Vietnamese medical terms were introduced to prove, to some extent, that the creation of Vietnamese medical terms does not entail spontaneity, but a conceptual framework.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: Medical Terminology; Language contact; Sino-Vietnamese; Pure Vietnamese; Syntactic Structure
Reprint Address: Luu, TT (reprint author), Natl Univ Ho Chi Minh City, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
Addresses:
1. Natl Univ Ho Chi Minh City, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
Publisher: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXFORDSHIRE, ENGLAND
Subject Category: Linguistics; Language & Linguistics
IDS Number: 557LC
ISSN: 0726-8602
DOI: 10.1080/07268600902823136

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vietnamese Language Education in the United States

more options
Author(s): Tran A (Tran, Anh)
Source: LANGUAGE CULTURE AND CURRICULUM Volume: 21 Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 256-268 Published: 2008
Times Cited: 0 References: 44 Citation MapCitation Map
Abstract: Vietnamese, like other immigrant languages, experiences decline in various forms from the time that its speakers first arrive in the US, a process that gathers pace in the second generation, and often leads to a near-complete loss of the language in the third generation. The article deals with the ways in which Vietnamese-Americans have attempted to keep their language alive using Vietnamese language schools and a variety of community initiatives. The benefits of such efforts to maintain the heritage language and its culture are discussed, mostly from the point of view of the Vietnamese community but also in a national perspective in which heritage languages are considered as a linguistic and cultural resource. New pedagogical approaches to the teaching of Vietnamese and also the growing movement to have the language taught in universities are discussed.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: Vietnamese language and identity; Vietnamese language-as-asset; Vietnamese language-as-resource; Vietnamese language loss
Reprint Address: Tran, A (reprint author), Wichita State Univ, Dept Curriculum & Instruct, 1845 Fairmount,Box 28, Wichita, KS 67260 USA
Addresses:
1. Wichita State Univ, Dept Curriculum & Instruct, Wichita, KS 67260 USA
E-mail Addresses: anh.tran@wichita.edu
Publisher: MULTILINGUAL MATTERS LTD/CHANNEL VIEW PUBLICATIONS, FRANKFURT LODGE, CLEVEDON HALL, VICTORIA RD, CLEVEDON BS21 7HH, AVON, ENGLAND
Subject Category: Education & Educational Research; Linguistics; Language & Linguistics
IDS Number: 393JL
ISSN: 0790-8318
DOI: 10.1080/07908310802385923
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Semantic and syntax study of sap and se in the Vietnamese language

more options
Author(s): Do-Hurinville DT (Do-Hurinville, Danh Thanh)
Source: LINGUISTIQUE Volume: 43 Issue: 2 Pages: 37-55 Published: 2007
Times Cited: 0 References: 18 Citation MapCitation Map
Abstract: The aim of this article is to carry out a semantic and syntactic analysis of sap and sir in Vietnamese. After presenting a semantic invariant of these two monemes to describe their semantic unity in language, enabling me to unify their uses in discourse, I will examine closely sap and se in the light of MAT (modality, aspect, tense). Then, I will study their uses with adverbial phrases of time and with the monemes aa, roi, chua, dang. Finally, I will compare sap and se.
Document Type: Article
Language: French
Publisher: PRESSES UNIV FRANCE, 6 AVENUE REILLE, 75685 PARIS CEDEX 14, FRANCE
Subject Category: Language & Linguistics
IDS Number: 255QJ
ISSN: 0075-966X
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Methods for translating an English-language survey questionnaire on tobacco use into Mandarin, Cantonese, Korean, and Vietnamese

more options
Author(s): Forsyth BH (Forsyth, Barbara H.), Kudela MS (Kudela, Martha Stapleton), Levin K (Levin, Kerry), Lawrence D (Lawrence, Deirdre), Willis GB (Willis, Gordon B.)
Source: FIELD METHODS Volume: 19 Issue: 3 Pages: 264-283 Published: AUG 2007
Times Cited: 1 References: 29 Citation MapCitation Map
Abstract: This article reports research on procedures for translating a survey questionnaire on tobacco usefrom English into Mandarin Chinese, Cantonese Chinese, Korean, and Vietnamese. The goal is to offer practical guidelines for researchers involved in translating questionnaires. The authors operationalize a five-step process for translation and evaluation based on the frameworks presented in Harkness, Van de Vijver and Mohler (2003) and the U.S. Census Bureau (2004). Based on qualitative observations, the five-step process produced effective questionnaire translations. The iterative nature of the process and the team-based approach the process encourages were particularly important to the success. Based on documented experiences, the authors identify lessons learned and make recommendations to other researchers who need to translate questionnaires.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: survey translation; translation evaluation; TRAPD translation framework; survey methods; tobacco use survey
KeyWords Plus: ASIAN-AMERICANS; SMOKING; IMMIGRANTS; VALIDITY
Reprint Address: Forsyth, BH (reprint author), Westat Corp, Rockville, MD USA
Addresses:
1. Westat Corp, Rockville, MD USA
2. NCI, Risk Factor Monitoring & Methods Branch, Div Canc Contorl & Populat Sci, Bethesda, MD 20892 USA
Publisher: SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, CA 91320 USA
Subject Category: Anthropology; Social Sciences, Interdisciplinary
IDS Number: 189TQ
ISSN: 1525-822X
DOI: 10.1177/1525822X07302105
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vietnamese children and language-based processing tasks

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information
more options
Author(s): Hwa-Froelich DA, Matsuo H
Source: LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS Volume: 36 Issue: 3 Pages: 230-243 Published: JUL 2005
Times Cited: 6 References: 53 Citation MapCitation Map
Abstract: Purpose: Vietnamese children’s performance on language-based processing tasks of fast-mapping (FM) word-learning and dynamic assessment ON word- and rule-learning tasks were investigated.

Method: Twenty-one first- and second-generation Vietnamese preschool children participated in this study. All children were enrolled in 2 Head Start programs in a large city in the Midwest. All children had passed a developmental assessment and routine speech, language, and hearing screenings. All participants were taught 4 invented monosyllabic words in an FM word task, an invented monosyllabic suffix rule (-po) meaning “a part of” in a DA rule task, and 4 invented bisyllabic words in a DA word task. Potential relationships among task performances were investigated. Receptive task performances, expressive task performances, and task totals,were, added to Create receptive total, expressive total, and accumulated-performance total (APT) scores. Relationships among receptive total, expressive total, and APT scores were also investigated.

Results: Significant correlations were found between FM, word, DA rule, and the receptive total. The expressive total correlated with all task total scores’, APT, age, and modifiability scores. Modifiability scores correlated with the two DA tasks, expressive total, and the APT. Findings indicate that FM word and the expressive total were positively correlated with most of the other tasks, composite totals, and age.

Clinical Implications: Performance on language-based processing tasks may provide valuable information for separating typically developing Vietnamese preschool children from their peers with language disorders. Practitioners should consider linguistic characteristics of target stimuli. Comparisons should include task, receptive, expressive, and APT.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: Vietnamese; language-based processing tasks; fast mapping; dynamic assessment
KeyWords Plus: SPANISH-SPEAKING CHILDREN; WORD; PRESCHOOLERS; ACQUISITION; IMPAIRMENT; SKILLS; SLI
Reprint Address: Hwa-Froelich, DA (reprint author), St Louis Univ, 3750 Lindell Blvd,12 McGannon Hall, St Louis, MO 63108 USA
Addresses:
1. St Louis Univ, St Louis, MO 63108 USA
E-mail Addresses: hwafroda@slu.edu
Publisher: AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE PIKE, ROCKVILLE, MD 20852-3279 USA
Subject Category: Linguistics; Rehabilitation
IDS Number: 947IP
ISSN: 0161-1461
DOI: 10.1044/0161-1461(2005/023)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

STUDIES ON VIETNAMESE LANGUAGE AND LITERATURE – A PRELIMINARY BIBLIOGRAPHY – THAM,ND

View full text from the publisher JSTOR
more options
Author(s): MARR DG
Source: ASIAN FOLKLORE STUDIES Volume: 55 Issue: 1 Pages: 168-170 Published: 1996
Times Cited: 0 References: 1 Citation MapCitation Map
Document Type: Book Review
Language: English
Reprint Address: MARR, DG (reprint author), AUSTRALIAN NATL UNIV, CANBERRA, ACT 2600 AUSTRALIA
Publisher: NANZAN UNIV, 18 YAMAZATO-CHO SHOWA-KU, NAGOYA 466, JAPAN
Subject Category: Folklore; Asian Studies
IDS Number: UM698
ISSN: 0385-2342
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sentence interpretation by typically developing Vietnamese-English bilingual children

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Pham G (Pham, Giang)1, Kohnert K (Kohnert, Kathryn)
Source: APPLIED PSYCHOLINGUISTICS Volume: 31 Issue: 3 Pages: 507-529 Published: JUL 2010
Times Cited: 0 References: 47 Citation MapCitation Map
Abstract: We examined developing bilinguals’ use of animacy and word order cues during sentence interpretation tasks administered in each of their languages. Participants were 6- to 8-year-old children who learned Vietnamese as a first language and English as a second language (n = 23). Participants listened to simple sentences and identified the agent or “doer” of the action. English-only peers (n = 23) served as a comparison group. Results indicated that the bilingual group relied more on animacy than the English-only group when interpreting sentences in English and that the bilingual group used a blending or “amalgamation” of cues to interpret English and Vietnamese sentences. Significant within-group variation in cue preference was investigated as a function of age and proficiency in the first language and second language.
Document Type: Article
Language: English
KeyWords Plus: INTERPRETATION STRATEGIES; ANOVA DESIGNS; CHINESE; SPANISH; LEARNERS; SELF; L2
Reprint Address: Pham, G (reprint author), Univ Minnesota, Dept Speech Language Hearing Sci, 115 Shevlin Hall,164 Pillsbury Dr SE, Minneapolis, MN 55455 USA
Addresses:
1. Univ Minnesota, Dept Speech Language Hearing Sci, Minneapolis, MN 55455 USA
E-mail Addresses: tangx098@umn.edu
Publisher: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10013-2473 USA
Subject Category: Linguistics; Psychology, Experimental
IDS Number: 612DS
ISSN: 0142-7164
DOI: 10.1017/S0142716410000093
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The State, the family and language of ‘social evils’: re-stigmatising victims of trafficking in Vietnam

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Vijeyarasa R (Vijeyarasa, Ramona)
Source: CULTURE HEALTH & SEXUALITY Volume: 12 Pages: S89-S102 Supplement: Suppl. 1 Published: 2010
Times Cited: 0 References: 34 Citation MapCitation Map
Abstract: The Vietnamese Government continues to take steps to address trafficking in women and girls. However, rather than perceiving trafficking as a violation of human rights, greater attention is given by the government to its effects on society and social morals, particularly where victims have engaged in sex work in destination countries. Trafficked returnees are directly implicated in the State’s approach to defining sex work as a ‘social evil’. This approach reproduces the socio-economic inequality involved in trafficking and further marginalises trafficked women. Simultaneously, although Vietnamese women are often drawn into trafficking due to family obligations, they frequently face dishonour upon their return or are forced to hide the truth of their experience of being trafficked. This paper argues that the language of ‘social evils’ and the responses of the State and family undermine the ability of trafficked returnees to reintegrate. This is heightened where returnees are deemed to be transmitters of HIV infection, hence suffering human trafficking, sex-work and HIV/AIDS-related stigma. I also reflect upon whether the approach of service providers exacerbates stigma, particularly in the context of shelter rehabilitation and present several recommendations for reform, the most pressing being the need to eliminate the language of ‘social evils’.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: stigma; sex work; social exclusion; Vietnam
KeyWords Plus: SERVICES; HEALTH; WOMEN
Reprint Address: Vijeyarasa, R (reprint author), Univ New S Wales, Sch Social Sci & Int Studies, Sydney, NSW Australia
Addresses:
1. Univ New S Wales, Sch Social Sci & Int Studies, Sydney, NSW Australia
E-mail Addresses: rvijeyarasa@gmail.com
Publisher: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXFORDSHIRE, ENGLAND
Subject Category: Family Studies; Social Sciences, Biomedical
IDS Number: 610CW
ISSN: 1369-1058
DOI: 10.1080/13691050903359257
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Automatic Speech Recognition for Under-Resourced Languages: Application to Vietnamese Language

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Le VB (Le, Viet-Bac)1, Besacier L (Besacier, Laurent)1
Source: IEEE TRANSACTIONS ON AUDIO SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING Volume: 17 Issue: 8 Pages: 1471-1482 Published: NOV 2009
Times Cited: 0 References: 57 Citation MapCitation Map
Abstract: This paper presents our work in automatic speech recognition (ASR) in the context of under-resourced languages with application to Vietnamese. Different techniques for bootstrapping acoustic models are presented. First, we present the use of acoustic-phonetic unit distances and the potential of crosslingual acoustic modeling for under-resourced languages. Experimental results on Vietnamese showed that with only a few hours of target language speech data, crosslingual context independent modeling worked better than crosslingual context dependent modeling. However, it was outperformed by the latter one, when more speech data were available. We concluded, therefore, that in both cases, crosslingual systems are better than monolingual baseline systems. The proposal of grapheme-based acoustic modeling, which avoids building a phonetic dictionary, is also investigated in our work. Finally, since the use of sub-word units (morphemes, syllables, characters, etc.) can reduce the high out-of-vocabulary rate and improve the lack of text resources in statistical language modeling for under-resourced languages, we propose several methods to decompose, normalize and combine word and sub-word lattices generated from different ASR systems. The proposed lattice combination scheme results in a relative syllable error rate reduction of 6.6% over the sentence MAP baseline method for a Vietnamese ASR task.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: Crosslingual acoustic modeling; grapheme-based acoustic modeling; lattice decomposition and combination; speech recognition; under-resourced languages
Reprint Address: Le, VB (reprint author), Univ Grenoble 1, LIG Lab, CNRS, UMR 5217, F-38041 Grenoble 9, France
Addresses:
1. Univ Grenoble 1, LIG Lab, CNRS, UMR 5217, F-38041 Grenoble 9, France
E-mail Addresses: viet-bac.le@imag.fr, laurent.besacier@imag.fr
Publisher: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, NJ 08855 USA
Subject Category: Acoustics; Engineering, Electrical & Electronic
IDS Number: 482QK
ISSN: 1558-7916
DOI: 10.1109/TASL.2009.2021723
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A lexicon for Vietnamese language processing

more options
Author(s): Nguyen TMH (Thi Minh Huyen Nguyen), Romary L (Laurent Romary), Rossignol M (Mathias Rossignol), Vu XL (Xuan Luong Vu)
Source: LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION Volume: 40 Issue: 3-4 Pages: 291-309 Published: DEC 2006
Times Cited: 0 References: 20 Citation MapCitation Map
Abstract: Only very recently have Vietnamese researchers begun to be involved in the domain of Natural Language Processing (NLP). As there does not exist any published work in formal linguistics nor any recognizable standard for Vietnamese word definition and word categories, the fundamental tasks for automatic Vietnamese language processing, such as part-of-speech tagging, parsing, etc., are very difficult tasks for computer scientists. The fact that all necessary linguistic resources have to be built from scratch by each research team is a real obstacle to the development of Vietnamese language processing. The aim of our projects is thus to build a common linguistic database that is freely and easily exploitable for the automatic processing of Vietnamese. In this paper, we present our work on creating a Vietnamese lexicon for NLP applications. We emphasize the standardization aspect of the lexicon representation. We especially propose an extensible set of Vietnamese syntactic descriptions that can be used for tagset definition and morphosyntactic analysis. These descriptors are established in such a way as to be a reference set proposal for Vietnamese in the context of ISO subcommittee TC 37/SC 4 (Language Resource Management).
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: lexicon; linguistic resources; part-of-speech; standardization; syntactic description; Vietnamese
Reprint Address: Nguyen, TMH (reprint author), Hanoi Univ Sci, Fac Math Mech & Informat, 334 Nguyen Trai, Hanoi 10000, Vietnam
Addresses:
1. Hanoi Univ Sci, Fac Math Mech & Informat, Hanoi 10000, Vietnam
2. LORIA, Nancy, France
3. Int Res Ctr MICA, Hanoi, Vietnam
4. Vietnam Lexicog Ctr, Hanoi, Vietnam
E-mail Addresses: huyenntm@vnu.edu.vn, romary@loria.fr, mathias.rossignol@mica.edu.vn, vuluong@vietlex.com
Publisher: SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS
Subject Category: Computer Science, Interdisciplinary Applications
IDS Number: 224SS
ISSN: 1574-020X
DOI: 10.1007/s10579-007-9034-8

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

STROOP PHENOMENA IN THE VIETNAMESE LANGUAGE – THE CASE OF QUOCNGU, CHUNOM AND CHINESE CHARACTERS

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information
more options
Author(s): MORIKAWA Y, HOA HH
Source: PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS Volume: 71 Issue: 1 Pages: 249-258 Published: AUG 1990
Times Cited: 2 References: 13 Citation MapCitation Map
Document Type: Article
Language: English
Reprint Address: MORIKAWA, Y (reprint author), WASEDA UNIV, DEPT EDUC PSYCHOL, SHINJUKU KU, TOKYO 169, JAPAN
Publisher: PERCEPTUAL MOTOR SKILLS, PO BOX 9229, MISSOULA, MT 59807
Subject Category: Psychology, Experimental
IDS Number: DX984
ISSN: 0031-5125

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A VIETNAMESE-LANGUAGE DEPRESSION RATING-SCALE

Go to NCBI for additional information
more options
Author(s): KINZIE JD, MANSON SM, VINH DT, TOLAN NT, ANH B, PHO TN
Source: AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 139 Issue: 10 Pages: 1276-1281 Published: 1982
Times Cited: 131 References: 32 Citation MapCitation Map
Document Type: Article
Language: English
Reprint Address: KINZIE, JD (reprint author), OREGON HLTH SCI UNIV, DEPT PSYCHIAT, PORTLAND, OR 97201 USA
Addresses:
1. INDOCHINESE CULTURAL & SERV CTR, PORTLAND, OR USA
Publisher: AMER PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1400 K ST NW, WASHINGTON, DC 20005
Subject Category: Psychiatry
IDS Number: PJ501
ISSN: 0002-953X
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

………………………….

3/ Vài đề nghị:

1/ CV nên được viết lại một cách nghiêm túc và khoa học. Cách trình bày CV hời hợt như đã nêu rất nguy hiểm cho những người nghiên cứu trẻ và những sinh viên, vì nếu những đối tượng trẻ này học theo văn phong đó thì cực kỳ nguy hiểm.

2/ Nên có công bố quốc tế để giới thiệu tiếng Việt cho bạn bè quốc tế và cũng để chứng tỏ đẳng cấp của một người làm nghiên cứu.
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.

view photostream

inhainha says:

Đề nghị các bác làm rõ thêm khái niệm giảng viên cao cấp là như thế nào trong hệ thống GD ở Việt Nam.

Bác liệt kê 2 ví dụ này là không phù hợp vì nó thuộc chuyên ngành Computer Science

Automatic Speech Recognition for Under-Resourced Languages: Application to Vietnamese Language

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Le VB (Le, Viet-Bac)1, Besacier L (Besacier, Laurent)1
Source: IEEE TRANSACTIONS ON AUDIO SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING Volume: 17 Issue: 8 Pages: 1471-1482 Published: NOV 2009
Times Cited: 0 References: 57 Citation MapCitation Map
Abstract: This paper presents our work in automatic speech recognition (ASR) in the context of under-resourced languages with application to Vietnamese. Different techniques for bootstrapping acoustic models are presented. First, we present the use of acoustic-phonetic unit distances and the potential of crosslingual acoustic modeling for under-resourced languages. Experimental results on Vietnamese showed that with only a few hours of target language speech data, crosslingual context independent modeling worked better than crosslingual context dependent modeling. However, it was outperformed by the latter one, when more speech data were available. We concluded, therefore, that in both cases, crosslingual systems are better than monolingual baseline systems. The proposal of grapheme-based acoustic modeling, which avoids building a phonetic dictionary, is also investigated in our work. Finally, since the use of sub-word units (morphemes, syllables, characters, etc.) can reduce the high out-of-vocabulary rate and improve the lack of text resources in statistical language modeling for under-resourced languages, we propose several methods to decompose, normalize and combine word and sub-word lattices generated from different ASR systems. The proposed lattice combination scheme results in a relative syllable error rate reduction of 6.6% over the sentence MAP baseline method for a Vietnamese ASR task.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: Crosslingual acoustic modeling; grapheme-based acoustic modeling; lattice decomposition and combination; speech recognition; under-resourced languages
Reprint Address: Le, VB (reprint author), Univ Grenoble 1, LIG Lab, CNRS, UMR 5217, F-38041 Grenoble 9, France
Addresses:
1. Univ Grenoble 1, LIG Lab, CNRS, UMR 5217, F-38041 Grenoble 9, France
E-mail Addresses: viet-bac.le@imag.fr, laurent.besacier@imag.fr
Publisher: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, NJ 08855 USA
Subject Category: Acoustics; Engineering, Electrical & Electronic
IDS Number: 482QK
ISSN: 1558-7916
DOI: 10.1109/TASL.2009.2021723

A lexicon for Vietnamese language processing

more options
Author(s): Nguyen TMH (Thi Minh Huyen Nguyen), Romary L (Laurent Romary), Rossignol M (Mathias Rossignol), Vu XL (Xuan Luong Vu)
Source: LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION Volume: 40 Issue: 3-4 Pages: 291-309 Published: DEC 2006
Times Cited: 0 References: 20 Citation MapCitation Map
Abstract: Only very recently have Vietnamese researchers begun to be involved in the domain of Natural Language Processing (NLP). As there does not exist any published work in formal linguistics nor any recognizable standard for Vietnamese word definition and word categories, the fundamental tasks for automatic Vietnamese language processing, such as part-of-speech tagging, parsing, etc., are very difficult tasks for computer scientists. The fact that all necessary linguistic resources have to be built from scratch by each research team is a real obstacle to the development of Vietnamese language processing. The aim of our projects is thus to build a common linguistic database that is freely and easily exploitable for the automatic processing of Vietnamese. In this paper, we present our work on creating a Vietnamese lexicon for NLP applications. We emphasize the standardization aspect of the lexicon representation. We especially propose an extensible set of Vietnamese syntactic descriptions that can be used for tagset definition and morphosyntactic analysis. These descriptors are established in such a way as to be a reference set proposal for Vietnamese in the context of ISO subcommittee TC 37/SC 4 (Language Resource Management).
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: lexicon; linguistic resources; part-of-speech; standardization; syntactic description; Vietnamese
Reprint Address: Nguyen, TMH (reprint author), Hanoi Univ Sci, Fac Math Mech & Informat, 334 Nguyen Trai, Hanoi 10000, Vietnam
Addresses:
1. Hanoi Univ Sci, Fac Math Mech & Informat, Hanoi 10000, Vietnam
2. LORIA, Nancy, France
3. Int Res Ctr MICA, Hanoi, Vietnam
4. Vietnam Lexicog Ctr, Hanoi, Vietnam
E-mail Addresses: huyenntm@vnu.edu.vn, romary@loria.fr, mathias.rossignol@mica.edu.vn, vuluong@vietlex.com
Publisher: SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS
Subject Category: Computer Science, Interdisciplinary Applications
IDS Number: 224SS
ISSN: 1574-020X
DOI: 10.1007/s10579-007-9034-8
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink )
inhainha edited this topic 2 weeks ago.

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

@ Editor inhainha: Đó là ý kiến của bác phản biện. Editors có thể nên ý kiến của mình. Liên quan đến vấn đề Editor inhainha nêu thì cũng có thể 5-5 vì nhà ngôn ngữ học cũng có thể viết bài chung với nhà IT về những vấn đề liên quan đến dịch thuật? Xin nhắc lại: Ý kiến của phản biện chưa phải là ý kiến cuối cùng.
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.

view photostream

Tuan Ngoc@ says:

@ giảng viên cao cấp:

……………

Đối với ứng viên dự thi nâng ngạch từ phó giáo sư – giảng viên chính (gọi chung là giảng viên chính) lên giảng viên cao cấp phải là nhà giáo được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch phó giáo sư – giảng viên chính (mã số 15.111), đang trực tiếp giảng dạy ở trường ĐH, CĐ từ đủ sáu năm – tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm ngạch giảng viên chính hoặc ở chức danh phó giáo sư từ đủ ba năm trở lên – tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm phó giáo sư hoặc giảng viên chính – đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có đủ điều kiện về chức trách, hiểu biết và yêu cầu trình độ theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch giảng viên cao cấp; được hội đồng sơ tuyển của cơ sở giáo dục ĐH trực tiếp quản lý xét duyệt.

………………

Còn ứng viên thi nâng ngạch từ phó giáo sư – giảng viên chính lên giảng viên cao cấp (thuộc ngạch giáo sư – giảng viên cao cấp) phải thi trình độ C của hai ngoại ngữ là tiếng Anh và một trong các thứ tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ứng viên là giảng viên ngoại ngữ phải thi ngoại ngữ 2 là một trong bốn thứ tiếng trên không thuộc chuyên môn chính đang giảng dạy.

tuoitre.vn/Giao-duc/311342/Quy-dinh-ve-thi-nang-ngach-gia…
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink )
Tuan Ngoc@ edited this topic 2 weeks ago.

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV*: Một bác gửi yêu cầu đến JIPV:

Tôi là một phóng viên kinh tế, ……. nhờ các editor kiểm tra giúp khả năng học thuật và nghiên cứu của một số phó giáo sư kinh tế thường xuất hiện trên báo chí.

PSG Trần Hoàng Ngân

GS.TS.Dương Thị Bình Minh

GS.TS. Trần Ngọc Thơ

Trân trọng cảm ơn
Originally posted 1 week ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 1 week ago.

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@: Trường hợp ông Trần Ngọc Thơ đã được JIPV xem xét, xin mời bác phóng viên xem trong Phòng triển lãm:

Phòng triển lãm GS Dỏm – Kém – Yếu

Xin mời Editors vui lòng kiểm tra hai ứng viên còn lại.
Originally posted 1 week ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 1 week ago.

view photostream

connan2010 says:

@ JIPV: có thể cho mình xin lại cái link của website về journal ranking được không? Thanks :D.
Posted 1 week ago. ( permalink )

view photostream

inhainha says:

@connan2010:
ranking của ISI: admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR
ranking scimagor: www.scimagojr.com/index.php
Posted 1 week ago. ( permalink )

view photostream

connan2010 says:

@ inhainha: thanks inhainha nhieu :D.
Posted 1 week ago. ( permalink )

view photostream

inhainha says:

@connan2010: Lưu ý bác là scimagor chỉ để tham khảo thôi vì nó cũng cover nhiều tạp chí non SCI/SCI-E, nhất là mấy cái Q4
Posted 1 week ago. ( permalink )

view photostream

connan2010 says:

@ inhainha: thanks inhainha. Cái scimagor có nhiều chỗ thấy hông ổn lắm. Ví dụ cái Journal of Functional Analysis năm 2006 theo ranking của ISI nó đứng đâu thứ 11. Và thực tế cái journal này cũng rất good (chắc cũng nằm trong khoảng top 20). Hông hiểu sao thằng scimagor lại xếp nó thuộc Q2.
Posted 1 week ago. ( permalink )

view photostream

inhainha says:

@connan2010: scimagor xếp chất lượng tạp chí dựa trên tiêu chuẩn SJR (It expresses the average number of weighted citations received in the selected year by the documents published n the journal in the three previous years). Theo cái định nghĩa em cũng chẳng rõ lắm cái weight scitations là gì nữa. Nó lấy trong khoảng 25% số lượng tạp chí trong sub category là Q1, rồi sau đó là Q2 … Vì vậy 1 tạp chí là Q1 trong sub category này có thể là Q2 thậm chí Q3 ở category khác.
Posted 1 week ago. ( permalink )

view photostream

Kinhtehoc says:

Các bạn editor kiểm tra giúp thông tin 2 GS trẻ này để vinh danh họ

1. PGS Trần Hoài Linh, giảng viên ngành Điện, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

2. PGS Nguyễn Quang Diệu, ngành Toán học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: “Tôi là người tò mò.”

vietnamnet.vn/giaoduc/2008/01/764534/
Posted 10 days ago. ( permalink )

view photostream

Kinhtehoc says:

Theo GS Hồ Tú Bảo (Viện Công nghệ Thông tin) Với quy định của Bộ GD-ĐT “Để được công nhận là TS, các nghiên cứu sinh (NCS) phải có ít nhất một bài đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu của hội nghị khoa học chuyên ngành nước ngoài, một bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong nước do cơ sở đào tạo quy định…”,

Editor inhainha có trả lời tôi: TS Vũ Thành Tự Anh ISI = 0, TS Nguyễn Đức Thành có 2 kết quả ở VN.

Đây là hai nhà kinh tế học trẻ tuổi, được giới truyền thông trong nước đánh giá cao do được đào tạo bài bản ở nước ngoài nhưng chỉ số ISI các bác tra cứu không tìm thấy bài báo khoa học nào trong hệ thống.

Tôi thắc mắc nếu không có bài báo khoa học thì làm thế nào để được tốt nghiệp tiến sĩ? Liệu hệ thống ISI có đánh giá đúng năng lực nghiên cứu của các tiến sĩ không?
Posted 10 days ago. ( permalink )

view photostream

vuhuy.number says:

@ Kinhtehoc:

1/ Ý kiến của GS Bảo hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên đối với những trường có tiếng, chủ yếu ở Mỹ và vài nơi ở Châu Âu, luận án PhD có khi không cần bài công bố vì họ tin tưởng các GS của họ và một khi những GS đó thông qua thì luận án xem như có kết quả mới (hoặc gần mới, có thể công bố hoặc viết thêm tí nữa sẽ được công bố). Một số nơi lạm dụng điều này là không đúng.

Tuy nhiên có những trường hợp sau khi bảo vệ xong thì tịt luôn và kết quả là không có công bố nào.

2/ Hiện nay giới truyền thông của mình đánh qiá về năng lực khoa học chưa được chính xác lắm. Cách tốt nhất là nhà báo nên tham khảo thông tin từ những nhà khoa học nghiêm túc trước khi viết về ai. Và tốt hơn hết là nên có link đến homepage để mọi người kiểm tra.

3/ Đối với người làm nghiên cứu mà không có ISI thì có thể bị nghi ngờ ngay. Tuy nhiên đối với những người có vài ISI xếp cuối bảng hay không là tác giả chính thì cũng chưa hẳn là giỏi. Điều này mọi người bàn rất nhiều trong Phòng vinh danh.
Posted 10 days ago. ( permalink )

view photostream

editor.giaosudom1 is a group moderator editor.giaosudom1 says:

view photostream
Kinhtehoc says:

Thân chào JIPV

Tôi là một sinh viên kinh tế, tôi mong JIPV kiểm tra, đánh giá trình độ khoa học của các giáo sư, phó giáo sư kinh tế sau của trường Đại học kinh tế Tp.HCM:

* Hiệu trưởng: PGS, TS Phạm Văn Năng
* Hiệu phó: GS, TS Nguyễn Đông Phong
* Hiệu phó: GS, TS Dương Thị Bình Minh
* Hiệu phó: PGS, TS Nguyễn Việt
* Hiệu phó: PGS, TS Trần Hoàng Ngân
* Hiệu phó: PGS, TS Nguyễn Ngọc Định
* Chủ tịch Hội đồng trường: PGS,TS. Nguyễn Quốc Tế (kiêm Bí thư Đảng uỷ)

Trân trọng cảm ơn.

PS: Trong các giáo sư trên, phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân được các phương tiện truyền thông đánh giá cao, ông đồng thời là thành viên Hội đồng tiền tệ quốc gia. Tôi rất mong JIPV tìm thấy những bài nghiên cứu khoa học của ông trên các tạp chí quốc tế.
Posted 13 hours ago. ( permalink | edit | delete )
view photostream
inhainha says:

Phạm Văn Năng thì ở đây: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694419362/

Nguyễn Ngọc Định thì ngồi đây: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/

Đạo sĩ Trần Ngọc Thơ thì quá nổi tiếng rồi: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/

Nguyễn Đông Phong: ISI = 0, tra trên Google scholar cũng ra kết quả 0

Dương Thị Bình Minh: ISI = 0, tra trên Google scholar cũng ra kết quả 0

Nguyễn Việt: cái tên này rất nhiều người trùng tên, về lĩnh vực khoa học xã hội và kinh tế ra kết quả 20, nhưng không có địa chỉ nào từ Việt Nam. Về google scholar, do có nhiều tên trùng, nên bạn tự mình lọc lấy kết quả nhé: scholar.google.com/scholar?start=0&q=%22nguyen+viet%2…

Trần Hoàng Ngân: ISI = 0, tra trên Google scholar ra 1 kết quả được đăng trên 1 tạp chí trong nước:
[TRÍCH DẪN] Export Processing Zones, Industrial Zones in Ho Chi Minh City–Development Strategy
TH Ngan, TC Kha – Vietnam Economic Review, 2002
Trích dẫn 2 bài viết – Bài viết có liên quan

Nguyễn Quốc Tế: ISI = 0, tra trên google scholar có 1 bài đứng tên giữa trên 1 (hình như) hội nghị:
An analysis of national competitiveness: the perspective from Vietnam
W Hsieh, NQ Te, DP Ho, DT Hai, TK Dung, NH Lam, NT … – Asia Pacific Management …, 2004
Trích dẫn 3 bài viết – Bài viết có liên quan
Posted 12 hours ago. ( permalink | edit | delete )
view photostream
Kinhtehoc says:

Cảm ơn editor inhainha đã nhanh chóng phản hồi.

Nhân đây tôi bác tra cứu giúp hai tiến sĩ chưa là giáo sư nhưng khá nổi tiếng ở Việt Nam, đều là tiến sĩ ở Mỹ và Nhật.

1. TS. Nguyễn Đức Thành

2. TS. Vũ Thành Tự Anh
Posted 11 hours ago. ( permalink | edit | delete )
view photostream
inhainha says:

TS Nguyễn Đức Thành có 2 kết quả ở VN, dựa vào địa chỉ bạn có thể suy ra người nào nhé

Back to school in Afghanistan: Determinants of school enrollment
Context Sensitive Links

Author(s): Guimbert S (Guimbert, Stephane)1, Miwa K (Miwa, Keiko)1, Nguyen DT (Nguyen, Duc Thanh)2
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT Volume: 28 Issue: 4 Pages: 419-434 Published: JUL 2008
Times Cited: 0 References: 18 Citation MapCitation Map
Abstract: One of the first achievements of post-conflict Afghanistan was to bring almost 4 million children back to school. Issues remain daunting, however, with low primary enrollment especially for girls and in rural areas and very weak learning achievements. We review some key features of the education system in Afghanistan. By matching household and school data, we assess the impact of various factors on enrollment. Overall, the analysis indicates that further increasing supply alone is unlikely to lead to higher enrollment. The analysis confirms the importance of demand factors such as the education of parents, the family language, and other community and ethnic factors. (c) 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: international education; development; education policy; post-conflict; demand and supply of education
Reprint Address: Miwa, K (reprint author), World Bank, 1818 H St NW, Washington, DC 20433 USA
Addresses:
1. World Bank, Washington, DC 20433 USA
2. Natl Econ Univ, Fac Econ, Hanoi, Vietnam
E-mail Addresses: kmiwa@worldbank.org

Knowledge acquisition and performance of international joint ventures in the transition economy of Vietnam

Author(s): Tsang EWK, Nguyen DT, Erramilli MK
Source: JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING Volume: 12 Issue: 2 Pages: 82-103 Published: 2004
Times Cited: 13 References: 41 Citation MapCitation Map
Abstract: From a knowledge-based perspective, the authors develop a model that proposes (1) that certain international joint venture characteristics influence the joint venture’s knowledge acquisition from its foreign parent and (2) that the amount of knowledge acquired affects venture performance. The authors test the model in Vietnam and find that parental conflict, commitment, and receptivity affect knowledge acquisition. As they hypothesize, the amount of knowledge acquired contributes significantly to venture performance.
Document Type: Article
Language: English
KeyWords Plus: COMMITMENT; ALLIANCES; CONFLICT; PERSPECTIVES; DETERMINANTS; MANAGEMENT; STRATEGY; EXCHANGE; FIRMS; TRUST
Reprint Address: Tsang, EWK (reprint author), Wayne State Univ, Sch Business Adm, Detroit, MI 48202 USA
Addresses:
1. Wayne State Univ, Sch Business Adm, Detroit, MI 48202 USA
2. Ho Chi Minh City Univ Econ, Tourism Div, Commerce & Tourism Dept, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
3. Nanyang Technol Univ, Nanyang Business Sch, Singapore 2263, Singapore
E-mail Addresses: ewktsang@wayne.edu, tri@triduc.net, amkerramilli@ntu.edu.sg

TS Vũ Thành Tự Anh ISI = 0
Tìm được CV ở đây www.vinacorp.vn/Upload/News/file/CV_Tu%20Anh%20_FETP%204%...

Trong đó, tôi thấy có 2 bài này có vẻ bình duyệt nghiêm túc:
Jonathan Pincus and Vu Thanh Tu Anh, “Vietnam: A Tiger in Turmoil,” Far Eastern Economic
Review, Vol. 171, No. 4, May 2008, pp. 28-34.
3. Vu Thanh Tu Anh, “Reducing Budget Deficit to Recover acroeconomic Stability,” Journal of Legal Studies, Vol. 7, No. 123, May 2008, pp. 54-57

Tôi tra Far Eastern Economic thì tạp chí này không được ISI công nhận.

Đặc biệt : Journal of Legal Studies thì thấy tạp chí này được cover trong ISI nhưng tạp chí này chỉ xuất bản 1 volume /year chia thành 2 issues vào tháng 1 và tháng 6 hàng năm. Năm 2008 là volume 37, nhưng không hiểu tại sao trong bài báo thứ 2 của ông Anh lại ghi là Vol. 7 và issues 123, chưa bao giờ thấy số issues lớn như vậy! Có thể khẳng định ông Anh gian dối trong việc liệt kê bài báo. Bài báo này có lẽ là bài báo ma!
Posted 9 hours ago. ( permalink | edit | delete )
view photostream
Kinhtehoc says:

Thanks Inhainha

Bạn giúp kiểm tra về ISI của đồng nghiệp anh Vũ Thành Tự Anh là TS Jonathan Pincus ở trung tâm FulBright để có thêm thông tin so sánh và nhận định.

Bạn kiểm tra giúp thông tin về giáo sư Robert Shiller, tôi đang theo học một course của giáo sư trên mạng nên tò mò muốn biết ISI của ông là bao nhiêu 🙂
Posted 8 hours ago. ( permalink | edit | delete )
Posted 10 days ago. ( permalink )

view photostream

chim_nhon says:

@Kinhtehoc: Từ sau trước khi hỏi các câu hỏi đại loại thế này bạn nên tự tìm hiểu trước, nếu ko tìm được thì mới hỏi Editors ở đây nhé. Mọi người đều rất bận bịu. Gúc là ra liền:

www.econ.yale.edu/~shiller/publications.htm
Posted 9 days ago. ( permalink )

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Kinhtehoc says: TS Nguyễn Đức Thành có 2 kết quả ở VN.

Kinhtehoc đã hiểu sai ý của Editor inhainha. Editor inhainha viết cũng không rõ lắm. Hai công trình của TS Thành là ISI, địa chỉ từ Việt Nam (ý nghĩa hơn nhiều). Công trình của người Việt nhưng ghi địa chỉ nước ngoài thì không được tính cho VN.

Posted 9 days ago. ( permalink )

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV*: Một bác gửi câu hỏi đến JIPV:

Xin tạp chí cho em biết một số tạp chí Luật có uy tín cao, kiểu như công bố ISI trong giới luật học được không ạ.Em thấy bên ngành luật có khá nhiều các PGS, GS mà bằng cấp của họ từ thời Xô Viết (cũ), cũng như trình độ thật sự của họ rất đáng ngờ.(Em là sinh viên của các vị này nên em thấy thế).

Chân thành cảm ơn các anh chị trước!

@ Bạn có thể tham khảo danh sách này

lawlib.wlu.edu/lj/index.aspx

Tuy nhiên để xem một tạp chí có được ISI chọn hay không thì bạn có thể kiểm tra lại ở đây:

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg…
Posted 9 days ago. ( permalink )

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV*: Một bác gửi ý kiến (câu hỏi) đến JIPV:

Còn bỏ sót một số PGS không chuẩn, không đủ tư cách giảng dạy, nghiên cứu. Ví dụ như PGS TS Nguyễn Dũng ( Viện cơ học – tin học ứng dụng TpHCM ). Đây là nhân vật háo danh vọng đến mức kỳ lạ với những câu nói đầy tính giả dối.
Originally posted 8 days ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 8 days ago.

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@: Nguyen Dung với địa chỉ “Vietnamese Acad Sci & Technol, Inst Appl Mech, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam” có một bài:

A Hausdorff-like moment problem and the inversion of the Laplace transform

more options
Author(s): Dung N (Dung, Nguyen), Huy NV (Huy, Nguyen Vu), Quan PH (Quan, Pham Hoang), Trong DD (Trong, Dang Duc)
Source: MATHEMATISCHE NACHRICHTEN Volume: 279 Issue: 11 Pages: 1147-1158 Published: 2006
Times Cited: 2 References: 16 Citation MapCitation Map
Abstract: We consider the problem of finding u is an element of L-2 (I), I = (0, 1), satisfying integral(I) u(x)x (alpha)k dx = mu(k), where k = 0, 1, 2,…, (alpha(k)) is a sequence of distinct real numbers greater than -1/2, and mu = (mu(kl)) is a given bounded sequence of real numbers. This is an ill-posed problem. We shall regularize the problem by finite moments and then, apply the result to reconstruct a function on (0, + infinity) from a sequence of values of its Laplace transforms. Error estimates are given. (C) 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: ill-posed problem; inversion of the Laplace transform; Hausdorff moment problem; Muntz polynomial; polynomial approximation
Reprint Address: Dung, N (reprint author), Vietnamese Acad Sci & Technol, Inst Appl Mech, 291 Dien Bien ZPhu Str,Dist 3, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
Addresses:
1. Vietnamese Acad Sci & Technol, Inst Appl Mech, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
2. Hochiminh City Natl Univ, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
E-mail Addresses: nguyenschiller@gmail.com, tquan@pmail.vnn.vn, namolienhoasanh@hom.vnn.vn, ddtrong@mathdept.hcmuns.edu.vn
Publisher: WILEY-V C H VERLAG GMBH, PO BOX 10 11 61, D-69451 WEINHEIM, GERMANY
Subject Category: Mathematics
IDS Number: 073GK
ISSN: 0025-584X
DOI: 10.1002/mana.200510414

Ngoài ra, những bài sau đây với địa chỉ Nguyễn Dũng ở HN liên quan đến Cơ học. Độc giả có thể tự xem xét nếu có đầy đủ thông tin về quá trình công tác của đương sự:

YOUNGS EXPERIMENT WITH N HOLES AND APPLICATIONS

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): DUNG N
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 53 Issue: 3 Pages: 465-470 Published: 1978
Times Cited: 0 References: 7 Citation MapCitation Map
Document Type: Article
Language: French
Reprint Address: DUNG, N (reprint author), ECOLE TRAVAILLEURS SERV HANOI, 83 HANG BO, HANOI, VIETNAM
Publisher: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, AL LOTNIKOW 32-46, 02-668 WARSAW, POLAND
Subject Category: Physics, Multidisciplinary
IDS Number: EV517
ISSN: 0587-4246

YOUNGS EXPERIMENT WITH 3 HOLES

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): NGUYENDUNG
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 50 Issue: 4 Pages: 569-572 Published: 1976
Times Cited: 0 References: 3 Citation MapCitation Map
Document Type: Letter
Language: French
Addresses:
1. SCH IND & SERV, HANOI, VIETNAM
Publisher: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, AL LOTNIKOW 32-46, 02-668 WARSAW, POLAND
Subject Category: Physics, Multidisciplinary
IDS Number: CN201
ISSN: 0587-4246
Posted 6 days ago. ( permalink )

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV*: Một bác gửi câu hỏi đến JIPV:

Chúng tôi còn thiếu thông tin. Hiện nay tôi và bạn bè chỉ tin vào JIPV. Thật ra chúng tôi đã nhờ bạn bè ngoài nước kiểm tra những thông tin ISI mà JIPV công bố. Họ đều cho rằng tra cứu ISI của JIPV là chính xác. Họ cũng nói thêm rằng việc tra cứu ISI đối với tên người Việt là rất khó, tuy nhiên nếu có thiếu sót thì bổ sung, chẳng khó khăn gì vì công bố ISI là công khai, không ai có thể lừa được ai.

Nhân đây, tôi xin nhờ JIPV nêu quan điểm về vấn đề tiến sĩ dỏm bị phanh phui trong thời gian gần đây. Cụ thể theo JIPV thì trường
The Southern Pacific University, www.spuni.edu , có phải là trường dỏm không? Sao tôi chẳng thấy web của GS nào ở đó?

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc JIPV nhiều niềm vui.

Originally posted 6 days ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 6 days ago.

view photostream

editor.giaosudom1 is a group moderator editor.giaosudom1 says:

@: Additional information:

President Message: www.spuni.edu/v6/presidentMessage.php

the President’s profile: www.geofftaylor.info/index.html

A funny issue: “the president” was awarded a PhD by Southern Pacific University in 2003; one year later, 2004, he was “appointed” to be the president. When was he appointed to be a prof.?

Source: PhD. Doctor of Philosophy in Business Administration (Southern Pacific University 2003); He was appointed President of Southern Pacific University in 2004, a position which he still currently holds: www.geofftaylor.info/Education.htm

There is not any faculty? No list of professors?…

You can now have your own answer how “Southern Pacific University” is 🙂
Originally posted 5 days ago. ( permalink )
editor.giaosudom1 edited this topic 5 days ago.

view photostream

tranphan_thanh says:

” Ngoài ra, những bài sau đây với địa chỉ Nguyễn Dũng ở HN liên quan đến Cơ học. Độc giả có thể tự xem xét nếu có đầy đủ thông tin về quá trình công tác của đương sự:

YOUNGS EXPERIMENT WITH N HOLES AND APPLICATIONS

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): DUNG N
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 53 Issue: 3 Pages: 465-470 Published: 1978
Times Cited: 0 References: 7 Citation MapCitation Map
Document Type: Article
Language: French
Reprint Address: DUNG, N (reprint author), ECOLE TRAVAILLEURS SERV HANOI, 83 HANG BO, HANOI, VIETNAM
Publisher: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, AL LOTNIKOW 32-46, 02-668 WARSAW, POLAND
Subject Category: Physics, Multidisciplinary
IDS Number: EV517
ISSN: 0587-4246

YOUNGS EXPERIMENT WITH 3 HOLES

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): NGUYENDUNG
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 50 Issue: 4 Pages: 569-572 Published: 1976
Times Cited: 0 References: 3 Citation MapCitation Map
Document Type: Letter
Language: French
Addresses:
1. SCH IND & SERV, HANOI, VIETNAM
Publisher: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, AL LOTNIKOW 32-46, 02-668 WARSAW, POLAND
Subject Category: Physics, Multidisciplinary
IDS Number: CN201
ISSN: 0587-4246 ”

Các bài báo này được xuất bản năm 1976 , 1978 khi đó PGS TS Dỏm Nguyễn Dũng chưa vào Đại Học Tổng Hợp tpHCM ( Năm tốt nghiệp hình như là 1983 ) .
Posted 4 days ago. ( permalink )

view photostream

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam - JIPV is a group administrator Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV@: Nếu đương sự học ở TPHCM thì hai bài trên không thể của đương sự. Như vậy đương sự chỉ có một bài ISI đồng tác giả như đã nêu. Editors nào có quan tâm thì có thể submit bài này trong Phòng Submission để the Board xem xét công bố.
Posted 4 days ago. ( permalink )

Advertisements

187 phản hồi to “Trung tâm Hỏi và đáp”

 1. tuan said

  Nói đi cũng phải nói lại, lương cho một giáo sư của một trường đại học hiện tại một tháng chỉ là trên 5tr một người thì làm sao mà bắt các thầy vừa đi dạy vừa nghiên cứu đúng nghĩa được. Cứ sáng mở mắt ra thì đồng nghiệp bên nước ngoài của họ được đến lab để làm thí nghiệm chẳng lo tới cơm áo gạo tiền, còn các thầy thì lại tới trường dạy học lại còn đi chạy xô để nuôi bản thân và gia đình. Thử hỏi nếu cấp lương cao tới mức họ có thể đủ sống bằng làm khoa học như bên kia xem liệu họ có kém thế ko ??

 2. zeronp said

  kính chào BQT Tạp chí GS Dỏm,
  xin BQT cho em biết làm sao để biết tạp chí nào uy tính trong lĩnh vực Khoa học máy tinh, công nghệ thông tin.
  em được thầy hay khoe các bài báo khoa học trên “World Academy of Science, Engineering and Technology” http://www.waset.org .
  Em biết tạp chí này không thuộc ISI và cũng không có điểm IF nên hơi nghi ngại. Mong ai trong lĩnh vực này giải đáp.
  em xin chân thành cảm ơn.

  • khachquaduong said

   Bác chim_nhon có thông tin gì về waset không giải thích cho bạn trẻ hiểu với.

   • chim_nhon said

    Tôi cũng không có thông tin gì hơn các bác ngoài thông tin như các bác đã có và việc đọc thêm phần giới thiệu:

    Commenced in January 2007 pISSN 2010-376X eISSN 2010-3778

    Indexed/Abstracted In: The journal is a peer-reviewed journal and indexed/abstracted in the following scientific databases: Excellence in Research for Australia (ERA), Google Scholar, Scopus, Compendex, Thomson Reuters,WorldCat, EBSCO, GALE, Embase, Reaxys, Engineering Village/Engineering Index (EI), Library of Congress, Electronic Journals Library.


    http://www.waset.org/publications.php

    Có lẽ tạp chí này là mới cần thêm thời gian để nâng hạng lên ISI.

 3. DenNgocSon said

  Kính chào các bác,
  Em cung đang tìm sư phụ để làm NCS về Cơ học và em nhờ các bác tra cứu công trình ISI của các Thầy:
  PGS. TS. Ngô Như Khoa – Đại học Thái Nguyên
  http://www.tnu.edu.vn/sites/khoann/default.aspx

  Cam on bac nhieu.

 4. Tran Minh said

  Nhờ kiểm tra giúp Tạp chí này có phải là ISI (SCI) không:

  http://www.jomse.org/

 5. Trọng Đức said

  Các bác xem hộ em những bài báo nào của GS. Nguyễn Hữu Việt Hưng( được JIPV vinh danh) là ISI ạ?
  http://mim.hus.vnu.edu.vn/modules.php?name=Employees&file=employees&empid=55

 6. Phạm Thị Tình said

  xin giáo sư giúp em down tài liệu sinh học phân tử của cô Hồ Huỳnh Thùy Dương, em không tìm được đường link down về

 7. Lê Thẩm Dê said

  Nhờ các bác tra dùm ISI của TS Lê Thẩm Dương, người nổi đình nổi đám với bài giảng mà như diễn hề trên sân khấu tại ĐH FPT cái: http://www.youtube.com/watch?v=sED16hFrcUs.
  Xin cảm ơn!

 8. Ông “TS” Dương này đình đám quá. Công bằng mà nói ông ấy có khiếu ăn nói, nhưng tôi nghĩ khiếu đó thích hợp cho bàn nhậu hay tán phét. Tôi nghĩ cách nói chứ không phải giảng của ông không thể thích hợp cho môi trường giảng đường được.

  Nhưng tại sao có nhiều cư dân mạng và học trò của ông ủng hộ ông hết mình? Hàng ngàn người ủng hộ ông ta. Họ cho rằng ông ta dạy hay. Nhưng các chuyên gia chỉ ra hàng loạt sai sót sở đẳng về kiến thức của ông ta.

  http://culangcat.blogspot.com.au/2012/03/mot-so-nhan-xet-ve-bai-giang-cua.html

  Cũng giống như một ông thợ mổ nọ nói năng linh tinh dùng từ đao to búa lớn làm cho ai cũng lè lưỡi nể phục, nhưng sau đó thì ai cũng biết là những chữ vô nghĩa. Tôi nghĩ sinh viên thời nay đã hỏng rồi, họ không phân biệt được đúng với sai. Điều kỳ lạ hơn là có những nữ sinh viên thích cách nói tục tĩu của ông ta! Chuẩn mực học thuật mà loạn đến như thế thì đừng trách sao nền giáo dục đã suy thóai nghiêm trọng.

  Các bác kinh tế thử xem ông ấy có bài nào trong ISI, nhưng tôi cam đoan là không. Một người hụt hẫng về kiến thức như thế thì làm sao có khả năng làm nghiên cứu chứ chưa nói gì đến viết bài báo khoa học.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: